Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
In ANII 30

istorie
În ANII 30

Anii '30 au fost în URSS teatrul unei expansiuni industriale
fara precedent, care a înghitit si a sfarâmat masele taranesti, impu-
nând întregii populatii forme noi de viata la care aceasta a fost
constrânsa sa se adapteze. Prin sacrificii supraomenesti si în ciuda
a numeroase tare ale sistemului de organizare sovietic, din aceasta
epoca teribila apare totusi o mare putere industriala.Reusita primelor doua Planuri cincinale nu s-a datorat nici vreu-
nui miracol spontan, nici numai exploatarii fortate a maselor mun-
citoresti cu mâinile goale: ea a necesitat livrari abundente de mate-
rial, tehnologie de vârf si colaborare cu experti. Or, toate acestea au
venit din tarile capitaliste din Occident si în primul rând din Statele
Unite. Desigur, nu cu titlu de asistenta gratuita, de donatie gene-
roasa, întrucât comunistii sovietici plateau substantial în natura, -
minereuri, lemn, materii prime; exportau toate bogatiile jefuite din
fostul imperiu al tarilor si promiteau sa deschida piata ruseasca pro-
duselor occidentale. Aceste tranzactii se faceau sub egida magnatilor
finantelor internationale, în special de pe Wall Street. Tranzactiile
preluau stafeta legaturilor comerciale inaugurate în sânul burselor
americane din timpul razboiului civil si confirmate de convoaiele de
nave încarcate cu aur sau transportând capodopere de la Ermitaj.

Dar va rog sa-mi permiteti! N-am citit noi în Marx, care ne ex-
plica în detaliu: capitalistii sunt inamicii declarati ai socialismului,
de la ei nu vine niciodata vreun ajutor, ci un razboi sângeros si ne-
milos! Ei bine, nu-i asa! Oficial, pe plan diplomatic, nu exista re-
cunoastere, dar public, pâna în paginile Izvestiei se declara: "Ne-


gustorii americani sunt interesati de extinderea legaturilor econo-
mice cu URSS1." Sindicatele americane se ridicau împotriva
acestei extinderi, caci îsi aparau propria lor piata de produsele fa-
bricate la pret scazut de mâna de lucru - servila - sovietica. Cât
despre Camera de comert ruso-americana creata în acei ani,
aceasta nu voia sa auda vorbindu-se de vreo rezistenta politica la
comunism, nu voia sa "amestece politica si afacerile"".

Istoricul american A. Sutton, deja mentionat în aceasta lucrare,
a putut sa urmareasca în arhivele diplomatice si financiare des-
chise recent, întâlnirile dintre Wall Street si bolsevici. A aratat ca-
racterul amoral al acestor legaturi, începând cu "planul Marburg"
de la începutul secolului, care se sprijinea pe enormul capital al lui
Carnegie si al carui scop era sa întareasca puterea finantistilor in-
ternationali gratie unei "socializari" a tarilor de pe glob pentru
controlul... si instaurarea fortata a pacii". Iar Sutton conchide:
"Marele finante prefera sa aiba de a face cu state centralizate. Co-
munitatea bancherilor doreste mai putin ca orice o economie libera
si o putere descentralizata" - dimpotriva: "Revolutia si finantele
internationale nu se contrazic, din moment ce revolutia aduce o
putere centralizata" care "face ca pietele sa fie usor controlabile".
Alt punct de convergenta: "Bolsevicii si bancherii au o platforma
comuna - internationalismul3".

Pe acest teren, sprijinirea "de catre Morgan si Rockefeller a între-
prinderilor colectivizate si a abolirii drepturilor individuale" nu are ni-
mic uimitor. S-au auzit argumente pentru justificarea acestui sprijin în
timpul Audierilor din Senatul american: "De ce o mare putere indus-
triala ca America ar trebui sa doreasca sa se creeze un mare rival in-
dustrial capabil sa-l concureze4?" întrucât cu un regim totalitar care
si-a centralizat economia, devenita neputincioasa pe planul concu-
rentei, nu este absolut deloc nevoie sa te lupti. Evident, Wall Street nu
a prevazut aptitudinea regimului bolsevic de a se dezvolta, a-si mobi-
liza oamenii, a-i exploata pâna la sânge si a-si crea, împotriva oricarei
asteptari, propria sa industrie, monstruoasa, dar puternica.

Dar ce legatura are cu subiectul nostru? Iata-1: finantistii ame-
ricani, am vazut, au refuzat mereu cu încapatânare sa împrumute


bani Rusiei de dinainte de revolutie, luând ca pretext necazurile de
care au parte evreii, si aceasta în ciuda avantajelor consistente pe
care le-ar fi putut avea. Or, daca la vremea aceea, erau gata sâ-si
afecteze propriile interese, este limpede acum, la începutul anilor
'30, ca orice banuiala, cât de mica, de persecutare a evreilor în
LJRSS ar fi îndepartat "imperiul Rockefeller" de la orice obiectiv pe
piata sovietica si l-ar fi determinat sa nu-i mai ajute pe bolsevici.

Tocmai aici este problema, caci pentru Occident, persecutiile
exercitate de sovietici împotriva culturii evreiesti traditionale si a
sionistilor, pe care ie-am descris deja, au disparut în spatele i'mpre-
siei generalizate ca Sovietele nu-i vor mai asupri pe evrei si ca,
dimpotriva, îi vor mentine la cârma puterii.

Imaginile trecutului au darul de a se metamorfoza în mintea
noastra si de a lua forme care o linistesc. De unde si ideea bine an-
corata azi ca, în anii '30, evreii au fost alungati din posturile cheie
si ca nu mai luau parte la conducerea tarii. Se va merge chiar pâna
la a se afirma, în anii '80, ca în perioada sovietica, evreii în URSS
fusesera "practic exterminati ca popor, transformati într-un grup
social asezat în marile orase, «un contingent în serviciul clasei
conducatoare »."

Nu, nu numai "în serviciul", departe de asta, caci multi dintre
ei înca mai apartineau "clasei conducatoare"! Cât despre marile
orase, capitalele, vreau sa spun, acestea erau aprovizionate, echi-
pate de catre putere, în timp ce imensa tara, strivita în jug, crapa
de mizerie. La iesirea din razboiul civil, din comunismul de raz-
boi, din NEP, din primul an cincinal si din convulsiile acestora,
viata civila a tarii se definea tot mai mult prin actiunea aparatului
de stat în care rolul evreilor, cel putin pâna în 1937-1938, era cum
nu se poate mai important.

în 1936, la al VHI-lea Congres al Sovietelor din URSS, Molotov
a tinut, la ordinul lui Stalin (pentru a se delimita de Hitler în ochii
Occidentului), urmatoarea tirada: "Sentimentele noastre fratesti fata
de poporul evreu se datoreaza faptului ca acest popor a dat nastere
geniului care a conceput ideea eliberarii comuniste a omenirii" -
Karl Marx -, din aceea ca poporul evreu, egal cu natiunile cele mai


dezvoltate, a dat lumii oameni eminenti în domeniile stiintific, teh-
nic si al artelor [ceea ce este de necontestat si s-a dovedit înca din
anii '30, confirmându-se si în anii de dupa razboi. - A. S.], eroi va-
lorosi ai luptei revolutionare (...) iar în tara noastra a dat si încarnai
da noi conducatori si organizatori remarcabili care îsi exercita ta-
lentele în toate ramurile edificarii si apararii cauzei socialismului6."

Eu am subliniat aceste rânduri. Este evident ca aceasta tirada
urmarea un scop propagandistic. Dar corespundea si realitatii. Or,
"apararea cauzei socialismului" însemna: GPU, armata, diplomatia
si frontul ideologic. Activitatea voluntara a multor evrei în sânul
acestor organisme s-a perpetuat pâna în 1937-1938.

Ne vom limita aici la o scurta apreciere a posturilor si a nu-
melor cele mai cunoscute, cele care apar tocmai în acesti ani '30.
Acest rezumat, bazat pe ziarele vremii, pe publicatiile de mai târ-
ziu si pe enciclopediile recente, poate avea erori punctuale datorate
faptului ca nu stim despre existenta - sau nu -, la indivizii în ca-
uza, a unui sentiment national, si, desigur, nu ar putea fi exhaustiv.

Dupa ce "opozitia trotkista" a fost zdrobita, numarul evreilor în
aparatul de Partid a scazut considerabil. Dar aceasta epurare nu
avea deloc o orientare antievreiasca. La Politbiro ramânea într-un
post de frunte Lazar Kaganovici, tip pe cât de îngrozitor de ne-
milos, pe atât de ridicol de mediocru. (Iar, de pe la jumatatea
anilor '30, a fost în acelasi timp secretar al Comitetului central si
membru al Orgbiro al Comitetului central, doua functii pe care,
pâna atunci, doar Stalin a stiut sa le cumuleze.) si-a pus fratii în
posturi importante: Mihail se gaseste înca din 1931 ca vice-prese-
dinte al Sovnarhoz (Sovietul Economiei nationale), apoi, în 1937,
Comisar al poporului la Industria de armament, pe urma, cu titlu
cumulativ, la Industria aeronautica. Un alt frate, Iuli, dupa ce a
ocupat pe rând posturi de prim plan în Partid la Nijni-Novgorod
(unde se gaseau toti fratii sai), a fost promovat vice-comisar al
poporului la Comertul exterior7. Un alt frate, o perfecta nulitate,
era într-o pozitie importanta la Rostov-pe-Don, ceea ce ne face sa
ne gândim la personajul lui Saltîkov-scedrin, Vooz Osmianski,
instalându-si fratele într-un post bine platit. La începutul anilor


'30, doua opozitii, total rusesti pe planul apartenentei nationale,
cea a lui Rîkov-Buharin-Tomski pe de o parte, si cea a lui
Sîrtov-Riutin-Uglanov pe de alta, au fost zdrobite de Stal in. Pentru
aceasta el s-a sprijinit pe evreii bolsevici care i-au furnizat un înlo-
cuitor. Kaganovici era sprijinul neclintit al lui Stalin în Politbiro: a
cerut executarea lui Riutin (octombrie 1932 - ianuarie 1933) si se
stie ca la vremea aceea nici Stalin însusi nu reusise sa o impuna.
Epurarea din anii 1930-1933 a ravasit rândurile rusesti din Partid.

La prezidiul Comisiei centrale de control înfiintata la Congresul
al X VT-lea al Partidului (1930), între cei 25 de membri numaram 10
evrei, cum sunt: A. Soltz, "constiinta Partidului" (iar în anii execu-
tiilor masive - 1934-1938 -, asistentul procurorului general
Vîsinski9), Z. Belenki (care se adauga celor trei frati pe care i-am
citat), A. Goltzman (un transfug care se alaturase lui Trotki în
problema sindicatelor), vehementa Rosalia Zemliacika, Mihail
Kaganovici, cekistul Trilisser, Iaroslavski militantul cel "fara Dum-
nezeu", B. Roisenman, un ex-adjunct al lui Trotki care supravietu-
ise, A. P. Rozengolt. Daca vom compara situatia din Comitetul cen-
tral al Partidului din anii '20 si începutul anilor '30, vom constata
ca nu s-a schimbat nimic cu adevarat: la fel ca în 1925 si dupa Con-
gresul al XVI-lea, evreii constituie o sesime din efective10.

La vârful Partidului si dupa Congresul al XVII-lea ("învinga-
tori"), în 1934, proportia evreilor în sânul Comitetului central este
tot de o sesime; la Comisia de control a Partidului, este de aproape
o treime, ca si la Comisia de revizie a Comitetului central (pe care
a condus-o foarte mult timp M. Vladimirski, a urmat Lazar
Kaganovici care a fost instalat în fruntea Comisiei de control).
Aceeasi proportie se regasea pe atunci în Comisia de control sovie-
tica11. Vice-procurorul general al URSS a fost, de-a lungul celor
cinci ani fierbinti 1934-1939, Grigori Leplevski12.

Posturile ocupate în rândurile Partidului nu erau divulgate, nici
macar în paginile zia 10310s1813k rului Pravda. Putem, totusi gasi pentru toamna
lui 1936: secretar al Comitetului central al Komsomolului - E.
Eainberg13; sef al departamentului Presa si Edituri al Comitetului
central (întreaga ideologie) - B. Tal (care îl înlocuieste pe Lev


Mehlis, trecut în redactia de la Pravda, iar în 1937, în postul de
vice-comisar la Aparare si sef al Directiei politice a Armatei Rosii).

Multi ocupa posturi de conducere la regiuni, cum ar fi: Biroul
Asiei Centrale, Comitetul teritorial al Siberiei Orientale, primi secre-
tari ai Comitetelor regionale ale germanilor de pe Volga, Tataria,
Baskiria, Tomsk, Kalinin, Voronej, si altele. Iata-l pe Mendel
Hataievici (membm al Comitetului central din 1930) care este rând
pe rând secretar al Comitetelor regiunilor Gomei, Odessa, Tataria,
Dniepropetrovsk, secretar al comitetelor teritoriale de pe Volga
mijlocie, secretar adjunct al Partidului ucrainean. lacob Ciubin: se-
cretar al comitetelor regiunilor Cernigov, Akmolinsk, circum-
scriptiei sahtin, apoi membru în Comisiile (din Moscova, Crimeea,
Kursk, Turkmenia) de control ale Partidului, pe urma, începând
din 1937, prim secretar al Comitetului central al Turkmeniei14.
Nu-l vom obosi pe cititor cu o enumerare de nume, dar tinem sa
subliniem aici aportul foarte real al acestor secretari la opera gene-
rala a bolsevicilor, nu fara a remarca uimitoarea mobilitate geogra-
fica a acestor cadre (ca în anii '20). Nu sunt multi, dar îi fac sa
treaca de la un post la altul fara sa le pese ca orice "nou" este in-
competent în fiecare nou tinut unde este trimis.

Dar puterea reala a bolsevicilor se concentreaza în mâinile Co-
misarilor poporului, în 1936, numaram 8 evrei printre ei: Litvinov
la Afacerile externe, cunoscut în toata lumea (si pe care Izvestia, în
caricaturile sale binevoitoare, îl prezinta sub aspectul unui cavaler
al pacii atacând cu lancea sa pe Raii din strainatate); nu mai putin
celebrul comisar de la Interne, Iagoda; obiectul tuturor ditirambi-
lor, comisarul de la Caile ferate, Lazar Kaganovici "cu mâna de
fier"; la Comertul exterior - I. Ia. Weiter; la Sovhozuri - acelasi
M. Kalmanovici (comisar la Aprovizionare de pe la sfârsitul lui
1917); la Sanatate - G. Kaminski (cu predicile sale din coloanele
hvestiei); la Comisia de control sovietic, tot Z. Belenki15. în ace-
lasi Guvern, gasim un mare numar de evrei printre vice-comisarii
diferitelor comisariate: Finante, Comunicatii, Transporturi ferovi-
are si fluviale, Agricultura, Industria lemnului, învatamânt, Justitie
(înca un Soltz, Isaac), iar printre cei mai eminenti: Ia. Gamarnik


(la Aparare), A. Gurievici ("a contribuit din plin la crearea indus-
triei metalurgice a tarii16"), Semion Guinzburg (vice-comisar la In-
dustria grea, apoi comisar la Constructiile de locuinte, apoi minis-
tru la Constructia întreprinderilor de razboi  ).

între sfârsitul lui 1929 si începutul lui 1930 s-a produs faimoasa
"Mare Fractura". Se profila la orizont tortura colectivizarii - si în
aceasta ora fatidica, Stalin a desemnat, pentru a o duce la capat, si-
nistra figura a lui Iakovlev-Epstein, ale carui fotografii sau portrete
facute de Brodski apareau în format mare în ziare18. Ca si M.
Kalmanovici, era membru al Consiliului Muncii si al Apararii
unde figurau Stalin, Molotov, Mikoian, Ordjonkidze, Vorosilov si
multi altii19. în martie 1931, la al Vl-lea Congres al Sovietelor,
Iakovlev face un raport atât asupra mfiintarii sovhozurilor cât si a
crearii colhozurilor (exterminarea întregii vieti a poporului)20. Pe
aceasta glorioasa cale ce ducea la ruinarea Rusiei apareau, printre
colaboratorii lui Iakovlev atât vice-comisarul V. G. Feiguin, cât si
membrii colegiului Comisariatului pentru Agricultura M. M. Wolf,
G.G. Rosal, între alti mari cunoscatori ai treburilor taranesti. Cu
titlu de ajutor substantial i s-a afiliat Trustul de cereale (a lua cu
japca grâul pentru stat) al carui director este G. Ghercikov: îsi are
portretul în Izvestia, iar Stalin în persoana îi adreseaza telegrame
de încurajare21. în 1932, este creat Comisariatul poporului pentru
Sovhoz si i se pune în frunte M. Kalmanovici22. în privinta presedin-
telui Sovietului colhozurilor pe întreaga Uniune, îl aflam pe acelasi
Iakovlev începând din 193423. Presedintele Comitetului comenzilor
pentru stat este
I. Kleiner (decorat cu ordinul Lenin). M. Kaganovici
a fost si el, în cursul amenintatoarelor luni ale colectivizarii, vice-co-
misar la Agricultura înainte de a fi mutat, la finele lui 1930, la Co-
misariatul pentru Finante, apoi devine presedintele Consiliului de
administratie de la Gosbank (Banca de Stat), pentru bunul motiv
ca afacerile banesti trebuie gestionate de o vointa de fier. Vor fi
numiti presedinti ai Consiliului de administratie de la Gosbank, Lev
Mariasin în 1934, apoi Solomon Kruglikov în 193624.

<nota>

* Isaac Israielevici Brodski (1883-1939), pictor oficial, director al Aca-
demiei de Arte Frumoase din Leningrad.

</nota>


în noiembrie 1930 s-a creat Comisariatul pentru Comertul exte-
rior avându-l în frunte - si a ramas timp de sapte ani ~ pe A. P.
Rosengoltz. Numaram o treime de evrei printre membrii colegi-
ului. Unul dintre ei, s. Dvoilatki, va intra în Comitetul principal
pentru concesiuni (unde se vântura valuta) si va fi reprezentant co-
mercial în Franta (1934-1936)25. La finele anului 1930 este creat
Comisariatul poporului pentru Aprovizionare, cu Mikoian în frunte
(este membru al colegiului un M. Belenki, cel de-al cincilea cu nu-
mele acesta, care va deveni în curând comisar înlocuitor al lui
Mikoian). Aceste comisariate - pentru Comert si pentru Aprovi-
zionare - au într-adevar o proportie de evrei mai importanta decât
în instantele superioare ale Partidului: între o treime si o jumatate.
Sa nu uitam Uniunea centrala, acest organism birocratic de pseu-
do-cooperatie; a fost condusa (dupa Lev Hinciuk în anii '20), de la
1931 pâna în 1937 de catre I. A. Zelenski pe care l-am întâlnit ca
membru al colegiului Comisariatului pentru Alimentatie26.

Sa mai amintim înca o data: aceste enumerari nu au valoare
ilustrativa si nu urmarea nicidecum sa-l faca pe cititor sa creada ca
celelalte nationalitati nu erau reprezentate în sânul acestor colegii
ori în prezidiu - bineînteles ca erau. si apoi, persoanele citate nu
au ocupat posturile în chestiune decât un timp, înainte de a fi mu-
tate prin alte parti.

Caile de comunicatie. Caile ferate l-au avut mai întâi în frunte pe
M. Ruhinovici (în ziare, portretul sau este prezentat în marime
naturala27), apoi îi cedeaza locul lui L. Kaganovici pentru a deveni
comisar la Industria de armament (M. Kaganovici, nu are, pentru
moment, decât o functie de adjunct28). Mari mutatii au loc în sânul
Industriei carbonifere:
I. Schwarz îsi pierde postul de director în fa-
voarea lui M. Deutsch29. Administratorul de la Petrol este T.
Rozenoer. Construirea giganticului combinat siderurgic de la
Magnitogorsk este condusa de Iacov Gughel; directorul combinatu-
lui de la Kri voi Rog este Iacov Vesnik; cât priveste construirea com-
binatului de la Kuznet - un infern unde îsi dau sufletul doua sute de
mii de muncitori în zdrente si înfometati -, este încredintata lui S.
Frankfurt, apoi lui
I. Epstein (arestat în 1938 si, ca masura de cle-


menta speciala, trimis sa ridice combinatul din Norilsk30. Or, în anii
'30 nu existau combinate mai puternice ca acestea.

Consiliul Economiei nationale înca mai exista, desi importanta
sa este mai mica. în fruntea lui, dupa Unschlichte, îl vedem pe A.
Rosengoltz, apoi pe Ordjonkidze: prezidiul sau contine o majori-
tate evreiasca31.

în schimb, Gosplan se întareste. în 1931, sub presedintia lui
Kuibîsev, prezidiul sau numara, din 18 membri, mai mult de juma-
tate evrei' .

Fara a parasi sfera economica, sa trecem la ultimul an "înflo-
ritor" al erei staliniste -înaintea memorabilului an 1937. în 1936,
Izvestia a publicat33 componenta Sovietului Comisariatului pentru
Comert intern: 135 de persoane concentrând în mâinile lor (si proba-
bil nu fara a gasi aici si interesul personal) întregul comert intern al
URSS. în lista de nume, proportia evreilor se apropie de 40%. Ga-
sim doi vice-comisari, inspectori si numerosi administratori ai cen-
trelor regionale pentru produse alimentare, produse de larg consum,
geranti ai uniunilor de consumatori, de trusturi care controleaza
restaurante, cantine, depozite, vagoane-restaurant, bufete de gara,
fara a uita, desigur, Gastronomul nr. 1 din Moscova (faimosul ma-
gazin Eliseiev). Cât facilitau toate acestea armonia între toate instan-
tele de-a lungul acestor ani amarâti, zdrentarosi si prost încaltati!

Am mai putut citi, în paginile Izvestiei, si un titlu formulat în fe-
lul urmator: "Directiunea Industriei pestelui s-a facut vinovata de
grave erori politice." Aceasta antrena intrarea în dizgratie a unuia
dintre membrii colegiului Comisariatului pentru Comert, Moisei
Frumkin (l-am vazut, în anii '20, vice-comisar la Comertul exterior).
Au urmat pedepsele: un blam sever pentru tovarasul Frumkin, si o
amenintare de destituire; acelasi lucru pentru tovarasul Kleikman;
cât despre comisarul Nepriahin, acesta va fi exclus din Partid34.

La putin timp dupa aceasta, Izvestia a publicat35 o lista comple-
mentara a membrilor Comisariatului pentru Industria grea: o lista de
215 de nume. Orice persoana interesata poate sa o studieze. Autorul
acestor rânduri a descoperit urmatoarele: în zorii anilor '30, «copiii
fostilor mici burghezi au putut deveni "sefi" conducând activitatea


zilnica a "marilor santiere"... si, trudind saisprezece ore din doua-
zeci si patru, saptamâni si luni de-a rândul, fundurile gropilor, mlas-
tinilor, deserturilor si taigalei... au înteles ca aceasta era "tara
lor"36». Numai ca exista aici o confuzie: cei care munceau în fundul
gropilor si prin mlastini erau muncitorii cu mâini batatorite si taranii
de ieri; "sefii", mai treceau din când în când, restul timpului
petrecându-l la biroul unde se bucurau de un regim special ("Mais-
trii de bronz"). Un lucru este adevarat: ca gratie vointei lor de fier si
ordinelor nemiloase, aceste santiere au fost duse la bun sfârsit, ve-
nind sa întareasca potentialul industrial al URSS.

în felul acesta evreii sovietici au primit o parte notabila din ges-
tiunea economica, industriala, statala a tarii la toate nivelurile.


îi rezervam un loc special lui B. Roisenman. Judecati singuri:
este decorat cu ordinul Lenin "pentru merite exceptionale", pentru
a fi adaptat aparatul de stat "la exigentele unei ofensive socialiste
de mare amploare" - ce misterioase si insondabile profunzimi
poate tainui aceasta "ofensiva"? - si, în fine: pentru a fi îndeplinit
"sarcini de natura speciala, de o deosebita gravitate, pentru binele
statului, constând în epurarea aparatului de stat din sânul reprezen-
tantelor din strainatate37".

Privirea noastra se îndreapta în prezent cât se poate de natural
spre Diplomatie. Pentru anii '20, subiectul a fost tratat în capitolul
precedent. Vom întâlni acum noi si foarte importante personalitati.
Astfel, în primavara lui 1930, se putea citi în Izvestia, pe prima pa-
gina si cu titluri de o schioapa, urmatoare informatie capitala: "F.
A. Rotstein, membru al colegiului Comisariatului pentru Afacerile
externe, s-a întors din vacanta reluându-si atributiile38". (Se vorbea
în felul acesta de oricine, în afara de tovarasul Stalin? Nici macar
de un Ordjonkidze sau de un Mikoian!) Rotstein însa trebuie sa fi
facut vreun pas gresit caci, Ia nici doua luni, si-a încheiat soco-
telile: în iulie 1930, când Litvinov este numit comisar al poporului,
Rotstein (în a carui biografie figura întemeierea Partidului comu-
nist britanic), este îndepartat din colegiu. în acei ani '30, când
Litvinov se afla la apogeu, o noua generatie îsi face aparitia. Enci-


clopedia evreiasca scrie: «Se vorbeste de "diplomati ai scolii
Litvinov"» si îi citeaza pe: K. Usanski, Ia. Suritz, B. Stein (care
facuse deja cariera în anii '20), E. Gnedin (fiul lui Parvus39).
Ehrenburg adauga la aceste nume pe cel al lui E. Rubin. La fel ca
în anii '20, diplomatia atrage la începutul si la mijlocul anilor '30
cadre iesite din populatia civila. înca din momentul în care URSS
a fost admisa în cadrul Societatii Natiunilor, numele lui Litvinov,
Stein, Gnedin ca si al lui Brenner, Stasevski, Markus, Rozenberg si
al georgianului Svanidze figureaza în fruntea delegatiei sovietice.
Ei sunt cei care au reprezentat Rusia sovietica la acest forum al na-
tiunilor, în mijlocul reprezentantelor din Europa: eternul Maiski în
Anglia, Ia. Suritz în Germania (apoi în Franta), B. Stein în Italia (îi
succede lui Kamenev), si altii în Spania, Austria, România, Grecia,
Lituania, Letonia, Belgia, Norvegia, ici si colo prin Asia, spre
exemplu în Afganistan unde, în timpul razboiului civil se afla deja
acest Suritz, iar, începând cu 1936, B. Skvirski (care, timp de multi
ani, a fost reprezentantul sovietic neoficial la Washington40). în re-
prezentantele comerciale, la începutul si mijlocul anilor '30, nume-
roase personalitati evreiesti continua sa figureze pe lista si sa actio-
neze (înca un Belenki, B. S., al saselea cu acest nume, atasat co-
mercial în Italia între 1934 si 193741).

Apropo de Armata Rosie, sa-l citam pe acel autor israelian me-
ticulos pe care îl cunoastem deja si care scrie: în anii '30 Armata
Rosie "pastra în rândurile sale un numar important de ofiteri evrei.
Mai ales în sânul Consiliului revolutionar de razboi si în adminis-
tratiile centrale ale Comisariatului pentru Aparare, la Cartierul ge-
neral etc. La fel în regiunile militare, armele, corpurile de armata,
diviziile, brigazile si toate unitatile militare. Ca si înainte, evreii
ocupau un loc important în organele politice ale armatei42. De fapt,
dupa sinuciderea omului sigur care a fost Gamarnik, întregul Ser-
viciu politic central al Armatei Rosii trecuse în mâinile sigure ale
lui Mehlis... Iata câteva nume ale unor membri ai acestui serviciu:
Morduh Horos, vice-presedinte în anii '30 (înainte de arestare), sef
al Serviciului politic din circumscriptia Odesa; Lazar Aronstam,
din decembrie 1929, apoi, în anii '30, pâna în 1937, sef al Servici-


ului politic al circumscriptiei Bielorusia, al armatei din Extremul
Orient, apoi al circumscriptiei Moscova; Isaac Grindberg este in-
spector al Armatei Rosii, apoi director adjunct al Serviciului politic
pe circumscriptia Leningrad; Boris Ippo (l-am vazut deja în timpul
razboiului civil; când Asia Centrala rasculata este înabusita, el se
afla în fruntea Biroului politic al frontului din Turkestan, apoi al re-
giunii Asia mijlocie), în anii '30, se afla în fruntea Armatei Rosii din
Caucaz, apoi a Academiei politice si militare; o personalitate pe care
am mentionat-o deja: Mihail Landa, redactor-sef la Steaua rosie din
1930 pâna în 1937; Naum Rozovski - procuror militar în timpul raz-
boiului civil si, în 1936, procuror general al Armatei Rosii43.

Pâna în 1934, cât Consiliul revolutionar de razboi mai exista, ad-
junct al presedintelui (Vorosilov) a ramas Gamarnik. în anii '30, în
plus fata de lista de nume citate în paragraful precedent, întâlnim în
fruntea Serviciilor generale ale Armatei Rosii pe: Abram Volp la ad-
ministratie si mobilizare (citat mai înainte în calitate de sef al Cartie-
rului general pe circumscriptia Moscova; Semion Uritki (seful Spio-
najului pâna în 1937), Boris Feldman, sef al serviciului efective
(pâna în 1937), Leonti Kotliar, sef al Serviciului general al genistilor
militari în anii de dinainte de razboi. în fruntea Aviatiei, începând cu
1932, A. Goltzman (l-am întâlnit deja si la Comisia de control si ca
militant sindical; a pierit într-un accident de avion). în fruntea regiu-
nilor militare, îi vedem pe: Iona îakir (regiunea Crimeea, apoi Kiev,
de o importanta capitala), Lev Gordon (cea din Turkestan)44. Nu
avem date despre posturile subalterne, foarte numeroase, dar credem
ca nu putem fi contrazisi daca spunem ca în sânul serviciilor politice
al Armatei, al Aprovizionarii, al aparatului de Partid si cel al Comi-
sariatelor, acolo unde seful era evreu, proportia posturilor ocupate
de evrei era de obicei foarte importanta.

Totusi, activitatea în Armata nu are nimic pernicios, ea poate
fi, dimpotriva, absolut pozitiva. Ce sa spunem de scumpul nostru
copil, GPU-NKVD? Iata ce scrie un istoric contemporan,
bazându-se pe arhive: "Prima jumatate a anilor '30 este marcata
de o crestere a rolului evreilor în aparatul Securitatii". si, pentru a
ne face o idee "în ajunul represaliilor cele mai masive..., de repar-


tizarea pe baza de apartenenta nationala a organelor NKVD-ului"
se poate consulta "lista, publicata de presa centrala, a celor 407
responsabili de rang înalt care au fost decorati cu ocazia celei de a
20-a aniversari a CEKA-GPU-NKVD. Din cei 407, 56 sunt evrei
(13,8%) iar 7 letoni (1,7%)45".

Dar iata ca GPU se metamorfozeaza în NKVD, avându-l în
frunte pe Iagoda (1934), si ca se fac publice (în doua rânduri! -
rara ocazie de a arunca o privire în spatele zidurilor oarbe46) - nu-
mele comisarilor de la Securitatea statului, denumita NKVD (Co-
misariatul poporului pentru treburile interne). În primul esalon: Ia.
S. Agranov (primul adjunct al lui Iagoda), V. A. Balitki, T. D.
Deribas, G. E. Prokofiev, S. F. Redens, L. M. Zakovski; esalonul
2: L. N. Belski, K. V. Pauker (acestia fusesera deja decorati în
1927 la aniversarea a 10 ani de la înfiintarea Cekai), M. I. Gai,
S. A. Goglidze, L. B. Zalin, Z. B. Katnelkom, I. M. Leplevski,
G. A. Molcianov, L. G. Mironov, A. A. Slutki, A. M. sartin,
R.A. Pilliar. Daca nu toti dintre acestia erau evrei, macar o buna
parte erau. si nu au fost dati afara, nu au demisionat din acest
NKVD care s-a înversunat, dupa moartea lui Kirov, asupra întregii
tari si, vom vedea în curând, asupra propriilor membri...

A. A. Slutki se afla în fruntea departamentului care se ocupa cu
problemele externe. Conducea, asadar, serviciile de spionaj din strai-
natate. "Adjunctii sai erau Boris Berman si Serghei spiguelglas."
Despre Pauker aflam: era frizer la Budapesta, a avut legaturi cu co-
munistii pe vremea când a stat închis în Rusia în 1916, a fost mai
întâi seful garzii de la Kremlin, apoi seful unui serviciu operational
al NKVD47. Desigur, aceste persoane de rang înalt se afla prea
bine la adapostul secretului aparatului pentru a putea sa-i cunoas-
tem în profunzime. Unul dintre ei, Naum (Leonid) Etingon, iese
totusi din umbra: el este maestrul asasinarii lui Trotki, el, organiza-
torul grupului celor "cinci spioni de la Cambridge" si, dupa razboi,
al spionajului nuclear48.

Apoi, sunt cei care ocupau posturi mai putin importante - o, dar
cât de numeroase - ca, spre exemplu, Lev Feldbin, total necunos-
cut de public pâna când a dezertat, fapt care a facut mult zgomot,
sau Alexandr Orlov (pseudonim rasunator), colaborator fidel al


GPU, care a condus "departamentul economic al serviciului ex-
tern", ceea ce înseamna ca exercita controlul NKVD-ului asupra
comertului exterior al URSS. Era la curent cu instructiunile cele
mai secrete date de Stal in anchetatorilor NKVD cum ar fi "extor-
carea [de la victime] de marturii false". Iar multi [anchetatori] se
aflau la ordinele [sale]49. Este si Mihail Koltov-Friedland ("consili-
erul politic" al guvernului republican spaniol50), care cu siguranta
nu era departe de cele mai grandioase actiuni puse la cale de GPU.

La trei zile de la numirea (pe 27 septembrie 1936) lui Ejov în
postul de comisar al poporului pentru Afacerile Interne este numit
adjunctul sau: M. Berman, care îsi pastreaza si postul din fruntea
Gulag-ului51. Ejov este umbra lui pretutindeni. Credinciosul sau
colaborator (începând cu 1931) de la Comitetul central al PCR(b),
Mihail Litvin, devine sef al Serviciului cadre la NKVD, iar, în mai
1937, statele sale de plata îl arata în postul de sef al inegalabilului
si inegalatului Departament politic secret al Serviciului central al
Securitatii Statului (GUGB) al NKVD. Adjunctul sefului acestui
serviciu, între 1931 si 1936 este Henrik Liuskov (a fost ucis de un
glont japonez, întrucât, în 1938, trecuse în tabara lor; la sfârsitul
razboiului, japonezii au refuzat sa-l extradeze si, nestiind ce sa
faca, l-au împuscat... Am putea astfel adauga câteva pagini la po-
vestea fiecaruia dintre ei). În sânul aceluiasi serviciu, Alexandr
Radzivilovski este "însarcinat cu misiuni speciale". Iata si un alt
fidel colaborator al lui Ejov, Isaac Shapiro, referentul sau înca din
1934, care se afla acum în fruntea secretariatului NKVD, apoi al
Departamentului special al GUGB al NKVD (un alt serviciu,
foarte glorios si el.. .32).

în decembrie 1936, printre sefii a zece departamente ale GUGB
al NKVD desemnati prin cifre secrete, gasim sapte evrei: departa-
mentul Garzilor de corp (1) - K. Pauker, al Contraspionajului (3) -
L. Mironov, Departamentul special (5) -1. Leplevski, Transportu-
rilor (6) - A. sanin, Externe (7) - A. Slutski, Registrelor (8) -
V.
Ţesarki, închisorilor (10) - Ia. Weinstock. Au mai fost si altii în
cursul macelului din 1937: A. Zalpeter la Departamentul operatio-
nal (2), Ia. Agranov, apoi M. Litvin la Departamentul politic secret


(4), A. Minaiev-Tikanovski la Contraspionaj (3), I. Shapiro, am
spus, la Departamentul special (9)53.

Personalul de conducere al Gulagului l-am numit în Arhipelagul.
Da, contributia evreilor nu a fost nici acolo neînsemnata. (Faptul ca
am reprodus portretele sefilor de santier al faimosului canal Marea
Alba - Baltica, gasiti în culegerea publicata în 1936 cu ocazia cele-
brarii acestei glorioase actiuni, a provocat indignare: am fost acuzat
de a-i fi ales doar pe evrei. Dar nu am ales pe nimeni, am reprodus
fotografiile tuturor sefilor lagarului Marea Alba - Baltica, aflati în
aceasta carte nepieritoare. Atunci cine a facut alegerea, cui apartine
vina ca acestia erau evrei?) Pentru informare, voi adauga aici câteva
detalii despre trei personaje importante, detalii pe care tocmai le-am
citit si pe care nu le stiam mai înainte: Lazar Kogan, înainte de a fi
pe canalul Marii Albe, fusese în fruntea Gulagului, iar Zinovi
Katznelsohn, dupa 1934, era al doilea în aceasta ierarhie. începând
cu 1936, seful Gulagului a fost Israel Pliner, iar canalul Mos-
cova-Volga a fost terminat sub ordinele sale54.

Nu se poate nega: Istoria a facut sa intre multi evrei sovietici în
rândurile executorilor tristului destin al întregului popor rus.

Din surse diferite ne parvin informatii despre momente diferite si
care nu au fost niciodata facute publice pâna acum: este vorba de împu-
ternicitii regionali ai GPU-NKVD din anii '30 (pâna în 1937). Functia
lor ar merita scrisa cu majuscula, întrucât ei, iar nu secretarii comitetelor
regionale, erau stapânii absoluti ai acestor teritorii, cu drept de viata si
de moarte asupra fiecarui locuitor, aflându-se sub directa îndrumare a
NKVD-ului central. Se cunosc câtiva cu numele de familie întreg, altii
doar cu initiale. îsi schimbau neîncetat locurile, unii luau locul altora si
invers. Cât priveste momentele când aveau loc aceste repartizari, l-am
invidia pe cel care ar putea sa le precizeze: totul se facea în cel mai mare
secret. Or, de-a lungul acestor ani '30, se mai afla înca un mare numar
de evrei printre acesti potentati regionali. Niste cifre publicate recent
dau, pentru organele locale ale Securitatii, fara a socoti GUGB, 1 776 de
evrei (7,4%)55.

Pot fi citate regiunile urmatoare: Bielorusia (Izrail Leplevski, fratele
substitutului de procuror general Grigori Leplevski, - l-am vazut deja la


VCEKA, apoi sef al GPU. si-a facut aparitia în calitate de comisar de
rangul doi si, iata-1, între 1934 si 1936, comisar al poporului la Afacerile
interne din Bielorusia); Regiunea de Vest (I. M. Blat, pe care îl vom re-
gasi mai târziu la Celiabinsk); Ucraina (Z. Katznelsohn, pe care l-am va-
zut în razboiul civil; a avut timp sa fie peste tot, de la Marea Caspica
pâna la Marea Alba, tocmai a fost numit ca adjunct de sef al Gulagului;
iata-l acum vice-comisar al poporului la Afacerile Interne în Ucraina -
în 1937, îi va ceda postul aceluiasi Leplevski); regiunea Donetk, apoi
Vinnita (si într-una si în cealalta - D. M. Sokolinski); Caucazul de nord
(L. Ia. Faivilovici si de asemenea Friedberg); Adzerbaidjan (M. G.
Raiev-Kaminski, dar si Purnis); regiunea Stalingrad (G. Rappoport);
Oriol (P. s. Simanovski); regiunea Tambov (Livsit); Gorki (G. Ia.
Abrampolski); Arhanghelsk (aici, A. S. siiron este cel însarcinat sa-i
aseze pe taranii deschiaburiti); Republica Germanilor de pe Volga
(I. S. Ressin); Baskiria (Zelikman); regiunea Orenburg (N. Raiski);
Sverdlovsk (G. I. skliar); Kazahstan (L. B. Zalin); Asia Centrala
(Krukovski); si de asemenea Siberia rasariteana (Trotki), pâna la Ţinutul
Nordului (Rutkovski).

Aceste posturi sunt sporadice, intermitente; sefii regionali ai NKVD
erau schimbati de la o regiune la alta nu mai rar sau mai putin radical ca
secretarii de comitete regionale. Spre exemplu: Vladimir Ţesarski a fost,
în calitate de împuternicit al GPU-NKVD, la Odessa, la Kiev si în Extre-
mul Orient, apoi este numit, 1937, în înaltul post de sef al Serviciului
special al GUGB al NKVD (se pare ca a fost înaintea lui Shapiro). Sau:
S. Mironov-Korol care, în 1933-1936, se afla în fruntea GPU-NKVD din
Dniepropetrovsk (în acelasi timp se afla si la GPU central), iar în 1937, în
Siberia apuseana55. Mijlocul anilor '30 ne face sa-l regasim pe amicul
nostru L. Vul în functia de "director" al Militiei din Moscova (iar mai târ-
ziu din Saratov). Chiar la Moscova, împuternicitul era (dupa trecerea prin
Asia centrala) L. Belski. Se mai profileaza în anii '30: seful Armatelor de
graniceri, Fosan, seful Serviciului economic al NKVD, Meirson, seful
Serviciului financiar al Gulagului, L. I. Berenson, si cel care i-a succedat,
L. M. Abramson, seful Serviciului cadre, Abram Flikser. Toate acestea cu
litere abia banuite: nici o lista, nici o harta nu s-ar putea întocmi pentru
fiecare an. si apoi, exista un Serviciu special în interiorul fiecarui NKVD
regional. Iata o informatie culeasa la întâmplare: în fruntea secretariatului
acestui serviciu special din Kiev se afla Iakob Broverman, cel care mai
târziu va avea aceleasi functii în cadrul NKVD central57.


Mai târziu, în 1940, când Sovietele au ocupat Ţarile Baltice, se stie ca la
conducerea NKVD din Dvina se gasea un anume Kaplan, care a facut atâtea
rele încât în 1941, exact dupa plecarea trupelor sovietice si înaintea sosirii
germanilor, populatia a avut o explozie de mânie împotriva evreilor.

Nuvela lui D. P. Vitkovski, Jumatatea unei vieti, contine un pa-
ragraf care descrie înfatisarea specific evreiasca a instructorului
sau Iakovlev; faptele se petrec într-o epoca foarte recenta, cea a lui
Hrusciov. Aceasta aluzie, în nuvela, este destul de nedelicata, iar
evreii de la sfârsitul anilor '60, în opozitie fatisa cu puterea comu-
nista, care primeau cu simpatie toate amintirile scrise despre lagar,
au fost neîndoielnic ofensati de acest pasaj. Legat de acest lucru,
V. Ghersuni mi-a pus întrebarea urmatoare: dar câti anchetatori
evrei a putut vedea Vitkovski într-un interval de treizeci de ani?

Aceste cuvinte nevinovate, "într-un interval de treizeci de ani"
(cât de natural ar fi fost sa se spuna "într-un interval de cincizeci",
sau "de patruzeci de ani"!) denota o incredibila capacitate de a
uita! într-o perioada de treizeci de ani, de la sfârsitul anilor '30,
este posibil ca Vitkovski sa nu fi întâlnit multi anchetatori evrei
(înca se mai gaseau prin anii 60), dar Vitkovski, care a fost perse-
cutat de catre Organe timp de patruzeci de ani si care a stat la
Solovski, cu siguranta ca nu a uitat zilele când era mai greu sa în-
tâlnesti un anchetator rus sau unul leton.

însa întrebarea lui Ghersuni este legitima în sensul ca toate
aceste posturi, înalte, mai putin înalte, chiar subalterne, pe masura ce
se apropia prapadul din 1937, îsi purtau în sine propria lor anihilare.


Stapânii destinelor noastre lucrau fara teama pe culmile lor asi-
gurate - iar lovitura zdravana, neasteptata care i-a izbit li s-a parut
a fi zdruncinarea întregului univers, sfârsitul lumii. Cine dintre ei
îsi închipuise înainte de aceasta destinul fatal al autorilor oricarei
revolutii?

Daca studiem separat listele înaltilor conducatori care au pierit în
1937-1938, vom constata ca evreii sunt într-o proportie mare. Un


istoric contemporan scrie: daca "de la 1 ianuarie 1935 pâna la 1 ia-
nuarie 1938, reprezentantii acestei nationalitati se aflau în fruntea a
50% dintre principalele servicii ale aparatului central pentru Afaceri
Interne, la 1 ianuarie 1939 nu mai ocupau decât 6% din posturi58".

Bazându-ne pe numeroase "liste de împuscati" publicate în
cursul ultimilor zece ani, si pe volumele biografice ale Noii Enci-
clopedii evreiesti ruse, suntem în masura sa urmarim cu mai multa
sau mai putina precizie soarta ulterioara a cekistilor de marca, a se-
filor Armatei Rosii, a conducatorilor Partidului, a diplomatilor, a
celor care, pe când se mai aflau la comanda, au fost citati în capito-
lele precedente.

Cekistii au fost cei care au platit cel mai greu tribut:

G. Ia. Abrampolski; L. M. Abramson a murit în închisoare în
1939; lacob Agranov, 193959; Abram Belenki, 1941; Lev
Belski-Levin, 1941; Matvei Berman, 1939; Boris Berman, 1939,
losifBlat, 1937; Ia. Weinstock, 1939; Leonid Vul, 1938; Mark
Gai-stokliand, 1937; Semion Ghendin, 1939; Veniamin Gherson,
1941; Lev Zadov-Zinkovski, 1938; Lev Zaklin-Levin, 1940; A.
Zalpeter, 1939; Lev Zaharov-Meier, 1937; N. Zelikman,
1937; Alexandr loselevici, 1937; M. G. Kaminski, 1937; Zinovi
Katsnelsohn, 1938; Lazar Kogan, 1939; Mihail Koltov-Friedland,
1940; Kruovski, 1938; hrail Leplevski, 1938; Mihail Litvin s-a si-
nucis în 1938; Nathan Margoline, 1938; A. Minaiev-Ţikanpvski,
1939; Lev Mironov-Kagan, 1938; Serghei Mironov-Korol, 1940;
Karl Pauker, 1937; hrail Pliner, 1939; Mihail Raiev-Kaminski,
1939; Alexandr Radzivilovski, 1940; Naum Raiski-Lehîman,
1939; Grigori Rappoport, 1938; IlyaRessin, 1940; A. Rutkovski;
Pinkhus-Simanovski, 1940; Mihail Trilisser; Leonid Faivilovici,
1936; Evsei sirvindî, 1938; Grigori skliar; Serghei spighelglas,
1940; Henrik Iagoda, 1938.

în zilele noastre se publica anuare întregi cu numele principa-
lilor conducatori ai aparatului central al GUGB-NKVD care au ca-
zut victime ale epurarii "ejoviene" si întâlnim un foarte mare nu-
mar de nume evreiesti.60

Exista însa biografii complet secrete, ascunse, pe care nu le cu-
noastem decât gratie unor informatii întâmplatoare care s-au scurs


în favoarea "transparentei " înca nestrunite de la începutul anilor
'90. Astfel, profesorul Grigori Mairanovski, specialist în substante
toxice, a condus începând cu 1937 "Laboratorul X" al unui servi-
ciu specia] al NKVD, laborator însarcinat sa execute prin injectare
condamnatii la moarte "la ordinul direct al guvernului din 1937
pâna în 1947, 1950" - atât în celula speciala a "Laboratorului X"
cât si în strainatate în anii 1960-197061. Mairanovski a fost arestat
abia în 1951, iar din celula îi scria lui Beria: "Prin mâna mea au
fost executati zeci de dusmani de moarte ai puterii sovietice, mai
ales nationalisti de tot felul62." Iata însa ca în 1990 a transpirat o
surprinzatoare informatie care ne spune ca faimoasele dusegubki
(camere de gazare ambulante) au fost inventate nu de Hitler în cel
de al doilea razboi mondial, ci de NKVD-ul sovietic în 1937, iar
inventatorul (evident, nu singur, dar a fost în centrul acestei in-
ventii) era Isai Davidovici Berg, seful Serviciului economic al
NKVD din Moscova. Vedem aici ca este important sa stim cine
ocupa posturile, chiar inferioare. Povestea este urmatoarea: I. D.
Berg avea ca misiune punerea în aplicare a sentintelor date de
,,troica" NKVD-ului regional Moscova, iar acesta îsi ducea la bun
sfârsit sarcina: îi escorta pe condamnati la locul executiei. Dar
când au hotarât, simultan, trei "troici" regionale din Moscova,
plutonului de executie i-a devenit imposibil sa-si îndeplineasca
sarcina. Cineva a avut atunci o idee: sa dezbrace victimele, sa le
lege, sa le împiedice sa tipe si sa le arunce într-un furgon închis,
camuflat în camioneta care livreaza pâine. în timpul lungului tra-
seu, gazele de esapament intrau înauntrul vehiculului, iar când
ajungea la groapa, prizonierii erau "eliminati". (Trebuie sa adau-
gam ca Berg a fost el însusi împuscat nu dupa mult timp, în 1939-
nu pentru aceste atrocitati, nu, bineînteles, ci pe baza unei acuzatii
de "complot". Iar în 1956 a fost reabilitat fara dificultate, desi în
dosarul pastrat pâna azi, s-a consemnat povestea acestei ucigase
inventii care a fost citita ziaristilor!63

în enumerarea de mai sus, câte destine a caror linie este trasata
cu litere de foc! Aici au cazut sub cutitul ghilotinei cekiste capul

<nota>

* Cuvântul glasnost = publicarea dezbaterilor.

</nota>


calaului Crimeii, Bela Kun în persoana, si împreuna cu el înca 12
comisari ai poporului ai guvernului comunist de la Budapesta64!
Nu putem totusi accepta (nu ar fi decent, cinstit) sa includem în
persecutiile împotriva evreilor faptul ca au fost alungati din Orga-
nele represive, întrucât aici nu era nici o motivatie antievreiasca.
(Fara a vorbi despre faptul ca, daca zbirii stalinisti nu ar fi fost in-
teresati de bunastarea personala imediata si de onorurile trecatoare,
ci de parerea poporului pe care îl guvernau, ar fi trebuit ca ei sa
trânteasca usa NKVD-ului, si nu sa astepte sa fie alungati. Desi-
gur, acest lucru nu i-ar fi salvat pe toti de la moarte, dar poate ca
i-ar fi scutit de infamie?) - Este exact invers: judecând dupa anu-
mite date, una dintre rarele minoritati nationale la care, în ochii
NKVD-ului, nu era condamnabil sa apartii, era minoritatea evre-
iasca. Dispozitiile privind politica nationala si de încadrare ce vor
caracteriza sfârsitul anilor '40 si începutul anilor '50 înca nu erau
în vigoare în sânul Organelor Securitatii Statului63.            '


Multi functionari de rang înalt din aparatul de Partid au fost
maturati de valul ucigas din 1937-1939. începând din 1936-1937,
componenta Sovnarkom-ului se schimba în mod esential; epurarile
din anii care preced razboiul i-au decimat pe Comisarii poporului.
Glontul ucigas l-a atins si pe initiatorul colectivizarii, Iakovlev, si
pe cel mai apropiat adjunct al sau, Kalamanovici, sau Ruhimovici
si, evident, înca multi altii. Marele macel nu i-a ocolit nici pe ba-
trânii bolsevici "emeriti": Kamenev si Zinoviev, desigur, dar si
Riazanov (îndepartat de mult timp), Golosciokin care organizase
asasinarea tarului. (Singurul care a scapat din dezastru a fost Lazar
Kaganovici: el a reusit sa fie "matura de sârma" în mai multe epu-
rari din 1937-1938 - spre exemplu în orasul Ivanovo, pe care l-a
devastat si unde i se zicea "uraganul negru66".)

Ni se propune viziunea urmatoare: "este vorba de victimele dic-
taturii sovietice, folosite, apoi lichidate fara mila din clipa în care
nu mai aveau întrebuintare67". Frumoasa explicatie! Dar aceste
persoane au fost, oare, folosite timp de douazeci de ani? Nu si-au


pus tot zelul în a fi motorul acestei dictaturi, si, înainte de "a nu
mai avea întrebuintare", nu au luat ele parte într-un mod foarte
activ la distrugerea religiei, culturii, la spulberarea intelectualitatii
si a câtorva milioane de tarani?

Au cazut, luati de val, numerosi sefi ai Armatei Rosii. "în vara
lui 1938, toti comandantii regiunilor militare, fara exceptie, toti cei
care ocupau un asemenea post în iunie 1937, au disparat fara
urma." Directia politica a Armatei Rosii, când a fost dezmembrata
în 1937 si dupa sinuciderea lui Gamarnik, "a avut parte de maxi-
mum de pierderi ca urmare a terorii". Printre responsabilii politici
au pierit cei 17 comisari de armate, fara exceptie, 25 din cei 28 de
comisari ai corpurilor de armata, 34 din 36 de comisari de divi-
zie68. Remarcam o mare proportie de evrei, în listele publicate as-
tazi, între sefii de la razboi împuscati în 1937-193869.

Grigori Stern a facut o cariera militara absolut aparte urcând
una câte una treptele politice: începând cu razboiul civil, comisar
de regiment, de brigada, de divizie. Din 1923 pâna în 1925, co-
mandant al Fortelor speciale al grupului de armate din Horezm
(adica: represiune în Asia centrala). înca dinainte de 1926, sef al
serviciului politic al unei divizii. Urmeaza apoi cursurile pentru ca-
dre superioare din Armata. în 1929-1934, "este însarcinat cu misi-
uni de o importanta particulara pe lânga Comisariatul cu Proble-
mele militare si navale, adica pe lânga Vorosilov. în 1937-1938,
este "consilier militar pe lânga guvernul republican spaniol (a nu
se confunda cu Manfred Stern, care s-a distins, si el, pe lânga
Rosiii spanioli, fiind poreclit "generalul Kleber"). Apoi este sef de
stat major pe frontul din Extremul Orient unde, împreuna cu
Mehlis, pune la cale lupte sângeroase pe lacul Hasan în 1938 si, si-
multan, puiie la cale intrigi pentru arestarea maresalului Bliicher,
caruia îi dorea pieirea spre a-i lua locul în postul de comandant al
frontului. în martie 1939, la al XVIII-lea Congres al Partidului,
tine urmatorul discurs: "Noi, împreuna cu dumneavoastra, am ex-
terminat o multime de canalii - tot felul de tuhacevski, gamarnici,
uborevici si alte scursori de genul acesta"; a fost împuscat abia în
toamna lui 1941 70. Un camarad de arme al lui Stern, de la aviatie,


Iacov Smuskevici, a facut, si el, o cariera stralucitoare. A început
la fel (pâna pe la mijlocul anilor '30), ca instructor politic, comi-
sar. si el a urmat cursurile pentru cadre superioare. În 1936-1937
se afla în Spania, în aviatie, unde este supranumit "generalul
Douglas". în 1939, comanda grupul aerian la Halhin-Gola. Apoi
s-a ridicat pâna la postul de comandant-sef al tuturor fortelor aeri-
ene ale Armatei Rosii, de inspector al Fortelor armate aeriene; a
fost arestat în mai 1941 si împuscat în acelasi an71.

Valul nu i-a crutat nici pe lucratorii din sectorul economic si
nici pe înaltii functionari. Cât despre diplomati, majoritatea dintre
cei citati aici au fost împuscati.

Sa numim personalitatile Partidului, militarii, diplomatii, respon-
sabilii cu economia tarii pe care i-am întâlnit în aceste pagini si care
au cazut victime ale represiunii (cei împuscati sunt scrisi cu italice):

Samuel Agurski, arestat în 1938; Lazar Aronstman, 1938; Boris
Belenki, 1938; Grigori Belenki, 1938; Zahar Belenki, 1940; Mark
Belenki, 1938; Maurice Belotki, 1938; Herman Bitker, 1937; Aron
Weinstein, 1938; lacob Vesnik, 1938; Izrail Weiter, 1938; Abram
Wolpe, 1937; Ian Gamarnik s-a sinucis în 1937; Mihail Ghercikov,
1937; Evgheni Gnedin, arestat în 1939; Filip Golosciokin, 1941;
Ia. Goldin, 1938; Lev Gordon, arestat în 1939; Isaac Grinberg,
1938; lacob Gughel, 1937; Alexandr Gurevici, 1937; solom
Dvoilatki, 1937; Mark Deutsch, 1937; Semion Dimansîein, 1938;
E. Dreiter, 1936; Semion Jukovski, 1940; Samuil Zaks, 1937;
Zinovi Zangwil; Isaac Zelenski, 1938; Grigori Zinoviev, 1936; S.
Zorin-Gomberg, 1937; Boris Ippo, 1937; Mihail Kaganovici se si-
nucide în asteptarea arestarii, 1941; Moisei Kalganovici, 1937; Lev
Kamenev, 1936; Abram Kamenski, 1938; Grigori Kaminski, 1938;
Ilya Kit-Viitenko, arestat în 1937, petrece 20 de ani de temnita
grea; /. M. Kleiner, 1937; Evghenia Kogan, 1938; Alexandr
Krasnosciokov-Tobinson, 1937; Lev Kritman, 1937; Solomon
Kruglikov, 1938; Vladimir Lazarevici, 1938; Mihail Landa, 1938;
Ruvim Levin, 1937; Iacov Lifsitz, 1937; Moisei Lisovski, arestat în
1938; Fried Markus, 1938; Lev Mariasin, 1938; Grigori
Melnicianski, 1937; Alexandr Minkin-Menson a murit într-un la-


gar în 1955; Nadejda Ostrovskaia, 1937; Lev Pecerski, 1937;
Moisei Rafes, 1942; Marcel Rozenberg, 1938; Arkadi Rozengolt,
1938; Naum Rozovski, 1942; Boris Roizenman, 1938; E. Rubinin,
temnita grea timp de 15 ani; lacov Rubinov, 1937; Moisei
Ruhimovici, 1938; Oscar Rîvkin, 1937; David Riazanov-
Goldenbah, 1938; VeniaminSverdlov, 1939; Boris Skvirski, 1941;
losifSlavin, 1938; Grigori Sokolnikov-Brilliant, ucis în închisoare
în 1939; Isaac Solt, mort în temnita în 1940; Naum Sorkin, 1938;
Lev Sosnovski, 1937; Arthur Sîasevski-Guirsfeld, 1937; Iuri
Svetlov-Nahamkis, 1941; Nikolai Guimmer-Suhanov, 1940; Boris
Tal, 1938; Semion Turovski, 1936; Semion Uritki, 1937; Evgheni
Fainberg, 1937; Vladimir Feighin, 1937; Boris Feldman, 1937;
lacov Fischman, arestat în 1937; Moisei Frumkin, 1938; Maria
Frumkina-Ester, moarta într-un lagar în 1943; Leon Haikis, 1938;
Avenir Hanukaiev; Moisei Haritonov, mort într-un lagar în 1948;
Mendel Hataievici, 1937; Isai Ţalkovici, arestat în 1937; Efim
Ţetlin, 1937; lacov Ciubin; N. Ciujak-Nasimovici; Lazar satkin,
1937; Iakov Iakovlev-Epstein, 1938.

si iata acum destinul câtorva socialisti rusi eminenti care nu
s-au raliat bolsevicilor si chiar au luptat împotriva lor:

Boris Osipovici Bogdanov (nascut în 1884) - originar din
Odessa, nepot si fiu de negustori de cherestea. si-a facut studiile
în cea mai buna scoala de comert din Odessa. Adera la cercurile
social-democrate de pe bancile facultatii. în iunie 1905, când în
port intra crucisatorul Potemkin pe care izbucnise o rascoala, este
primul civil care urca la bord, îsi tine discursul în fata echipajului
adunat pentru miting, îl îndeamna sa se alature grevei muncito-
rilor din Odessa si preia scrisorile si rugamintile adresate guverne-
lor europen». Evita condamnarea fugind la Sankt-Petersburg unde
activeaza în clandestinitate pentru Partidul social-democrat men-
sevic. Doua pedepse de surghiun consecutive, fiecare de câte doi
ani, una la Silvîtcegod iar cealalta la Vologda. Exact înainte de
razboi, se afla printre conducatorii Partidului mensevic, se ocupa
si de probleme care tin de conditia muncitorilor. începând din
1915, intra ca secretar la Grupul muncitoresc de pe lânga Comi-


tetul militaro-industrial, cu care este arestat în ianuarie 1917; este
eliberat ca urmare a Revolutiei din Februarie. Intra în Comitetul
executiv al Sovietului din Petrograd si-i ramâne presedinte perma-
nent, mereu prezent la nenumaratele si zgomotoasele sedinte; în
iunie, devine membru al biroului VŢIK si se opune cu înversunare
tentativelor de lovitura de forta la care se dedau deja bolsevicii.
Dupa insurectia bolsevicilor din iulie, el este cel care primeste ca-
pitularea detasamentului de mateloti care ocupase fortareata
Petropavlovskaia. Dupa lovitura de stat din Octombrie, este, în
1918, unul dintre organizatorii miscarii muncitoresti antibolsevice
din Petrograd. Petrece razboiul civil la Odessa. Când acesta ia
sfârsit, încearca sa reînnoade legaturile cu mensevicii, dar, la sfâr-
situl anului 1920, este arestat pentru un an - acum începe lunga
campanie de arestari si condamnari, de deportari si detentii, ma-
rele joc de carti, "lunga rabdare" vizând atâtia socialisti în URSS
- doar pentru trecutul sau si vechile convingeri de mensevic, în-
trucât în rarele intervale, îsi exercita functiile în domeniul econo-
mic si nu mai doreste decât un singur lucru: sa duca o viata linis-
tita - dar este banuit si de "sabotaj" economic. în 1922, cere sa
plece în strainatate, dar este arestat exact înaintea plecarii. închi-
soare la Solovki, deportare la Peciora, prelungiri regulate de pe-
depse de la trei la cinci ani de fiecare data, izblator la Sîzdal, me-
reu si mereu deportarea. în 1931, se încearca implicarea sa în afa-
cerea "Biroului mensevicilor" apoi este eliberat. Dar în 1937,
cade în razia generala; are parte în închisoarea din Omsk (unde îi
sunt tovarasi de celula comunistii) de interogatorii "pe banda"
(trei comisari anchetatori care se succed fara întrerupere), executa
sapte ani în lagarul de la Kargopol (alti mensevici sunt împuscati),
deportare la Sîktîvkar; în 1948, un nou tur de pista cu "dublari",
deportare în Kazahstan. Este reabilitat în 1956. Moare în 1960; nu
mai era decât un batrân vlaguit.

Boris Davîdovici Kamkov-Kat (nascut în 1885). Fiul unui me-
dic de zemstva. Adera la Partidul S.-R. înca din adolescenta. De-
portat în 1905, în tinutul Turuhan de unde evadeaza. în emigratie,
îsi termina studiile de drept la Universitatea din Heidelberg. Parti-


cipa la Conferinta socialistilor din Zimmerwald în 1915. Revine în
Rusia dupa Revolutia din Februarie. Unii dintre fondatorii Partidu-
lui S.-R. de stânga care, în ajunul loviturii din Octombrie, intra în
coalitie cu bolsevicii. Ia parte la dizolvarea Adunarii constituante
în ianuarie 1918. în aprilie, incita la ruperea aliantei cu bolsevicii,
iar în iunie cheama la "o insurectie revolutionara" împotriva lor.
Insurectia esueaza si intra în clandestinitate. Dupa o scurta arestare
în 1920, este din arestat în 1921, deportat în 1923. între mai multe
pedepse cu deportarea, înca doi ani de închisoare - mereu acelasi
joc al "rabdarii". în 1933, deportat la Arhanghelsk, arestat în 1937
si împuscat în 1938.

Abram Rafailovici Gotz (nascut în 1882). Nepot al milionaru-
lui, negustor de ceai
V. Ia. Brodski. Adera la miscarea revolutio-
nara de la vârsta de 14 ani si este în Partidul S.-R. în 1901 (fra-
tele sau Mihail este un lider al acestui partid). în 1906, devine
membru al unei organizatii S.-R. de lupta, terorist. La ocna din
1907 pâna în 1915. La închisoarea centrala din Alexandrov. Ia
parte la Revolutia din Februarie la Irkutk, apoi la Petrograd.
Membru al Comitetului executiv al Sovietului Partidului so-
cial-democrat si al Sovietului deputatilor tarani, membru al prezi-
diului VŢIK. începând din 25 octombrie 1917, se afla în fruntea
Comitetului antibolsevic pentru Salvarea Rusiei si a Revolutiei,
îsi continua lupta împotriva bolsevicilor în timpul razboiului ci-
vil. Arestat în 1920, condamnat în procesul eserilor la pedeapsa
capitala, comutata în 5 ani de închisoare. Apoi a urmat obisnuitul
joc al "rabdarii", valsul pedepselor si deportarilor succesive. în
1939, este condamnat la 25 de ani de lagar. Moare în anul ur-
mator, în lagar.

Mihail 'akovlevici Ghendelman (nascut în 1881). Eser din
1902, avocat de profesie. Participa la Revolutia din Februarie la
Moscova, membru al Comitetului executiv al Sovietului, membra
al prezidiului VŢIK, membru al Comitetului central al partidului
S.-R. La 25 octombrie 1917, paraseste sedinta celui de-al II-lea
Congres al Sovietelor în semn de protest împotriva bolsevicilor.
Membru al Adunarii constituante, ia parte la unica ei sedinta din 5


ianuarie 1918. La Samara îsi continua activitatea la Comitetul
membrilor Adunarii constituante. Arestat în 1921, condamnat la
pedeapsa capitala în procesul S.-R.-ilor, pedeapsa comutata în 5
ani de detentie. Apoi, jocul "rabdarii", înlantuirea pedepselor. îm-
puscat în 1938.

MihaU Isaakovici Lieber-Goklman (nascut în 1880). Unui
dintre fondatorii Bundului (1897), membru al Comitetului central
al Bundului în emigratie, reprezentant al sau la Congresul Partidu-
lui social-democratrus. Ia parte la revolutia din 1905-06. Surghiu-
nit în 1910 pentru trei ani în provincia Vologda, de unde evadeaza
si emigreaza din nou. Adversar aprig si constant al lui Lenin. Re-
vine în Rusia dupa 1914, reintra în rândurile socialistilor "aparatori
ai Patriei". Dupa Revolutia din Februarie, membru al Comitetului
central al Sovietului din Petrograd, apoi membru al prezidiului
VŢIK, din care demisioneaza dupa lovitura de forta din Octom-
brie. Adera la Partidul social-democrat (al mensevicilor), îl para-
seste. Exercita functii în sectorul economic. Unul dintre liderii
clandestinitatii mensevice în URSS. începând din 1923 - arestari,
deportari, jocul "rabdarii". în 1937, arestat din nou si împuscat în
acelasi an la Alma-Ata.

.. .Câti au cunoscut un destin asemanator, marcat de o succesi-
une neîntrerupta de pedepse cu închisoarea si deportarea pâna la
deznodamântul din anii 1937-1938!

Peste tot, în toata tara, matura de fier a acelor ani, care înspai-
mânta pe toata lumea - pe cei simpli, pe cei care nu aveau nimic
de-a face cu puterea, politica, si mai ales pe evrei. Iata numele câ-
torva schingiuiti:

Nathan Bernstein (nascut în 1876) - muzicolog si critic muzi-
cal, a predat istoria muzicii si estetica muzicala, a scris mai multe
carti. Arestat în 1937, moare în detentie.

Matvei Bronstein {nascut în 1906) - savant, fizician de talent,
doctor în stiinte, obtine rezultate remarcabile. Era sotul L. K.
Ciukovskaia. Arestat în 1937, împuscat în 1938.

Serghei Ghinter {nascut in 1870) - arhitect si inginer. Arestat
în 1934, deportat în Siberia, arestat din nou în 1937 si împuscat.


Veniamin Zibelminti.s (nascut în 1887) - geochimist si minera-
log, specialist în elemente rare, autor al unui proiect stiintific des-
pre microprocesoare, victima a represiunilor din 1938.

Mihail Kokin {nascut în 1906) - orientalist, sinolog, istoric.
Arestat în 1937, împuscat.

Ilya Kricevski (nascut în 1885) - microbiolog, imunolog (are si
o pregatire de fizician si matematician), doctor în medicina, fonda-
tor al unei scoli stiintifice, presedinte al Asociatiei ruse de mi-
crobiologi. Arestat în 1938, mort în 1943.

Solomon Levit (nascut în 1894) - genetician. Arestat în 1938,
moare în detentie.

Iohiel Ravrebe (nascut în 1883) - orientalist, semitolog, dintre
cei care, în 1920, au reactivat Societatea de etnografie. Acuzat de a
fi creat o organizatie sionista, arestat în 1937, moare în detentie.

Ilya Hetrov (nascut în 1887) - igienist, epidemiolog (igiena
mediului înconjurator, protectia suprafetelor acvatice, apelor de iz-
vor, igiena sociala). Arestat în 1938. împuscat.

Naum Schwarz (nascut în 1888) - medic psihiatru, studia speci-
ficul psihologic al evreilor. A predat din 1921 pâna în 1923, ebra-
ica; compunea poezii în ebraica. Acuzat de activitate sionista,
arestat în 1937, mort în detentie.

Cei trei frati spilrein, din Rostov-pe-Don:

Yan (nascut în 1887) - matematician, a aplicat metoda matema-
tica la tehnica electrica si termica. Profesor la scoala tehnica su-
perioara din Moscova, apoi decan al Facultatii de electrotehnica.
Victima a represiunii si piere în 1937.

haac (nascut în 1891) -psiholog, doctor în filosofic în 1927,
este în fruntea Societatii ruse de psihotehnica si fiziologie aplicata;
autor a numeroase studii asupra analizei psihologice a meseriilor si
rationalizarea muncii. Arestat în 1935, împuscat.

Emil (nascut în 1899) - biolog, decan al Facultatii de biologie
din Rostov. împuscat în 1937.

Leonid Iurovski (nascut în 1884) - doctor în economie politica,
unul dintre autorii reformei monetare din 1922-1924. Apropiat al
lui A. V. Ciaianov si N. D. Kondratiev. Arestat în 1930, eliberat în
1935, arestat din nou în 1937 si împuscat.Zdrobitoarea superioritate în numar ^evreilor sus plasati care
au cazut sub ghilotina lui Stalin nu ne împiedica sa constatam,
dupa cum reiese din aceleasi pagini scrise de catre publicistii evrei
din Occident, ca acest fenomen în sine nu era perceput ca o ofen-
siva împotriva evreilor pe planul nationalitatii lor: evreii au cazut
în tocatoare fiindca ocupau în numar mare posturi la vârf. Iata ce
putem citi în culegerea Lumea evreiasca (1939): "Nu exista nici o
îndoiala; evreii din URSS au posibilitati, oportunitati pe care nu le
aveau înainte de revolutie, pe care nu le au nici acum în unele state
democratice. Pot fi generali de armata, ministri, diplomati, profe-
sori universitari, pot fi înalti functionari asa cum pot fi si cei mai
umili supusi", - dar, pentru evreii sovietici, sunt doar posibilitati
"si nicidecum un drept" si aceasta tocmai pentru ca acest drept nu
exista, fiindca din acele vârfuri au fost împinsi, pierzându-si viata
"un Iakir, Zinoviev, Radet, Trotki72". Dar ce popor, sub dictatura
comunista, se bucura de un asemenea drepti Realitatea era: te
mentii, ori dispari.

St. lvanovici (S. O. Portugheis), un socialist cu state vechi si te-
nace, recunostea: "Evreii, sub autocratie, aveau mult mai putin de-
cât sub bolsevici "dreptul de sedere", dar mult mai mult "dreptul la
viata". Un lucru de netagaduit. Totusi, cum el nu ignora "revolutia
colhoznica", conchide: "Formele de implantare în Rusia a "socia-
lismului", aplicate tocmai din strafundul Pasehoniei pâna în
Taskent, au fost deosebit de dure pentru evrei", "asupra nici unui
popor nu s-au înversunat scorpionii rosii cu mai multa violenta ca
asupra evreilor "."

în acelasi timp, o data cu Marea Ciuma a colectivizarii si lichi-
darea chiaburilor, nu mii, ci milioane de tarani nu au avut nici
dreptul de sedere, nici cel de viata. Iar toate condeiele sovietice
(printre acestea, multe evreiesti) au ramas fara nici o reactie în fata
acestei exterminari cu sânge rece a taranimii ruse. Mut si întregul
Occident. Credeti ca din nestiinta? Sau din grija de a menaja pute-
rea sovietica? Ori pur si simplu din indiferenta? Caci este aproape
de neimaginat: 15 milioane de tarani nu numai ca sunt afectati de


interdictia de a merge în învatamântul superior si în functii pu-
blice, ci sunt pur si simplu ruinati, tinuti ca niste animale în staule,
alungati din caminul lor si deportati catre o moarte sigura în stra-
fundul taigalei si al tundrei. si s-au vazut aparând, în rândurile ac-
tivistilor surescitati, evrei proveniti de la orase care s-au repezit sa
împinga la roata colectivizarii si sa lase în urma lor o amintire tan-
gibila si sinistra. Ar fi ridicat cineva glasul pe atunci în apararea
taranilor? La putin timp dupa aceea, în 1932-1933, între cinci si
sase milioane de persoane agonizeaza si mor de foame, lucru ce se
întâmpla chiar pe treptele Europei - iar presa libera a lumii libere
tace mâlc si nu scoate o vorba?... Fara îndoiala ca trebuie sa ac-
ceptam, drept cea mai plauzibila cheie a acestei enigme, ex-
trem-stângismul presei occidentale din acea vreme si entuziasmul
netarmurit pentru "experienta" socialista din URSS; si totusi, cum
sa nu fii stupefiat când vezi cât de puternica poate fi orbirea si la
ce înalt grad de indiferenta se poate ajunge în fata suferintelor unor
oameni, a zeci de milioane de oameni?

Ceea ce ochiul nu vede, nici sufletul nu simte.

In Ucraina, evreii îsi pierdusera deja elanul anilor 1917-1920,
dorinta de a sprijini statul rus si, la sfârsitul anilor '20, "sovinii
partizani ai autonomiei ucrainene" sunt evrei si "exercita o mare
influenta, desi numai la orase74". Chiar putem citi urmatoarea con-
cluzie: distrugerea, în 1937, a culturii de limba ucraineana era con-
dusa în parte împotriva acestor evrei care creasera "într-adevar" cu
ucrainenii Uniunea pentru dezvoltarea culturii locale în limba
ucraineana75. Dar aceasta uniune, realizata în mediile intelectuale,
nu putea ameliora sentimentele populatiei ucrainene fata de evrei.
Am vazut în capitolul precedent ca în cursul colectivizarii "un
mare numar de comunisti evrei au aparut pe la sate cu gradul de
comandant si drept de viata si de moarte asupra oamenilor76".
Acest lucru înveninase relatiile -încordate de secole - dintre evrei
si ucraineni. Insa, desi foametea a fost rezultatul direct al politicii
lui Stalin, desi nu a atins numai Ucraina (tot atât de îngrozitoare a
fost si pe Volga si în Urali), ucrainenii au avut impresia ca foa-
metea, la ei, era imputabila evreilor. Aceasta idee s-a perpetuat


mult timp (se mai gaseste înca si prin anii '80 în presa ucraineana
din emigratie). "Unii ucraineni sunt convinsi ca evreii au jucat un
rol deosebit în aparitia foametei... Unii declara ca în 1933 evreii
se razbunau pentru anii de sub Hmelnitki77".

Cine seamana vânt, culege furtuna. Atâtia evrei la conducere si
atâta indiferenta fata de nenorocirile restului populatiei puteau in-
duce tot felul de interpretari.

Autorii evrei care au urmarit îndeaproape "desfasurarea curbei
antisemitismului în URSS" au neglijat totusi aceasta cenusa cal-
cata în picioare si au tras concluzii mai degraba optimiste. Astfel,
Solomon Schwarz scrie: "înca de la începutul anilor '30, antisemi-
tismul în Uniunea Sovietica s-a vazut net diminuat", iar "la mijlo-
cul anilor '30 îsi pierduse caracterul de fenomen de masa", "curba
antisemitismului atinsese atunci cel mai scazut nivel al sau". El ex-
plica acest fapt, între altele prin sfârsitul NEP-ului, disparitia evre-
ilor îmbogatiti în aceasta perioada, cât si prin "industrializarea for-
tata si uraganul colectivizarii", pe care le compara în gluma cu "un
fel de tratament de soc". Se mai adauga aici o alta idee: tocmai în
decursul acestor ani conducatorii comunisti au început sa lupte îm-
potriva "sovinismului puternic" al rusilor (nu, ei nu au "început" -
au continuat, urmând în acest caz linia intransigenta a lui Lenin).
si, spune Schwarz, autoritatile au decis atunci sa "pastreze o tacere
încapatânata asupra semitismului (...) pentru a nu lasa impresia ca
aceasta lupta împotriva sovinismului de mare intensitate era o
lupta pentru apararea evreilor78". Este o remarca judicioasa.

Or, în ianuarie 1931, tocmai apare în New York Times19, apoi în
toata presa mondiala, o declaratie demonstrativa a lui Stalin data
Agentiei telegrafice europene: "Comunistii, care sunt niste interna-
tionalisti consecventi, nu pot sa nu fie inamicii declarati ai antise-
mitismului. În URSS, antisemitismul este aspra pedepsit de lege ca
fenomen profund potrivnic regimului sovietic. Antisemitii activi,

<nota>

* Bogdan Mihailovici Hmelnitki (1595-1697), hatman al Ucrainei, sef al
miscarii de eliberare din jugul polonez. A proclamat în 1654 unirea Ucrainei
cu Rusia.

</nota>


conform legilor URSS, risca pedeapsa capitala80, - nu se vede,
oare, aici pedeapsa pronuntata pentru urechile democratice din Oc-
cident? Or, este unica natiune printre toate celelalte care traiesc în
LJRSS pe care binevoieste sa o scoata în relief "în felul acesta".
Opinia publica mondiala s-a simtit pe deplin satisfacuta.Dar, detaliu caracteristic: aceasta declaratie a Conducatorului
nu a fost publicata în presa sovietica (datorita sireteniei si pru-
dentei sale). O destinase exportului. A ascuns aceasta luare de po-
zitie supusilor sai. Nu a fost publicata în LJRSS decât la sfârsitul
lui 193681. Molotov a fost trimis atunci sa dea o declaratie asema-
natoare la Congresul Sovietelor.

Un autor evreu da o interpretare proprie discursului tinut de
Molotov asa cum l-a auzit el, dar se înseala când spune ca oratorul,
"în numele guvernului", îi ameninta cu pedeapsa capitala pe cei
care manifestau "sentimente antisemite8 ". Sentimente! Nu, discursul
lui Molotov nu spunea asa ceva; el vorbea de aceiasi "antisemiti
activi" ca si Stalin. Nu cunoastem pedepse capitale date pentru
antisemitism în anii '30, însa pedepse cu închisoarea (bazate pe un
articol din Codul penal) au fost. (Se soptea la vremea aceea: "Alta-
data vi se dadea mai putin "pentru tar")."

S. Schwarz noteaza o schimbare: «In a doua jumatate a anilor
30, aceste sentimente [lipsa de prietenie a populatiei fata de evrei]
s-au raspândit si s-au amplificat... mai ales în centrele importante
unde traiau un mare numar de intelectuali si semiintelectuali
evrei... S-a vazut renascând putin câte putin legenda "acapararii de
catre evrei", si aparând idei false despre rolul exagerat al evreilor
în sânul organismelor statului.» O legenda care nu este o legenda,
dar asortata cu aceasta explicatie oarecum naiva, aceasta justificare
rituala: intelectualii si semiintelectualii evrei nu aveau "în condi-
tiile sovietice aproape nici o posibilitate de supravietuire, afara de
serviciile de la stat83".

Te rusinezi citind asa ceva. Care este aceasta situatie de opresi-
une si disperare care nu-ti lasa ca posibilitate de supravietuire de-
cât posturile privilegiate? Dar restul populatiei? Acestia aveau de-
plina libertate sa se speteasca pe câmpurile colhozurilor, sa sape


gropi cu târnacopul, sa care targi cu materiale pe santierele planu-
rilor cincinale...

Cât despre hotarârile guvernamentale, putem spune fara nici un
risc de a ne însela ca în anii '30 nimic, în chestiunea evreiasca, nu
se schimbase de la revolutie, nici o antipatie oficiala fata de evrei
nu se manifestase înca. În rest, fara sa trâmbitam, nu ni se vorbea
despre "sfârsitul pentru totdeauna ai contradictiilor nationale"?

Nici în strainatate, mediile evreiesti nu putusera, nu puteau sa
aiba sentimentul ca evreii erau oprimati în (JRSS. în articolul sau
"Evreii si dictatura sovietica", acelasi St. Ivanovici scria: "în strai-
natate, multa lume este convinsa ca nu exista antisemitism în Rusia;
aceasta fiind ratiunea bunavointei fata de puterea sovietica. Dar,
chiar în Rusia, se stie ca acest lucru nu era adevarat", ceea ce nu-i
împiedica pe evrei sa "spere în longevitatea puterii sovietice... si sa
se teama de caderea ei", întrucât "Stalin nu lasa si, spera ei, nu va
lasa sa izbucneasca pogromuri". Autorul este sedus de urmatoarea
parere larg raspândita, desi o considera gresita: "Daca dictatura bol-
sevica va cadea, ne putem astepta cu siguranta la o explozie de pa-
timi si violente antisemite... Caderea puterii sovietice va fi pentru
evrei o catastrofa si orice simpatizant al poporului evreu trebuie sa
respinga perspectiva acestei orori..." Totusi, chiar el noteaza ca
"dictatura sovietica începe deja sa fie încurcata de faptul de a fi
considerata iudeofila si colonizata de evrei84".

Linia generala pentru anii '30 este data de hotarârea Congresu-
lui al XVI-lea (1930), formulata de Stalin în raportul sau: este un
apel la o lupta apriga împotriva sovinismului, si în primul rândîm-
potriva sovinismului velicorus. întelegem sa folosim aici jargonul
Partidului pe care îl întelege toata lumea. Aceasta lupta va fi dusa
în mod hotarât timp de înca multi ani. Dar, pentru Dumnezeu, ce
nebunie îl apucase pe Stalin? Nu exista nici umbra de un astfel de
sovinism, iar Tatucul înca nu presimtise viitorul apropiat, clipa
naufragiului, când va fi constrâns sa apeleze la ajutorul aceluiasi
patriotism rus care îl va salva.

Da, la vremea aceea, alarma deja suna: reaparuse amenintarea
patriotismului rus! St. Ivanovici, în 1939, se grabea sa observe o
tendinta catre "iubirea de patrie", "mândria nationala" (între ghili-


mele, din bataie de joc), "patreotism" a acestei dictaturi care ne tri-
mite astazi "la anumite traditii nationaliste ale vechii Rusii de la
Moscova si ale Rusiei imperiale  ".

lata asadar unde statea cea mai rea amenintare pentru Rusia în
ajunul ofensivei lui Hitler: în "patreotismul" rusesc!!

Aceasta obsesie nu-i va mai lasa în pace pe publicistii evrei; va
mai dura înca o jumatate de secol - chiar si atunci când considera
acest razboi care a vazut înflacarându-se patriotismul de masa,
acest razboi care i-a salvat, între altele, pe evreii sovietici! Citim
într-o revista israeliana din 1988: "Traditiile înca vii ale Sutanelor
negre... au servit ca baza «patriotismului sovietic datator de viata»
care a înflorit mai apoi, în anii Marelui Razboi patriotic86...".

Sa privim acest razboi din 1941-1945, si sa recunoastem ca
aceasta judecata este marcata de o buna doza de ingratitudine.

Aceasta vrea sa spuna ca, o data pentru totdeauna, nu poate
exista patriotism rus curat, nevinovat, care sa nu fie vinovat în fata
nimanui? De ce sa transam chestiunea în fel acesta? De ce tocmai
patriotismul rusesc?


închiderea Sectiei europene de pe lânga Comitetul central al
PCR(b) a fost un eveniment important în viata evreilor din Rusia
sovietica. Ea împiedica sa se dezvolte separat (fie chiar si con-
form unui program sovietic) o viata publica evreiasca, "o autono-
mie nationala, culturala, personala": aceasta trebuia sa se to-
peasca în curentul general. în 1937-1938, membrii acestei secti-
uni europene care, dupa aprecierile lui Iu. Margolin, "în serviciul
puterii s-a procedat la o imensa jefuire a tuturor valorilor cultu-
rale ale poporului evreu87", - adica Dimanstein, Litvinov,
Esther-Frumkina si consortii (Motl Kiper, Itzhok Sudarski,
Alexandr Cemerisski) - au fost arestati si, foarte repede, execu-
tati la gramada. Peste alti membri ai acestei sectii "care ocupau
pozitii conducatoare în departamentele centrale si locale ale
OZET (Societate pentru stabilirea la sate a muncitorilor evrei), în
structurile sovietice cu caracter social, cultural si educativ", a tre-
cut tavalugul compresorului. în 1936-1939, "zdrobitoarea majori-


tate dintre ei au fost victime ale represiunii 88. Climatul alterat al
anilor '30 se infiltrase pâna acolo. Se începuse, în adunarile pu-
blice, acuzarea si demascarea unor eminenti comunisti evrei, cei
care fusesera altadata membri ai Bundului, ai socialistilor sionisti
si chiar al Poalei-Ţion, pe care totusi Sovietele le autorizasera
mai mult sau mai putin. Dar ati vazut vreodata ca bolsevicii sa-i
ierte cuiva trecutul? "Ce faceai înainte de...l în 1938, Der Emes
a fost închis si el.

Dar scoala? - "Pâna în 1933, numarul scolilor evreiesti si al
elevilor acestora continua sa creasca în ciuda criticilor formulate
înca de pe la sfârsitul anilor '20 împotriva «revarsarilor nationa-
liste» ale sectiilor europene (...) în favoarea "trecerii fortate la
ebraica89"..." Notam, între 1936 si 1939, "un declin rapid si o sa-
racire înca si mai rapida a scolilor idisofone"90. Dupa 1936-1939,
"numarul scolilor evreiesti începe sa scada, chiar în Ucraina si
Bielorusia"; chiar si dorinta parintilor este mai mica de a-si trimite
copiii în aceste scoli. "Ratiunea acestui lucru era o descrestere a
prestigiului educatiei în idis si dorinta crescânda de a se transmite
copiilor învatatura în limba rusa." La fel, "începând de pe la mijlo-
cul anilor '30, multe dintre unitatile de învatamânt superior unde
cursurile se tineau în idis încep sa scada vertiginos": practic toate
unitatile evreiesti de învatamânt superior si secundar existente în
URSS au fost închise în 1937-193891".

La începutul anilor '30 au fost închise si institutele stiinti-
fice evreiesti de pe lânga Academia de stiinte a Ucrainei si
Bielorusia. La Kiev a încetat orice activitate "Institutul culturii
evreiesti proletare". Au urmat imediat arestari (Mihail Kolkin, de
la Institutul de istorie, de filosofie si literatura din Leningrad,
împuscat; Iohiel Ravrebe, cadru vechi la Institutul de înalte Stu-
dii evreiesti din Petrograd si director în anii '30 al sectiei evre-
iesti a Bibliotecii publice, condamnat la opt ani, mort într-un la-
gar de tranzit92.)

Persecutiile, arestarile s-au abatut si asupra scriitorilor evrei
care se exprimau în idis: au fost victime ale reprimarii Moise
Kulbak. în 1937;ZelikAxelrod, 1940; Abram Abciuk, profesor de


idis, critic, 1937: Ghertl Bazov, scriitor, 1938. Mai sunt citati si
scriitorul 1. Harîka si criticul H. Dunet.

A supravietuit totusi, "pâna la sfârsitul anilor'30, o intensa acti-
vitate editoriala în idis. La Moscova, Kiev, Minsk functionau Case
de editura evreiesti". Dar ce texte publicau? în anii '30, "zdrobitoa-
rea majoritate [a lucrarilor! erau stereotipe, conforme canoanelor

imuabile al "realismului socialist '»". Literatura în idis, începând
din 1930 si pâna în 1941, traverseaza o faza de stalinizare: "valuri

de laude lui Stalin se revarsa în sânul poeziei evreiesti ..." Itzik
Fefer "se straduieste chiar sa insufle o nota poetica în propaganda
oficiala. îi sunt atribuite maxime de genul «Ţi-ai tradat tatal - e
bine!» sau «Spun Stalin, si gândesc: Soare»95". Majoritatea acestor
scriitori atât de grabiti sa-l aduleze pe Stalin aveau de asteptat doar
vreo zece ani pentru a fi arestati la rândul lor. Unii, tocmai am va-
zut, au avut parte de aceasta soarta înca de pe acum.

în acelasi fel "presiunea ideologica a dogmei comuniste în-
semna, pentru multi artisti si sculptori evrei, ruptura, tragica adese-
ori, cu traditia lor nationala". (Ce cultura era, la vremea aceea, ia
adapost de asa ceva în URSS!) La fel cele nouasprezece teatre pro-
fesioniste în idis, si de asemenea "un mare numar de trupe de ama-
tori, studiouri, cercuri": "Marea majoritate a teatrelor evreiesti în
anii '30 prezentau în principal spectacole de propaganda96."

Cât despre cultura în ebraica, pare-se ca si-ar fi pastrat traditiile
nationale, este inutil sa mai vorbim: era definitiv proscrisa si in-
trase în clandestinitate.

Apropo de sionistii intrati, si ei, în clandestinitate, am scris ca,
înca de la începutul anilor '30, fusesera împrastiati, majoritatea
arestati. Ceilalti erau acuzati de "conspiratie sionista". Cine îsi mai
aminteste (cap. 8*) de Pinhas Dasevski? Arestat în 1930 ca sionist.
Un altul, deloc sionist, însa considerat ca atare în actul de condam-
nare la moarte: Pinhas Krasnîi, fost ministru în Directoratul lui
Petliura, care revine mai apoi în URSS, a fost împuscat în 1939.
Wolf Averbuch, membru de tânar al Poalei-Ţion, plecat în Israel în

<nota>

* ' Cf. vol. 1, pp. 299 scl.

</nota>


1922, "a colaborat aici cu presa comunista": a fost expulzat în
URSS si odata ajuns acolo, aruncat în închisoare97.

Tot atunci au fost închise "majoritatea heder-elor si a
yeshivot-urUor". Ici si colo s-au mai petrecut arestari, ca o ramasita a
sfârsitului anilor '20, arestari în clandestinitatea hasidica din
Lubavici (Iacob-Zahariia Maskalik, 1937; Avrom Levik Slavin,
1939). La finele anului 1930, "257 de sinagogi fusesera închise,
adica 57% din cele existente în primii ani ai puterii sovietice... La
mijlocul anilor '30, aceasta închidere a sinagogilor s-a accelerat".
Pornind din 1929 "autoritatile au impus taxe suplimentare pentru
producerea azimei". în 1937, "Comisia în probleme de cult de pe
lânga Comitetul central executiv al URSS interzice tuturor comuni-
tatilor evreiesti sa produca ele însele azima". în 1937-1938, "majori-
tatea celor care slujeau în cultul ebraic erau victime ale represiunii.
Aproape toate sinagogile erau lipsite de rabini98". "în 1938, s-a des-
coperit într-o sinagoga centrala din Moscova «un cuib de rabini os-
tili regimului», au fost arestati împreuna cu mai multi credinciosi ."
Marele rabin al Moscovei, smariagu Medalie, a fost arestat si îm-
puscat în 1938. (A fost arestat în acelasi timp cu fiul sau Moise Me-
dalie), în 1937 a fost arestat rabinul din Saratov, Iosif Bogatin100.

în acest început de ani '30, în timp ce religia evreiasca era asu-
prita, s-a vazut abatându-se asupra întregii tari un val de închideri
si distrugeri a mii de locuri de cult ortodoxe. Trebuia, înainte de
toate, ca Moscova sa fie debarasata de bisericile sale pentru a-i
conferi un aspect convenabil - sovietic. "Reamenajarea" capitalei
a fost încredintata unui anume Boris Iofan. Chiar în anul în care
tara, ruinata, murea de foame, s-a lansat proiectul construirii unui
ametitor palat al Congresului chiar pe locul unde fusese catedrala
Mântuitorului Hristos, iar proiectele arhitectilor au fost prezentate.
hvestia anunta: "Pentru moment, au fost expuse unsprezece pro-
iecte. Printre cele mai interesante sunt cele ale lui Friedman, B.
Iofan, Bronstein, Ladovski101." Mai târziu, acesti arhitecti vor cu-
noaste, si ei, persecutia si închisoarea.

Evreii sovietici au mai vazut risipindu-se si disparând din ori-
zontul lor "stabilirea la sate a muncitorilor evrei"; "Diminuarea


colonilor finantati de fondurile agricole ale KomZET (Comitetul
pentru stabilirea la sate a muncitorilor evrei) ramânea o problema
cronica". în 1930-1932, activitatea în URSS a organizatiilor
caritative evreiesti din strainatate, în special Agro-Joint, ORT (So-
cietatea mestesugarilor evrei) si EKO (Societatea pentru coloniza-
rea evreiasca), a scazut considerabil"; în 1933-1938, înca se mai
desfasura în limitele noilor acorduri restrictive; "în 1938, aceasta
activitate a încetat". în primele zece luni ale anului 1938, mai întâi
OZET, apoi KomZET au fost dizolvate. Majoritatea zdrobitoare a
colaboratorilor înca în libertate au cazut victime ale represiunii",
în 1939, "Comitetul central al Partidului comunist din Ucraina a
adoptat o rezolutie privind lichidarea (...) districtelor si a Sovie-
telor rurale [evreiesti] "«create în mod artificial»102".

Cu toate acestea, ideea Birobidjan nu a fost deloc abandonata în
anii 30; dimpotriva, avansa prin masuri impuse de stat. în decembrie
1930, pentru a întari entuziasmul, autoritatile au organizat, la Mos-
cova, al II-lea Congres al OZET103. La sfârsitul lui 1931, dintr-o
populatie globala, pentru provincie, de patruzeci si cinci de mii de
persoane, abia se numarau cinci mii si ceva de evrei în ciuda faptu-
lui ca pentru instalarea lor se construisera case, drumuri, terenuri.
(Unele dintre aceste lucrari au fost efectuate de catre zek-ii din tabe-
rele învecinate ca, spre exemplu, gara din Abidjan104.) Colonizarea
ne-evreiasca a regiunii progresa mai repede decât cea evreiasca...

Pentru a remedia aceasta stare de fapt, prezidiul VŢIK al
RSFSR a decretat, în toamna lui 1931, ca pâna în doi ani, douazeci
si cinci de mii de evrei se vor stabili la Birobidjan, si ca atunci se
va putea declara acest teritoriu Republica autonoma evreiasca. To-
tusi, în decursul câtorva ani care au urmat, refluxul de evrei sositi
mai înainte s-a dovedit superior celor sositi, iar la finalul anului
1933, la capatul a sase ani de colonizare, se numarau abia 8 000 de
evrei stabiliti definitiv, din care doar 1 500 lucrau la colhoz, adica
mai putin de o cincime din numarul de colhoznici din regiunea res-
pectiva. (Dupa unele informatii, colhozurile evreiesti cultivau ade-
seori pamântul angajând cazaci si coreeni.) Regiunea nu-si putea
satisface nevoile de produse agricole105.


Dar aceasta nu a împiedicat ca în mai 1932, când populatia
neevreiasca atingea 50 000 de persoane, sa se declare cu mare
vîlva Birobidjan "Regiune autonoma evreiasca" (nu "Republica";
ar fi fost, totusi, exagerat!).

Astfel nu a existat "elanul national în sânul maselor evreiesti,
elan care ar fi ajutat la suportarea tuturor enormelor dificultati le-
gate de aceasta colonizare". Nici o industrie nu s-a creat în
Birobidjan, iar viata colonilor, "prin însasi structura sa economica
si sociala, amintea iudaismul oraselelor si al târgurilor ucrainene si
bieloruse din acea vreme", mai ales în orasul Birobidjan unde
"rolul evreilor în aparatul administrativ" era hipertrofiat"106.

în aceasta regiune autonoma se dezvolta (moderat) o cultura în
idis: ziare, radio, scoli, teatrul Kaganovici (al carui director era vi-
itorul scriitor E. Kazakevici), biblioteca salom Alehem, muzeul
Culturii evreiesti, sali de lectura. Iar Peretz Markis publica în presa
centrala un articol triumfalist intitulat "Un popor care renaste107".
(Apropo de Birobidjan, sa semnalam soarta demografului Ilya
Weitblit. Acesta spunea: "Trebuie sa se renunte la luarea oameni-
lor de la oras pentru a fi instalati la tara"; "nu exista printre evrei,
persoane declasate care sa accepte sa populeze Birobidjan". A fost
arestat înca din 1933 si a pierit probabil atunci108.)

Autoritatile centrale au înteles ca era nevoie sa se activeze
aceasta colonizare si, începând din 1934, nu au mai fost trimisi la
Birobidjan voluntari, ci mestesugari si muncitori din provinciile
din Rasarit, o întreaga populatie citadina gata sa faca de toate, în
afara de agricultura! A aparut si un slogan: "întreaga URSS parti-
cipa la edificarea Regiunii autonome evreiesti!", si, prin urmare,
pentru a accelera aceasta edificare se cuvine sa fie trimis acolo un
personal ne-evreu. în ultima instanta, "scopul nostru nu este de a
crea o majoritate de evrei în Regiunea autonoma evreiasca... Lu-
crul acesta ne-ar contrazice internationalismul nostru", scria neo-
bositul membru al "sectiilor europene" Dimanstein109.

Or, toate eforturile de înscriere, pe parcursul urmatorilor trei
ani, nu au reusit sa adauge decât 11000 de evrei la cei 8000 sau 9000care se aflau în zona (toti strânsi în capitala sau de-a lungul
caii ferate, nutrind speranta de a-si lua talpasita oriunde cât mai re-
pede cu putinta). Totusi, bolsevicii nu recunosc niciodata ca sunt
învinsi si persevereaza. în 1936, nemultumit de KomZET, "ŢIK
(Comitetul executiv centrai) al URSS da un decret privind transfe-
rarea partiala a raspunderii pentru colonizarea Regiunii autonome
evreiesti de la KomZet Ia un departament special al NKVD110". Iar
in august 1936, prezidiul ŢIK decreteaza: "Pentru prima data în
istoria sa, poporul evreu vede realizându-i-se aspiratia sa arzatoare
de creare a propriei patrii, a propriului stat national1"." si se pun
ia cale planuri de trimitere la Birobidjan a 150 000 de evrei.

Se constata deci, cu întârziere, ca nici sovieticii nu au reusit sa
faca din evrei agricultori, cum nu reusise cu un secol mai înainte,
puterea tarista...

Totusi, ne aflam în ajunul anului 1938. KomZET era deja în-
chis, OZET dizolvat, membrii influenti ai sectiilor europene de Ia
Moscova se aflau dupa gratii, ca si conducatorii administrativi ai
Regiunii autonome evreiesti. Aceia dintre evreii din Birobidjan care
puteau sa-si permita se mutau - fie în orasele din Extremul Orient,
fie la Moscova. Recensamântul din 1939 da drept cifra a populatiei
din Birobidjan 108 000, dar "Numarul de evrei în Regiunea auto-
noma evreiasca ramânea un mister (...), populatia evreiasca din
Birobidjan ramânea la un nivel scazut". Mai existau vreo 18
asa-zise colhozuri, si vreo 40,50 de familii112, dar limba vorbita era
rusa, iar scrisorile adresate administratorilor erau în rusa.

si ce putea fi mai normal? Ce putea reprezenta, pentru evrei,
Birobidjan? Dupa vreo patruzeci si cinci de ani de la acea vreme
generalul israelian Beni Peled a spus foarte bine din ce cauza nici
Birobidjan si nici Uganda nu le puteau furniza evreilor acea lega-
tura cu pamântul: "Simt pur si simplu ca nu mi-as fi putut da viata
pentru o bucata de pamânt rusesc, o bucata din Uganda, nici chiar
pentru statul New Jersey ' !..."

Israelul urma sa fie acela care sa ofere aceasta legatura dupa o
mie de ani de despartire.Migratia evreilor catre marile orase în decursul anilor "30 nu a
încetinit. Enciclopedia evreiasca ne arata ca la Moscova se gaseau
131 000 evrei dupa recensamântul din 1926, 226 500 în 1933, si 250
000 în 1939. "Proportia de evrei veniti din Ucraina în sânul popu-
latiei evreiesti de la Moscova a crescut cu 80%, ca urmare a afluxu-
lui lor masiv ." In Cartea evreilor din Rusia (1968) citim ca în anii
'30, se aflau pâna la o jumatate de milion de evrei "printre functio-
narii statului, unii ocupând posturi înalte, mai ales în aparatul econo-
mic ' ". (Autorul ne informeaza si ca în anii '30, "pâna la o jumatate
de milion de evrei se aflau în industrie, îndeplinind în principal lu-
crari fizice".) în Larin gasim cifra de 2,7%, ceea ce corespunde cu
200 000116, adica de doua ori si jumatate mai putin.) "Afluxul evre-
ilor în rândul functionarilor continua sa creasca. Acest fapt era legat
si de migratiile masive catre marile orase si de cresterea spectacu-
loasa a nivelului de instruire a tineretului, a tineretului evreu mai
ales117." Evreii traiau, în principal, în marile orase, nu sufereau din
cauza limitelor sociale atât de cunoscute de fratii lor rusi si, trebuie
sa o spunem, studiau cu sârguinta, pregatind astfel o întreaga struc-
tura de cadre tehnice pentru anii sovietici care urmau.

Iata câteva date statistice: "în 1929, evreii reprezentau 13,5%
din contingentul studentesc din toate unitatile de învatamânt su-
perior din URSS: în 1933, aceasta proportie era de 12,2%; în 1936,
de 13,3% (pentru studenti) si de 18% pentru cei care pregateau o
teza" (proportia de evrei în rândurile populatiei globale era atunci
de 1,8%)118; din 1928 pâna în 1935, "numarul de studenti evrei la
mia de evrei a crescut, trecând de la 8,4% la 20,4, [în timp ce] la o
mie de rusi, se numarau 2,8 studenti, la o mie de bielorusi, 2,4, iar
la mia de ucraineni, doar 2"; - în 1935, "proportia de studenti evrei
era de sapte ori mai ridicata decât cea a evreilor în cadrai populatiei
globale, distingându-se astfel de toate celelalte popoare din Uni-
une1 l9". Cât priveste rezultatele recensamântului din 1939, ele sunt
comentate în felul urmator de G. B. Kostîrcenko, istoric al politicii
staliniste fata de evrei: "El [Stalin] nu putea totusi ignora ca la înce-
putul anului 1939, la o mie de evrei existau 268 cu un nivel de


instruire secundar si 57 la un nivel superior (la rusi, cifrele erau de
81 respectiv 6)120." si, dupa cum stie fiecare, "succesele în cadrul
studiului, la absolvire, permiteau ocuparea de posturi importante în
economia sovietica aflata în plina expansiune prin anii '30121".

Dar nu citim noi în Cartea evreilor din Rusia: "Se poate spune
fara exagerare ca dupa "era" Ejov, nu mai exista nici un singur
nume cât de cât prestigios în viata publica evreiasca, jurnalism, ac-
tivitate culturala si chiar în stiinta122?" Or, acest lucra este absolut
inexact, fiind formulat cu o exagerare total deplasata. (Nu scrie el,
acelasi autor, Grigori Aronson, în aceeasi carte, doua pagini mai
încolo, despre anii '30 în general, ca "evreii nu erau privati de
drepturi civice elementare (...), ei continuau sa ocupe posturi în
aparatul de stat si de Partid", si ca "în corpul diplomatic, în fruntea
armatei, printre profesorii unitatilor de învatamânt superior, se
aflau multi evrei... Ne aflam la sfârsitul anilor 1939123".)

Moscova vorbea prin vocea actorului Iuri Levitan. El era "gla-
sul URSS-ului", incoruptibilul purtator de cuvânt al Adevarului
nostru, purtatorul de cuvînt nr. 1 de la statia Kominternului si fa-
voritul lui Stalin. Generatii întregi au crescut în sunetul glasului
sau; el a fost acela care a citit celebrele discursuri ale lui Stalin si
comunicatele Biroului de informatii sovietic; el a fost cel care a
anuntat izbucnirea si încheierea razboiului124.

începând cu 1936, si timp destul de îndelungat, seful de orches-
tra a teatrului Bolsoi a fost Samuil Samosud. Mihail Gnesin conti-
nua sa compuna "în stilul muzicii europene a secolului nostru si în
stilul numit: «muzica neo-evreiasca»"; surorile Gnesin continuau
sa-si conduca scoala în mod stralucit, devenita celebrul Institut de
muzica. Baletul lui Aklexandr Krein prezenta spectacole la teatrul
Mariinski si la Bolsoi (acest Krein a fost obligat într-o zi sa com-
puna o rapsodie pe... cuvintele unui discurs de Stalin!); iar fratele
si nepotul sau cunosteau un mare succes125. O întreaga pleiada scli-
pitoare de virtuozi au cucerit atunci un renume national si interna-
tional. Iata câteva din aceste nume binecunoscute: Grigori
Guinzburg, Emil Ghilels, Iacov Zak, Lev Oborin, David Oistrah,
Iacob Filer. Numerosi regizori, critici literari, istorici muzicali au
ramas la posturile lor si si-au pastrat prestigiul.


Cum sa nu citam, apropo de activitatea culturala în anii '30,
stralucitele reusite ale compozitorilor de cântece? Asa este Isaac
Dunaevski, "Unul dintre fondatorii operetei si al cântecului popu-
lar în muzica sovietica"; scria "cântece usor de retinut... care ridi-
cau în slavi modul de viata sovietic (Marsul baietilor veseli, 1933;
Cântare Kahovskai, 1935; Cântare patriei, 1936; Cântare lui
Stalin, 1936; si multe altele). Critica oficiala a spus ca aceste cân-
turi.. . erau încarnarea gândurilor si sentimentelor a milioane de
sovietici126"; tot el a compus semnalul de la radio Moscova.
(Dunaevski era foarte grijuliu în a face cariera. A fost primul deco-
rat cu ordinul Steagul Rosu al Muncii si primul ales în Sovietul su-
prem al URSS în acel faimos an 1937. Mai târziu a fost decorat cu
ordinul Lenin. îi oprima pe compozitori, spunând ca poporului so-
vietic nu-i pasa de simfonii1'7...) îi gasim aici si pe Matvei Blanter
si pe fratii Daniil si Dmitri Pokrasa, cântecul de voie buna Daca
mâine e razboi (vom zdrobi inamicul într-o clipa), sau si mai îna-
inte, celebrul Marsul lui Budionnîi. Dar si pe Oskar Feltman,
Soloviov-Sedoi - nu as putea fi exhaustiv. (Anticipând, pentru a
nu mai reveni asupra subiectului: poetii-autori de cântece Ilya
Frenkel, Mihail Tanici, Igor saferan, compozitorii Ian Frenkel,
Vladimir sainski... Ma opresc aici!) Tiraje uluitoare, glorie, ono-
rarii - cine va putea spune ca acesti actori ai culturii sovietice erau
asupriti? Or, alaturi de aceste opere de talent, câte sloganuri asurzi-
toare, care tâmpeau si burduseau creierul maselor, au trâmbitat,
câte minciuni au facut ei sa fie înghitite si cât au alterat gustul si
sensibilitatea oamenilor?

Dar sa luam înca o data cinematograful! Citim în Noua Enci-
clopedie publicata în Israel: în anii 30, "se cerea ca filmele sa la-
ude succesele socialismului si, pe lânga asta, sa contina o actiune
usor distractiva. La conceperea standardelor unei productii cine-
matografice unificate, puternic ideologizate, conservatoare în
forma si peste masura de didactica, au participat, alaturi de altii...
numerosi autori evrei" (am vorbit de unele opere în capitolul pre-
cedent, cum ar fi Simfonia Donbassului de D. Vertov, 1931, ime-
diat dupa procesul Partidului industrial); F. Ermler (Trecatorul, Un


mare cetatean, Pamânt destelenit), S. Iutkevici (Minerii din mina),
Mihail Romm, acoperit de onoruri (Lenin în Octombrie, Lenin în
1918), L. Arnstam (Prietenele, Prietenii), I. Trauberg (Fiul Mon-
goliei, Anul 1919), A. Zarhi si I. Heifit (Zile fierbinti, Deputatul de
Baltica)12*. De notat: în anii '30, realizatorii nu erau aruncati în în-
chisoare. În schimb, au fost arestati administratorii, producatorii,
difuzorii si cei doi patroni al industriei cinematografice, B.
sumiatki (a fost împuscat) si S. Dukelski129.

Printre realizatorii anilor '30, evreii erau majoritari. Atunci,
cine erau cei asupriti? Spectatorii înselati, peste al caror suflet s~a
trecut cu buldozerul minciunii de un didacticism grosolan, sau rea-
lizatorii creatori de "biografii falsificate, de filme de propaganda
fals istorica sau pretinse a fi de actualitate" cu "monumentalismul
lor hipertrofiat si Hpsa lor de continut"? si fara vreo concesie, En-
ciclopedia adauga "numarul enorm de evrei, operatori si realiza-
tori, muncind în cinematograful de popularizare, filmele scolare si
documentare, adica domeniul cel mai oficial al cinematografului
sovietic unde, gratie montajului, se poate realiza o abila combinare
a unui document - ceea ce un R. Karmen nu ezita sa o facaK ".
(Da, el, renumitul documentarist sovietic: cronici ale razboiului ci-
vil din Spania, ale procesului de la Niirnberg, «filmul jubiliar care
exalta "Marele Razboi patriotic"», Vietnam, un film despre Cuba,
trei premii Stalin, un premiu Lenin, un premiu de stat, Artist al
poporului, Erou al Muncii socialiste131...) Sa-I mai citam si pe rea-
lizatorul Konrad Wolf, chiar fratele asului spionajului sovietic,
Markus Wolf132.

într-adevar, climatul oficial sovietic al anilor' 30 era lipsit de an-
tipatie fata de evrei. Iar pâna la razboi, marea majoritate a evreilor
sovietici a ramas în corul ideologiei sovietice si în acord cu regimi'l.
"Nu exista sau aproape nu exista o problema evreiasca în URSS"; ia
vremea aceea, "iudeofobii noforii nu erau înca stapâni în redactiile
ziarelor si revistelor..., nu conduceau înca serviciile de Personal133"
(dimpotriva, tocmai aceste posturi erau ocupate de evrei).

Desigur, patriotismul sovietic, cel care consta în a servi cu cre-
dinta regimul în sensul indicat de la o zi la alta, a fost acela care


constituia pe atunci "cultura" sovietica. Iar în acest domeniu, din
pacate, evreii erau numerosi; unii chiar se ridicau pâna la postul de
controlori de texte tiparite în ruseste. în fruntea Glaviit (Directia
centrala pentru Literatura si Arte), atotstiutoarea Cenzura, care da-
dea orientarea generala, îl vedem, la începutul anilor '30 pe B. M.
Volin-Fradkin. Personalul de la Glaviit era constituit în mare parte
din evrei. Astfel, între 1932 si 1941, A. I. Bendik care, în anii de
razboi, va deveni directorul Camerei Cartii134. (Nu o vom vedea-
unde si cum putea fi vazuta? - pe Emma Kaganova, sotia cekistului
Pavel Sudoplatov, careia "i se încredintase conducerea activitatii
informatorilor în mediile intelectuale ucrainene133".) Iar dupa închi-
derea editurilor private, "si-au adus contributia la ridicarea editu-
rilor sovietice, având în fruntea lor, printre altii, pe M. Alianski, M.
Wolfson, I. lonov (Bernstein), A. Kantorovici, B. Malkin, I. Verit,
B. Fîedman136". în curând, domeniul editorial, în ansamblul sau, a
fost concentrat într-un organism foarte usor de controlat, GIZ (Edi-
turile de Stat): pentru un autor era singura usa la care putea sa bata.
si în cadrul propagandei tiparite, sub diverse forme, evreii erau
în mod constant la vedere. Grosolanele caricaturi ale lui Boris
Efirnov - oameni politici occidentali prezentati într-o lumina
odioasa, Nikolai al II-lea pe cap cu o coroana si înarmat cu o pusca,
calcând peste cadavre - faceau parte din portia zilnica a cititorului.
O data la doua, trei zile, venea rubrica odiosului G. Rîklin, a sarcas-
melor lui D. Zaslavski, a scamatoriilor echiiibristului Radek, a sar-
jelor insistente ale lui seinin si ale fratilor Tur. înainte de a deveni
scriitor, L. Kasil a scris articole în hvestia. Apareau si alte nume:
P. Karmen, Tess, K. Rappoport, D. Cernomordikov, B. Levin, A.
Kantorovici, Ia. Perelman. Trecem în revista doar hvestia, în timp
ce vreo doua duzini bune de ziare centrale varsau aceleasi mormane
de minciuni. Apoi, mai era si o mare de brosuri murdare destinate sa
prosteasca populatia. Când a fost nevoie sa se fabrice urgent un
pamflet pentru mase în vederea procesului Partidului Industrial (iar
de-a lungul anilor '30 a fost o mare cerere în acest sens) - a fost
gasit B. Izakson care a scris repede: "Sa strivim vipera interventiei!"
A aparut numele lui E. Gnedin (diplomatul, fiul lui Parvus) la sfâr-


situl articolelor mincinoase, fie despre "ranile incurabile ale Euro-
pei", despre sfârsitul inevitabil al lumii occidentale, fie pentru a dez-
minti "calomniile" venite din Vest privind pretinsa munca fortata a
detinutilor la taiatul copacilor: "Munca socialista în padurile Nordu-
lui sovietic." (Când Gnedin s-a întors, în anii '50, dupa o lunga pe-
deapsa ispasita în lagar - fara ca totusi sa fi muncit la doborârea co-
pacilor - avea prestigiul celui care a suferit si nimeni nu i-a amintit
minciuna de odinioara...)

în 1929-1931 a avut loc desfiintarea stiintei istorice rusesti -
Comisia arheologica, Comisia Nordului, Casa Puskin, Biblioteca
Academiei de stiinte, întreaga traditie distrusa, cei mai buni istorici
trimisi în lagar ca sa putrezeasca. (Am auzit noi vorbindu-se mult
despre acest dezastru?) si am vazut în schimb venind un întreg
contingent de categoria a treia si a patra. Acestia au devenit prin
improvizatie istorici rusi si ne-au mintit timp de o jumatate de se-
col în continuu. Desigur, au existat destui rusi printre acesti cabo-
tini, însa evreii nu s-au dat înapoi de la ocuparea locurilor vacante.

în stiinta sovietica, în general, cum ar fi în ramurile cele mai de
vârf, savantii evrei jucau deja, în anii '30, un rol major (care urma
sa mai creasca). "înca de la sfârsitul anilor '20, evreii reprezentau
13,6% dintre toti colaboratorii stiintifici din tara; în 1937, aceasta
cifra era de 17,6%, iar în 1939 "existau peste cincisprezece mii de
cercetatori si profesori în unitatile de învatamânt superior, adica
15,7% din cei care lucrau în acest sector137".

O tânara si stralucita scoala de fizicieni se formase sub bagheta
academicianului A. F. Ioffe. Acesta, înca din 1918, fondase la Pe-
trograd Institutul fizico-tehnic. Apoi, în anii urmatori, "s-au creat
15 centre stiintifice conduse de elevii lui Ioffe. Alti discipoli ai sai
lucrau si în alte institute stiintifice din tara, contribuind la crearea
potentialului stiintific si tehnic al URSS138". (Represiunea s-a exer-
citat si aici: în 1938, la Institutul fizico-tehnic din Harkov, din 8
directori de departamente, 6 erau evrei - Rumân, Leipunski,
Gorski, Landau, Weisberg, Slutkin, iar cinci au fost arestati împre-
una cu doi rusi " ). Mult timp au ramas necunoscute numele construc-
torilor de avioane ca Semion Aizikovici (avioanele "Lavocikin")140.


Nici numele a numerosi colaboratori ai Complexului militaro-in-
dustrial nu erau divulgate. (Desigur, aceasta era situatia atunci,
însa nici acum nu le stim pe toate. Astfel, daca M. skud "stabilea
programele puternicelor statii de radio141", cine punea la punct pu-
ternicele statii de bruiaj?)

Atâtea nume evreiesti în tehnica, stiinta si aplicatiile lor! Câte
dintre cele mai bune minti ale mai multor generatii de evrei au por-
nit pe aceasta cale? Ne putem multumi sa frunzarim tomurile Enci-
clopediei evreiesti rusesti consacrate biografiilor celor care s-au
nascut si au trait în Rusia si vom fi impresionati de aceasta lunga si
sclipitoare enumerare de savanti si de aportul lor, pe cât de divers,
pe atât de concret. O supraabundenta de talente. (Trebuie sa cre-
dem ca din punct de vedere social, drumul le era deschis.)

Fara îndoiala ca si stiinta a trebuit sa faca act de obedienta fata
de politica. Astfel (1931), la "prima conferinta a Uniunii pentru pla-
nificarea stiintei", academicianul Ioffe ia cuvântul: "Capitalismul
modern este de-acum incapabil sa faca o revolutie tehnica", aceasta
nu este posibila decât ca rod al revolutiei sociale, aceea "care a
transformat Rusia înapoiata si barbara într-o Uniune de republici
socialiste". Continua vorbind despre gestionarea stiintei de catre
proletariat, declarând ca stiinta nu este libera decât sub regimul so-
vietic. Filosoful-gangster E. Ia. Kolman ("unul dintre principalii
ideologi ai stiintei sovietice în anii '30", care a înfierat scoala de
matematica): "Noi trebuie... sa instituim o disciplina de serviciu în
munca stiintifica, sa adoptam metode de lucru colective vizând
emulatia socialista, activitatea de soc"; stiinta îsi urmeaza planul
"gratie puternicei dictaturi proletare"; orice savant trebuie sa studi-
eze "materialismul si empiriocriticismul". Iar academicianul A. G.
Goldman (Ucraina) adauga cu entuziasm: "Academia de astazi a
luat conducerea luptei pentru dialectica marxista în stiinta142."

Enciclopedia evreiasca face bilantul: "Pe întreaga durata a pu-
terii sovietice, rolul evreilor în diferite sfere de activitate ale vietii
societatii a atins apogeul la sfârsitul anilor '30." Conform recensa-
mântului din 1939,40% din populatia activa evreiasca era formata
din functionari. La categoria intelectuali figurau aproximativ


364000 de persoane, din care 106000 erau ingineri si tehnicieni,
ceea ce înseamna 14% din aceasta categorie pe toata tara; 139 000
conducatori la diverse niveluri, adica 7% dintre toti responsabilii
din URSS; "39 000 de medici, adica un pic mai putin de 27% din
totalul medicilor; 38 000 de directori de scoala, adica peste 3%;
peste 6 500 de scriitori, ziaristi, redactori-sefi; peste 5 000 de ac-
tori si realizatori, peste 6 000 de muzicieni, nu cu mult sub 3 000
de pictori si sculptori, peste 5 000 de juristi143". Dupa cum scrie în
Enciclopedie, "succese atât de importante din partea unei mino-
ritati nationale, fie si sub un regim care proclama internationalis-
mul si fraternitatea între popoarele URSS, creau premisele unei
reactii de respingere din partea statului144".


Stalin nu s-a ferit, în cariera sa politica, sa constituie uniuni si
blocuri împreuna cu lideri evrei al Partidului comunist si sa se
sprijine pe personalitati de rangul doi. Daca exista un lucru cert,
acesta este ca, ajuns la mijlocul anilor '30, vedea bine cât era de
inoportun sa-si faca, precum Hitler, un inamic din evrei. Dar ani-
mozitatea fata de ei trebuie sa fi fost demult în sufletul sau (Memo-
riile fiicei sale confirma aceasta), chiar daca nu lasa sa se simta
asta în fata colaboratorilor sai. Ducând lupta directa cu trotkistii,
nu neglija un alt aspect, avantajos pentru el - posibilitatea de a
avea, în sfârsit, mâinile libere, de a reduce influenta evreilor în
Partid. si apoi, nu existau amenintari de razboi? Iar Stalin banuia
ca nu "internationalismul proletar" îl va scoate din aceasta, ci mai
degraba notiunea de "patrie", cu majuscula chiar, daca trebuia!

Aici social-democratul S. Schwarz, care deplânge schimbarea
antirevolutionara a PCR(b) - "aceasta "epurare", fara precedent
prin amploarea sa, a Partidului de la putere, o cvasi-exterminare a
fostului partid si crearea, în locul sau, a unui nou Partid comunist
(sub acelasi nume) nou prin componenta sa sociala si prin ideolo-
gie", remarca si "eliminarea progresiva a evreilor care se aflau în
planul secund în toate sferele vietii sociale" începând din 1937.
"Printre vechii bolsevici înscrisi în Partid înainte ca acesta sa


ajunga la putere si înaintea revolutiei, procentajul de evrei era net
superior mediei pentru Partid în general, iar în rândurile generatii-
lor rnai tinere acest procentaj nu a încetat sa se micsoreze cu tim-
pul, în favoarea [epurarii], aproape toti evreii comunisti care au ju-
cat un rol cât de cât semnificativ au disparut de pe scena145." Cea
mai flagranta exceptie: LazarKaganovici. Dar si: în 1939, dupa he-
catomba, i se propune postul de vice-presedinte al Sovnarkom-ului
lui Zemliacika, o persoana sigura, iar cel de vice-comisar la Aface-
rile externe lui S. Dridzo-Lozovski146. Tabloul de ansamblu este
chiar cel vazut de comentator, care scrie în cunostinta de cauza, iar
noi am aratat acest lucru din plin.

S. Schwarz adauga ca în a doua jumatate a anilor '30, "evreilor
li s-au închis portile unitatilor de învatamânt superior care prega-
teau viitoarele cadre pentru Afacerile externe si Comertul exterior,
precum si scolile superioare ale armatei147". S. Guzenko, celebrul
transfug, dupa plecarea din URSS spunea ca începând din 1939 s-a
introdus în mod absolut oficios un nume rus clausus pentru admite-
rea evreilor în unitatile de învatamânt superior.

Iar în anii '90, scrie limpede ca Molotov ar fi declarat în
toamna lui 1939, primindu-l pe comisarul Afacerilor externe si în
fata întregului cabinet: - "Aici vom sfârsi definitiv cu sinagoga!" -
si ca ar fi dat afara chiar în aceeasi zi niste evrei. (Litvinov înca va
mai fi util în timpul razboiului, ca ambasador în Statele Unite,
însa, plecând, în 1943, va avea curajul sa-i transmita o scrisoare
personala lui Roosevelt pentru a-i spune ca Stalin este pe punctul
de a declansa în URSS o campanie antisemita148.)

Spre mijlocul anilor '30, avântul de simpatie al evreilor din
Europa pentru URSS a cunoscut o recrudescenta. Trotki, în drum
spre Mexic, explica acest fapt în felul urmator: "O mare parte a
intelighentiei europene... s-a întors catre Komintern nu din interes
pentru marxism si comunism, ci în cautarea unui sprijin împotriva
antisemitismului agresiv" care venea din Germania la acea data .
si sa mai spunem ca tocmai acest Komintern este cel care a apro-
bat pactul Ribbentrop-Molotov! Un pact care a dat o lovitura de
moarte evreilor din Europa de Est...


"în septembrie 1939, sute de mii de evrei polonezi au fugit din
fata ofensivei armate germane afundându-se tot mai spre rasarit
pentru a încerca sa ajunga în teritoriul ocupat de Armata Rosie...
în primele doua luni, au reusit gratie întelegerii autoritatilor sovie-
tice. Dar si germanii încurajau aceasta fuga." însa "la sfârsitul lunii
noiembrie, guvernul sovietic a închis frontiera150".

Lucrurile s-au petrecut diferit în diverse puncte ale frontului:
într-un loc refugiatii erau doar împiedicati sa treaca, în altul erau
primiti cu bratele deschise, pentru ca, mai apoi, sa-i faca sa treaca
granita înapoi. Oricum, se estimeaza la aproximativ trei sute de mii
numarul de evrei care au trecut din Polonia vestica în Polonia es-
tica în decursul primelor luni de razboi, si care au fost mai apoi
evacuati de catre Soviete mai departe în interiorul tarii, pe terito-
riul sovietic. Li se cerea sa se înregistreze drept cetateni sovietici,
însa multi dintre ei au tergiversat lucrurile: razboiul urma sa se
sfârseasca în curând si se vor întoarce la ei acasa sau vor emigra în
America, chiar în Palestina. (Ceea ce în ochii regimului sovietic
însemna deja acuzatie de "P.S." ("prezumtie de spionaj" -, cu atât
mai mult cu cât acestia se straduiau sa ia contact cu rudele lor din
Polonia1-51). Cu toate acestea, citim în ziarul Sentinela din Chicago:
Uniunea Sovietica "a acordat refugiu la noua zecimi din toti evreii
Europei care au fugit de Hitler, fiind salvati152".

Conform datelor recensamântului din ianuarie 1939, în URSS
erau trei milioane douazeci de mii de evrei. Prin ocuparea Ţarilor
Baltice si o parte din Polonia, o data cu afluxul de refjigiati, acest
numar a crescut cu doua milioane, apropiindu-se de cinci mi-
lioane153. Daca în 1939 evreii, prin numarul lor, ocupau locul sapte
printre popoarele URSS, ca urmare a anexarii tuturor provinciilor
din vest, au trecut pe locul patru dupa cele trei popoare slave.
"Pactul de neagresiune încheiat la 23 august 1939 între cel de Al
Treilea Reich si Uniunea Sovietica a trezit serioase nelinisti în pri-
vinta viitorului evreilor sovietici. Totusi, politica Uniunii Sovietice
fata de cetatenii sai evrei nu s-a schimbat." si, desi gasim marturii
despre cazuri de evrei deportati în Germania în masa, "în decursul
a douazeci de luni de colaborare sovieto-germana, situatia popu-
latiei evreiesti a ramas neschimbata154".


Când a început razboiul în Polonia, evreii si-au orientat defini-
tiv simpatiile si asupra teritoriilor poloneze cedate URSS, sosirea
Armatei Rosii, în septembrie, fiind primita cu entuziasm, mai ales
de tineretul evreu. Iar aici, la fel ca în Bucovina, Basarabia, Litua-
nia, evreii au fost, conform multor marturii (cum este cea a lui M.
Agurski), principalul sprijin al puterii sovietice, cei care s-au gra-
bit sa-i vina în ajutor!

Ce stiau toti acesti evrei din Europa de Est despre cele ce se pe-
treceau în URSS?

Ceea ce stiau în mod sigur este ca Germania trimitea asupra lor
ceva ce nu se cunostea prea bine, ceva neclar, însa cert - marea
Catastrofa.

Bratele Sovietelor li se deschideau, oferindu-le, gândeau ei, o
salvare sigura.

Note

1. Izvestia, 22 ian., 1928, p. 1.

2. Ibidem, 26 ian., p. 3.

3. A. Sutton, Wall Street si revolutia bolsevica.

4. Ibidem, pp. 214, 215.

5. A. Voronel, "22", Tel-Aviv, 1986, nr. 50, p. 160.

6. Izvestia, 30 nov. 1936, p. 2.

7. EER, Ed. a II-a, vol. 1, pp. 527-528.

8. Robert Conquest, Marea Teroare, op. cit.

9. EER, vol. 3, p. 95.

10. Izvestia, 1930, 14 iunie, p. 1.

11. Izvestia, 1934, 11 febr., pp. l-2.

12. EER, vol. 2, p. 163.

13. EER, vol. 3, p. 189.

14. Ibidem, pp. 283, 344.

15. Izvestia, 1936, 18 ian., p. 1; 6 febr., p. 3.

16. EER, vol. 1, p. 394.

17. Ibidem, p. 313.

18. Vezi, spre ex., Izvestia, 1930,12 iulie; 1931,14 si 17 martie; 1934,6
ian.; 1936, 10 ian., 21 febr.

19. Izvestia, 1930, 25 dec, p. 1.

20. Izvestia, 1931, 14 martie, pp. 3-4, 17 mart., pp. l-2.

21. Ibidem, febr., p. 4; 30 mai, pp. l-2.


Izvestia, 1936, 20 febr., p. 4.

EER, vol. 3, p. 497.

EER, vol. 2, pp. 98, 256.

25. EER, vol. 1, p. 418.

EER, vol. 1, p. 483.

Vezi, spre ex., Izvestia, 1931, 17 mai, p. 3.

28. Izvestia, 1936, 9 dec, p. 1.

Izvestia, 1930, 7 iunie, p. 2.

30. EER, vol. 1, pp. 222, 387; vol. 3, pp. 237, 464.

31. Izvestia, 1930, 14 nov., p. 2, 16 nov. p. 4.

Izvestia, 1931, 13 febr., p. 3.

33. Izvestia, 1936, 9 aprilie, p. 2.

34. Izvestia, 1930, 5 nov., p. 2.; 11 nov., p. 5.

35. Izvestia, 1936, 11 iunie, p. 5.

V. Boguslavski, V zascitu Kuniaeva [în apararea lui Kuniaev], "22",
1989, nr. 16, p. 174.

Izvestia, 1931, 24 aprilie, p. 2.

38. Izvestia, 1930, 18 mai, p. 1.

39. MEE, vol. 4, p. 879.

EER, vol. 3, p. 58.

41. EER, vol. l,p. 101.

42. Aron Abramovici; V resaiuscei voine: Uceastie i rol evreev SSSR v
voine protiv nazizma. 2° izd. [în razboiul decisiv: participarea si rolul
evreilor din URSS în razboiul împotriva nazismului], Ed. a Ii-a, Tel-Aviv,
1982, vol. l,p. 61.

43. EER, vol. 1, pp. 63,376, 515; vol. 2, pp. 120,41; vol. 3, pp. 300-301.

43. EER, vol. 1, pp. 63, 376, 515; vol. 2, pp. 120, 141; vol. 3, pp. 300-301.

EER, vol. 1, pp. 244, 350; vol. 2, p. 78; vol. 3, pp. 179, 206-207,
493-494; A. Abramovici, vol. 1, p. 62.

45. L. Iu. Kricevski, Evrei v aparate VCK-OGPU v 20-godî [Evreii în
aparatul Ceka si GPU în anii 20], Eevrei i russkaia revoliutia: Materiali i
issledovania [Evreii si revolutia rusa: Documente si studii], Moscova-Ierusalim,
1999, pp. 343-344; Izvestia, 1937, 20 dec. p. 2.

46. Izvestia, 1935, 27 nov., p. 1; 29 nov., p. 1.

V. Conquest, Marea Teroare, op. cit.

48. EER, vol. 3, p. 473.

Alexandr Orlov, Iz predislovia k knige "Tainaia istoria stalinskih
prestuplenii" [Din prefata la cartea "Istoria secreta a crimelor lui Stalin"], în
TN, nr. 67, p. 202.

50. EER, vol. 2, p. 62.

Izvestia, 1936, 27 sept., p. 1; 30 sept., p. 3; EER, vol. 1, p. 124.

EER, vol. 2. p. 187, 218, 432; vol. 3, p. 358.


53. A. Kokurin, N. Petrov, NKVD: structura, functii, cadrî [NKVD-ul:
structura, functii, cadre], în Svobodnaia mâsl' [Gândirea libera], 1997, nr. 6,
pp. 113-116.

54. EER, vol. 2, pp. 22, 51-52, 389.

55. A Kokurin, N. Petrov, op. cit., p. 118.

56. EER, vol. 2, p. 293; vol. 3, p. 311.

57. EER, vol. l,p. 170.

G. V. Kostîrcenko, Tainaia politika Stalina: vlast' i antisemitizm
[Politica secreta a lui Stalin: puterea si antisemitismul], M., 2001, p. 210.

59. Scriem în italice numele împuscatilor si anul executiei; în alte cazuri,
cifra semnaleaza anul arestarii; sunt notate altfel sinuciderile petrecute în
asteptarea arestarii si decesele în închisoare.

Cf. spre ex. N. Petro, K. V. Skorkin, Kto rukovodil NKVD, 1934-
1941 [Cine era în fruntea NKVD, Anuar], M., Zvenia, 1999.

61. Pavel Sudoplatov, Spetoperatii: Lubianka i Kreml, 1930-1950 godî
[Operatiunile speciale: Lubianka si Kremlin, anii 1930-1950], M., OLMA-
Press, 1997, pp. 440-441.

62. Izvestia, 1992, 16 mai, p. 6.

63. E. Jirriov, "Protedura kaznî nosila omerziletlnâi harakter" [Procedeele
de executie aveau un caracter josnic], în Komsomolskaia Pravda, 1990,28 oct.

64. R. Conquest, Marea Teroare, op. cit.

L. Iu. Kricevski, Evrei v aparate VCK-OGPU v 20-godî [Evreii în
aparatul Ceka si GPU în anii 20], Eevrei i russkaia revolitia [Evreii si revo-
lutia rusa], pp. 343-344.

66. Robert Conquest, op. cit.

Iu. Margolin, Tel-Avivskii bloknot [Bloc-notesul din Tel-Aviv], în
Novoe russkoe slovo, New York, 1968, 5 aug.

68. Robert Conquest, op. cit.

69. Cf. spre ex. O. F. Suvenirov, Traghedia RKKA, 1937-1938 [Tragedia
Armatei Rosii, 1937-1938], M., Terra, 1998.

70. EER, vol. 3, p. 430; A. Abramovici, V resaiuscei voine [în razboiul
decisiv], vol. 1, p. 66; V. Katuntev, I. Kot: Intident. Podoplioka Hasanskih
sobîtii [Un incident. Dedesubturile evenimentelor din Hasan], in Rodina,
1991, nr. 6-7. p. 17.

71. EER, vol. 3, p. 82", A. Abramovici, pp. 64-66.

72. St. Ivanovici, Evrei i sovetkaia diktatura [Evreii si dictatura sovietica],
in Tn, p. 23.

73. Ibidem, pp. 44-46.

Scrisoare a lui V. I. Vernadski catre I. I. Petrunkevici din 14 iunie
1927, in Novai Mir, 1989, nr. 12, p. 220.

Mihail Heifet, Uroki proslogo [Lectiile trecutului], in "22" 1989,
nr. 63, p. 202.


76. Sonia Margolina, Das Ende derLiigen: Russland und die Juden im 20
Jahrundert, Berlin, Siedler Verlag, 1992, p. 84.

77. M. Tarinnik; Ukrainsko-evreiskii dialog [Dialogul ucraino-evreu], în
"22" 1984,'nr. 37, p. 160.

78. S. M. Schwarz, Antisemitizm v Sovetskom Soiuze [Antisemitismulîn
Uniunea Sovietica], New York,Ed. Cehov, 1962, pp. 8, 98-99, 107-108.

79. New York Times, 1931, 15 ian., p. 9.

/. V. Stalin, Opere [în ruseste] în  13 vol., M. Gospolitizdat,
1946-1951, t. 13, p. 28.

81. Izvestia, 1936, 30 nov., p. 2.

82. S. Pozner, Rusia sovietica, în LE, p. 260.

83. 5". N. Schwarz, p. 118.

84. St. Ivanovici, Evreii si dictatura sovietica, în LE, pp. 50, 51, 52.

85. Ibidem,pp. 51-52.

86. B. Orlov, Rossiia bez evreev [Rusia fara evrei], in "22", 1988, nr. 60,
p. 160.

87. Iu. Margolin, Tel-Avivskii bloknot [Bloc-notesul din Tel-Aviv], in
Novoie russkoie slovo, New York, 1968, 5 aug.

88. MEE, vol. 8, p. 167.

89. Ibidem, p. 176.

90. Iu. Mark, Evreiskaia skola v Sovetskom Soiuze [soala evreiasca în
Uniunea Sovietica], in CLER-2, p. 239.

91. MEE, vol. a^pp. 176, 177, 179.

92. EER, vol. 2, pp. 58, 432.

93. MEE, vol. 8, pp. 179, 181.

94. Iu. Mark, Literatura na idis v Sovetskoi Rossîi [Literatura în idis în
Rusia sovietica], în CLER-2, p. 216.

95. Ibidem, p. 230.

96. MEE, vol. 8, pp. 182-183.

97. EER, vol. 1, pp. 15, 417; vol. 2, 84.

98. MEE, vol. 8, pp. 198-199.

99. G. Svet, Evreiskaia relighiia v Sovetskoi Rossii [Religia evreiasca în
Rusia sovietica], în CLER-2, p. 209.

100. EER, vol. 1, 145; vol. 2, p. 260.

101. Izvestia, 1931, 19 iulie, p. 2.

102. MEE, vol. 8, pp. 173, 190, 193.

103. Izvestia, 1930, 12 dec, p. 2.

104. S. M. Schwarz, Birobidjan, în CLER-2, pp. 170-171, 200.

105. Ibidem, p. 177-178.

106. Ibidem, pp. 173, 180.

107. Izvestia, 1936, 26 oct., p. 3.

108. EER, vol. 1, p. 214.


109. S. M. Schwarz,p. 176.

110. MEE, vol. 8,p. 190.
\\l.S.M.Schwarz\p. 177.

112. Ibidem, pp. 178, 179.

113. Beni Peled, Mî ne mojem jdat escio dve tâsiaci let! [Nu mai putem
astepta înca doua mii de ani!], interviu în "22", 1981, nr. 17, p. 116.

114. MEE, vol. 5, pp. 477-478.

115. G. Aronson, Evreiskji vopros v epohu Stalina [Chestiunea evreiasca
în epoca lui Stalin], in CLER-2, p. 137.

116. Iu. Larin, Evrei i antisemitizm v SSSR [Evreii si antisemitismul în
URSS], M., L. ES, 1929, p. 245.

117. MEE, vol. 8, p. 190.
UZ.Ibidem.

119. S. Pozner, Sovetskaia Rossia [Rusia sovietica], LE, p. 264.

G. B. Kostîrcenko, Tainaia politika Stalina [Politica secreta a lui
Stalin], p. 198.

121. MEE, vol. 8, p. 190.

122. A. Aronson, Evreiskii vopros v epohu Stalina [Chestiunea evreiasca
în epoca lui Stalin], in CLER-2, p. 138.

123. Ibidem, pp. 140-141.

124. EER, vol. 2, p. 150.

G. Svet, Evrei v russkoi muzâkalnoi kulture v sovetskii period
[Evreii în cultura muzicala rusa în epoca sovietica], în CLER-2, pp. 256-262.

126. MEE, vol. 2, pp. 393-394.

127. Iuri Elaghin, Ukroscenie iscusstv [încetinirea Artelor], prefata de M.
Rostropovici, New York, Ermitage, 1988, p. 340-345.

128. MEE, vol. 4, p. 277.

129. MEE, vol. 4, p. 275.

130. MEE, vol. 4, pp. 277-278.

131. MEE, vol. 4, p. 116.

132. EER, vol. 1, pp. 245-246.

Lev Kopelev, O pravde i terpimosti [Despre adevar si toleranta],
New York, Hronika Press, 1982, pp. 56-57.

134. EER, vol. 1, pp. 108, 238-239.

Pavel Sudoplatov, Spetoperatii [Operatiuni speciale], M., 1997,
p. 19.

136. MEE, vol. 4, p. 397.

137. MEE, vol. 8, pp. 190-191.

L L Mininberg, Sovetskie evrei v nauke i promâslennosti SSSR v
period Vtoroi mirovoi voinî (1941-1945)[Evreii sovietici în stiinta si industria
URSS în perioada celui de al Doilea Razboi Mondial], M., 1995, p. 16.

139. Robert Conquest, op. cit; EER, vol. 3, pp. 74-75.


140. MEE, vol. 4, p. 660.
141.EER, vol. 3, p. 401.

142. Izvestia, 1931, 7 aprilie, p. 2; 11 aprilie, p. 3; 12 aprilie, p. 4; EER,
voi. 2, pp. 61-62.

143. MEE, vol. 8, p. 191.

144. Ibidem.

145. S. M. Schwarz, pp. 111-112, 114, 121-122.

146. EER, vol. 1, p. 486; vol. 2, p. 196.

5". Schwarz, Evrei v Sovetskom Soiuze s naciala Vtoroi mirovoi
voinî (1939-1965) [Evreii în Uniunea Sovietica de la începutul celui de al
Doilea Razboi Mondial], New York, Ed. Comitetului evreiesc al muncitorilor
americani, 1966, p. 410.

148. Zinovi seinif, Soversenno secretno [Strict secretj, M., 1992, nr. 4,
p. 15.

149. Lev Trotki, Pocemu oni kaialis [De ce s-au cait], ZVM, New York,
1985, nr. 87, p. 226.

E. Kuliser, Izgnanie i deportatia evreev [Izgonirea si deportarea
evreilor], CLER-2, p. 259.

151. S. Schwarz, Evreii în Uniunea Sovietica, pp. 33-34.

152. The Sentinel, Chicago, vol. XXXXIII, nr. 13, 1946, 27 iunie, p. 5.

G. Aronson, Chestiunea evreiasca în epoca lui Stalin, în CLER-2,
p. 141.

154. /. sehtman, Sovietskoe evreistvo v ghermano-sovietskoi voine [Evreii
sovietici în razboiul sovieto-german], în CLER-2, pp. 221-222.


Document Info


Accesari: 3925
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )