Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
VÄSTERBOTTENS REGEMENTE under FREDRIK I 1720--1762 PITEÅ KOMPANI

Suedeza
VÄSTERBOTTENS REGEMENTE

under FREDRIK I

PITEÅ KOMPANIINNEHÅLL

Förord

Kapten

Lieutnant

Fänrik

Fältväbel

Sergeant

Mönsterskrivare

Förare

Furir

Rustmästare

Trumslagare o Pipare

Tråssdräng

Vargeringskarl

Corpral och Soldat i alfabetisk

ordning med rotehemvist

Rotehemman o Rotehållare 1728

Rotehemman o Rotehållare 1742

Corpral o Soldat i roteordning

KåeM Arkivkonsult  Solhagavägen 10 143 31 VÅRBY

Västerbottens Regemente

Förord

Dessa häften är en fortsättning på gjort arbete om regementet under perioden 1689--1719 och 1669--1695.

Under denna period är släktskapen inte så tydliga som under 1669--1695. Men om man jämför rotehemman och rotehållare kommer man ändå fram till att de flesta utskrivna soldaterna är komna från den egna roten eller från samma by.

Noteringarna vid mönstringstillfällena är här en av "guldgruvorna", enär man får en inblick i motviljan att gå ut som soldat. Det märks speciellt vid utskrivningarna 1739 och 1740 då de första blev commenderade till Finland.

Vid betänkandet att det var en jordbruksbefolkning är det anmärkningsvärt många som huggit av sig fingrar och tår eller fått ett yxhugg i benet. Man kan inte utesluta att det här är det första "bevisen" om självstympning. En del av dessa är hänskjutna till tinget, men jag har inte eftersökt hur de fallit ut.

Fältskären och hans gesäller spelar en stor betydelse vid visiteringen av soldaterna vid mönstringstillfällena, då inbillade eller påvisade krämpor blir påtalade. Även officerarna och rotehållarna ger här sin syn, för att ange att "karlen är odugelig", när fältskären inte hittar något synligt fel.

Vargeringskarlar är ett nytt fenomen som, enligt Nordisk Familjebok, kommer av ordet värja i betydelsen försvara. Enligt samma bok skulle detta förekommit första gången under Karl XII, åren 1717--1718, men i Västerbottens Regemente finns det påvisat först 1741--1742 då det finns en komplett uppställning av alla rotar i Västerbotten och vilka som blev utskrivna som vargeringskarlar. Även finns ett tillägg med kommentarer.

Det var inget annat än en "skuggarmé" som uppsattes, där de unga visiterades men där ingen annan fanns att tillgå sattes rotebonden in själv ovisiterad. Det fick till följd att mer än hälften av de ovisiterade bönderna fick gå ut åren 1741--1743 och där de flesta inte kom hem igen.

Nästa tillfälle där vargeringskarlar omtalas är vid mönstringen 1763 "avgår utur nummeringen, men kvarstår som vargeringskarl i hop om tillväxt".

Nästa kompletta uppställning av vargeringen finns först i slutet av 1700-talet.

Källor: o Arkiv:

Generalmönstringsrullor

o övriga militära rullor

på mikrofiche

Krigsarkivet Stockholm

Regementräkenskaper o

övriga militära källor

Länsräkenskaper

Riksarkivet Stockholm

Databehandling har gjorts med program QA 4.5 från Symantec, omarbetat i Microsoft Word 97 för åtkomst via E-Mail. 1998 oktober. Kenneth Mossberg KåeM Arkivkonsult Solhagavägen 10 143 31 VÅRBY

Mönstringar Piteå Kompani

1728-07-05 i hemsocken

1735-07-01 i hemsocken

1739-09-24 i hemsocken 1:a commenderingen till Finland

1740-06-19 i hemsocken

1741-09-14 i hemsocken 2:a commenderingen till Finland

1741-10-18 i Fredrikshamn, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1742-01-11 i hemsocken vargeringskarlar

1742-01-12 i Sarklax o Perno socken, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1742-01-30 i Sarklax o Perno socken, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1742-11-08 i Stockholm, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1742-12-01 i Stockholm, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1743-04-08 i Torneå, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1744-02-21 i Stockholm, ej på mikrofiché finns på Krigsarkivet

1744-09-27 i hemsocken

1748-06-15 i hemsocken

1757-06-27 i hemsocken

1757-09-04 i hemsocken 1:a commenderingen till Pommern

1759-02-12 på Rügen

1759-03-29 i hemsocken

1759-11-20 i Bissdorf

1760-11-14 i Löitz

1761-09-12 i hemsocken 2:a commenderingen till Pommern

1761-12-15 i Gribbnow

1762-03-09 i hemsocken

1763-02-18 i hemsocken

Kapten vid Piteå Kompani

Carl Fredrik Frisell

Antagen 1710-01-12 Från: Kaptenlieutnant vid Livkompaniet Avgått1720-12-00 Till: Major

Commenderad till Nymynde 1710-05-28. Mönstringsår m.m; 1712: I arrest hemma i landet 1713: Nu på fri fot, commenderad till Sthlms Galejor.1715 1719: 38 år Stockholm 22 tj.-år

Georg Fredric Böckelman

Antagen 1720-12-00 Från: Kapten vid Calix Kompani. Förflyttad till Lieutnant 1721-12-12

Johan von Tigerström

Antagen 1721-12-12 Från: Pommerska Infanteriregementet, med Major character. Förflyttad till Kapten vid Bygdeå Kompani 1723-00-00.

Carl Magnus du Rietz

Antagen 1723-00-00 Från: Kapten vid Calix Kompani. Med Överstelieutnant character. Förflyttad till Kapten o Major vid Torneå Kompani 1726-10-15.

Nils Brunsköld

Antagen 1726-10-15 Från: Lieutnant vid Lövånger Kompani Avgått1729-11-26 Till: Död Mönstringsår m.m; 1728

Anton Magnus Langman

Antagen 1731-07-01 Från: Major vid Upplands Regemente. Mönstringsår m.m; 1735: Major character. 50 år 35 tj.-år. Uppland. 1740: 55 år 40 tj.-år. Uppland. 1741: 56 år 41 tj.-år. Uppland, commenderad till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Hedvig Langman. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 59 år 44 tj.-år. Upplänning. Förflyttad till Major 1744-09-08.

Petter Enberg

Antagen 1744-09-08 Från: Lieutnant vid Majorens Kompani. Förflyttad till Fänrik vid Livkompaniet 1748-02-15, genom tienstebyte.

Carl Magnus Palmstruch

Antagen 1748-02-17 Från: Fänrik vid Livkompaniet, genom tienstebyte. Mönstringsår m.m; 1748: Förflyttad till Kapten vid Lövånger Kompani 1750-02-16, genom tienstebyte.

Georg Wilhelm Palmstruch

Antagen 1750-02-16 Från: Kapten vid Lövånger Kompani Avgått1755-05-09 Till: Major

Henric Henricus

Antagen 1755-05-09 Från: Regementkvartermästare Avgått1761-02-03 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1757: Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: hans hustru Maria Sjöberg. Rügen 1759-02-12 o Bissdorf 1759-11-20. ant. Permitterad till Sverige. Mönstringsår m.m; 1759: Är för sin sjukdoms skull hempermitterad ifrån commenderingen i Pommern och är ännu sjuk och orkeslös, har Kongl Krigs Collegie bref till Regements Chefen af den 22 Februari 1759, tillstånd lämnat att få förblifva hemma i landet. Kvitterat 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön 1760-01-23, 1760 års lön 1761-02-16, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; han själv.

Fredric Wilhelm Frisell

Antagen 1761-02-03 Från: Regementkvartermästare. Mönstringsår m.m; Gribbnow 1761-12-15 ant. tienstgör vid Majorens Kompani, siuk i qvarteret. 1763

Lieutnant vid Piteå Kompani

Johan Lagerlöf

Antagen 1714-04-26 Från: Fänrik vid Calix Kompani. Mönstringsår m.m; 1715 1719: 26 år Värmlänning 7 tj.-år. Tienstgör här för den i Ryssland fågne Lieutnant Johan Isberg. Förflyttad till Fänrik 1721-12-12

Georg Fredric Böckelman

Antagen 1721-12-12 Från: Kapten. Mönstringsår m.m; Kapten character. Förflyttad till Kaptenlieutnant vid Livkompaniet 1727-10-07.

Frantz Joel Mandell

Antagen 1727-10-07 Från: Lieutnant vid Calix Kompani Avgått1729-03-19 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728 Kapten character.

Joachim Koch

Antagen 1729-11-15 Från: Fänrik. Mönstringsår m.m; 1735: Regementkvartermästare character. 45 år 31 tj.-år. Stockholm. 1740: 50 år 36 tj.-år. Stockholmare, com. till Stockholm. 1741: 51 år 37 tj.-år. Sthlm, com. till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans fullmäktige Rådman Anders Höijer. Rulla för de i Stockholm commenderade dehlen af Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras 4 dagars Fält Tractamenter från 1 Marti till och med 4 dito 1744 som commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 54 år 40 tj.-år. Stockholm. Förflyttad till Kaptenlieutnant 1747-02-27.

Fredric Armfelt

Antagen 1747-02-27 Från: Sergeant vid Kungliga Gardet. Mönstringsår m.m; 1748 Baron. Förflyttad till Lieutnant vid Bygdeå Kompani 1756-03-06, genom tienstebyte.

Gustaf Dahl

Antagen 1756-03-06 Från: Lieutnant vid Bygdeå Kompani Avgått1758-08-21 Till: Avsked. Hit genom tienstebyte. Mönstringsår m.m; 1757: Permitterad i utrikes tienst. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: hans fullmäktige Anders Höijer. Rügen 1759-02-12 ant.

Johan Gustaf Silfverbrand

Antagen 1758-08-21 Från: Fänrik. Kvitterat 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; han själv. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, Angaf sig vara ganska sjuk af en växt under högra armen och en stark inflamation uti högra benet, samt förkylning i en tå på vänstra foten, hvilket fältskärgesällen Jacobi den 28 Februari 1759 utgivna attest bestyrker, ... d. 13 April 1758 fått begifwa sig tillbaka ifrån Stockholm då han nästbenämte åhr war beordrad afgå till Pommern, förmälandes han sig icke hellernu wara i tillstånd och af förmåga att utgå med Commenderingen till Pommern. Kvitterat 1760 års lön 1761-02-16, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Anna Silverbrand. Förflyttad till Lieutnant vid Lövånger Kompani 1760-10-07.

Johan Hartvig von Schmileau

Antagen 1760-10-07 Från: Lieutnant vid Majorens Kompani. Mönstringsår m.m; Löitz 1760-11-14 ant. vid Skellefteå Kompani. Gribbnow 1761-12-15 ant. vid Skellefteå Kompani, erhållit Permission till Sverigen d. 4 Maj sistlidna. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Johan Thalin. Förflyttad till Lieutnant vid Överstelieutnantens Kompani 1762-12-14, med Stabskapten character.

Simon Wilhelm Carpelan

Antagen 1762-12-14 Från: Fänrik vid Livkompaniet. Stabslieutnant character. Mönstringsår m.m; 1763: Stabsadjutant hos General Carpelan o vid Livkompaniet.

Fänrik vid Piteå Kompani

Casper Fredrich Blomfelt

Antagen 1718-03-18 Från: Furir vid Livgardet. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år Livländare 2 tj.-år. Tienstgör här för den i Ryssland fågne Fänrik Anders Palm. Förflyttad till Fältväbel 1721-12-12.

Johan Lagerlöf

Antagen 1721-12-12 Från: Lieutnant. Mönstringsår m.m; Lieutnant character. Förflyttad till Fältväbel 1723-00-00. Fänrik Anders Palm som varit fången och förr stått här är upptagen vid Bygdeå Kompani dit han skall med rätta hava hördt.

Joachim Koch

Antagen 1723-00-00 Från: Regementkvartermästare. Mönstringsår m.m; 1728 Regementkvartermästare character. Förflyttad till Lieutnant 1729-11-15.

Johan Holst

Antagen 1731-07-01 Från: Fältväbel vid Skellefteå Kompani. Mönstringsår m.m; 1735: Med Lieutnant character. 36 år 23 tj.-år. Gävle. 1740: 41 år 28 tj.-år. Gefle. 1741: 42 år 29 tj.-år. Gevle, frånvarande i Stockholm för regementsbeklänads skull. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Sara Dorothea Sadelin. Förflyttad till Lieutnant vid Calix Kompani 1743-03-30.

Carl Reinhold Moritz

Antagen 1743-03-30 Från: Fänrik vid Skellefteå Kompani. Mönstringsår m.m; Lieutnant character. 1744 1748 Förflyttad till Fänrik vid Överstelieutnantens Kompani 1755-12-05 genom tienstebyte, med Stabskapten character.

Johan Gustaf Silfverbrand

Antagen 1755-12-05 Från: Fänrik vid Överstelieutnantens Kompani. Avgått 1758-08-21 Till: Lieutnant

Hit genom tienstebyte. Mönstringsår m.m; 1757: Gör tienst vid Lövånger Kompani, commenderad till Pommern 1757-08-25. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: han själv.

Gustaf Fredrich Bierchén

Antagen 1758-08-21 Från: Fältväbel vid Calix Kompani. Mönstringsår m.m; Adjutant character. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. vid Piteå Kompani. Kvitterat 1759 års lön 1760-01-23, 1760 års lön 1761-02-16, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Johan Thalin. Förflyttad till Fänrik vid Majorens Kompani 1760-10-07 med Stabslieutnant character.

Johan Hindrich Turdfiäll

Antagen 1760-10-07 Från: Fältväbel vid Calix Kompani. Avgått1762-06-23 Till: Lieutnant vid Skellefteå Kompani. Mönstringsår m.m; Adjutant character. Gribbnow 1761-12-15 ant. tienstgiör som Regementkvartermästare. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Jacob Turdfiäll.

Gabriel Gyllengahm

Antagen 1762-06-23 Från: Fältväbel vid Överstelieutnantens Kompani. Mönstringsår m.m; 1763

Fältväbel vid Piteå Kompani

Nils Andersson-Ruthström

Antagen 1718-10-13 Från: Sergeant vid Livkompaniet. Mönstringsår m.m; 1719: 30 år Wästerbottning 8 tj.-år. Förflyttad till Sergeant 1721-12-12.

Casper Fredrich Blomfelt

Antagen 1721-12-12 Från: Fänrik. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Sergeant 1723-00-00.

Johan Reinhold Palmstruch

Antagen 1722-06-00 Från: Adjutant vid Dalregementet. Mönstringsår m.m; Från fångenskapen hemkommen, med Lieutnant character. Förflyttad till Fänrik vid Bygdeå Kompani 1723-00-00.

Johan Lagerlöf

Antagen 1723-00-00 Från: Fänrik. Mönstringsår m.m; Med Lieutnant character. Förflyttad till Fänrik vid Skellefteå Kompani 1726-07-30.

Casper Fredrich Blomfelt

Antagen 1726-12-00 Från: Sergeant. Mönstringsår m.m; 1728: Fänrik character. 1735: 45 år 24 tj.-år. Livland. 1739: 49 år 28 tj.-år. Livländare, commenderad till Finland 1739-09-24. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Brita Blomfelt. Förflyttad till Fänrik vid Skellefteå Kompani 1742-01-02.

Erik Hellström

Antagen 1742-01-02 Från: Sergeant. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Sergeant 1743-06-06.

Erik Carlberg

Antagen 1743-06-06 Från: Sergeant. Med Fänrik character. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: 40 år 20 tj.-år. Österbotten. 1748 1757: Sjuk i Luleå. Förflyttad till Fänrik vid Bygdeå Kompani 1757-04-00. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: hans fullmäktige Johan Thalin.

Johan Axelsson

Antagen 1757-05-05 Från: Sergeant vid Kungliga Artilleriet. Mönstringsår m.m; Commenderad till Pommern 1757-09-04, med Piteå kompani som Fänrik vid Överstelieutnantens Kompani. Med Stabsfänrik character 1758-04-25. Kvitterat 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; hans fullmäktige Anders Höijer. Förflyttad till Fältväbel vid Majorens Kompani 1758-06-05.

Johan Öberg

Antagen 1758-07-25 Från: Sergeant Avgått1760-03-14 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, Anhåller att i anseende till dess 63 års ålder och 42 års krigstienst och sjukliga tillstånd, samt oförmögenhet att kunna marschera, må beviljas avsked och Pension, i fall honom ej tillåtas blifva hemma i landet och der göra tienst. Kvitterat 1759 års lön 1760-01-23, 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; han själv.

Ture Skragge

Antagen 1760-03-29 Från: Förare vid Överstelieutnantens Kompani. Mönstringsår m.m; Gribbnow 1761-12-15. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Anders Höijer. Förflyttad till Sergeant vid Överstelieutnantens Kompani 1762-06-29, genom tienstebyte.

Carl Fredric Palmblad

Antagen 1762-06-29 Från: Sergeant vid Överstelieutnantens Kompani, genom tienstebyte.. Mönstringsår m.m; 1763 Förflyttad till Sergeant vid Majorens Kompani 1763-03-29, genom tienstebyte.

Johan Hellström

Antagen 1763-03-29 Från: Sergeant vid Majorens Kompani, genom tienstebyte.

Sergeant vid Piteå Kompani

Erik Andersson-Hällström

Antagen 1716-10-00 Från: Förare. Mönstringsår m.m; 1719: 27 år Wästerbottning 8 tj.-år. Förflyttad till Förare 1721-12-12.

Nils Ruthström

Antagen 1721-12-12 Från: Fältväbel. Mönstringsår m.m; Fältväbel character. Förflyttad till Förare 1722-06-00.

Casper Fredrich Blomfelt

Antagen 1722-06-00 Från: Fältväbel. Mönstringsår m.m; Fänrik character. Förflyttad till Fältväbel 1726-12-00.

Erik Hellström

Antagen 1726-12-00 Från: Förare. Mönstringsår m.m; 1728: Fältväbel character. 1735: 45 år 24 tj.-år. Wästerbottning. 1740: 50 år 29 tj.-år. Wb. 1741: 51 år 30 tj.-år. Wb, commenderad till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Barbro Hellström. Förflyttad till Fältväbel 1742-01-02.

Erik Carlberg

Antagen 1742-01-02 Från: Förare. Mönstringsår m.m; Fänrik character 1742-06-09. Förflyttad till Fältväbel 1743-06-06.

Erik Hellström

Antagen 1743-06-06 Från: Fältväbel Avgått1750-03-05 Till: Avsked. Fältväbel character. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: 54 år 32 tj.-år. Wästerbottning. 1748

Johan Öberg

Antagen 1750-03-05 Från: Furir. Mönstringsår m.m; Med Fältväbel character 1750-03-05. 1757 Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: han själv. Förflyttad till Fältväbel 1758-07-25.

Zachris Axner

Antagen 1758-07-25 Från: Rustmästare vid Livkompaniet Avgått:1761-07-28 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20 o Löitz 1760-11-14 ant. gör tienst i Stralsund. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; hans fullmäktige Lars Magnus Moritz. Kvitterat 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; Carl R. Moritz. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Jacob Turdfiäll. Ärhållit avsked med Pension.

Johan Frommelin

Antagen 1761-07-28 Från: Förare vid Livkompaniet. Mönstringsår m.m; Gribbnow 1761-12-15 ant. commenderad i Stralsund. Förflyttad till Sergeant vid Bygdeå Kompani 1762-05-26.

Petter Mallén

Antagen 1762-05-26 Från: Fältväbel vid Åbo Läns Regemente. Mönstringsår m.m; Constituerad Fänrik med Sekundadjutant character 1762-05-26. 1763 Förflyttad till Fältväbel vid Majorens Kompani 1763-06-27, med Stabsfänrik character.

Lars Magnus Moritz

Antagen 1763-06-27 Från: Sergeant vid Livgardet. Mönstringsår m.m; Med Sekundadjutant character 1763-06-27.

Mönsterskrivare vid Piteå Kompani

Carl Johan Frisell

Antagen 1718-12-00 Från: Värvd Avgått 1720-12-00 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 24 år Stockholmare 2 tj.-år sjuk.

Jacob Möller

Antagen 1720-12-00 Avgått1723-00-00 Till: Utesluten. Mönstringsår m.m; Permitterades 1722-05-00 på tre månader till Danzig och man vet ej om han är levande eller död.

Erland Noreén

Antagen 1723-08-16 Avgått 1736-07-14 Till: Borgmästare i Gamla Carleby. Mönstringsår m.m; 1728: Är tillika Auditeur. 1735

Samuel Uggla

Antagen 1736-10-29 Från: Ausculant Avgått:1739-02-10 Till: Hovrättsnotarie Är tillika Auditeur.

Henric Hagström

Antagen1739-09-18. Mönstringsår m.m; 1739: Mönsterskrivare på extra stat, 18 år 1 tj.-år. Jämtland, commenderad till Finland 1739-09-24. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån.

Henning Mobach

Antagen1740-04-29 Från: Vice Häradshövding Avgått 1752-01-30 Till: Avsked. Är tillika Auditeur. Mönstringsår m.m; 1740: 42 år Jämtland. 1741: 43 år 1 tj.-år. Jämtlänning, commenderad till Finland 1741-09-19. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans fullmäktige Anders Höijer. 1744: 46 år Jämtland. 1748

Adam Magnus Langman

Antagen 1741-09-10 Avgått 1743-01-20 Till: Avsked. Antagen som Mönsterskrivare på extra stat, commenderad till Finland 1741-09-14.

Johan Hindrich Turdfiäll

Antagen1743-01-20 Mönsterskrivare på extra stat.Avgått1743-06-06 Till: Furir vid Bygdeå Komp.

Jacob Hofling

Antagen 1752-01-30 Från: Kammarskrivare vid Kungl. Kammar Collegie. Avgått 1754-09-03 Till: Död ihjälstucken i Stockholm. Mönstringsår m.m; Är tillika Auditeur.

Axel Axelsson

Antagen 1755-08-09 Från: Extra Ordinarie Cancellist vid Kongl. Cancelliet. Avgått 1760-03-00 Till: Slottsfogde i Stockholm. Mönstringsår m.m; Fältsekreterare 1757. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön 1760-01-23, 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; hans fullmäktige Anders Höijer.

von Kiöppel

Antagen1758-00-00 som Mönsterskrivare på extra stat . Rügen 1759-02-12 ant. utan förnamn, gör även tienst som Commisarie vid Wästmanlands Rege.

Jonas Wedholm

Antagen 1759-00-00 som Mönsterskrivare på extra stat. Mönstringsår m.m; Bissdorf 1759-11-20 ant. Löitz 1760-11-14 ant. commenderad i Stralsund. Gribbnow 1761-12-15.

Nils Petter Bergström

Antagen 1760-06-02. Mönstringsår m.m; Är tillika Auditeur. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; han själv.

Förare vid Piteå Kompani

Jacob Andersson-Böös

Antagen 1719-07-00 Från: Secundförare. Mönstringsår m.m; 1719: 28 år Livländare 9 tj.-år. Förflyttad till Furir 1721-12-12.

Erik Hellström

Antagen 1721-12-12 Från: Sergeant. Mönstringsår m.m; Med Sergeant character. Förflyttad till Furir 1722-06-00

Nils Ruthström

Antagen 1722-06-00 Från: Sergeant. Mönstringsår m.m; Med Fältväbel character. Förflyttad till Förare vid Livkompaniet 1724-05-00.

Erik Hellström

Antagen 1724-05-00 Från: Furir. Mönstringsår m.m; Med Fältväbel character. Förflyttad till Sergeant 1726-12-00.

Carl Hellsing

Antagen 1726-12-00 Från: Furir Avgått 1740-02-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 34 år 15 tj.-år. Stockholm. 1739: 38 år 19 tj.-år. Stockholmare, commenderad till Finland 1739-09-24.

Alexander Magnus Dahlberg

Antagen 1740-09-15 Från: Furir vid Skellefteå Komp. Avgått 1741-08-23 Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; Sergeant character. Förkommen vid actionen vid Willmanstrand 1741-08-23. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans moder "å sin avlidna sons vägnar" Kaptenskan A.G. Dahlberg.

Erik Carlberg

Antagen 1741-09-20 Från: Corpral vid Livkomp. Mönstringsår m.m; Med Sergeant character 1741-09-20. Förflyttad till Sergeant 1742-01-02.

Claes Johan Uggla

Antagen 1742-01-02 Från: Furir. Mönstringsår m.m; Sergeant character 1742-06-28. Förflyttad till Fältväbel vid Livkompaniet 1742-08-09.

Bernt Johan Bosent

Antagen 1742-08-09 Från: Förare vid Calix Kompani Avgått 1742-08-26 Till: Avsked.

Adam Magnus Langman

Antagen 1743-03-10 Från: Mönsterskrivare på extra stat. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: Sergeant character, 18 år 3 tj.-år. Stockholm. 1748 Förflyttad till Fältväbel vid Livkompaniet 1749-03-22.

Carl Hierne

Antagen 1749-03-22 Från: Sergeant vid Kungliga Artilleriet Avgått 1750-03-05 Till: Avsked . Mönstringsår m.m; Med Fältväbel character 1749-03-22.

Petter Bergstedt

Antagen 1750-03-05 Från: Rustmästare Avgått 1758-07-08 Till: Död. Mönstringsår m.m; Med Sergeant character 1750-03-05. 1757 Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: hans fullmäktige Johan Cederlund. Rügen 1759-02-12 ant. Kvitterat 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: hans änka Catharina Torsell.

Magnus Winblad

Antagen 1758-07-01 Från: Corpral 021 Dufva i Neder Calix socken o Calix Kompani. Mönstringsår m.m; Stått som Förare vid Livkomp. 1753-06-20--1758-07-00, men niutit rotelön vid Corpral Biugg i Calix Komp. Rügen 1759-02-12, vid Livkomp. Bissdorf 1759-11-20 ant. vid Livkomp, transporterad till tienstgiöring vid Överstelieutnantens Kompani. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; "å min mågs vänar" Lars Brunström. Kvitterat 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; hans hustru Lisa Winblad.

Jacob Kiöpping

Antagen 1759-12-04 Från: Furir Avgått 1760-10-13 Till: Död, drunknad i Greifsvall. Mönstringsår m.m; Löitz 1760-11-14 ant. vid Majorens Kompani. Kvitterat 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; hans hustru Catharina Margareta Kiöpping.

Anders Liljeblad

Antagen 1760-11-10 Från: Rustmästare vid Bygdeå Kompani. Mönstringsår m.m; Löitz 1760-11-14 o Gribbnow 1761-12-15 gör tienst vid Majorens Kompani. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Magdalena Lestander. Förflyttad till Förare vid Bygdeå Kompani 1762-04-16, med Sergeant character.

Zachris Tiernberg

Antagen 1762-04-16 Från: Rustmästare vid Skellefteå Kompani. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Furir vid Skellefteå Kompani 1762-11-16.

Erland Jacob Unaeus

Antagen 1763-02-17. Mönstringsår m.m; 1763: F.d. Sergeant vid Fribatallionen.

Furir vid Piteå Kompani

Daniel Biörkström

Antagen 1719-07-00 Från: Förare vid Överstelieutnantens Kompani. Mönstringsår m.m; 1719: 31 år Wästerbottning 11 tj.-år. Förflyttad till Rustmästare vid Överstel. Kompani 1721-12-12.

Jacob Andersson-Böös

Antagen 1721-12-12 Från: Förare. Mönstringsår m.m; Förare character. Förflyttad till Rustmästare 1722-06-00

Erik Hellström

Antagen 1722-06-00 Från: Förare. Mönstringsår m.m; Sergeant character. Förflyttad till Förare 1724-05-00.

Carl Hellsing

Antagen 1724-05-00 Från: Corpral Avgått 1726-12-00 Till: Förare

Jacob Andersson-Böös

Antagen 1726-12-00 Från: Rustmästare Avgått 1741-09-20 Till: Sergeant vid Livkompaniet. Mönstringsår m.; 1728 Förare character. 1735: 48 år 25 tj.-år. Reval. 1739: 52 år 29 tj.-år. Reval, commenderad till Finland 1739-09-24. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Sophia Böös.

Claes Johan Uggla

Antagen 1741-09-20 Från: Rustmästare vid Majorens Kompani. Mönstringsår m.m; Förare character. Förflyttad till Förare 1742-01-02.

Johan Öberg

Antagen 1742-01-02 Från: Rustmästare Avgått 1750-03-05 Till: Sergeant. Förare character 1742-06-28. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: 48 år 28 tj.-år. Wästerbottning. 1748

Johan Eriksson-Biörn-Hellström

Antagen 1750-03-05 Från: Corpral 088 Biörn. Mönstringsår m.m; Förare character. Förflyttad till Furir vid Majorens Kompani 1756-05-27, genom tienstebyte.

Jacob Kiöpping

Antagen 1756-05-27 Från: Furir vid Majorens Kompani. Mönstringsår m.m; Hit genom tienstebyte med Förare character. Är dömd, efter Regements Krigsrätts utslag under den 22 maj innevarande år 1756, tiena 2ne månader för soldat och tillfaller lönen under samma tid Krigsmanshus Cassan. 1757 Commenderad till Pommern 1757-09-12, med Majorens Kompani. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: hans fullmäktige Lars Boström. Kvitterat 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; hans hustru Catharina Margareta Kiöpping. Rügen 1759-02-12 o Bissdorf 1759-11-20, ant. gör tienst vid Majorens Kompani. Förflyttad till Förare 1759-12-04.

Erland Jacob Unaeus

Antagen 1759-12-04 Från Rustmästare. Avgått1760-04-05 Till: Avsked

Johan Giölberg

Antagen 1760-04-05 Från: Underconducteur. Mönstringsår m.m; Med Fältväbel character 1760-04-05. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige P. Wallman. Förflyttad till Sergeant vid Livkompaniet 1760-08-11, med Stabsfänriks character.

Jacob Leijonmarck

Antagen 1760-09-25 Från: Fänrik vid Majorens Kompani. Mönstringsår m.m; Constituerad Fänrik. Förflyttad till Fältväbel vid Calix Kompani 1760-12-30

Jacob Jacobsson-Böös

Antagen 1760-12-30 Från: Rustmästare vid Lövånger Kompani. Mönstringsår m.m; Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Jacob Bergstedt. Förflyttad till Furir vid Livkompaniet 1762-02-04, med Förare character.

Johan Böös

Antagen 1762-02-04 Från: Rustmästare vid Överstelieutnantens Kompani. Mönstringsår m.m; Med Förare character 1762-12-29. 1763

Rustmästare vid Piteå Kompani

Jöns Berg

Antagen 1719-07-00 Från: Rustmästare vid Skellefteå Kompani. Mönstringsår m.m; 1719: 27 år Wästerbottning 8 tj.-år. Förflyttad till Rustmästare vid Skellefteå Kompani 1720-09-16.

Carl Hellsing

Antagen 1720-09-16 Från: Värvd. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Corpral 1722-06-00 vid 4:e Corpralsk. indelning.

Jacob Andersson-Böös

Antagen 1722-06-00 Från: Furir. Mönstringsår m.m; Förare character. Förflyttad till Furir 1726-12-00

Lars Rehnberg

Antagen 1726-12-00 Från: Corpral Avgått 1727-04-25 Till: Avsked med Furir character.

Anders Ekelund

Antagen 1727-05-00 Avgått 1727-11-27 Till: Död drunknad i Umeå. Mönstringsår m.m; F.d. Furir vid Skaraborgs Regemente. Enligt Regementräkenskaper; död 1727-11-18.

Anders Kopparström

Antagen 1728-08-00 Från: Corpral Avgått 1731-04-14 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728 Furir character 1728-08-00.

Johan Ström-Öberg

Antagen 1731-10-06 Från: Corpral 046 Ström. Mönstringsår m.m; 1735: Med Furir character, 39 år 19 tj.-år. Wästerbottning. 1740: 44 år 24 tj.-år. Wb. 1741: 45 år 25 tj.-år. Wb, commenderad till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Brita Lestander. Förflyttad till Furir 1742-01-02

Carl Irfwing

Antagen 1742-01-02 Från: Corpral 023 Bruse Avgått 1743-05-26 Till: Sergeant vid Calix Kompani. Mönstringsår m.m; Furir character 1742-06-28. Fältväbel character 1743-05-26.

Anders Abrahamsson-Frisk-Blom

Antagen 1743-05-26 Från: Corpral 093 Frisk Avgått 1747-03-18 Till: Död. Från Rustmästare på extra stat med Furir character 1743-05-26. Rulla för de i Stockholm commenderade dehlen af Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras 4 dagars Fält Tractamenter från 1 Marti till och med 4 dito 1744 som commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: 43 år 24 tj.-år. Wästerbottning.

Petter Bergstedt

Antagen 1747-03-27 Från: Corpral 093 Frisk Avgått 1750-03-05 Till: Förare. Mönstringsår m.m; Med Furir character 1747-03-27. 1748

Johan Johansson-Broman-Cederlund

Antagen 1750-03-05 Från: Corpral 034 Broman Avgått 1759-05-12 Till: Avsked. Med Furir character 1750-03-05. 1757 Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön i Piteå 1760-01-23: han själv. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, Anhåller att få avsked emedan han genom handtvärk och arbete finner sin bättre utkomst.

Jacob Jacobsson-Linaeus

Antagen 1759-05-12 Från: Corpral 094 Ståhl Avgått 1760-03-14 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, Anhåller ifall han får giöra tienst hemma i landet att erhålla afskied och Pension, emedan han tient i 39 åhrs tid, är 61 åhr gammal och siuklig och orkeslös, halt sedan han genom förkylning förlorat bägge stora tårna, hafwandes bewistat finska Campagnien och Willmanstrandska Action med flera attaquer. Kvitterat 1759 års lön 1760-01-23, 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; han själv.

Jonas Sundström

Antagen 1760-03-14 Från: Corpral vid Skellefteå Kompani . Avgått 1761-08-08 Till: Furir vid Skellefteå Kompani. Mönstringsår m.m; Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Nils Degerman. Med Förare character 1761-08-08.

Carl Rönblad

Antagen 1761-08-08 Från: Volonteur. Mönstringsår m.m; Volonteur, Gribbnow 1761-12-15. Med Furir character 1762-12-29. 1763

Trumslagare o Pipare vid Piteå Kompani

1:a Trumslagare Petter Berg

Antagen 1718-05-15 Från: Värvd Avgått 1742-12-05 Till: Död i Stockholm. Mönstringsår m.m; 1719: 20 år Wästerbottning 1 2/3 tj.-år. 1728 1735: 37 år 17 tj.-år. Wb. 1739: 41 år 21 tj.-år. Wb, commenderad till Finland 1739-09-24. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Brita Berg. Rulla uppå det manskap af Kongl. Västerbottens Regemente som äro siuka i siukhusen jämte deras siukvagtare komma att blifva qvar här i Stockholm, undertecknat Stockholm 1 december 1742; siuk.

1:a Trumslagare Jacob Jacobsson-Böös

Antagen 1743-03-10 Avgått 1747-01-15 Till: Soldat 114 Ståhlberg. Mönstringsår m.m; 1744: 18 år 1½ tj.-år. Wästerbottning.

1:a Trumslagare Johan Böös

Antagen 1747-01-15 Från: Värvd Avgått 1760-04-05 Till: Corpral vid Majorens Kompani. Mönstringsår m.m; 1748: Broder till föregående. 1757 Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: "å min käre sons vägnar" Sophia Lestander. Rügen 1759-02-12 ant. siuk här. Bissdorf 1759-11-20. Kvitterat 1759 års lön 1760-01-23, 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; hans moder Sophia Böös. Med Rustmästare character 1760-04-05.

1:a Trumslagare Hindrich Martin Brunswig

Antagen 1760-04-05. Mönstringsår m.m; Löitz 1760-11-14 ant. Johan. Gribbnow 1761-12-15 ant. som 2:a Trumslagare. Kallas även Hindrich Mårten i Regementsräkenskaper. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Anders Höijer. 1763

2:a Trumslagare Petter Sahlberg

Antagen 1711-07-00 Från: Värvd Avgått 1724-04-03 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1712-1713-1715: Står hemma i landet. 1719: 25 år Wästerbottning 8 tj.-år.

2:a Trumslagare Erik Samuelsson-Carlberg

Antagen 1724-04-03 Avgått 1728-07-11 Till: Corpral 111 Skytt i Luleå socken o Livkomp. Mönstringsår m.m; 1728

2:a Trumslagare Johan Ståhlgren

Antagen 1728-07-00 Avgått 1741-02-03 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1735: 25 år 7 tj.-år. Wästerbottning. 1740: 30 år 12 tj.-år. Wb. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; han själv.

2:a Trumslagare Petter Bergstedt

Antagen 1741-02-03 Från: Volonteur Avgått 1743-05-00 Till: Corpral 093 Frisk. Mönstringsår m.m; 1741: Volonteur, 19 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, commenderad till Finland 1741-09-14.

2:a Trumslagare Mats Sahlberg

Antagen 1743-05-00 Avgått 1747-02-26 Till: Soldat 120 Trögh. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: 20 år 1½ tj.-år. Wästerbottning.

2:a Trumslagare Erik Larsson-Fahlberg

Antagen 1747-02-26 Avgått 1749-09-12 Till: Soldat 104 Sundell. Mönstringsår m.m; 1748

2:a Trumslagare Erik Lidström

Antagen 1749-09-12 Från: Värvd Avgått 1752-08-22 Till: Soldat 024 Blanck

2:a Trumslagare Erik Hellström

Antagen 1752-08-00 Från: Värvd Avgått 1757-08-08 Till: Soldat. Mönstringsår m.m; 1757: Dräng. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: hans fullmäktige Olof Dyhr.

2:a Trumslagare Carl Johansson-Koppström

Antagen 1757-08-08 Avgått 1762-06-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: hans fullmäktige Nils Degerman. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; hans fullmäktige Samuel Degerman. Kvitterat 1760 års lön 1761-02-16, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Nils Degerman. Löitz 1760-11-14. Gribbnow 1761-12-15 ant. som 1:a Trumslagare. Enligt Regementräkenskaper; död 1762-06-21.

2:a Trumslagare Joachim Lagerspetz

Antagen 1762-12-29. Mönstringsår m.m; 1763

Pipare Anders Abrahamsson-Blom

Antagen 1719-05-00 Från: Värvd Avgått 1720-01-00 Till: Soldat 037 Liten. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år Wästerbottning ½ tj.-år.

Pipare Sven Abrahamsson-Blom

Antagen 1720-01-00 Avgått 1722-00-00 Mönstringsår m.m; Tiensten indragen och lönen besparas.

Tråssdräng vid Piteå Kompani

Olof Persson-Hårtling

Antagen 1757-08-00 Avgått 1759-09-03 Till: Rymd. Mönstringsår m.m; 1757: 22 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. 23 år 1½ tj.-år. Bissdorf 1759-11-20 ant. Hårtling.

Joen Johansson-Pilberg

Antagen 1757-08-00 Avgått 1761-02-23 Till: Soldat 030 Lampa i Råneå sn o Livkompaniet. Mönstringsår m.m; 1757: 22 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. Jon 19 3/4 år 1½ tj.-år. Bissdorf 1759-11-20 ant. Pilberg. Löitz 1760-11-14 ant. 21 3/4 år 3½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant.

Mats Ersson

Antagen 1757-08-00 Avgått 1759-05-12 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1757: 54 år gift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. 52 år 1½ tj.-år. Bissdorf 1759-11-20 ant.

Olof Jonsson

Antagen 1757-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: 19 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. Olsson 19½ år 1½ tj.-år. Bissdorf 1759-11-20 ant. Långström, aflemnad till annat regemente.

Jon Olofsson-Forsberg

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 2/3 tj.-år gift. Commenderad till Pommern 1761-09-12, 36 år 3 tj.-år gift. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen.

Jacob Pilberg

Antagen 1761-02-23. Mönstringsår m.m; Gribbnow 1761-12-15.

År 1742 d. 11, 12 och 13te Januari Continuerade i underdånig efterlefvnad af före högstberörde Kongl. Majts nådiga ordres af d. 27 october nästlidit åhr, Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen Gyllengrip med vargering karlarnas öfwerseende och antagande wid detta Kongl. Wästerbottens Regemente och Piteå Compagnie uti gästgifvaregården derstädes: närwarande undertecknad LandsSecreteraren och Vice landscammreraren Nils Bergström, med flera ståndspersoner, äfwen af det wördiga Clericiet Herr Probsten Magister Carl Solander, Comminister Jonas Diupedius Ström och Häradsfogden Wälbetrodde Olof Bodin tillika med läns och Nämdemän samt allmogen.

114 § Wid det No 13 presenterade till wargering karl drängen Jon Hindrichsson ifrån Hortlax, som än syntes wara ung och späd, ingaf Rådmannen Anders Höjer en Lofl. Magistratens i Piteå till Herr Baron och Landshöfdingen stälter skrift, hwarmedelst bemälte magistrat, å samteliga de handlandes wägnar af Borgerskapet förmäler sig ej underlåta kunnat Ödmiukligen andraga, huru angelägen Bonden Johan Olofsson Hortman ifrån berörda by är för Staden och Borgerskapet, såsom den endaste nu förtiden tillsägande, som på fartygsbyggande af klinck, sig här i orten förstår sedan the öfvriga äro antingen genom döden afgången, eller ock af ålder bräckeliga och sängliggande, anhållandes fördenskull merbemte Magistrat, att Herr Baron och Landshöfdingen täcktes denna så wäl Stadsens, som landets angelägenhet anse, så att han wid den nu påstående recrutering och elljest i framtiden kunde ifrån utskrifvning befrias, så wida han för sin egen del ej lärer willja sig undandraga, när honom tillkommer, sig med dugelig karl förse.

Detta tog Herr Baron och Landshöfdingen wäl att noga och behörigt öfwerwägande, finnande frågadt, att i anseende till öfriga anförda omständigheter, nu antaga drängen Jon Hindrichsson till vargering karl för denna 13 rotan, och hwad worden Johan Olsson beträffar, så will wälbemte Herr Baron och Landshöfdingen deröfwer särskillt utslag meddela.

115 § För No 18 insattes rotebonden Per Torfastsson ...

116 § Sedan Probsten Högerwördiga och Höglärda Herr Magister Carl Solander låtit sättia en af thes drängar till vargering karl, anförde han, huru som Präste Privilegier skola frikalla hos honom en dräng för utskrifvning, förmenades derföre det lärer wäl bemälte Herr Landshöfdinga jemwäl nu ärwisa honom den ynnest och rättwisa, som med besagda Privilegier enlig wara kan, och hwarmedelst drängen Abraham Persson inå, så länge han hos Herr Probsten tienar, wara ifrån utskrifning fri. Härpå yttrade sig Herr Baron och Landshöfdingen således: det är icke förutan, att ju Präste privilegierna medgifva hwad H. Probsten Solander anfördt, men så äro ock åtskilliga Kongl. Resolutioner, som det samma för detta län ändra, om icke aldeles kullkasta, dock som Nämden härstädes ej mindre än annorstädes i de södra socknarna, förklarat sig hälder will ju lämna Pastor en dräng fri, än som sielfva taga Prästebordet till Bruk och häfdande, altså fant Herr Baron och Landshöfdingen skiäligit, att bifalla och samtycka, det må drängen Abraham Persson wara hos merbälte Probst för utskrifning fri, till des skottet, det hemman åkommer hwarpå drängen födder är, då målet enligt rota reglementet och kongl. förordningen kommer att afgiöras.

117 § No 26 ärsettas med unga drängen Olof Andersson ...

118 § För No 57 visiterades drängen Per Olsson ...

119 § No 91 Johan Hansson 17 år gammal ...

120 § För No 99 antecknades rotebonden Anders Andersson

121 § Wid föreställande af de flera drängar, som enligt utfärdade Publicationen ... tillstädes wara, inkom äfwen drängen Lars Larsson ifrån Portsnäs, hwilken föregaf sig till soldat odugelig, hwarföre honom uppå egen anhållan tillåtit blef att äfwen visiteras, och emedan des minsta finger på wänstra handen befans wara afhuggit, samt handen deraf så lam att han är menför till att handtera gewähr. Ty resolverades: att drängen Lars Larsson, ej annorlunda kan anses än såsom odugelig till soldata tiensten men wäl till siöss färdig, hwarföre han ock ärhölt tillstånd, att ifrån de flera timande recruterings möten sig inställa allenast han sig, wid till äfwentyrs, äkommande allmänt uppbrott, ock då han desutom, enskylt påkallades, infinna, att brukas i Kongl. Majts och Cronans tienst, som des kropskrafter kunna medgifwa och omständigheterna wid den tiden ärfordra.

122A § (Är strucken utur protocollet, men här ändå medtagen) Nämden tillspordes, om de häldre wela att Rotebonden Erik Larsson i Lillpiteå af No 56 42 år gammal, hvilken, efter nämdens intygan, skall höra illa, och äfwen wara elljest siuckelig, men dock skottet tillstå, må skrifvas till recrut då han för socknens räkning kommer att skickas, eller om nämden finner att istället för honom må karl uttagas af Corpralskapen? Härtill som nämden swarade sig intet kunna måga att låta Erik Larsson såsom en gammal och siuklig man warda utsänt för socknens nisch, blifwande han jemwäl af H. Öfwersten ogillad, altså beslöts, att i merbemte Rotebondes ställe komma uttaf Corpralskapen recrut att utsökas.

122 § Genom Rådman Höjer anmälte sig drängen Anders Jönsson ifrån Trundafwan med anhållan att få låta sig visiteras, samt derpå om des föreburna fel ärhålla behörigt bewis, på det han ej widare måtte wara förplicktad, att medelst inställande på recruterings platzen des åhrs tienst eftersättia. Till den ansökning lemnade Herr Baron och Landshöfdingen bifall, och blef bemte dräng derpå visiterad, samt befunnen des högra fotled wara bruten utur led, samt senorna styfva och förwärckta hwaraf som han till marschera är menför. Så resolverades: att merbemälte dräng wäl icke kan till soldat antagas, behöfwande och derföre icke mera på recruterings möten sig inställa, men så bör han, om så påfordras, träda uti Kongl. Majts och Cronans tienst till siöss.

123 § No 5 insattes till wargering karl rotebonden Johan Johansson des son ...

124 § Drängen af No 19 Olof Augustinsson i Hortlax ...

125 § Drängen af No 63 Jon Abrahamsson ifrån Siulsnäs ...

126 § Nämden swarade, uppå tillfrågan, antingen de häldre wela, att vargeringskarlarna måtte uttagas och till recrut insättias, eller om de än öfriga och olägda drängar må inskrifwas, det de häldre wela att de ännu öfriga karlarna måtte uttagas.

127 § S. d. visiterades drängen Abraham Jonsson som nu förtiden tienar hos Rådman Warg i Piteå Stad, men emedan, enligt apothekarens och landtfältskiärens Bened. Hagstedts aflemnade attest, på des wänstra ben befinnes en starck fluss, hwaraf skenbenet eller den så kallade Febia (?) går öppen, och är angripen, att han derutaf är menför att marschera, ty resolverades, att denna dräng är till soldatatiensten odugelig, och kan icke antagas.

128 § Såsom knektemne för No 25 visiterades drängen Johan Johansson, men fick om des hälsas beskaffenhet det intygande, att å des wänstra fot sielfva tårna äro sammankrogata, och största fotsenan aldeles styf, samt i hopdragen, så att han derföre till marschera är menför och följackteligen till soldatatiensten odugelig, hwaruppå efter öfwerwägande, följde sådant slut; att bemte dräng får sig ifrån de flera timande recruterings möten afhålla, allenast han sig, wid till äfwentyrs, allmänt åkommande uppbrott, eller då han desutom enskylt påkallas, infinner, att brukas i Kongl. Majts och Cronans tienst som des kroppskrafter kunna medgifva, och omständigheterna wid den tiden ärfordra.

129 § Drängen Anders Olofsson blef och visiterad, men som å des wänstra fot hälsenorna befunnes aldeles wara afskurna och leden deraf blifwen styf, att han till marschera är menför, altså pröfvades han ock wara till soldatatiensten aldeles odugelig, undgående fördenskull, att sig på flera recruterings möten inställa, men wid till äfwentyrs, åkommande allmänt uppbrott, eller då han desutom enskylt påkallas, bör han på försutten dag och att tillstädes komma, att brukas i Kongl. Majts och Cronans tienst, som des kroppskrafter kunna medgifva, och omständigheterna wid den tiden ärfordra.

130 § Drängen Sven Jonsson ifrån Pitholmen visiterades, och emedan des wänstra axell, sielfva axellbladet befans wara sönderslagit, af en swår wärck, warande axell leden deraf blifwen styf, ty skattades han till soldata tiensten odugelig, fick också lof och tillstånd, att hädanefter ifrån skeende recruteringar bortowara, till thes han wid någon oförmodelig händelse kunde blifwa påkallad, att i Kongl. Majts. och Cronans tienst brukas, som des kroppskrafter kunna medgifwa och omständigheterna wid den tiden ärfordra.

131 a § (Utan paragrafnummer antecknad) Aldenstund drängens Lars Nilssons ifrån Svensbyn wänstra ben med behörig fältskiärs attest intygades hafwa warit afbrutit, och senorna i fotleden deraf förwärckta och styfva blefna, så att han till marschera är menför, fördenskull förklarades han till soldata tiensten odugelig och ärhöllt H. Baron och Landshöfdingens tillstånd att ifrån de skeende soldata ärsättningar borto wara, allenast han sig inställer om han uttryckeligen och i synnerhet warder påkallad.

131 § Om drängen Johan Matsson ifrån LillPiteå wart behörigen och med fältskiärs attest intygat, att des wänstra hand och Carpi äro af ett hugg aldeles styfwa och krokiga blefna, så att han skall wara menför att handtera gewähr, hwarföre och som intet hopp är, det lärer han någon tid warda bättre, utan häldre med åren wärre och mer menför, altså resolverades att han, Jon Matsson behöfwer icke på de hädanefter skeende recruterings möten tillstädes komma, för än han till äwentyrs blifver rotebonde, då han bör så wäl som alla ander för sin rota swara och tala.

132 § Drängen Hans Andersson ifrån Roswik visiterades, och som af ett hugg så wäl öfwer wänstra fotbristen eller fotleden, som ock öfwer hälsenan leden befans wara aldeles styf, så att han till marschera är menför, altså ansågs han wäl wara till soldata tiensten odugelig, fick ock lof att ifrån de flera skeende recruterings möten sig afhålla, men så bör han dock wid, till äfwentyrs, åkommande allmänt uppbrott, eller då han desutom enskylt påkallas, tillstädes komma att brukas i Kongl. Majts. och Cronans tienst, som des kroppskrafter kunna medgifwa i och omständigheterna wid den tiden ärfordra.

133 § För No 68 visiterades drängen Lars Augustinsson ...

134 § Den åhr 1720 förafskiedade Sergeanten Johan Backman, och den åhr 1731 afskiedade Föraren Anders Kopparström utsåges och åtogo sig vargering manskapet att inöfwa twenne gånger om månaden, lika som i Schielleftteå belofwat wardt, hwar om s. d. brodern förmäla! upläst

In fidem Protocolli Lars Larsson Quist

Vargeringskarl Piteå Kompani

Rote 1 Abel Persson-Rännare. Antagen 1742-01-11 Från: Jefreå :3 Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 061 Wäst

Rote 2 Lars Jonsson-Storm, Antagen 1742-01-11 Från: Jefreå :6

Rote 3 Mats Hansson-Öhrn, Antagen 1742-01-11 Från: Jefreå :7

Rote 4 Samuel Olsson-Hwitlock, 18 år. Antagen 1742-01-11 Från: Olof Johansson Avgått1742-05-00 Till Soldat 004 Hwitlock

Rote 5 Johan Johansson-Hara Ant 1742-01-11 Från: Pitholm :18. För No 5 insattes till wargeringkarl rotebonden Johan Johansson till dess sonen Jon Johansson kan tillwäxa, då fadren får sig med honom framdeles utbyta.

Rote 6 Olof Jonsson-Ranck 18 år, Antagen 1742-01-11 Från: Jon Olofsson

Rote 7 Johan Jonsson-Balck 20 år, Antagen 1742-01-11 Från Jon Olofsson

Rote 8 Nils Olofsson-Rääf ,Antagen 1742-01-11 Från Pitholm :15

Rote 9 Daniel Persson-Kråka, Antagen 1741-01-11 Från Pitholm :24

Rote 10 Johan Andersson-Strömming, Antagen 1741-01-11 Från Pitholm :17

Rote 11 Vacant 1742-01-11

Rote 12 Olof Andersson-Bäsk 18 år. Antagen 1742-01-11 Från: Erik Andersson Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 012 Bäsk

Rote 13 Jon Hindrichsson-Skeppsbyggare 21 år. Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 016 Håhl

Rote 14 Mårten Augustinsson-Grafvare Antagen 1742-01-11 Från: Hortlax :4

Rote 15 Vacant 1742-01-11 Rote 16 Vacant 1742-01-11

Rote 17 Vacant 1742-01-11

Rote 18 Per Torfastsson-Hårtling Antagen 1741-01-11 Från: Hortlax :11. För No 18 insattes rotebonden Per Torfastsson, men Jon Gabrielssons son Johan kommer med tiden, då han i längd och styrka tillwäxt, att honom Per Torfastsson utbyta.

Rote 19 Jöns Augustinsson-Öyman Antagen 1741-01-11 Från: Olof Augustinsson. Jöns 17 år, har fuller längd och styrka dräng af No 19, Olof Augustinsson i Hortlax blef derföre eximerad ifrån Corpralskaps karlarna, att han wid denna recrutering presterat för roten både lifkarl eller recrut och wargering karlen.

Rote 20 Vacant 1741-01-11

Rote 21 Anders Jonsson-Hierpa Antagen 1742-01-11 Från: Hemmingsmark :1. Antecknat; Insatt till recreut 1742-02-16.

Rote 22 Nils Johansson-Kiempe Antagen 1742-01-11 Från: Hemmingsmark :3

Rote 23 Erik Persson-Bruse Antagen 1742-01-11 Från: Hemmingsmark :2

Rote 24 Anders Andersson-Blanck Antagen 1742-01-11 Från: Blåsmark :2

Rote 25 Johan Johansson-Skräckia Antagen 1742-01-11 Från: Blåsmark :3

Rote 26 Olof Andersson-Gladh 18 år. No 26 ärsattes med unga drängen Olof Andersson i brist af annan tillgång. Antagen 1742-01-11 Från: Anders Matsson Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 015 Fyrslagare

Rote 27 Per Matsson-Styf 23 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten

Rote 28 Sven Jonsson-Falck Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :19

Rote 29 Anders Johansson-Skarp Antagen 1742-01-11 Från Svänsbyn :31

Rote 30 Per Persson-Kruus Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :42

Rote 31 Olof Nilsson-Bäck Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :14

Rote 32 Hans Matsson-Flinck Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :37

Rote 33 Johan Olofsson-Holm 20 år, Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :39. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 033 Holm

Rote 34 Lars Olofsson-Broman Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :10

Rote 35 Vacant 1742-01-11

Rote 36 Erik Matsson-Knabb Ant. 1742-01-11 Från: Svänsbyn :38 Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 036 Knabb

Rote 37 Johan Bäckman-Liten Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :23

Rote 38 Hans Andersson-Bärg Antagen 1742-01-11 Från: Svänsbyn :21

Rote 39 Johan Andersson-Skytt Antagen 1742-01-11 Från: Kalamark :3

Rote 40 Anders Johansson-Modig 20 år, Antagen 1742-01-11 Från: Johan Johansson. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 044 Lustig

Rote 41 Nils Jonsson-Snickare Antagen 1742-01-11 Från: Bergsviken :1

Rote 42 Anders Mårtensson-Rask Antagen 1742-01-11 Från: Bergsviken :11. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 042 Rask

Rote 43 Salomon Matsson-Buller 19 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 043 Buller

Rote 44 Christiern Christiernsson-Lustig Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :8. Antecknat; Insatt till recreut 1742-02-16, men oduglig befunnen.

Rote 45 Lars Michelsson-Spännare Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :9

Rote 46 Lars Andersson-Ström Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :23

Rote 47 Anders Larsson-Borgare Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :17. Antecknat; Insatt till recreut 1742-02-16, men oduglig befunnen.

Rote 48 Mårten Larsson-Drygh 18 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 006 Ranck

Rote 49 Mats Andersson-Orre Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :20

Rote 50 Lars Larsson-Järnhäst Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :7

Rote 51 Anders Olsson-Linbergh Antagen 1742-01-11 Från: Roknäs :3

Rote 52 Erik Olsson-Smäll Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :19

Rote 53 Lars Matsson-Ryss 23 år, Antagen 1742-01-11 Från: Jon Matsson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 052 Smäll

Rote 54 Nils Persson-Roos Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :6. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 054 Roos

Rote 55 Per Johansson-Lax Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :17

Rote 56 Mats Andersson-Courage Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :10. Avgått 1742-02-00 Till: Soldat 056 Courage

Rote 57 Per Olofsson-Blinck Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :11. Antecknat; Per Olofsson insatt till recreut 1742-02-16, men befunnen för gammal och således odugelig. För No 57 visiterades drängen Per Olsson (en annan Per) ifrån Lillpiteå, men des bröst befans wara krossat och sielfwa bröstbenet aldeles inbögt så att han icke antagas kunde.

Rote 58 Anders Olofsson-Quick Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :8

Rote 59 Isac Isacsson-Hasselbuske Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :25

Rote 60 Joseph Ersson-Floor Antagen 1742-01-11 Från: Lillpiteå :9. Antecknat; Insatt till recreut 1742-02-16, men odugelig befunnen.

Rote 61 Vacant 1742-01-11

Rote 62 Jöns Matsson-Tiäder 23 år, Ant. 1742-01-11 Från: Hela roten. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 008 Rääf

Rote 63 Anders Nilsson-Krook Antagen 1742-01-11 Från: Siuhlsnäs :8. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 063 Krook .Drängen af No 63 Jon Abrahamsson ifrån Siulsnäs, som ibland Corpralskapens karlar framställtes, förebar det berörda des egen rota skall wara vacant.

Rote 64 Per Persson-Spiring 18 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 036 Knabb

Rote 65 Nils Nilsson-Rolig 28 år, Antagen 1742-01-11 Från: Olof Hansson o Lars Jonsson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 073 Svahn. Ant; Insatt till recreut 1742-02-16 för soldat 60 Floor

Rote 66 Jon Jonsson-Sundh 27 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten

Rote 67 Johan Larsson-Beställare 30 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 057 Blinck

Rote 68 Vacant 1742-01-11 För No 68 visiterades drängen Lars Augustinsson, och som des wänstra fotled befinnes wara afbruten och senorna förwärckta, att han till marschera är menför, altså resolverades: det han till krigstiensten är odugelig och får tillstånd, att ifrån de hädanefter skeende recruterings möten uteblifva.

Rote 69 Anders Andersson-Orädh Antagen 1742-01-11 Från: Långnäs :11

Rote 70 Johan Olsson-Mård 20 år, Antagen 1742-01-11 Från: Nils Olsson. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 070 Mård

Rote 71 Mårten Christiernsson-Dahl 25 år, Antagen 1742-01-11 Från: Anders Andersson. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 047 Borgare

Rote 72 Nils Olsson-Prytz 22 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 072 Prytz

Rote 73 Vacant 1742-01-11

Rote 74 Olof Olsson-Tiörbåga 18 år, Antagen 1742-01-11 Från: Gabriel Olsson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 051 Linbergh

Rote 75 Anders Andersson-Strand 20 år, Antagen 1742-01-11 Från: Anders Johansson gamle. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 104 Sundell

Rote 76 Mats Persson-Skomakare 21 år, Antagen 1742-01-11 Från: Per Matsson. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 101 Frimodig

Rote 76 Jon Johansson-Skomakare 21 år, Antagen 1742-02-16 Från: Hela roten. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 080 Kock

Rote 77 Anders Olsson-Näck 21 år, Antagen 1742-01-11 Från: Hela roten

Rote 78 Olof Samuelsson-Tiörboga 21 år, Antagen 1742-01-11 Från: Samuel Ersson

Rote 79 Olof Larsson-Skråm 21 år, Antagen 1742-01-11 Från: Lars Olsson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 079 Skråm

Rote 80 Olof Knutsson-Kock 20 år, Antagen 1742-01-11 Från: Johan Johansson. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 064 Spiring

Rote 81 Johan Andersson-Strömkarl Antagen 1742-01-11 Från: Byen :4, Antecknat; Insatt till recreut 1742-02-16, men odugelig befunnen. Även Jon Olofsson odugelig befunnen 1742-02-16.

Rote 82 Per Ersson-Stuut Antagen 1742-01-11 Från: Korsträsk :2. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 082 Stuut

Rote 83 Johan Isacsson-Mugg Antagen 1742-01-11 Från: Muskus :1

Rote 84 Erik Ersson-Sturck Antagen 1742-01-11 Från: Manjerf :1

Rote 85 Nils Olsson-Lindberg Ant. 1742-01-11 Från: Wisträsk :1. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 085 Lindberg

Rote 86 Johan Andersson-Gröningh Antagen 1742-01-11 Från: Böhleå :8

Rote 87 Jon Hermansson-Bryggman Antagen 1742-01-11 Från: Böhleå :4

Rote 88 Vacant 1742-01-11

Rote 89 Jon Olsson-Biörck Antagen 1742-01-11 Från: Böhleå :9

Rote 90 Anders Andersson-Smedh Antagen 1742-02-17. Rotebonde från 93:e roten.

Rote 90 Michel Christiernsson-Smedh 19 år, Antagen 1742-01-11 Från: Christiern Michelsson

Avgått 1742-02-17 Till: Soldat 037 Liten

Rote 91 Johan Hansson-Tiäck Antagen 1742-01-11 Från: Häradshövding Sadelin o Befallningsman Bodin Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 091 Tiäck. No 91 Johan Hansson 17 år gammal som lofvas af sig med första en braf karl, blef i brist af annan tillgång till wargering karl insatt, ... till förmodande är, det rotehållarna böra honom wäl föda.

Rote 92 Anders Nilsson-Lundh Antagen 1742-01-11 Från: Öijbyn :22

Rote 93 Johan Regiertsson-Frisk Antagen 1742-01-11 Från: Öijbyn :18

Rote 94 Per Johansson-Ståhl 19 år, Ant 1742-01-11 Från: Jon Persson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 091 Tiäck

Rote 95 Per Andersson-Sibort 23 år, Antagen 1742-01-11 Från: Christopher Danielsson

Rote 96 Elias Johansson-Orre 30 år, Antagen 1742-01-11 Från: Jon Larsson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 030 Kruus

Rote 97 Vacant 1742-01-11

Rote 98 Vacant 1742-01-11

Rote 99 Anders Andersson-Skräddare Antagen 1742-01-11 Från: Öijbyn :24. För No 99 antecknades rotebonden Anders Andersson till wargering karl, och fick dermed tillstånd, att till sin utbytning wäl uppföda sonen Anders Andersson, som derföre ibland Corpralskapets drängar icke kommer att inställas.

Rote 100 Vacant 1742-01-11

Rote 101 Olof Olsson-Frimodig Ant. 1742-01-11 Från: Öijbyn :4. Avgått 1743-04-00 Till: Soldat 101 Frimodig

Rote 102 Vacant 1742-01-11

Rote 103 Johan Johansson-Utter 24 år, Antagen 1742-01-11 Från: Anders Olofsson

Rote 104 Vacant 1742-01-11 Rote 105 Vacant 1742-01-11

Rote 106 Nils Larsson-Dråsa Antagen 1742-01-11 Från: Håkansöhn :3

Rote 107 Per Persson-Runbell Antagen 1742-01-11 Från: Håkansöhn :12

Rote 108 Per Abrahamsson-Nyman Antagen 1742-01-11 Från: Håkansöhn :7. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 108 Nyman

Rote 109 Anders Andersson-Holmbäck Antagen 1742-01-11 Från: Håkansöhn :18. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 109 Holmbäck

Rote 110 Per Larsson-Sandh Ant. 1742-01-11 Från: Håkansöhn :17. Avgått 1743-04-00 Till: Soldat 110 Sandh

Rote 111 Anders Larsson-Soot Antagen 1742-01-11 Från: Portsnäs :7

Rote 112 Per Olsson-Portsman Antagen 1742-01-11 Från: Portsnäs :6. Avgått 1743-04-00 Till: Soldat 046 Ström

Rote 113 Anders Olsson-Wargh Antagen 1742-01-11 Från: Portsnäs :14

Rote 114 Nils Ersson-Ståhlberg Antagen 1742-01-11 Från: Portsnäs :1. Ant; recreut 1742-02-16

Rote 115 Per Olsson-Hurtig 18 år, Antagen 1742-01-11 Från: Olof Persson

Rote 116 Olof Abrahamsson-Frigifven 20 år, Antagen 1742-01-11 Från: Abraham Svensson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 116 Frigifven

Rote 117 Olof Olsson-Forsman Antagen 1742-01-11 Från: Portsnäs :18

Rote 118 Torfast Larsson-Skryth Antagen 1742-01-00 Från: Siulsmark :3

Rote 119 Johan Nilsson-Reen Antagen 1742-01-11 Från: Siulsmark :6

Rote 120 Måns Zachrisson-Trögh Antagen 1742-01-11 Från: Siulsmark :2

Rote 121 Elias Regardtsson-Leyon Antagen 1742-01-11 Från: Rosvik :8

Rote 122 Måns Nilsson-Knipa 17 år, Antagen 1742-01-11 Från: Nils Johansson. Avgått 1742-12-00 Till: Soldat 023 Bruse

Rote 123 Anders Persson-Löya 19 år, Antagen 1742-01-11 Från: Olof Persson. Avgått 1742-02-16 Till: Soldat 081 Strömkarl

Rote 124 Anders Andersson-Rosenmarck Antagen 1742-01-11 Från: Rosvik :5

Rote 125 Elias Danielsson-Klumbergh Antagen 1742-01-11 Från: Rosvik :11. Avgått 1743-11-00 Till: Soldat 125 Klumbergh

Corpraler o Soldater alfabetiskt Piteå socken

Rote 1 Johan Abelsson-Brännare

Rote 34 Abraham Abrahamsson-Broman

Rote 23 Abraham Abrahamsson-Broman-Bruse

Rote 116 Olof Abrahamsson-Frigifven

Rote 80 Samuel Abrahamsson-Kock

Rote 63 Abraham Abrahamsson-Krook

Rote 121 Christopher Abrahamsson-Leyon

Rote 37 Anders Abrahamsson-Liten

Rote 93 Anders Abrahamsson-Liten-Frisk-Blom

Rote 108 Abraham Abrahamsson-Nyman

Rote 108 Anders Abrahamsson-Nyman

Rote 108 Per Abrahamsson-Nyman

Rote 76 Sven Abrahamsson-Skomakare

Rote 78 Erik Abrahamsson-Tiörboga

Rote 7 Johan Andersson-Balck

Rote 7 Nils Andersson-Balck-Pilkoger

Rote 10 Johan Andersson-Bastion

Rote 20 Anders Andersson-Bergman

Rote 20 Anders Andersson-Bergman-Friskopp

Rote 10 Anders Andersson-Bergman-Strömming

Rote 47 Johan Andersson-Borgare

Rote 61 Anders Andersson-Bröstvärn

Rote 12 Olof Andersson-Bäsk

Rote 83 Joen Andersson-Cartau

Rote 56 Mats Andersson-Courage

Rote 71 Anders Andersson-Dahl

Rote 98 Anders Andersson-Diurman

Rote 98 Joen Andersson-Diurman

Rote 98 Nils Andersson-Diurman

Rote 106 Mats Andersson-Dråsa

Rote 32 Olof Andersson-Flinck

Rote 60 Nils Andersson-Floor

Rote 15 Olof Andersson-Fyrslagare

Rote 14 Daniel Andersson-Grafvare

Rote 37 Nils Andersson-Gåpå

Rote 21 Elias Andersson-Hierpa

Rote 109 Anders Andersson-Holmbäck

Rote 109 Hans Andersson-Holmbäck

Rote 17 Mats Andersson-Humbla

Rote 115 Hans Andersson-Hurtig

Rote 16 Mårten Andersson-Håhl

Rote 105 Johan Andersson-Kopparbergh

Rote 105 Olof Andersson-Kopparbergh

Rote 51 Lars Andersson-Krutberg

Rote 121 Anders Andersson-Leyon

Rote 111 Lars Andersson-Lifwackt

Rote 51 Anders Andersson-Linbergh

Rote 51 Erik Andersson-Linbergh

Rote 51 Erik Andersson-Linbergh

Rote 123 Carl Andersson-Löya

Rote 123 Erik Andersson-Löya

Rote 123 Johan Andersson-Löya

Rote 18 Erik Andersson-Löya-Hårtling

Rote 55 Johan Andersson-Löya-Lax-Stutsare

Rote 83 Anders Andersson-Mugg-Cartau

Rote 62 Anders Andersson-Mård-Tiäder

Rote 99 Anders Andersson-Norrlänning

Rote 77 Jonas Andersson-Näck-Nögder

Rote 49 Anders Andersson-Orre

Rote 69 Anders Andersson-Orädh

Rote 69 Johan Andersson-Orädh

Rote 69 Petter Andersson-Orädh

Rote 112 Anders Andersson-Portsman

Rote 112 Joen Andersson-Portsman

Rote 23 Joen Andersson-Portsman-Bruse

Rote 46 Joen Andersson-Portsman-Bruse-Ström

Rote 42 Anders Andersson-Rask

Rote 42 Johan Andersson-Rask

Rote 119 Erik Andersson-Reen

Rote 54 Anders Andersson-Roos

Rote 124 Sven Andersson-Rosenmarck

Rote 73 Sven Andersson-Rosenmarck-Svahn

Rote 53 Per Andersson-Ryss

Rote 95 Michel Andersson-Sibort

Rote 95 Per Andersson-Sibort-Svärdsudd

Rote 102 Anders Andersson-Siungare

Rote 102 Johan Andersson-Siungare

Rote 102 Lars Andersson-Siungare

Rote 102 Anders Andersson-Siungare-Slungare

Rote 91 Johan Andersson-Siungare-Tiäck

Rote 13 Erik Andersson-Skeppsbyggare

Rote 25 Anders Andersson-Skräckia

Rote 99 Anders Andersson-Skräddare

Rote 41 Mårten Andersson-Snickare-Fäctare

Rote 111 Johan Andersson-Soot

Rote 64 Mats Andersson-Spiring

Rote 35 Anders Andersson-Stadig

Rote 35 Joen Andersson-Stadig

Rote 58 Anders Andersson-Stormhielm

Rote 75 Jacob Andersson-Strand

Rote 75 Nils Andersson-Strand

Rote 10 Sven Andersson-Strömming

Rote 62 Sven Andersson-Strömming-Tiäder

Rote 55 Per Andersson-Stutsare

Rote 27 Erik Andersson-Styf

Rote 27 Per Andersson-Styf

Rote 114 Per Andersson-Ståhlberg

Rote 104 Anders Andersson-Sundell

Rote 104 Olof Andersson-Sundell

Rote 66 Anders Andersson-Sundh

Rote 100 Hindrich Andersson-Suus

Rote 73 Johan Andersson-Svahn

Rote 73 Nils Andersson-Svahn

Rote 91 Olof Andersson-Tiäck

Rote 37 Johan Andersson-Tiäck-Liten

Rote 62 Mats Andersson-Tiäder

Rote 62 Sven Andersson-Tiäder

Rote 93 Sven Andersson-Tiäder-Frisk

Rote 74 Anders Andersson-Tiörbåga

Rote 61 Lars Andersson-Wäst

Rote 61 Erik Andersson-Wäst-Bröstvärn

Rote 3 Johan Andersson-Öhrn

Rote 107 Fredrich Asklöf-Runbell

Rote 43 Anders Augustinsson-Buller

Rote 14 Mårten Augustinsson-Grafvare

Rote 17 Johan Augustinsson-Humbla

Rote 104 Carl Augustinsson-Sundell

Rote 93 Petter Bergstedt-Frisk

Rote 93 Petter Bergstedt-Frisk

Rote 55 Petter Bergstedt-Lax

Rote 61 Petter Bergstedt-Wäst

Rote 94 Johan Bertilsson-Ståhl

Rote 74 Johan Jacob Bethén-Stålbåga

Rote 51 Jean Carlsson-Irfwing-Linbergh

Rote 110 Per Carlsson-Sandh

Rote 47 Mårten Christiernsson-Borgare

Rote 37 Michel Christiernsson-Liten

Rote 17 Michel Christiernsson-Liten-Humbla

Rote 83 Christiern Christiernsson-Mugg

Rote 56 Christopher Christophersson-Courage

Rote 57 Per Christophersson-Patron

Rote 42 Jonas Christophersson-Rask

Rote 71 Hindrich Dahl

Rote 9 Per Danielsson-Granat

Rote 21 Gabriel Danielsson-Hierpa

Rote 21 Hans Danielsson-Hierpa

Rote 125 Elias Danielsson-Klumbergh

Rote 44 Johan Didrichsson-Lustig

Rote 119 Johan Didrichsson-Lustig-Reen

Rote 46 Johan Didrichsson-Lustig-Reen-Ström

Rote 39 Lars Eliasson-Skytt

Rote 125 Nils Eliasson-Triumph

Rote 38 Thomas Eriksson-Bärg

Rote 88 Johan Eriksson-Hellström-Biörn

Rote 93 Johan Eriksson-Hellström-Biörn-Frisk

Rote 33 Mats Eriksson-Holm

Rote 18 Erik Eriksson-Hårtling-Trogen

Rote 85 Carl Eriksson-Lindberg

Rote 85 Erik Eriksson-Lindberg

Rote 96 Erik Eriksson-Orre

Rote 72 Abel Eriksson-Prytz

Rote 13 Carl Eriksson-Skeppsbyggare-Bombardeur

Rote 52 Erik Eriksson-Smäll

Rote 103 Olof Eriksson-Utter

Rote 88 Lars Ersson-Biörn

Rote 47 Johan Ersson-Borgare

Rote 34 Olof Ersson-Broman

Rote 23 Olof Ersson-Bruse

Rote 34 Olof Ersson-Bruse-Broman

Rote 12 Per Ersson-Bäsk

Rote 56 Per Ersson-Courage

Rote 116 Anders Ersson-Frigifven

Rote 116 Johan Ersson-Frigifven

Rote 15 Jonas Ersson-Fyrslagare

Rote 15 Magnus Ersson-Fyrslagare

Rote 59 Erik Ersson-Hasselbuske

Rote 88 Johan Ersson-Hellström-Frisk-Biörn

Rote 17 Mats Ersson-Humbla

Rote 22 Erik Ersson-Kiempe

Rote 122 Nils Ersson-Knipa

Rote 105 Anders Ersson-Kopparbergh

Rote 30 Olof Ersson-Kruus

Rote 11 Olof Ersson-Kruus-Timberman

Rote 51 Olof Ersson-Linbergh

Rote 123 Jacob Ersson-Löya

Rote 79 Jacob Ersson-Löya-Skråm

Rote 34 Erik Ersson-Orre-Broman

Rote 69 Per Ersson-Orädh

Rote 23 Jon Ersson-Piqspets

Rote 58 Jonas Ersson-Quick

Rote 46 Jonas Ersson-Quick-Ström

Rote 6 Mats Ersson-Ranck

Rote 68 Olof Ersson-Roos

Rote 29 Erik Ersson-Skarp

Rote 79 Erik Ersson-Skråm

Rote 79 Per Ersson-Skråm

Rote 52 Per Ersson-Skråm-Smäll

Rote 39 Mats Ersson-Skytt

Rote 39 Mats Ersson-Skytt

Rote 34 Johan Ersson-Standar

Rote 82 Per Ersson-Stuut

Rote 82 Per Ersson-Stuut

Rote 103 Per Ersson-Utter-Haubitz

Rote 117 Jonas Forsman

Rote 6 Johan Fredrichsson-Ranck

Rote 20 Jacob Friskopp

Rote 49 Johan Fromman-Silfverklot

Rote 79 Carl Gabrielsson-Skråm-Sabelman

Rote 82 Per Gabrielsson-Stridsman

Rote 114 Gabriel Gabrielsson-Stridsman-Ståhlberg

Rote 82 Gabriel Gabrielsson-Stuut-Stridsman

Rote 7 Mats Grelsson-Balck

Rote 38 Olof Hansson-Bergfast

Rote 57 Olof Hansson-Blinck

Rote 65 Olof Hansson-Blinck-Rolig

Rote 87 Anders Hansson-Bryggman-Mannerhierta

Rote 48 Hans Hansson-Drygh

Rote 28 Jöran Hansson-Falck

Rote 26 Mats Hansson-Gladh

Rote 21 Jon Hansson-Hierpa

Rote 4 Lars Hansson-Hwitlock-Munter

Rote 97 Per Hansson-Hällberg

Rote 105 Hindrich Hansson-Kopparbergh

Rote 69 Anders Hansson-Orädh

Rote 72 Sven Hansson-Prytz-Palasch

Rote 42 Erik Hansson-Rask

Rote 42 Per Hansson-Rask

Rote 65 Hans Hansson-Rolig

Rote 65 Nils Hansson-Rolig

Rote 68 Hans Hansson-Roos

Rote 79 Johan Hansson-Sabelman

Rote 84 Michel Hansson-Sturck

Rote 91 Johan Hansson-Tiäck

Rote 74 Mats Hansson-Tiörbåga

Rote 39 Erik Hansson-Törnberg

Rote 88 Lars Hedström-Biörn

Rote 95 Carl Hellsing-Sibort

Rote 44 Anders Hermansson-Skicklig

Rote 67 Erik Hindrichsson-Beställare

Rote 89 Erik Hindrichsson-Biörck

Rote 24 Hindrich Hindrichsson-Blanck

Rote 106 Anders Hindrichsson-Dristig

Rote 28 Hans Hindrichsson-Falck

Rote 16 Jöns Hindrichsson-Håhl

Rote 13 Jon Hindrichsson-Håhl-Skeppsbyggare

Rote 121 Anders Hindrichsson-Leyon

Rote 95 Hans Hindrichsson-Sibort

Rote 90 Olof Hindrichsson-Smedh-Baron

Rote 45 Per Hindrichsson-Spännare

Rote 82 Johan Hindrichsson-Stridsman

Rote 10 Hans Hindrichsson-Sund-Strömming

Rote 66 Hans Hindrichsson-Sundh

Rote 11 Hindrich Hindrichsson-Timberman

Rote 11 Joen Hindrichsson-Timberman

Rote 9 Nils Ingevaldsson-Kråka

Rote 83 Johan Isacsson-Mugg

Rote 13 Eskil Jacobssob-Bryggman-Skeppsbyggare

Rote 87 Jacob Jacobsson-Bruuse-Bryggman-Lineus

Rote 87 Eskil Jacobsson-Bryggman

Rote 71 Jacob Jacobsson-Bryggman-Lineus-Dahl

Rote 28 Eskil Jacobsson-Bryggman-Skeppsbyggare-Falck

Rote 106 Per Johansson-Dråsa-Dristig

Rote 87 Jöran Johansson-Falck-Bryggman

Rote 114 Jacob Jacobsson-Böös-Ståhlberg

Rote 71 Jacob Jacobsson-Dahl

Rote 23 Jacob Jacobsson-Dahl-Bruse

Rote 21 Abraham Jacobsson-Hierpa-Silfwerspiut

Rote 115 Zachris Jacobsson-Hurtig

Rote 44 Zachris Jacobsson-Hurtig-Lustig

Rote 94 Jacob Jacobsson-Linaeus-Ståhl

Rote 85 Johan Jacobsson-Lindberg

Rote 123 Zachris Jacobsson-Liten-Löya

Rote 92 Jacob Jacobsson-Lundh-Pantzar

Rote 37 Zachris Jacobsson-Lustig-Liten

Rote 123 Per Jacobsson-Löya

Rote 119 Per Jacobsson-Löya-Reen

Rote 53 Olof Jacobsson-Ryss

Rote 94 Nils Jacobsson-Ståhl

Rote 93 Joen Joensson-Biörn-Frisk-Lagerspetz

Rote 34 Mats Joensson-Broman

Rote 23 Mats Joensson-Broman-Bruse

Rote 32 Ingel Joensson-Flinck

Rote 109 Hans Joensson-Holmbäck

Rote 109 Olof Joensson-Holmbäck

Rote 97 Anders Joensson-Hällberg

Rote 60 Ingel Joensson-Jernkula

Rote 50 Jon Joensson-Järnhäst

Rote 22 Per Joensson-Kiempe

Rote 122 Anders Joensson-Knipa-Hielte

Rote 49 Joen Joensson-Orre

Rote 96 Daniel Joensson-Orre-Sponton

Rote 1 Erik Joensson-Rännare

Rote 1 Johan Joensson-Rännare

Rote 1 Olof Joensson-Rännare

Rote 29 Anders Joensson-Skarp

Rote 2 Erik Joensson-Storm

Rote 82 Gabriel Joensson-Stuut

Rote 27 Joen Joensson-Styf

Rote 66 Anders Joensson-Sundh-Blylod

Rote 88 Jon Joensson-Tiäder-Biörn

Rote 18 Olof Joensson-Trogen

Rote 67 Anders Johansson-Beställare

Rote 24 Jonas Johansson-Blanck

Rote 34 Erik Johansson-Broman

Rote 34 Anders Johansson-Broman-Standar

Rote 23 Johan Johansson-Bruse

Rote 34 Johan Johansson-Bruse-Broman

Rote 48 Nils Johansson-Bryggman-Drygh-Redutte

Rote 38 Erik Johansson-Bärg

Rote 123 Johan Johansson-Carbin

Rote 56 Johan Johansson-Courage

Rote 71 Erik Johansson-Dahl-Mörsare

Rote 48 Nils Johansson-Drygh

Rote 87 Nils Johansson-Drygh-Bryggman

Rote 60 Anders Johansson-Floor

Rote 117 Anders Johansson-Forsman

Rote 116 Erik Johansson-Frigifven

Rote 101 Mats Johansson-Frimodig

Rote 61 Mats Johansson-Frimodig-Wäst

Rote 26 Johan Johansson-Gladh

Rote 9 Johan Johansson-Granat

Rote 86 Anders Johansson-Gröningh-Dunderborg

Rote 5 Jonas Johansson-Hara

Rote 5 Johan Johansson-Hara-Harnäsk

Rote 115 Johan Johansson-Hurtig

Rote 115 Olof Johansson-Hurtig

Rote 22 Gabriel Johansson-Kiempe

Rote 63 Johan Johansson-Klok

Rote 122 Nils Johansson-Knipa

Rote 80 Jonas Johansson-Kock

Rote 30 Elias Johansson-Kruus

Rote 30 Johan Johansson-Kruus

Rote 9 Mårten Johansson-Kråka

Rote 9 Lars Johansson-Kråka-Granat

Rote 55 Erik Johansson-Lax

Rote 121 Olof Johansson-Leyon

Rote 24 Erik Johansson-Lidström-Blanck-Förpåst

Rote 85 Johan Johansson-Lindberg

Rote 85 Johan Johansson-Lindberg

Rote 37 Hans ohansson-Liten-Gåpå

Rote 92 Johan Johansson-Lundh

Rote 92 Johan Johansson-Lundh

Rote 92 Johan Johansson-Lundh

Rote 44 Anders Johansson-Lustig

Rote 123 Christopher Johansson-Löya

Rote 40 Anders Johansson-Modig

Rote 40 Erik Johansson-Modig

Rote 110 Jöran Johansson-Musqvett

Rote 108 Johan Johansson-Nyman

Rote 77 Nils Johansson-Näck

Rote 72 Carl Johansson-Prytz

Rote 23 Carl Johansson-Prytz-Bruse-Irfwing

Rote 58 Anders Johansson-Quick

Rote 58 Erik Johansson-Quick

Rote 75 Anders Johansson-Quick-Strand

Rote 54 Johan Johansson-Roos

Rote 54 Lars Johansson-Roos

Rote 53 Petter Johansson-Ryss-Svensk-Svenskman

Rote 76 Johan Johansson-Rönberg

Rote 8 Nils Johansson-Rääf

Rote 32 Nils Johansson-Rääf-Flinck

Rote 49 Anders Johansson-Silfverklot

Rote 29 Anders Johansson-Skarp

Rote 29 Jöns Johansson-Skarp-Skarpklinga

Rote 29 Daniel Johansson-Skarpklinga

Rote 29 Johan Johansson-Skarpklinga

Rote 76 Mats Johansson-Skomakare

Rote 46 Hans Johansson-Skråm-Ström

Rote 25 Johan Johansson-Skräckia

Rote 25 Per Johansson-Skräckia

Rote 99 Lars Johansson-Skräddare-Norrlänning

Rote 52 Nils Johansson-Smäll

Rote 45 Erik Johansson-Spännare

Rote 118 Erik Johansson-Spännare-Skryth

Rote 81 Anders Johansson-Strömkarl

Rote 81 Johan Johansson-Strömkarl

Rote 10 Per Johansson-Strömming

Rote 118 Per Johansson-Strömming-Skryth-Stålschiöld

Rote 82 Elias Johansson-Stuut

Rote 27 Johan Johansson-Styf

Rote 27 Olof Johansson-Styf

Rote 94 Simon Johansson-Ståhl

Rote 114 Anders Johansson-Ståhlberg

Rote 95 Per Johansson-Svärdsudd

Rote 91 Johan Johansson-Tiäck-Wapenman

Rote 78 Sven Johansson-Tiörboga-Stridsbåga

Rote 125 Anders Johansson-Triumph

Rote 113 Anders Johansson-Wargh-Wärja

Rote 61 Lars Johansson-Wäst

Rote 88 Olof Jonsson-Biörn

Rote 23 Nils Jonsson-Bruse-Piqspets

Rote 124 Anders Jonsson-Castell

Rote 117 Erik Jonsson-Forsman

Rote 15 Olof Jonsson-Fyrslagare

Rote 59 Mats Jonsson-Hassel

Rote 62 Jon Jonsson-Hällberg-Tiäder

Rote 50 Nils Jonsson-Järnhäst

Rote 125 Jon Jonsson-Klumbergh

Rote 63 Jonas Jonsson-Krook-Klok

Rote 55 Anders Jonsson-Lax

Rote 37 Jon Jonsson-Liten

Rote 83 Anders Jonsson-Mugg

Rote 83 Jon Jonsson-Mugg

Rote 108 Jon Jonsson-Nyman

Rote 112 Nils Jonsson-Portsman

Rote 68 Erik Jonsson-Roos

Rote 41 Jon Jonsson-Snickare

Rote 35 Nils Jonsson-Stadig

Rote 84 Johan Jonsson-Sturck-Starkman

Rote 94 Per Jonsson-Ståhl

Rote 66 Anders Jonsson-Sundh

Rote 100 Olof Jonsson-Suus-Pussert

Rote 91 Per Jonsson-Tiäck

Rote 74 Per Jonsson-Tiörbåga

Rote 60 Erik Josephsson-Floor

Rote 118 Olof Jönsson-Biörn-Skryth

Rote 115 Carl Jacob Jönsson-Hurtig

Rote 97 Johan Jönsson-Hällberg

Rote 97 Per Jönsson-Hällberg

Rote 125 Per Jönsson-Klumbergh

Rote 121 Nils Jönsson-Leyon

Rote 6 Johan Jönsson-Ranck

Rote 52 Jon Jönsson-Smäll

Rote 64 Johan Jönsson-Spiring

Rote 75 Anders Jönsson-Strand

Rote 20 Olof Jönsson-Strömming-Bergman

Rote 73 Olof Jönsson-Svahn

Rote 70 Johan Jöransson-Mård

Rote 8 Johan Jöransson-Rääf

Rote 47 Måns Jöransson-Skråm-Borgare

Rote 79 Måns Jöransson-Ström-Skråm

Rote 3 Per Jöransson-Öhrn

Rote 109 Anders Knutsson-Holmbäck

Rote 64 Olof Knutsson-Spiring-Manlig

Rote 63 Per Krook

Rote 89 Per Larsson-Biörck

Rote 24 Per Larsson-Blanck

Rote 57 Johan Larsson-Blinck

Rote 57 Per Larsson-Blinck

Rote 67 Johan Larsson-Blinck-Beställare

Rote 104 Erik Larsson-Fahlberg-Sundell

Rote 28 Johan Larsson-Falck-Alarm

Rote 16 Nils Larsson-Fana

Rote 116 Lars Larsson-Frigifven

Rote 2 Lars Larsson-Frigifven-Storm-Stormvall

Rote 101 Lars Larsson-Frimodig

Rote 101 Sven Larsson-Frimodig

Rote 24 Michel Larsson-Förpåst

Rote 14 Johan Larsson-Grafvare

Rote 17 Nils Larsson-Humbla

Rote 22 Johan Larsson-Kiempe

Rote 30 Anders Larsson-Kruus

Rote 9 Johan Larsson-Kråka

Rote 9 Johan Larsson-Kråka

Rote 55 Jon Larsson-Lax

Rote 51 Jöns Larsson-Linbergh-Krutberg

Rote 96 Olof Larsson-Orre

Rote 6 Mårten Larsson-Ranck

Rote 6 Lars Larsson-Ranck-Stridbar

Rote 110 Per Larsson-Sandh

Rote 110 Per Larsson-Sandh

Rote 79 Johan Larsson-Skråm

Rote 79 Olof Larsson-Skråm

Rote 25 Lars Larsson-Skräckia-Gefyr

Rote 52 Lars Larsson-Smäll

Rote 96 Per Larsson-Sponton

Rote 45 Michel Larsson-SpännareRote 2 Erik Larsson-Storm

Rote 2 Lars Larsson-Storm

Rote 78 Olof Larsson-Stridsbåga

Rote 81 Anders Larsson-Strömkarl

Rote 27 Lars Larsson-Styf

Rote 94 Anders Larsson-Ståhl

Rote 94 Michel Larsson-Ståhl

Rote 62 Erik Larsson-Tiäder

Rote 10 Erik Larsson-Tiäder-Strömming-Bastion

Rote 120 Johan Larsson-Trögh

Rote 103 Lars Larsson-Utter

Rote 23 Lars Larsson-Utter-Bruse

Rote 113 Per Larsson-Wargh

Rote 61 Anders Larsson-Wäst

Rote 61 Johan Larsson-Wäst

Rote 3 Johan Larsson-Öhrn-Färdig

Rote 20 Johan Matsson-Bergman

Rote 87 Mats Matsson-Bryggman

Rote 43 Mats Matsson-Buller

Rote 43 Salomon Matsson-Buller

Rote 31 Olof Matsson-Bäck

Rote 12 Johan Matsson-Bäsk-Pistol-Fältmarsche

Rote 56 Nils Matsson-Courage

Rote 106 Petter Matsson-Dråsa

Rote 59 Bertil Matsson-Hasselbuske-Hassel

Rote 4 Erik Matsson-Hwitlock

Rote 16 Olof Matsson-Håhl

Rote 18 Michel Matsson-Hårtling

Rote 97 Olof Matsson-Hällberg

Rote 50 Johan Matsson-Järnhäst

Rote 36 Erik Matsson-Knabb

Rote 36 Mats Matsson-Knabb

Rote 77 Lars Matsson-Näck

Rote 49 Mats Matsson-Orre

Rote 49 Per Matsson-Orre

Rote 69 Nils Matsson-Orädh

Rote 69 Sven Matsson-Orädh

Rote 68 Mats Matsson-Roos

Rote 8 Jöns Matsson-Rääf

Rote 110 Olof Matsson-Sandh

Rote 76 Per Matsson-Skomakare

Rote 90 Christiern Matsson-Smedh

Rote 52 Lars Matsson-Smäll

Rote 111 Johan Matsson-Soot-Lifwackt

Rote 94 Johan Matsson-Ståhl

Rote 61 Nils Matsson-Wäst

Rote 28 Nils Michelsson-Alarm

Rote 28 Samuel Michelsson-Alarm

Rote 67 Erik Michelsson-Beställare

Rote 24 Lars Michelsson-Blanck

Rote 112 Nils Michelsson-Dahl-Portsman

Rote 72 Nils Michelsson-Fyhrslagare-Prytz

Rote 15 Nils Michelsson-Fyrslagare

Rote 26 Olof Michelsson-Gladh

Rote 14 Michel Michelsson-Grafvare

Rote 21 Johan Michelsson-Hierpa

Rote 17 Erik Michelsson-Humbla

Rote 103 Nils Michelsson-Portsman-Utter

Rote 71 Nils Michelsson-Prytz-Dahl

Rote 41 Hans Michelsson-Snickare

Rote 75 Anders Michelsson-Strand

Rote 84 Hans Michelsson-Sturck

Rote 7 Christian Missbach-Pilkoger

Rote 18 Lorentz Magnus Moritz-Hårtling

Rote 77 Hindrich Johan Moritz-Näck

Rote 107 Hindrich Johan Moritz-Runbell

Rote 110 Christopher Aron Moritz-Sandh-Musqvett

Rote 51 Hans Månsson-Linbergh

Rote 44 Jöran Månsson-Lustig-Skicklig

Rote 4 Olof Mårtensson-Hwitlock

Rote 16 Erik Mårtensson-Håhl

Rote 4 Erik Mårtensson-Munter

Rote 49 Olof Mårtensson-Orre

Rote 42 Anders Mårtensson-Rask

Rote 114 Mårten Mårtensson-Ståhlberg

Rote 114 Sven Mårtensson-Ståhlberg

Rote 57 Erik Nilsson-Blinck

Rote 23 Måns Nilsson-Bruse

Rote 31 Nils Nilsson-Bäck

Rote 31 Per Nilsson-Bäck-Käck

Rote 56 Anders Nilsson-Courage

Rote 28 Mats Nilsson-Falck

Rote 28 Nils Nilsson-Falck

Rote 28 Olof Nilsson-Falck

Rote 60 Erik Nilsson-Floor

Rote 60 Zachris Nilsson-Floor-Jernkula

Rote 117 Abraham Nilsson-Forsman

Rote 5 Erik Nilsson-Hara

Rote 59 Erik Nilsson-Hasselbuske

Rote 42 Erik Nilsson-Hasselbuske-Rask

Rote 33 Nils Nilsson-Holm

Rote 17 Jöns Nilsson-Humbla

Rote 108 Jöns Nilsson-Humbla-Nyman

Rote 97 Anders Nilsson-Hälleberg

Rote 50 Jonas Nilsson-Järnhäst

Rote 50 Jacob Nilsson-Järnhäst-Jernbröst

Rote 125 Zachris Nilsson-Klumbergh-Triumph

Rote 122 Johan Nilsson-Knipa

Rote 105 Abraham Nilsson-Kopparbergh-Kopparsköld

Rote 63 Anders Nilsson-Krook

Rote 63 Augustin Nilsson-Krook

Rote 30 Joen Nilsson-Kruus

Rote 30 Erik Nilsson-Kruus-Eldskått-Dahlgren

Rote 121 Jon Nilsson-Leyon

Rote 92 Hidrich Nilsson-Lundh

Rote 44 Olof Nilsson-Lustig

Rote 48 Mats Nilsson-Redutte

Rote 65 Joen Nilsson-Rolig

Rote 57 Joen Nilsson-Roligh-Blinck

Rote 107 Lars Nilsson-Runbell

Rote 107 Per Nilsson-Runbell

Rote 25 Jonas Nilsson-Skräckia

Rote 52 Johan Nilsson-Smäll

Rote 52 Olof Nilsson-Smäll

Rote 46 Olof Nilsson-Snäll-Ström

Rote 2 Olof Nilsson-Storm

Rote 75 Mats Nilsson-Strand

Rote 100 Anders Nilsson-Suus

Rote 73 Nils Nilsson-Svahn

Rote 11 Anders Nilsson-Timberman

Rote 11 Nils Nilsson-Timberman

Rote 39 Anders Nilsson-Törnberg

Rote 103 Måns Nilsson-Utter

Rote 3 Hindrich Nilsson-Öhrn

Rote 19 Anders Nilsson-Öyman

Rote 90 Olof Olofsson-Baron-Stridsbus

Rote 20 Olof Olofsson-Bergman

Rote 88 Olof Olofsson-Biörn

Rote 47 Olof Olofsson-Borgare

Rote 15 Olof Olofsson-Bruuse-Fyrslagare

Rote 28 Sven Olofsson-Falck

Rote 71 Sven Olofsson-Falck-Dahl

Rote 17 Lars Olofsson-Flinta

Rote 117 Olof Olofsson-Forsman

Rote 23 Olof Olofsson-Fyrslagare-Bruse

Rote 68 Jöns Olofsson-Fästning

Rote 33 Johan Olofsson-Holm

Rote 22 Olof Olofsson-Kiempe

Rote 80 Christopher Olofsson-Kock-Canon

Rote 111 Jon Olofsson-Lifwackt

Rote 51 Olof Olofsson-Linbergh

Rote 44 Olof Olofsson-Lustig

Rote 87 Anders Olofsson-Mannerhierta-Karlahierta

Rote 49 Olof Olofsson-Orre-Silfverklot

Rote 73 Joen Olofsson-Pallisad

Rote 46 Olof Olofsson-Quick-Ström

Rote 54 Olof Olofsson-Roos

Rote 107 Olof Olofsson-Runbell

Rote 107 Olof Olofsson-Runbell-Bajonett

Rote 1 Anders Olofsson-Rännare-Brännare

Rote 8 Johan Olofsson-Rääf-Stålspetz

Rote 95 Olof Olofsson-Sibort

Rote 2 Anders Olofsson-Storm

Rote 75 Olof Olofsson-Strand

Rote 81 Per Olofsson-Strömkarl

Rote 81 Hindrich Olofsson-Strömkarl-Segerkarl

Rote 73 Olof Olofsson-Svahn-Pallisad

Rote 62 Olof Olofsson-Tiäder-Fältman

Rote 3 Olof Olofsson-Öhrn

Rote 67 Per Olsson-Beställare

Rote 89 Anders Olsson-Biörck

Rote 57 Christiern Olsson-Blinck-Patron

Rote 47 Erik Olsson-Borgare

Rote 79 Olof Olsson-Borgare-Skråm

Rote 80 Olof Olsson-Canon

Rote 77 Olof Olsson-Canon-Nögder

Rote 71 Michel Olsson-Dahl

Rote 48 Johan Olsson-Drygh

Rote 48 Olof Olsson-Drygh

Rote 106 Jon Olsson-Dråsa

Rote 30 Per Olsson-Eldskått

Rote 101 Olof Olsson-Frimodig

Rote 86 Joen Olsson-Gröningh

Rote 115 Per Olsson-Hurtig

Rote 4 Anders Olsson-Hwitlock

Rote 4 Nils Olsson-Hwitlock

Rote 4 Samuel Olsson-Hwitlock

Rote 18 Anders Olsson-Hårtling

Rote 80 Jöns Olsson-Kock

Rote 105 Johan Olsson-Kopparbergh

Rote 63 Olof Olsson-Krook

Rote 55 Johan Olsson-Lax

Rote 85 Nils Olsson-Lindberg

Rote 87 Joen Olsson-Mannerhierta

Rote 40 Anders Olsson-Modig

Rote 122 Anders Olsson-Modigh-Knipa

Rote 70 Anders Olsson-Mård

Rote 70 Johan Olsson-Mård

Rote 77 Abraham Olsson-Näck

Rote 69 Olof Olsson-Orädh

Rote 72 Olof Olsson-Palasch

Rote 112 Per Olsson-Portsman

Rote 72 Nils Olsson-Prytz

Rote 72 Olof Olsson-Prytz

Rote 58 Olof Olsson-Quick

Rote 6 Jon Olsson-Ranck

Rote 68 Anders Olsson-Roos

Rote 124 Lars Olsson-Rosenmarck-Castell

Rote 95 Lars Olsson-Sibort

Rote 93 Anders Olsson-Siungare-Frisk-Kopparström

Rote 76 Christopher Olsson-Skomakare

Rote 99 Olof Olsson-Skräddare

Rote 41 Johan Olsson-Snickare

Rote 45 Michel Olsson-Spännare

Rote 45 Stephan Olsson-Spännare

Rote 46 Nils Olsson-Ström

Rote 46 Per Olsson-Ström

Rote 123 Nils Olsson-Ström-Löya

Rote 58 Olof Olsson-Ström-Quick-Stormhielm

Rote 10 Olof Olsson-Strömming

Rote 66 Olof Olsson-Strömming-Sundh

Rote 84 Johan Olsson-Sturck

Rote 94 Johan Olsson-Ståhl

Rote 104 Christiern Olsson-Sundell

Rote 104 Olof Olsson-Sundell

Rote 62 Adam Olsson-Tiäder

Rote 19 Johan Olsson-Öyman

Rote 88 Nils Persson-Biörn

Rote 57 Joen Persson-Blinck

Rote 12 Erik Persson-Bäsk

Rote 13 Erik Persson-Calainnius-Skeppsbyggare

Rote 71 Erik Persson-Dahl

Rote 48 Erik Persson-Dahl-Drygh

Rote 87 Erik Persson-Drygh-Bryggman-Mannerhierta

Rote 32 Abraham Persson-Flinck

Rote 116 Hans Persson-Frigifven

Rote 116 Per Persson-Frigifven

Rote 46 Johan Persson-Frisk-Ström-Öberg

Rote 5 Gabriel Persson-Harnäsk

Rote 33 Jacob Persson-Holm

Rote 33 Per Persson-Holm

Rote 17 Carl Persson-Humbla-Flinta

Rote 115 Olof Persson-Hurtig

Rote 119 Lars Persson-Hurtigh-Reen-Rehnberg

Rote 16 Johan Persson-Håhl

Rote 16 Anders Persson-Håhl-Fana

Rote 97 Johan Persson-Hällberg-Hälleberg

Rote 97 Johan Persson-Hälleberg

Rote 60 Johan Persson-Jernkula

Rote 50 Mats Persson-Järnhäst

Rote 36 Per Persson-Knabb-Blanksvärd

Rote 105 Anders Persson-Kopparbergh

Rote 44 Olof Persson-Lustig

Rote 123 Nils Persson-Löya-Carbin

Rote 70 Anders Persson-Mård

Rote 49 Mats Persson-Orre

Rote 58 Per Persson-Portsman-Quick

Rote 112 Per Persson-Portsman-Skåttfri

Rote 42 Anders Persson-Rask

Rote 54 Nils Persson-Roos

Rote 54 Jöran Persson-Roos-Skiltvakt

Rote 81 Per Persson-Segerkarl

Rote 70 Per Persson-Segersvärd

Rote 95 Nils Persson-Sibort

Rote 87 Erik Persson-Skeppsbyggare-Bryggman

Rote 10 Nils Persson-Skryt-Strömming

Rote 118 Nils Persson-Skryth

Rote 25 Per Persson-Skräckia

Rote 39 Michel Persson-Skytt-Törnberg

Rote 112 Zachris Persson-Skåttfri

Rote 52 Elias Persson-Smäll

Rote 52 Per Persson-Smäll

Rote 112 Per Persson-Smäll-Portsman

Rote 2 Per Persson-Storm

Rote 82 Olof Persson-Stuut

Rote 114 Johan Persson-Ståhlberg

Rote 91 Johan Persson-Tiäck

Rote 93 Johan Persson-Tiäck-Frisk

Rote 74 Per Persson-Tiörbåga-Stålbåga

Rote 120 Per Persson-Trögh

Rote 120 Mats Persson-Trögh-Tapper

Rote 61 Abel Persson-Wäst

Rote 3 Carl Fredric Persson-Öhrn

Rote 101 Mats Pettersson-Frimodig

Rote 107 Olof Renborg-Runbell

Rote 67 Mats Samuelsson-Beställare

Rote 88 Christopher Samuelsson-Biörn-Falkonette

Rote 68 Adam Samuelsson-Roos-Fästning

Rote 78 Erik Samuelsson-Tiörboga

Rote 124 Jacob Schumacher-Castell

Rote 124 Michel Schumacher-Castell

Rote 50 Sigfrid Sigfridsson-Järnhäst

Rote 106 Abraham Simonsson-Dråsa

Rote 76 Anders Simonsson-Rönberg

Rote 15 Per Stephansson-Fyrslagare

Rote 15 Per Stephansson-Fyrslagare

Rote 86 Johan Stephansson-Gröningh

Rote 81 Johan Strömkarl

Rote 82 Bertil Stuut

Rote 38 Mats Svensson-Bärg

Rote 38 Hans Svensson-Bärg-Bergfast

Rote 32 Per Svensson-Flinck

Rote 16 Johan Svensson-Håhl

Rote 16 Johan Svensson-Håhl

Rote 85 Sven Svensson-Lindberg

Rote 29 Johan Svensson-Skarp

Rote 44 Anders Svensson-Skicklig

Rote 76 Olof Svensson-Skomakare-Rönberg

Rote 98 Olof Thomasson-Diurman

Rote 83 Mats Thomasson-Mugg

Rote 19 Nils Thomasson-Öyman

Rote 19 Nils Thomasson-Öyman

Rote 18 Per Torfastsson-Trogen

Rote 18 Jöns Troplinsson-Hårtling

Rote 119 Jöns Troplinsson-Hårtling-Reen

Rote 70 Jöns Troplinsson-Mård-Segersvärd

Rote 18 Jöns Troplinsson-Rehn-Hårtling

Rote 5 Zachris Zachrisson-Hara

Rote 18 Jacob Zachrisson-Hårtling

Rote 119 Jacob Zachrisson-Hårtling-Reen

Rote 105 Olof Zachrisson-Kopparsköld

Rote 92 Per Zachrisson-Lundh

Rote 77 Anders Zachrisson-Näck

Rote 39 Per Zachrisson-Skytt

Rote 120 Anders Zachrisson-Trögh

Rote 120 Måns Zachrisson-Trögh

Rote 113 Per Zachrisson-Wargh

Rote 52 Jonas Östensson-Smäll

ROTEHEMMAN- o ROTEHÅLLARE 1728 PITEÅ SOCKEN

Rote 1 Jefreå :10, :4, :3, Olof Joensson hustru Kerstin Rännare Joen Persson

Rote 2 Jefreå :6, :5, :12, Högsböhleå :3, Joen Larsson Lars Larsson Anders Olsson Joen Persson

Rote 3 Jefreå :11, :7, :2, Hortlax :2, Nils Eliasson hustru Maria Ersdotter hustru Karin Eliasdotter Jöran Johansson

Rote 4 Jefreå :9, :8, Pitholm :1, Olof Jacobsson Olof Johansson hustru Brita Andersdotter

Rote 5 Pitholm :20, :19, :21, :18, Nils Ersson hust. Karin Samuelsdotter Per Ersson Johan Johansson

Rote 6 Pitholm :3, :14, :9, :11, Olof Andersson hustru Anna Nilsdotter Mats Ersson hustru Kerstin Persdotter

Rote 7 Pitholm :2, :25, Lövholmen, Joen Olsson Johan Jonsson, Borgarna Anders Fluur o Nils Häggman

Rote 8 Pitholm :8, :16, :15, öde öde Nils Olsson

Rote 9 Pitholm :5, :4, :24, :12, hustru Anna Johansdotter pigan Elsa Per Andersson hustru Elsa Svensdotter

Rote 10 Pitholm :13, :17, :23, :6, Joen Olsson hustru Anna Mårtensdotter Lars Andersson Bryggman öde

Rote 11 Pitholm :7, :22, :26, Nils Larsson Hindrich Hindrichsson hustru Anna Persdotter

Rote 12 Hortlax :3, :2, Per Ersson Anders Olsson

Rote 13 Hortlax :5, :6, :7, Hindrich Hindrichsson Olof Johansson Hårtman Erik Gustafsson

Rote 14 Hortlax :16, :12, :4, :13, Johan Matsson Olof Augustinsson Mårten Augustinsson pigan Karin Öman

Rote 15 Hortlax :23, :22, :14, Erik Nilsson Johan Olsson pigan Anna Stephansdotter

Rote 16 Hortlax :29, :26, :27, :15, hustru Margetta Persdotter hustru Sophia Halberg Anders Johansson Hindrich Johansson

Rote 17 Hortlax :17, :9, :20, Per Andersson Trumslagare Per Bärg Olof Nilsson

Rote 18 Hortlax :25, :11, Jefreå :1, Michel Matsson Torfast Joensson hustru Mariet Larsdotter

Rote 19 Hortlax :19, :24, :28, Pitholm :10, Augustin Olsson pigan Karin Larsdotter hustru Kerstin Öman öde

Rote 20 Hortlax :10, :21, :18, :8, Rector Graan Per Larsson pigan Kerstin hustru Margit Humbla

Rote 21 Högsböhleå :2, Hemmingsmark :1, :4, :7, Hans Danielsson Nils Larsson Michel Hindrichsson Johan Eliasson

Rote 22 Hemmingsmark :3, :9, :5, Nils Joensson Christiern Matsson Erik Ersson

Rote 23 Hemmingsmark :2, Blåsmark :6, :5, Per Ersson Erik Olofsson Per Michelsson

Rote 24 Blåsmark :1, :2, Nils Larsson Johan Andersson

Rote 25 Blåsmark :3, :4, Johan Persson Joen Joensson

Rote 26 Blåsmark :7, Svänsbyn :6, :12, öde Anders Matsson Erik Hansson

Rote 27 Svänsbyn :1, :2, :41, Joen Svensson Abraham Andersson Erik Andersson Styf

Rote 28 Svänsbyn :13, :19, Michel Nilsson Mats Nilsson

Rote 29 Svänsbyn :9, :25, :31, Nils Eliasson Johan Nilsson Anders Johansson

Rote 30 Svänsbyn :42, :16, Nils Johansson Joen Nilsson Kruus

Rote 31 Svänsbyn :26, :14, :33, Zachris Persson Nils Olsson Nils Persson

Rote 32 Svänsbyn :34, :37, :42, Per Andersson Olof Larsson Lars Persson

Rote 33 Svänsbyn :39, :40, :11, :4, Olof Johansson Olof Larsson Joen Andersson Per Svensson

Rote 34 Svänsbyn :3, :10, :17, Mats Ersson Olof Isacsson Johan Simonsson

Rote 35 Svänsbyn :27, :24, :36, Anders Andersson Joen Olsson Anders Nilsson

Rote 36 Svänsbyn :28, :15, :38, :8, öde Sven Matsson hustru Sigrid Anders Olsson

Rote 37 Svänsbyn :18, :20, :23, :5, Samuel Matsson, Anders Nilsson stor, Joen Jons o Johan Bäckman o Samuel Mats, Joen Joensson

Rote 38 Svänsbyn :21, :22, :29, Hans Andersson Nils Ersson Joen Olsson Flåsk

Rote 39 Svänsbyn :32, Kalamark :3, :2, :1, hustru Brita Skytt Olof Nilsson öde öde

Rote 40 Svänsbyn :30, :7, Bergsviken :3, :12, Anders Johansson Johan Bäckman Johan Olsson öde

Rote 41 Bergsviken :1, :2, :4, unge Joen Nilsson Nils Hindrichsson Anders Olsson

Rote 42 Bergsviken :8, :11, :6, Anders Persson Anders Mårtensson Per Hansson

Rote 43 Bergsviken :10, :9, :7, :5, Augustin Andersson hustru Kerstin Modig Erik Hindrichsson Olof Olofsson

Rote 44 Roknäs :1, :2, :8, Per Olsson Anders Larsson Christiern Christiernsson

Rote 45 Roknäs :9, :7, :25, Lars Michelsson Jacob Sigfridsson Olof Brån

Rote 46 Roknäs :23, :11, Per Olsson Olof Ersson

Rote 47 Roknäs :16, :17, :18, Per Nilsson Måns Jöransson Olof Andersson

Rote 48 Roknäs :22, :14, :15, Erik Olsson Hans Hansson Nils Matsson

Rote 49 Roknäs :20, :21, :13, Mats Andersson Anders Andersson Mats Ersson

Rote 50 Roknäs :6, :24, :19, :26, Mats Persson, Christiern Jönsson, stor Anders Ersson, hustru Sophia Bäck

Rote 51 Roknäs :3, :10, Lillpiteå :18, Anders Ersson Anders Månsson Johan Johansson

Rote 52 Roknäs :12, :5, Lillpiteå :19, Joen Kiöpnig Johan Hansson Olof Larsson

Rote 53 Roknäs :4, Hemmingsmark :8, Lillpiteå :2, Anders Rosenberg, öde, Mats Joensson o hustru Anna Andersdotter

Rote 54 Lillpiteå :6, :14, :16, Per Andersson Anders Andersson hustru Anna S.-dotter

Rote 55 Lillpiteå :17, :3, :14, Per Persson Olof Ersson Abraham Samuelsson

Rote 56 Lillpiteå :10, :13, :22, Erik Ersson Erik Larsson Johan Matsson

Rote 57 Lillpiteå :11, :24, :5, Per Olsson hustru Kerstin Joensdotter hustru Karin Holm

Rote 58 Lillpiteå :21, :23, :8, Johan Anders änka hustru I. Quick, Nils Andersson, Olof Hansson

Rote 59 Lillpiteå :25, :12, :15, :20, Isac Isacsson Erik Ersson öde Nils Joensson

Rote 60 Lillpiteå :1, :9, :7, Tällträsk :1, gamle Johan Hansson, Joseph Ersson, stor Nils Nilsson, hustru Malin Floor

Rote 61 Siuhlsnäs :?, Gråträsk :1, :2, :3, Mats Nilsson Anders Larsson Erik Johansson dito

Rote 62 Siuhlsnäs :12, :15, :17, Carl Olsson Anders Matsson hustru Märta

Rote 63 Siuhlsnäs :9, :2, :8, Abraham Samuelsson Olof Olsson Nils Nilsson

Rote 64 Siuhlsnäs :4, :3, Nils Svensson Per Andersson

Rote 65 Siuhlsnäs :6, :14, :11, Hans Joensson hustru Margareta Ersdotter Lars Joensson

Rote 66 Siuhlsnäs :7, :16, Erik Hindrichsson Olof Persson Klumb

Rote 67 Siuhlsnäs :10, :18, :1, Anders Johansson Erik Hindrichsson Lars Nilsson stor

Rote 68 Siuhlsnäs :13, Långnäs :17, :16, Anders Matsson Rugg Anders Olsson hustru Kerstin Orädd

Rote 69 Långnäs :9, :8, :11, Olof Andersson Joen Nilsson Mats Nilsson

Rote 70 Långnäs :7, Siuhlsnäs :17, Långnäs :3, Olof Olosson Olof Persson Siuhluas Anders Persson

Rote 71 Långnäs :13, :6, stor Anders Andersson Nils Andersson

Rote 72 Långnäs :1, :2, hustru Margret Ersdotter Olof Nilsson

Rote 73 Långnäs :12, :5, Anders Flask Olof Joensson

Rote 74 Långnäs :15, :14, Erik Johansson Olof Gabrielsson

Rote 75 Långnäs :18, :10, :4, Anders Jacobsson Johan Flåsk Anders Johansson

Rote 76 Arnemark :1, :3, :2, :4, Per Matsson Sven Abrahamsson hustru Marget S.-dotter öde

Rote 77 Arnemark :7, :6, :5, hustru L. Nilsdotter Olof Olsson Mats Ersson

Rote 78 Sikforsen :7, :3, :4, Samuel Ersson hustru Karin Läck Johan Johansson Linberg

Rote 79 Sikforsen :5, :4, :1, piga Elsa o Erik Ersson, Lars Olsson, Hans Johansson

Rote 80 Sikforsen :6, Byen :2, :3, :7, Jacob Ersson, Jöns Olsson, Johan Johansson, öde o hustru Brita

Rote 81 Byen :4, :6, :1, öde öde Johan Ingevaldsson

Rote 82 Byen :5, Korsträsk :1, :2, hustru Dordi ... hustru Brita Stuut Olof Ersson

Rote 83 Muskus :2, :1, Manjerf :3, hustru Brita Strömkarl hustru Sara Larsdotter Joen Danielsson

Rote 84 Manjerf :2, :1, Michel Hansson Erik Ersson

Rote 85 Wisträsk :1, :2, :3, Sven Ersson Anders Andersson Lustig öde

Rote 86 Böhleå :8, :9, Regementkvartermästare Joachim Kock Joen Olsson Gröningh

Rote 87 Böhleå :7, :4, Öijbyn :21, Anders Larsson Anders Gabrielsson Mats Matsson

Rote 88 Böhleå :6, :10, Öijbyn :38, Hans Hindrichs Strömming Conrad Stenhagen Erik Hällström

Rote 89 Böhleå :5, :2, Joen Olsson Nils Andersson

Rote 90 Böhleå :1, :11, :3, stor Christiern Michelsson Christiern Mårtensson Joen Joensson stor

Rote 91 Öijbyn :30, :7, Häradshövding Sadelin, Nils Hindrichsson o Johan Ström o Jöns Holm

Rote 92 Öijbyn :22, :25, :36, Elias Johansson Erik Johansson Ståhl Erik Bäck

Rote 93 Öijbyn :18, :19, :34, Regiert Ersson Anders Joensson piga Brita Jönsdotter

Rote 94 Öijbyn :35, :5, :9, Simon Johansson Söderberg, Johan Olsson o Länsman Hambergs nybruk, piga Marget Persdotter

Rote 95 Öijbyn :15, :16, :37, Per Johansson Daniel Eliasson Olof Joensson

Rote 96 Öijbyn :17, :26, :29, Anders Ersson Lars Johansson Gästgivare Michael Dyr

Rote 97 Öijbyn :23, :6, :14, Johan Lestander Joen Jönsson Mats Nilsson

Rote 98 Öijbyn :10, :31, :13, :?, stor Anders Anders Rääf, Jöns Thomasson, Anders Joensson, Erik Ståhl o Klock. Anders Lestander

Rote 99 Öijbyn :24, :20, :3, :2, Håkansöhn :15, Anders Andersson Per Månsson Sahlberg Com. Per Tolay Conrad Stenhagen Anders Andersson

Rote 100 Öijbyn :11, :33, :8, :27, Olof Olsson o Nils Nilsson, Mats Persson, Hans Persson, Gästgivare Michel Dyr

Rote 101 Öijbyn :4, :9, Kopparnäs :8, hu Brita Skräddare, hu Elsa Wäst o Olof Jonson o Lars Johansson, hu Anna Spiring o hu Kerstin Hiller

Rote 102 Öijbyn :28, Kopparnäs :11, :4, :2, Olof Johans, Anders Lars, Häradsskrivare Olof Bodin hustru Margareta Kopparberg

Rote 103 Kopparnäs :12, :10, :9, Erik Johansson Olof Jacobsson Olof Olsson

Rote 104 Kopparnäs :7, :5, :1, Rustmästare Anders Koppström, Erik Hansson, Anders Nilsson o Borgmästare Erik Månsson

Rote 105 Kopparnäs :3, :13, Öijbyn :32, David Hansson Olof Andersson Kapten Böckelman

Rote 106 Håkansöhn :5, :6, :3, :2, Gabriel Persson Joen Olsson Lars Mårtensson hustru Barbro Månsdotter

Rote 107 Håkansöhn :16, :11, :12, :8, Per Nilsson hustru Brita L.-dotter hustru Brita Frisk Anders Blomfält

Rote 108 Håkansöhn :13, :10, :7, Abraham Abrahamsson Jöns Nilsson Nyman Per Abrahamsson

Rote 109 Håkansöhn :4, :18, :15, öde Anders Knutsson Hans Joensson Holmbäck

Rote 110 Håkansöhn :1, :17, :9, Anders Matsson, Per Larsson Sandh, öde o Joen Nilsson

Rote 111 Portsnäs :2, :13, :7, Johan Andersson Anders Persson Lars Persson gamle

Rote 112 Portsnäs :4, :5, :6, Joen Larsson Olof Andersson Per Olsson

Rote 113 Portsnäs :14, :12, :15, öde Lars Persson öde

Rote 114 Portsnäs :17, :16, :1, Johan Persson Ståhlberg Mårten Olsson Per Norberg

Rote 115 Portsnäs :8, :11, Rosvik :13, Lars Larsson Rönberg Olof Persson Anders Andersson

Rote 116 Portsnäs :19, :20, :3, Erik Johansson Frigifven Per Hansson Abraham Svensson

Rote 117 Portsnäs :18, :10, :9, Länsman Hamberg Anders Jonsson Joen Andersson

Rote 118 Siulsmark :1, :5, :3, Anders Andersson piga Sara Samuelsdotter Torfast Larsson

Rote 119 Siulsmark :4, :8, :6, Nils Nilsson, stor Anders Andersson, Johan Nilsson

Rote 120 Siulsmark :2, :7, Rosvik :6, Måns Zachrisson Johan Larsson Herman Regardtsson

Rote 121 Trundöafvan :3, Rosvik :14, :8, :9, Nils Joensson Elias Ersson Johan Olsson Elias Ersson

Rote 122 Trundöafvan :4, Rosvik :10, Nils Johansson Erik Nilsson

Rote 123 Rosvik :1, :3, :4, Nils Jacobsson Per Andersson öde

Rote 124 Rosvik :2, :15, :5, Per Persson Olof Joensson öde

Rote 125 Rosvik :11, :12, Trundöafvan :1, :2, hustru Karin Hybäck Joen Persson Joen Ersson hustru Brita N.-dotter

ROTEHEMMAN- o ROTEHÅLLARE 1742 PITEÅ SOCKEN

Rote 1 Jefreå :10, :4, :3, Olof Joensson hustru Karin Hindrichsdotter Abel Persson

Rote 2 Jefreå :6, :5, :12, Högsböhleå :3, Lars Jonsson Lars Larsson Anders Olsson Per Johansson

Rote 3 Jefreå :11, :7, :2, Hortlax :2, Elias Eliasson Mats Hansson Per Hindrichsson hustru Margareta Persdotter

Rote 4 Jefreå :9, :8, Pitholm :1, Erik Nilsson Olof Johansson Erik Matsson

Rote 5 Pitholm :20, :19, :21, :18, Nils Ersson Samuel Eliasson Per Ersson Johan Johansson

Rote 6 Pitholm :3, :14, :9, :11, Jon Olofsson Michel Nilsson Mats Ersson Olof Johansson

Rote 7 Pitholm :2, :25, Lövholmen, Jon Olofsson Anders Nilsson, Prosten Solander o Handelsmän Uddman Warg o Johan Svedman

Rote 8 Pitholm :8, :16, :15, Hans Månsson Olof Thomasson Nils Olofsson

Rote 9 Pitholm :5, :4, :24, :12, hustru Anna Johansdotter hustru Karin Persdotter Daniel Persson Samuel Anderssson

Rote 10 Pitholm :13, :17, :23, :6, hustru Brita Jonsdotter Johan Andersson Lars Andersson Per Persson

Rote 11 Pitholm :7, :22, :26, Johan Nilsson Hindrich Hindrichsson Per Andersson

Rote 12 Hortlax :3, :2, Olof Persson Erik Andersson

Rote 13 Hortlax :5, :6, :7, Nils Hindrichsson Johan Olofsson Erik Gustafsson

Rote 14 Hortlax :16, :12, :4, :13, Johan Johansson Olof Augustinsson Mårten Augustinsson Erik Michelsson

Rote 15 Hortlax :23, :22, :14, Erik Ersson Johan Olofsson Per Stephansson

Rote 16 Hortlax :29, :26, :27, :15, Anders Olofsson Olof Matsson Anders Johansson Johan Hindrichsson

Rote 17 Hortlax :17, :9, :20, Anders Persson hustru Brita Berg hustru Brita Augustinsdotter

Rote 18 Hortlax :25, :11, Jefreå :1, hustru Karin Jonsdotter Per Torfastsson Johan Gabrielsson

Rote 19 Hortlax :19, :24, :28, Pitholm :10, Olof Augustinsson pigan Karin Larsdotter Nils Thomasson Anders Ersson

Rote 20 Hortlax :10, :21, :18, :8, hustru Kerstin Lars Persson Jon Zachrisson Jacob Thomasson

Rote 21 Högsböhleå :2, Hemmingsmark :1, :4, :7, Hans Danielsson Anders Jonsson Johan Michelsson Johan Eliasson

Rote 22 Hemmingsmark :3, :9, :5, Nils Johansson Joen Christiernsson Erik Ersson

Rote 23 Hemmingsmark :2, Blåsmark :6, :5, Erik Persson Olof Ersson Per Michelsson

Rote 24 Blåsmark :1, :2, Nils Larsson Anders Andersson

Rote 25 Blåsmark :3, :4, Johan Johansson Nils Joensson

Rote 26 Blåsmark :7, Svänsbyn :6, :12, Jon Jonsson Anders Matsson Erik Hansson

Rote 27 Svänsbyn :1, :2, :41, Isac Jonsson Corpral Frisks hustru Erik Andersson

Rote 28 Svänsbyn :13, :19, Michel Nilsson Sven Jonsson

Rote 29 Svänsbyn :9, :25, :31, Nils Eliasson Johan Nilsson Anders Johansson

Rote 30 Svänsbyn :42, :16, Nils Johansson o Per Persson o hustru Maria Olsdotter, Jon Nilsson

Rote 31 Svänsbyn :26, :14, :33, Nils Zachrisson Olof Nilsson Nils Persson

Rote 32 Svänsbyn :34, :37, :42, Lars Persson Hans Matsson hustru Maria Olsdotter

Rote 33 Svänsbyn :39, :40, :11, :4, Olof Johansson Olof Olsson Joen Andersson Jon Persson

Rote 34 Svänsbyn :3, :10, :17, Anders Matsson Lars Olofsson Erik Johansson

Rote 35 Svänsbyn :27, :24, :20, Anders Andersson hustru Elsa Anders Nilsson

Rote 36 Svänsbyn :28, :15, :38, :8, Thomas Ersson Sven Matsson Erik Matsson Anders Olsson

Rote 37 Svänsbyn :18, :20, :23, :5, Samuel Matsson Anders Nilsson Johan Bäckman Johan Jonsson

Rote 38 Svänsbyn :21, :22, :29, Hans Andersson Nils Nilsson Olof Jonsson

Rote 39 Svänsbyn :32, Kalamark :3, :2, :1, Lars Eliasson Johan Andersson Zachris Zachrisson hustru Malin Abrahamsdotter

Rote 40 Svänsbyn :36, :7, Bergsviken :3, :12, Anders Johansson hustru Kerstin Jonsdotter Johan Johansson Major Langman

Rote 41 Bergsviken :1, :2, :4, Nils Jonsson Hans Hansson hustru Kerstin Ersdotter

Rote 42 Bergsviken :8, :11, :6, Anders Persson Anders Mårtensson Per Hansson

Rote 43 Bergsviken :10, :9, :7, :5, hustru Marta Eliasdotter piga Margareta Mårtensdotter Erik Hindrichsson Olof Olofsson

Rote 44 Roknäs :1, :2, :8, Per Olsson Anders Larsson Christiern Christiernsson

Rote 45 Roknäs :9, :7, :25, Lars Michelsson Jacob Sigfridsson Olof Olofsson

Rote 46 Roknäs :23, :11, Lars Andersson Olof Ersson

Rote 47 Roknäs :16, :17, :18, Nils Persson Anders Larsson Johan Andersson

Rote 48 Roknäs :22, :14, :15, Lars Olofsson Erik Hansson Nils Matsson

Rote 49 Roknäs :20, :21, :13, Mats Andersson Anders Andersson Mats Ersson

Rote 50 Roknäs :6, :7, :19, :26, Mats Persson Lars Larsson Anders Ersson Jon Persson

Rote 51 Roknäs :3, :10, Lillpiteå :18, Anders Olsson Samuel Andersson Sven Persson

Rote 52 Roknäs :12, :5, Lillpiteå :19, Per Andersson Nils Johansson Erik Olsson

Rote 53 Roknäs :4, Lillpiteå :15, :2, Anders Matsson Jon Matsson Samuel Larsson

Rote 54 Lillpiteå :6, :14, :16, Nils Persson Anders Andersson Olof Olsson

Rote 55 Lillpiteå :17, :3, :14, Per Johansson Olof Ersson Johan Abrahamsson

Rote 56 Lillpiteå :10, :13, :22, Mats Andersson Erik Larsson Johan Matsson

Rote 57 Lillpiteå :11, :24, :5, :20, Per Olofsson Jon Nilsson Olof Persson Nils Nilsson

Rote 58 Lillpiteå :21, :23, :8, Erik Johansson Nils Andersson Anders Olofsson

Rote 59 Lillpiteå :25, :12, :15, :20, Isac Isacsson Erik Ersson Jon Matsson Nils Jonsson

Rote 60 Lillpiteå :1, :9, :7, :8, (:8,=Tällträsk :1,) Johan Hansson Joseph Ersson Anders Nilsson Olof Andersson

Rote 61 Lillpiteå :14, Gråträsk :1, :2, hustru Anna Anders Larsson Erik Johansson

Rote 62 Siuhlsnäs :12, :15, :13, Carl Olsson Sven Andersson Anders Andersson

Rote 63 Siuhlsnäs :9, :2, :8, :18, Johan Abrahamsson Olof Christophersson Anders Nilsson piga Karin Olsdotter

Rote 64 Siuhlsnäs :4, :3, :17, Nils Svensson Anders Persson Olof Persson

Rote 65 Siuhlsnäs :6, :14, :11, Erik Hansson Olof Hansson Lars Jonsson

Rote 66 Siuhlsnäs :7, :16, Erik Hindrichsson Olof Persson

Rote 67 Siuhlsnäs :10, :11, :1, Joen Ersson Lars Jonsson Nils Larsson

Rote 68 Siuhlsnäs :13, Långnäs :17, :16, Anders Matsson Olof Andersson Olof Olsson

Rote 69 Långnäs :9, :8, :11, Jon Jonsson Jon Nilsson Anders Andersson

Rote 70 Långnäs :7, Siuhlsnäs :17, Långnäs :3, Nils Olosson Olof Persson Anders Persson

Rote 71 Långnäs :11, :6, Anders Andersson Anders Tiörbåga

Rote 72 Långnäs :1, :2, Anders Ersson Olof Nilsson

Rote 73 Långnäs :12, :5, Nils Andersson hustru Karin Andersdotter

Rote 74 Långnäs :15, :14, Olof Ersson Gabriel Olsson

Rote 75 Långnäs :18, :10, :4, Anders Jacobsson, stor Anders Johansson, gamle Anders Johansson

Rote 76 Arnemark :1, :3, :2, :4, Per Matsson Sven Abrahamsson hustru Elsa N.-dotter

Rote 77 Arnemark :7, :6, :5, hustru Maria Larsdotter Olof Olsson Mats Ers änka

Rote 78 Sikforsen :7, :3, :4, Samuel Ersson Jon Hansson Johan Johansson

Rote 79 Sikforsen :5, :1, :2, Jacob Ersson o Olof Olsson, Lars Olsson, Hans Johansson

Rote 80 Sikforsen :6, Byen :2, :3, Erik Jacobsson Jöns Olofsson Johan Johansson

Rote 81 Byen :4, :1, Johan Andersson o Jon Olsson, hustru Sigrid Andersdotter

Rote 82 Byen :5, Korsträsk :1, :2, Elias Johansson Jon Gabrielsson Per Ersson

Rote 83 Muskus :2, :1, Manjerf :3, Anders Johansson Johan Isacsson Daniel Jonsson

Rote 84 Manjerf :2, :1, Michel Hansson Erik Ersson

Rote 85 Wisträsk :1, :2, :3, Johan Jacobsson o Nils Olsson, piga Kerstin Andersdotter, hustru Malin

Rote 86 Böhleå :8, :9, Johan Andersson o hustru Maria Ersdotter, gamle Jon Olsson

Rote 87 Böhleå :7, :4, Öijbyn :21, Jon Ersson Jon Hermansson Per Matsson

Rote 88 Böhleå :6, :10, Öijbyn :38, hustru Karin Andersdotter Madame Stenhagen Fältv. Hällström

Rote 89 Böhleå :9, :2, Jon Olsson Nils Andersson

Rote 90 Böhleå :1, :11, :3, Christiern Michelsson Christiern Mårtensson Jon Jonsson stor

Rote 91 Öijbyn :30, :7, Häradshövding Sadelin, Befallningsman Bodin o Corpral Bruse o hustru Margareta Holm

Rote 92 Öijbyn :22, :25, :36, Anders Nilsson Erik Reen Erik Bäck

Rote 93 Öijbyn :18, :19, :34, Johan Regiertsson Anders Andersson Anders Lestander

Rote 94 Öijbyn :35, :5, :9, Simon Söderberg, Jon Persson o Länsman Hamberg o hustru Margeta Persdotter

Rote 95 Öijbyn :15, :16, :37, Per Johansson Christopher Danielsson Jon Olofsson

Rote 96 Öijbyn :17, :26, :27, Anders Ersson Jon Larsson Michael Dyr

Rote 97 Öijbyn :23, :6, :14, Anders Olsson Jon Jönsson Nils Nilsson

Rote 98 Öijbyn :10, :31, :13, hustru Kerstin Nilsdotter Nils Hindrichsson Jon Andersson

Rote 99 Öijbyn :24, :20, :3, :2, Håkansöhn :14, Anders Andersson Per Månsson änkeprostinnan Solander Madame Stenhagen Anders Andersson

Rote 100 Öijbyn :11, :33, :8, :27, :12, hustru Karin Olsdotter Mats Persson Hans Persson Michel Dyr Nils Nilsson gamle

Rote 101 Öijbyn :4, :9, Kopparnäs :8, Olof Olsson, Lars Johansson, Johan Jonsson o Johan Larsson

Rote 102 Öijbyn :28, Kopparnäs :11, :4, Olof Johansson Anders Lars änka Olof Johansson

Rote 103 Kopparnäs :12, :10, :9, Erik Jonsson Anders Olofsson Olof Olsson

Rote 104 Kopparnäs :7, :5, :1, hustru Margareta Nilsdotter, Erik Hansson o Rådman Höijer, Augustin Nilsson

Rote 105 Kopparnäs :3, :13, Öijbyn :32, Johan Hansson Olof Andersson Lieutnant Holst

Rote 106 Håkansöhn :5, :6, :3, :2, Nils Olofsson hustru Karin Dråsa Nils Larsson hustru Barbro Persdotter

Rote 107 Håkansöhn :15, :11, :12, hustru Elsa Nilsdotter hustru Margareta Persdotter Per Persson

Rote 108 Håkansöhn :13, :10, :7, Befallningsman Bodin Jöns Nilsson Per Abrahamsson

Rote 109 Håkansöhn :4, :18, :16, Hans Andersson, stor Anders Andersson, hustru Anna Christophersdotter

Rote 110 Håkansöhn :1, :17, :9, Anders Matsson Per Larsson Per Carlsson

Rote 111 Portsnäs :2, :13, :7, Johan Andersson Anders Persson Anders Larsson

Rote 112 Portsnäs :4, :5, :6, Jon Larsson Olof Östensson Per Olsson

Rote 113 Portsnäs :14, :12, :15, Anders Olsson Lars Persson Furir Öberg

Rote 114 Portsnäs :17, :16, :1, Johan Persson Sven Mårtensson Nils Ersson

Rote 115 Portsnäs :8, :11, Rosvik :13, hustru Karin Olsdotter Olof Persson Hans Andersson

Rote 116 Portsnäs :19, :20, :3, hustru Stina Hansdotter Per Hansson Abraham Svensson

Rote 117 Portsnäs :18, :10, :9, Olof Olsson, gamle Anders Jonsson, stor Anders Jonsson

Rote 118 Siulsmark :1, :5, :3, gamle Anders Andersson Erik Jonsson Torfast Larsson

Rote 119 Siulsmark :4, :8, :6, Nils Nilsson Anders Andersson Johan Nilsson

Rote 120 Siulsmark :2, :7, Rosvik :6, Måns Zachrisson Johan Larsson Herman Regardtsson

Rote 121 Trundöafvan :3, Rosvik :8, :9, Nils Jonsson Elias Regardtsson Anders Eliasson

Rote 122 Trundöafvan :4, Rosvik :10, Nils Johansson Erik Ersson

Rote 123 Rosvik :1, :3, :4, Nils Jacobsson Olof Persson Johan Olofsson

Rote 124 Rosvik :2, :14, :5, gamle Anders Persson Olof Jonsson Anders Andersson stor

Rote 125 Rosvik :11, :12, Trundöafvan :1, :2, Elias Danielsson Jon Persson Per Jonsson Anders Andersson

PITEÅ KOMPANI ROTE 1

Soldat Olof Joensson-Rännare

Antagen 1720-01-00 Avgått 1721-04-00 Till: Utbytt. Vacant 1718-01-26--1720-01-00. Mönstringsår m.m; Rotebonde

Soldat Johan Joensson-Rännare

Antagen 1721-04-00 Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 7 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har fallandesjukan och kan därför icke gillas.

Soldat Erik Joensson-Rännare

Antagen 1728-07-05 Avgått 1748-06-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år Wästerbottning. 1735: 34 år 7 tj.-år. Wb gift. 1740: 39 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 40 år 13 tj.-år. Wb gift, angav sig hafva fehl och svag syn men intygades af Officerarna och flera, att något fehl med honom ännu ej kunnat synas, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 45 år 17 tj.-år. Wb. 1748: 49 år 21 tj.-år gift Wb, siuklig och till krigstienst alldeles odugelig, får afsked.

Soldat Anders Olofsson-Rännare-Brännare

Antagen 1751-01-00 Avgått 1758-09-12 Till: Död 1758-09-12. Vacant 1748-06-15--1751-01-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Brännare, 26 år 6 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04, Joen. Rügen 1759-02-12 ant. Jon.

Soldat Johan Abelsson-Brännare

Antagen 1758-07-28 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 2/3 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 30 år 3 tj.-år gift Wb. 1763: 31 år 4 tj.-år gift Wb, hemmansbrukare, begärer och får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 2

Soldat Erik Joensson-Storm

Antagen 1720-01-00 Avgått 1725-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-05-24--1720-01-00.

Soldat Erik Larsson-Storm

Antagen 1725-12-00 Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 23 år 2½ tj.-år. Wästerbottning ogift, är sjuklig ... vänstra benet, kan därför icke gillas.

Soldat Lars Larsson-Storm

Antagen 1729-02-25 Avgått 1740-02-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728 Vacant 1728-07-05--1729-02-25. 1735: 27 år 6 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 31 år 10 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Olof Nilsson-Storm Antagen 1741-05-19 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand

Soldat Anders Olofsson-Storm

Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-09-27 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant. död 27 september.

Soldat Per Persson-Storm

Antagen 1742-12-00 Avgått 1747-01-16 Till: Död. Mönstringsår m.m; 19 år ogift dräng. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Persson. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning. (Larsson enligt 1748).

Soldat Lars Larsson-Frigifven-Storm-Stormvall

Antagen 1747-05-21 Från: Soldat 116 Frigifven Avgått 1762-03-09 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: 43 år 5½ tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Stormvall, 52 år 29 tj.-år, gift Wb.1759: Hemma, 52 år 30 2/3 tj.-år gift Wb. 1762: 53 år 33 tj.-år gift Wb, gammal och bräcklig, bewistat finska Campagnien fattig och näringslös, får avsked och föreslås till underhåll. Roten uppviste wäl soldatämnet Jon Jonsson, män fanns ännu för liten och späd, hwarföre han kommer att förblifva på roten att tillwäxa. 1763: Vacant

PITEÅ KOMPANI ROTE 3

Soldat Johan Andersson-Öhrn

Antagen 1720-01-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Vacant 1718-01-13--1720-01-00. Lösgiven 1724-08-00, men accorderat med roten o står kvar. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 8 tj.-år. Österbottning gift. 1735: 35 år 15 tj.-år. Österbotten gift, karlen svårmodig som roten även tillstår, får avsked.

Soldat Per Jöransson-Öhrn

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-05-30 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1739: 29 år 3½ tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Fredrikshamn 1741-10-18 ant. sotdöd 30 marti. Vacansrulla 1742-02-06 ant. död den 30 maj 1741.

Soldat Hindrich Nilsson-Öhrn

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Blifvit commenderad på Carlscrona flottan och är ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Olof Olofsson-Öhrn

Antagen 1743-04-16 Avgått 1744-02-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån.

Soldat Carl Fredric Persson-Öhrn

Antagen 1744-02-00 Avgått 1751-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 22 år ½ tj.-år. Stockholmare. 1748: 26 år 4½ tj.-år gift Stockholm. Utbytt och permitterad i Stockholm.

Soldat Johan Larsson-Öhrn-Färdig

Antagen 1751-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Färdig, 32 år 5½ tj.-år ogift Wästerbottning.1759: Hemma, 34 år 7 tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. Corpral 1762-09-24. 1763: 38 år 12 tj.-år ogift snickare Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 4

Soldat Nils Olsson-Hwitlock

Antagen 1720-01-00 Avgått 1725-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-11--1720-01-00

Soldat Anders Olsson-Hwitlock

Antagen 1725-12-00 Avgått 1742-01-30 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 22 år 2½ tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 29 år 10 tj.-år. Wb gift. 1739: Istället för 24:e rotens Lars Michelsson Blanck som var siuk, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Samuel Olsson-Hwitlock

Antagen 1742-05-00 Från: Vargeringskarl 004 Hwitlock Avgått 1742-10-16 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Erik Matsson-Hwitlock

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 36 år gift bonde. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: Bonde 38 år 2 tj.-år. Wästerbottning, såsom enda manshielp på dess innehafvande skattehemman blifver denna karl enligt Hans Kongl. Majts nådigaste förordnande lösgifven ifrån soldattiensten.

Soldat Olof Mårtensson-Hwitlock

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-12-31 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Lars Hansson-Hwitlock-Munter

Antagen 1747-12-31 Avgått 1758-09-20 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1748: 17 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning, något ung och späd, blir stående på förbättring och widare tillwäxt på ett år. 1757: Kallas nu Munter, 26 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Erik Mårtensson-Munter

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 23 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 29 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 30 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 5

Soldat Zachris Zachrisson-Hara

Antagen 1720-01-00 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Vacant 1717-12-29--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 26 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 33 år 15 tj.-år. Wb gift. 1739: 37 år 19 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Erik Nilsson-Hara

Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-10-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Jonas Johansson-Hara

Antagen 1742-12-00 Avgått 1751-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 21 år ogift dräng. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Jöns Jönsson. 1744: Johan, 23 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: Johan, 27 år 6 tj.-år ogift Wb. Jonas vid utbyte.

Soldat Johan Johansson-Hara-Harnäsk

Antagen 1751-08-00 Avgått 1758-06-07 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Harnäsk, 29 år 6 1/3 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Gabriel Persson-Harnäsk

Antagen 1758-07-00. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 26 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 30 år 4 tj.-år ogift Wb. 1763: 31 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 6

Soldat Mats Ersson-Ranck

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-17--1720-01-00. Österbottning.

Soldat Jon Olsson-Ranck

Antagen 1728-07-05 Avgått 1735-07-01 Till: Utbytt. Vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 22 år Wästerbottning. 1735: 29 år 7 tj.-år. Wb bonde gift, har hemmansbruk, får avsked o betalar 1 daler silvermynt.

Soldat Johan Fredrichsson-Ranck

Antagen 1735-07-01 Avgått 1742-02-11 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1735 1740: 25 år 5 tj.-år. Wästerbottning gift, hade en böldh på underläppen, men menas frisk och efter fältskärens utsago kunde wäl cureras och läkia, hvilken rotehållarna ansades besörja. 1741: 26 år 6 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Johan Jönsson-Ranck

Antagen 1742-06-00 Avgått 1742-10-29 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Mårten Larsson-Ranck

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 048 Drygh. Avgått 1746-04-20 Till: Utbytt Mönstringsår m.m; 19 år ogift Vargeringskarl. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Lars Larsson-Ranck-Stridbar

Antagen 1746-04-20. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 2½ tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Stridbar, 30 år 11 2/3 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. på postering. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 39½ år 15½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 35 år 17 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 7

Soldat Mats Grelsson-Balck

Antagen 1720-01-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Vacant 1718-01-20--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 8 tj.-år. Uhleå Stad gift. 1735: 37 år 15 tj.-år. Uhleå Stad gift. 1740: 42 år 20 tj.-år. Uhleå Stad gift, karlen angaf sig vara siuk men blifver stående enligt protocollet. 1741: 43 år 21 år Uleå Stad gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 47 år 25 tj.-år. Uhleå Stad, är gammal och siuklig, casseras.

Soldat Johan Andersson-Balck

Antagen 1747-05-21 Avgått 1752-08-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Nils Andersson-Balck-Pilkoger

Antagen 1752-08-00 Avgått 1761-12-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Pilkoger, 23 år 5 1/3 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerad d. 3 maj sislidna, af en blessyr fått lamhet i högra armen, får afskied med dubbelt underhåll.

Soldat Christian Missbach-Pilkoger

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: Volonteur, är i Pommern, ant. från rote 49. 1763: Vacant.

PITEÅ KOMPANI ROTE 8

Soldat Nils Johansson-Rääf

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Vacant 1717-12-09--1720-01-00. Förflyttad till Soldat 032 Flinck 1724-08-00, är där först städslad.

Soldat Johan Jöransson-Rääf

Antagen 1729-02-26 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728 Vacant 1724-08-00--1729-02-26. 1735: 30 år 6 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 34 år 10 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Jöns Matsson-Rääf

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 062 Tiäder. Avgått 1747-09-20 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 24 år 3 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Johan Olofsson-Rääf-Stålspetz

Antagen 1747-09-20 Avgått 1762-03-11 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Stålspetz, 27 1/4 år 10 2/3 tj.-år gift Wb. 1759: Hemma, 29 år 12 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen, siuk i Stralsund. 1763: Vacant.

PITEÅ KOMPANI ROTE 9

Soldat Nils Ingevaldsson-Kråka

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-08--1720-01-00. Enda bonde.

Soldat Mårten Johansson-Kråka

Antagen 1720-08-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 8 tj.-år. Livland gift. 1735: 34 år 15 tj.-år. Lifland gift, karlen liten o svag utaf sig, får avsked.

Soldat Johan Larsson-Kråka

Antagen 1736-02-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Eftersom det intygades uti roten ingen karl fants till utbytande, så står Johan till dess en annan anskaffas. 1740: 28 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1741: Mårten Johansson 29 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Johan Larsson. 1744: Johan Larsson 33 år 9 tj.-år. Wb, är enda manshielp på sitt hemman och enligt fältskären Estlings attest hafver fehl af ...-bråck, kommer således att afgå.

Soldat Johan Larsson-Kråka

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-09-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Lars Johansson-Kråka-Granat

Antagen 1747-09-05 Avgått 1757-06-27 Till:Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Granat, 27 1/3 år 10 1/3 tj.-år gift Wb, har hemmansbruk och är siuklig, fick sug utbyta mot dess broder.

Soldat Johan Johansson-Granat

Antagen 1757-06-27 Avgått 1758-06-03 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: 26 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04, gift 27 1/4 år. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Danielsson-Granat

Antagen 1758-07-28 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 28 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 32 år 4 tj.-år ogift Wb. 1763: 32 år 4 tj.-år ogift Wb, hemmansbrukare, begärer och får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 10

Soldat Olof Olsson-Strömming

Antagen 1719-00-00. Mönstringsår m.m; 1719: 20 år Wästerbottning. Förflyttad till Soldat 066 Sund 1719-12-30.

Corpral Hans Hindrichsson-Sund-Strömming

Antagen 1719-12-30 Från: Soldat 066 Sund Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 12 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: Är 88:e rotens livkarl, 37 år 19 tj.-år. Wb bonde gift. 1739: 41 år 23 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans änka Catharina Strömming.

Corpral Nils Persson-Skryt-Strömming

Antagen 1741-09-20 Från: Soldat 118 Skryt. Avgått 1742-09-16 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Per Johansson-Strömming

Antagen 1742-12-00. Mönstringsår m.m; 19 år ogift Dräng.

Corpral Anders Andersson-Bergman-Strömming

Antagen 1743-03-11 Från: Soldat 020 Bergman. Avgått 1744-09-27 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 51 år 26 tj.-år. Wästerbottning, har fehl af bråck och således till tienstgörande oduglig, som annars ägde lust att tiena, blifvit casserad och förafskedat, men i henseende till dess långliga tienstår ... hafver bevistat Campagnien i Norrige och recommenderad till underhåll.

Corpral Sven Andersson-Strömming

Antagen 1744-09-00 Från: Corpral 093 Frisk. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Corpral 062 Tiäder 1748-05-00, dess livrote.

Soldat Erik Larsson-Tiäder-Strömming-Bastion

Antagen 1748-05-00 Från: Soldat 062 Tiäder. Avgått 1757-06-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Bastion, 29 2/3 år 10 2/3 tj.-år gift Wb, siuk och swag af bröstwärk, afgår, men återbetalar af den stora uppburna legan till roten 200 daler kopparmynt.

Soldat Johan Andersson-Bastion

Antagen 1757-06-27. Mönstringsår m.m; 1757: 23 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04, gift 29 2/3 år. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 27 år 3½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 28 år 6 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 11

Soldat Olof Ersson-Kruus-Timberman

Antagen 1720-01-00 Från: Soldat 030 Kruus. Avgått 1722-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-07--1720-01-00. Enda bonde.

Soldat Anders Nilsson-Timberman

Antagen1722-08-00 Avgått 1731-06-12 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1728: 25 år 6 tj.-år. Wästerbottning gift, har hemmansbruk, anhåller att sätta svarsgod karl för sig, som beviljas.

Soldat Nils Nilsson-Timberman

Antagen1731-06-12 Avgått 1742-08-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1735: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1739: 28 år 8 tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Hindrich Hindrichsson-Timberman

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 47 år gift .1744: 49 år 2 tj.-år. Wästerbottning, är bonde och ända manshielp på sitt åboende Cronohemman samt gammal och oduglig och derför avskedas.

Soldat Joen Hindrichsson-Timberman

Antagen 1747-05-21. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 31 2/3 år 10 2/3 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. 36 år 13½ tj.-år, utransionerat från fångenskapen, hitkom 1760-08-27. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 38 år 19 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 12

Soldat Per Ersson-Bäsk

Antagen 1711-00-00 Avgått 1720-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 38 år gift infödd. 1713 1715: Lejd 1711 44 år gift kan läsa, sjuk. 1719: 50 år 9 tj.-år bonde gift Wästerbottning.

Soldat Erik Persson-Bäsk

Antagen 1720-01-00 Avgått 1742-11-23 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 31 år 15 tj.-år. Wb ogift. 1739: 35 år 19 tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Olof Andersson-Bäsk

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 012 Bäsk. Avgått 1748-06-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 19 år ogift dräng. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 6 tj.-år gift Wb, är skadad af en biörn, och däraf har meen så att han icke kan marschera, har dessutan hemmansbruk, och får afsked.

Soldat Johan Matsson-Bäsk-Pistol-Fältmarsche

Antagen 1748-07-00 Från: Soldat 020 Bergman. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Pistol, 27½ år 10 tj.-år gift Wästerbottning.1759: Hemma, 29 år 11 2/3 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: Kallas nu Fältmarsche, 40 år 19 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 13

Soldat Erik Persson-Calainnius-Skeppsbyggare

Antagen1719-00-00 Avgått 1720-01-00 Till: Corpral 087 Bryggman. Mönstringsår m.m; 1719: 21 år Österbottning ogift.

Soldat Eskil Jacobssob-Bryggman-Skeppsbyggare

Antagen 1720-01-00 Från: Soldat 087 Bryggman. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 028 Falck 1721-06-00.

Soldat Erik Andersson-Skeppsbyggare

Antagen 1724-08-00 Avgått 1742-03-11 Till: Död i Kubbis socken. Vacant 1721-06-00--1724-08-00. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 31 år 11 tj.-år. Wb gift. 1740: 36 år 16 tj.-år. Wb gift. 1741: 37 år 17 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Skougby april 1742 ant. död i Kubbis den 11 marti 1742.

Soldat Jon Hindrichsson-Håhl-Skeppsbyggare

Antagen 1743-04-00 Från: Soldat 016 Håhl. Avgått 1748-03-20 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Varit lånt till 16:e roten som Vargeringskarl. 1744: 24 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Carl Eriksson-Skeppsbyggare-Bombardeur

Antagen 1748-03-20. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Bombardeur, 27 3/4 år 9 3/4 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04, ogift. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 31 år 13 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 33 år 16 tj.-år ogift skräddare Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 14

Soldat Mårten Augustinsson-Grafvare

Antagen 1715-01-18 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1715: 19 år infödd ogift, är i Norrtälje. 1719: 26 år Wästerbottning ogift 8 tj.-år.

Soldat Johan Larsson-Grafvare. Antagen 1724-08-00 Avgått 1727-07-21 Till: Död.

Soldat Michel Michelsson-Grafvare

Antagen 1728-12-31 Avgått 1742-09-28 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728 Vacant 1727-07-21--1728-12-31. 1735: 26 år 6 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1739: 30 år 10 tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm 8 november 1742 ant. död 28 september.

Soldat Daniel Andersson-Grafvare

Antagen 1742-12-00. Mönstringsår m.m; Dräng 19 år, blifver för dess spädhets skull några månader och tills vidare lämnad hemma på roten. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 6 tj.-år gift Wb. 1757: 36½ år 15½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. Ersson 40 år 19 tj.-år, siuk i qvarteret. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 38 år 23 tj.-år ogift Wb skräddare.

PITEÅ KOMPANI ROTE 15

Soldat Nils Michelsson-Fyrslagare

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-27--1720-01-00. Förflyttad till Soldat 072 Prytz 1720-05-00.

Corpral Olof Olofsson-Bruuse-Fyrslagare

Antagen 1720-05-00 Från: Soldat 023 Bruuse Avgått 1722-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Degraderad till soldat 1721-05-00. Fångad av ryssen 1721-06-00 vid dess infall i Piteå och hemkom från Ryssland 1722-03-00. Casserad på rotens begäran för dess bräckligjets skull.

Soldat Per Stephansson-Fyrslagare

Antagen 1722-08-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 26 år 6 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 33 år 13 tj.-år, Wb bonde gift, har hemmansbruk, får avsked och betalar 1 daler silvermynt.

Soldat Olof Jonsson-Fyrslagare

Antagen 1735-07-01 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Per Stephansson-Fyrslagare

Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-08-31 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant. död 31 augusti.

Soldat Olof Andersson-Fyrslagare

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 026 Gladh. Avgått 1746-11-29 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 19 år ogift Vargeringskarl. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 21 år 2 tj.-år Wästerbottning

Soldat Magnus Ersson-Fyrslagare

Antagen 1746-11-29 Avgått 1760-05-00 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: 24 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 32 år 11 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. siuk i Bergen. Bissdorf 1759-11-20 ant. siuk i Stralsund. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 13 tj.-år, för siuklighet afskiedad wid siukmönstringen i Stralsund.

Soldat Jonas Ersson-Fyrslagare

Antagen 1761-03-11. Mönstringsår m.m; 1762: 23 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 24 år 2 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 16

Soldat Johan Svensson-Håhl

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-06-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-11--1720-01-00

Soldat Erik Mårtensson-Håhl

Antagen 1720-06-00 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad för dess huvuds svaghet.

Soldat Johan Svensson-Håhl

Antagen 1724-12-30 Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: Återinsatt 33 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift, är efter vederbörandes intygande genomsiuklig och oduglig till krigstiensten, kan därför icke gillas.

Soldat Olof Matsson-Håhl

Antagen 1728-12-16 Avgått 1740-06-19 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1735: Rotebonde 31 år 6 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Denna rote hade ingen utbytningskarl att presentera och intygades att intet manskap på roten är att tillgå, altså blifver Olof Matsson stående. 1740: 36 år 11 tj.-år. Wb bonde gift, enligt fältskärens attest intygas att Olof Matsson i tummen på högra handen vara ofärdig, får avsked.

Soldat Mårten Andersson-Håhl

Antagen 1740-08-00 Avgått 1742-09-08 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1741: 22 år 1 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Jöns Hindrichsson-Håhl

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 013 Skeppsbyggare. Mönstringsår m.m; 22 år ogift Vargeringskarl. Förflyttad till Soldat 013 Skeppsbyggare 1743-04-00.

Soldat Johan Persson-Håhl

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven.. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 23 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, är antagen ifrån Piteå Stad på Capitulation att stå ett års tid, i anseende dertill, samt i förmåga af Kongl. Förordning af den 11 Februari 1743, härmed lösgifven från soldattiensten.

Soldat Anders Persson-Håhl-Fana

Antagen 1747-05-21 Avgått 1758-09-29 Till: Död i Stralsund. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kalla nu Fana, 31 år 10½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Nils Larsson-Fana

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 19 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 22 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 23 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 17

Soldat Jöns Nilsson-Humbla

Antagen 1714-02-16. Mönstringsår m.m; 1715: 19 år infödd ogift kan läsa, är i Norrtälje. 1719: 23 år Wästerbottning ogift bonde 5 tj.-år. Förflyttad till Soldat 108 Nyman 1720-01-00.

Soldat Mats Andersson-Humbla. Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-03-00 Till: Utbytt.

Soldat Mats Ersson-Humbla

Antagen 1720-03-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Österbottning

Soldat Johan Augustinsson-Humbla

Antagen 1729-12-00 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728 Vacant 1724-08-00--1729-12-00. 1735: 28 år 5 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 32 år 9 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Erik Michelsson-Humbla

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på Carlscrona flottan men ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Michel Christiernsson-Liten-Humbla

Antagen 1743-04-00 Från: Soldat 037 Liten Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1744: 22 år 3 tj.-år. Wästerbottning, med rotens samtycke och i anseende der till att han är allenast på lån och till widare insatt samt nu alldeles oumgänglig, ... för dess faders Christiern Michelssons hemmans wid machthållande ... och från denna roten lösgifvas.

Soldat Nils Larsson-Humbla

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-07-04 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Carl Persson-Humbla-Flinta

Antagen 1747-07-04 Avgått 1760-07-23 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Flinta, 28½ år 10½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. Lars, förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. 1762 ant: död i fångenskapen d. 23 juli 1760.

Soldat Lars Olofsson-Flinta

Antagen 1762-03-09 Avgått 1763-02-18 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1762: Rotebonden unga Nils Olofsson i Hortlax inställde för sin hemmans tour, soldatämne 23 år ogift Wästerbottning. 1763: 24 år 1 tj.-år ogift Wb, liten och swag, casseras.

PITEÅ KOMPANI ROTE 18

Soldat Michel Matsson-Hårtling

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-02-28--1720-01-00. Österbottning oduglig.

Soldat Anders Olsson-Hårtling

Antagen 1728-07-05 Avgått 1731-06-12 Till: Utbytt. Vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år, tillstånd att med rotens tillhjälp sätta svarsgod karl. Har hemmansbruk, betalar 1 daler silvermynt.

Soldat Jöns Troplinsson-Hårtling

Antagen 1731-06-12 Avgått 1742-07-00 Till: Corpral 119 Löya. Mönstringsår m.m; 1735: 21 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 25 år 8 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Erik Andersson-Löya-Hårtling

Antagen 1743-02-00 Från: Soldat 119 Löya. Avgått 1746-12-31 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 28 år 3 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Jacob Zachrisson-Hårtling

Antagen 1746-12-31. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 119 Rehn 1748-05-00, dess livrote.

Corpral Jöns Troplinsson-Rehn-Hårtling

Antagen 1748-05-00 Från: Corpral 119 Rehn Avgått 1750-09-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 34 år 17 tj.-år gift Wästerbottning. Lösgiven och inskriven samma dato för rote 70.

Soldat Lorentz Magnus Moritz-Hårtling

Antagen 1750-09-00 Från: Volonteur. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 090 Sik i Neder Torneå socken o Majorens Kompani 1754-09-00.

Soldat Erik Eriksson-Hårtling-Trogen

Antagen 1754-09-00 Avgått 1758-04-14 Till: Död på Rügen.. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Trogen, 22 år 3 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Torfastsson-Trogen Antagen 1758-07-28 Avgått 1758-07-29 Till: Utbytt samma dag.

Soldat Olof Joensson-Trogen

Antagen 1758-07-29. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 26½ år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 30 år 4 tj.-år ogift Wb. 1763: 31 år 5 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 19

Soldat Nils Thomasson-Öyman

Antagen 1711-00-00 Avgått 1729-02-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1711 22 år infödd ogift Kan läsa, sjuk. 1719: 26 år 8 tj.-år Wästerbottning bonde ogift. 1728: 37 år 16 tj.-år. Wb bonde gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked så framt han för sig sätter svarsgod karl.

Soldat Johan Olsson-Öyman

Antagen 1729-02-00 Avgått 1742-10-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1735: 28 år 6 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 32 år 10 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Fredrikshamn 1741-10-18 ant. sotdöd 12 october.

Soldat Nils Thomasson-Öyman

Antagen 1742-01-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1744: 51 år 3 tj.-år. Wästerbottning, gammal siuklig och således oduglig, casseras.

Soldat Anders Nilsson-Öyman

Antagen 1747-05-21. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 28½ år 10½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 32 år 14 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 37 år 18 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 20

Soldat Anders Andersson-Bergman

Antagen 1719-01-04 Avgått 1743-03-11 Till: Corpral 010 Strömming. Mönstringsår m.m; 1719: 26 år 11/12 tj.-år Wästerbottning bonde gift. 1728: 35 år 9 tj.-år. Wb gift. 1735: 42 år 16 tj.-år. Wb gift. 1740: 47 år 21 tj.-år. Wb gift. 1741: 48 år 22 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Olof Jönsson-Strömming-Bergman

Antagen 1743-03-11 Från: Soldat 010 Strömming Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1744: 46 år 11 tj.-år. Wästerbottning, är hemmansbrukare, siuklig af fluss och alltså afgår.

Soldat Olof Olofsson-Bergman

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-10-24 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Johan Matsson-Bergman

Antagen 1747-10-24. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. Förflyttad till Soldat 012 Bäsk 1748-07-00, dess livrote.

Soldat Anders Andersson-Bergman-Friskopp

Antagen 1750-01-00 Avgått 1759-11-22 Till: Utbytt. Vacant 1748-07-00--1750-01-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Friskopp, 25 år 7 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 30 år 9½ tj.-år, för dess siuklighet utbytt.

Soldat Jacob Friskopp

Antagen 1759-11-22. Mönstringsår m.m; Löitz 1760-11-14 ant. Gribbnow 1761-12-15 ant. 22 år 2 tj.-år. 1763: 26 år 4 tj.-år ogift Wästerbottning.

PITEÅ KOMPANI ROTE 21

Soldat Hans Danielsson-Hierpa

Antagen 1719-01-04 Avgått 1720-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 35 år 11/12 tj.-år Wästerbottnig bonde gift

Soldat Gabriel Danielsson-Hierpa Antagen 1720-01-00 Avgått 1722-02-00 Till: Utbytt

Soldat Johan Michelsson-Hierpa

Antagen 1722-02-00 Avgått 1734-01-04 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 6 tj.-år. Wästerbottning ogift. Har hemmansbruk får avsked o betalar 1 daler silvermynt, inställt Elias Hierpa.

Soldat Elias Andersson-Hierpa

Antagen 1734-01-04 Avgått 1742-00-00 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1735: 24 år 1½ tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 28 år 5½ tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Qvarteret i Särcklax o Perno socken den 13 januari 1742 ant; Lars Hierpa, skuten i det wänstra benet och kuhlan är ännu innestandes, är till krigstienst odugelig. För dess undfågna blessyrer föravskedad.

Soldat Jon Hansson-Hierpa Antagen 1742-01-00 Avgått 1743-11-00 Till: Utbytt

Soldat Abraham Jacobsson-Hierpa-Silfwerspiut

Antagen 1743-11-00. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 21 år ½ tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 4½ tj.-år ogift Wb. 1757: Kallas nu Silfwerspiut, 34 år 13 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerat d. 7 Augusti sistlidna. 1763: 39 år 21 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 22

Soldat Erik Ersson-Kiempe

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-04-18--1720-01-00. Enda bonde.

Soldat Olof Olofsson-Kiempe

Antagen 1724-08-00 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 31 år 11 tj.-år. Wb gift. 1739: 35 år 15 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Johan Larsson-Kiempe

Antagen 1742-01-00 Avgått 1745-03-30 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 36 år 3 tj.-år Wästerbottning.

Soldat Gabriel Johansson-Kiempe

Antagen 1745-03-30 Avgått 1758-08-02 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1748: 25 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 34 år 12½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Joensson-Kiempe

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 21 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 24 år 3 tj.-år gift Wb. 1763: 25 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 23

Corpral Olof Olofsson-Fyrslagare-Bruse

Antagen 1718-00-00 Från: Soldat 015 Fyrslagare.Mönstringsår m.m; 1719: 45 år 10 tj.-år Wästerbottning smed gift. För dess förseelse skull degraderad till soldat o förflyttad till Soldat 015 Fyrslagare 1721-05-00

Corpral Carl Johansson-Prytz-Bruse-Irfwing

Antagen 1721-05-00 Från: Soldat 072 Prytz. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 12 tj.-år. Finland gift. Med Rustmästare character 1731-10-06 med Corprals indelning o heter Irfwing. 1735: 36 år 19 tj.-år Finländare. 1740: 41 år 24 tj.-år Finland. 1741: 42 år 25 tj.-år Finne, commenderad till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Margareta Irfving. Förflyttad till Rustmästare 1742-01-02.

Corpral Jacob Jacobsson-Dahl-Bruse

Antagen 1731-10-00 Från: Soldat 071 Dahl. Niuter rotelön 1731-10-00--1739-03-00. Mönstringsår m.m; 1735: Utan indelning, 41 år 15 tj.-år. Wiborg gift. Förflyttad till Corpral 087 Bryggman 1739-03-00.

Corpral Joen Andersson-Portsman-Bruse

Antagen 1739-06-00 Från: Soldat 112 Portsman. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön. Förflyttad till Corpral 046 Ström 1739-12-00.

Corpral Lars Larsson-Utter-Bruse

Antagen 1739-12-00 Från: Soldat 103 Utter. Avgått 1742-09-18 Till: Död. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön 1739-12-00--1742-01-02 o övrig tid Corpralslön. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Hemmansbrukare. I denna rote war Corpralen allena tillstädes, derföre tillsades Crono Betienten att tilltala dem wid Tinget, elliest intygades att ingen tillgång finnes i roten till soldat, hwarföre Lars blifver stående. 1740: 40 år 20 tj.-år. Wästerbottning gift, indelningen här niuter Rustmästare Carl Irfving. 1741: 48 år 22 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Måns Nilsson-Bruse

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 122 Knipa. Mönstringsår m.m; 18 år ogift Vargeringskarl. Förflyttad till Soldat 103 Utter 1742-12-01.

Soldat Olof Ersson-Bruse

Antagen 1742-12-01 Från: Soldat 103 Utter. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 034 Broman 1743-03-11.

Corpral Abraham Abrahamsson-Broman-Bruse

Antagen 1743-03-11 Från: Soldat 034 Broman. Mönstringsår m.m; 1744: 30 år 9 tj.-år. Wästerbottning.

Avgått 1747-12-31 Till: Utbytt

Corpral Johan Johansson-Bruse

Antagen 1747-12-31 Förflyttad till Corpral 034 Broman 1748-05-00, dess livrote.

Soldat Mats Joensson-Broman-Bruse

Antagen 1748-05-00 Från: Soldat 034 Broman. Mönstringsår m.m; 1748: 24 år 1 tj.-år gift Wästerbottning. Avgått 1753-12-00 Till: Utbytt

Soldat Nils Jonsson-Bruse-Piqspets

Antagen 1753-12-00 Avgått 1760-10-05 Till: Död vid Passevalk.Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Piqspets, 30 år 4 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 34 år 7½ tj.-år, blesserad den 3 och död den 5 october 1760 i Passevalk.

Soldat Jon Ersson-Piqspets

Antagen 1762-03-09 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1762: Rotebonden Mats Ersson i Hemmingsmark inställte sin sonson för sin hemmans tour, 20 år ogift Wästerbottning. 1763: 21 år 1 tj.-år ogift Wb, hemmansbrukare, begärer och får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 24

Soldat Per Larsson-Blanck

Antagen 1720-01-00 Avgått 1725-09-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-02-24--1720-01-00

Soldat Lars Michelsson-Blanck

Antagen 1725-09-00 Avgått 1742-08-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 31 år 10 tj.-år. Wb gift. 1739: 35 år 14 tj.-år. Wb gift, siuk på det han efter fältskiörens bevittnande intet kan för denna gången följa marschen, utan blef af Herr Öfversten i det stället soldaten Anders Hvitlåck af 4:e roten commenderad till Finland 1739-09-24. 1740: 36 år 15 tj.-år. Wb gift. 1741: 37 år 16 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Hindrich Hindrichsson-Blanck

Antagen 1742-12-00 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 30 år dräng österbottnisk soldat.

Soldat Jonas Johansson-Blanck

Antagen 1743-11-00 Avgått 1754-09-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 19 år 1 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 23 år 5 tj.-år ogift Wb.

Corpral Erik Johansson-Lidström-Blanck-Förpåst

Antagen 1754-09-00 Från: 2:a Trumslagare Avgått 1759-10-06 Till: Död vid Anklam. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön här 1754-09-00--1758-08-03 och resten Corpralslön. 1757: Kallas nu Förpåst, 25 år 8½ tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04, Corpral Hällström. Rügen 1759-02-12 ant. på postering. Bissdorf 1759-11-20 ant. död af blessyrer som han undfått i Werbalau wid attaquen den 30 september. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; "å min avlidne svågers vägnar" Olof Dyhr.

Soldat Michel Larsson-Förpåst

Antagen 1760-02-15. Mönstringsår m.m; 1762: 24 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 25 år 3 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 25

Soldat Johan Johansson-Skräckia

Antagen 1716-05-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 23 år 4 tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 32 år 12 tj.-år. bonde Wb gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Per Johansson-Skräckia

Antagen 1728-07-05 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb smed gift. 1739: 31 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Jonas Nilsson-Skräckia Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-09-12 Till: Död

Soldat Anders Andersson-Skräckia

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: Nybyggare 34 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, denna soldat och nybyggare blifver lösgifven till sitt nybygges bebrukande eftersom denna karl allenast med Capitulation att stå under krigstiden.

Soldat Per Persson-Skräckia

Antagen 1747-05-21 Avgått 1754-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21. 1748: 23 år 1 tj.-år gift Torneå. Utbytt, skall återbetala till roten 100 daler kopparmynt utaf den uppburna legan.

Soldat Lars Larsson-Skräckia-Gefyr

Antagen 1754-01-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Gefyr, dräng 23 år 1 1/4 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. på postering. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 27 år 5 tj.-år. Corpral 1761-04-17. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 31 år 8 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 26

Soldat Johan Johansson-Gladh

Antagen 1720-01-00 Avgått 1759-03-29 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-05-08--1720-01-00. 1728: 26 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 33 år 15 tj.-år. Wb gift. 1739: 37 år 19 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 42 år 24 tj.-år. Wb. 1748: 46 år 28 tj.-år gift Wb. 1757: 55 år 37½ tj.-år gift Wb. 1759: Hemma, 57 år 39½ tj.-år gift Wb, är siuklig och orkeslös att widare tiena, casseras och som han tient 39 år och bewistat finska Campagnien, samt är fattig och näringslös, så anmäles han till pensions åtniutande.

Soldat Olof Michelsson-Gladh

Antagen 1759-03-29. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 30 år gift, inställd för dess svärfader Jon Jonsson i Blåsmark hemmans tour.

Soldat Mats Hansson-Gladh

Antagen 1760-00-00. Mönstringsår m.m; Commenderad till Pommern 1761-09-12, 23 år 1 tj.-år gift. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 25 år 3 tj.-år gift Wästerbottning.

PITEÅ KOMPANI ROTE 27

Soldat Erik Andersson-Styf

Antagen 1720-01-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-01--1720-01-00. 1728: 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: 35 år 15 tj.-år. Wb bonde gift, karlen har andtäppa och svår bröstsiuka, får avsked.

Soldat Joen Joensson-Styf

Antagen 1736-02-00 Avgått 1740-03-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Betalar 1 daler silfvermynt.

Soldat Lars Larsson-Styf

Antagen 1740-03-00 Avgått 1742-09-09 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740: 25 år 1/4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1741: 26 år 1½ tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Per Andersson-Styf

Antagen 1742-12-00 Avgått 1745-09-18 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 22 år ogift Vargeringskarl. 1744: 24 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Olof Johansson-Styf

Antagen 1745-09-18 Avgått 1759-05-12 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: 26 år 6 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: 35 år 15 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. siuk i Stralsund. Bissdorf 1759-11-20 ant.

Soldat Johan Johansson-Styf

Antagen 1760-02-15. Mönstringsår m.m; 1762: 21 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning, är wähl något späd, men gifwer godt hopp (om) tillwäxt. 1763: 22 år 3 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 28Soldat Jöran Hansson-Falck

Antagen 1711-00-00 Avgått 1721-08-00 Till: Corpral 087 Bryggman. Mönstringsår m.m; 1712: 21 år infödd gift. 1713: Commenderad till Sthlms Artelleri 1715: Lejd 1711 22 år kan läsa Wästerbottning. 1719: Johansson 26 år Wb. gift 8 tj.-år.

Soldat Eskil Jacobsson-Bryggman-Skeppsbyggare-Falck

Antagen 1721-08-00 Från: Soldat 013 Skeppsbyggare. Avgått 1724-08-00 Till: Casserad

Soldat Hans Hindrichsson-Falck

Antagen 1725-10-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 35 år 10 tj.-år. Wb gift, karlen liten och svag utaf sig undfår avsked.

Soldat Sven Olofsson-Falck

Antagen 1736-02-27. Förflyttad till Soldat 071 Dahl 1739-06-00. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Vacant in marti 1739 förmedelst Corpral Bryggmans död. denna rote upptädde ett soldatämne Lars Nilsson, som inte kunde adproberas, altså tillsades roten att till den 1 mai hafva i berdskap en swarsgod karl, hwar å icke, äger Crono Befallningsman att uppbiuda wid Tinget den rotehållares hemman på hvilken skåttet står att anskaffa karl, dock står det andra soldatämnet Olof Nilsson för denna rotes vargieringskarl.

Soldat Nils Nilsson-Falck

Antagen 1740-04-13 Avgått 1741-04-15 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Wid återkomsten till Piteå den 13 april presenterade roten Nils Nilsson, född på roten 28, gift 26 åhr gammal, swarsgod karl, bör visiteras efter Reglementet. 1740: 26 år 1/4 tj.-år. Wästerbottning gift. Af kongl. Majts nådiga bref under den 15 april 1741 lösgifven.

Soldat Olof Nilsson-Falck

Antagen 1741-05-19 Avgått 1747-09-07 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1741: 20 år ½ tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 24 år 4 tj.-år. Wb.

Soldat Mats Nilsson-Falck

Antagen 1747-09-07 Avgått 1756-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Johan Larsson-Falck-Alarm

Antagen 1756-12-00 Avgått 1758-09-09 Till: Död i Stralsund. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Alarm, 20 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Nils Michelsson-Alarm

Antagen 1759-02-26 Avgått 1762-03-09 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 35 år 1/12 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 38 år 3 tj.-år gift Wb, angifwes hafwa swag hörsel och kommer att antaga hemmansbruk, hwarföre han fick sig utbyta emot sin broder Samuel Eriksson.

Soldat Samuel Michelsson-Alarm

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: 18 år ogift Wästerbottning. 1763: 19 år 1 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 29

Soldat Anders Joensson-Skarp

Antagen 1717-11-00 Avgått 1725-10-00 Till: Död drunknad. Mönstringsår m.m; 1719: Sockensoldat 24 år 2 tj.-år Wästerbottning gift. Fången av ryssen 1721-06-00 vid Piteå och igenkom 1722-01-00.

Soldat Anders Johansson-Skarp

Antagen 1729-02-25 Avgått 1731-06-12 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1725-10-00--1729-02-25. 1728 Rotebonde

Soldat Erik Ersson-Skarp

Antagen 1731-06-12 Avgått 1742-08-20 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1735: 31 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 35 år 8 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Johan Svensson-Skarp

Antagen 1742-12-00 Avgått 1750-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 20 år ogift dräng. 1744: 22 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 26 år 6 tj.-år gift Wb.

Soldat Jöns Johansson-Skarp-Skarpklinga

Antagen 1750-08-00 Avgått 1758-10-00 Till: Död i Stralsund. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Skarpklinga, 33½ år 9½ tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. 1759: ant död 1758-09-24.

Soldat Daniel Johansson-Skarpklinga

Antagen 1759-02-26 Avgått 1762-03-09 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, bonde 25 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 28 år 3 tj.-år gift Wb, är hemmansbrukare och utbytes emot sin broder Johan Johansson, 20 år ogift Wästerbottning.

Soldat Johan Johansson-Skarpklinga

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: 20 år ogift Wästerbottning. 1763: 21 år 1 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 30

Soldat Olof Ersson-Kruus

Antagen 1711-00-00. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd gift. 1713 1715: Lejd 1711 24 år infödd ogift kan läsa. 1719: 29 år Wästerbottning ogift 8 tj.-år. Förflyttad till Soldat 011 Timmerman 1720-01-00.

Soldat Joen Nilsson-Kruus

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 8 tj.-år Wästerbottning bonde, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Johan Johansson-Kruus

Antagen 1728-07-05. Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning. 1735: 25 år 7 tj.-år. Wb ogift, har lungsiukan, får avsked.

Soldat Anders Larsson-Kruus

Antagen 1736-02-00 Avgått 1742-09-08 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740: 22 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1741: 23 år 5 tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Elias Johansson-Kruus

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 096 Orre Avgått 1746-09-19 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 31 år ogift Vargeringskarl. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 33 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Erik Nilsson-Kruus-Eldskått-Dahlgren

Antagen 1746-09-19 Avgått 1758-10-01 Till: Corpral 077 Kuse i Luleå socken o Livkompaniet. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Eldskått, 28½ år 11½ tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Corpral 1758-04-00. Rügen 1759-02-12. Med Rustmästare character 1758-10-01. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; (ingen ant.)

Soldat Per Olsson-Eldskått

Antagen 1759-02-26 Avgått 1763-02-18 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 1/12 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 30 år 3 tj.-år gift Wb. 1763: 31 år 4 tj.-år gift Wb, liten och swag, casseras. 1763: Piparen Anders Carlsson Hurtig niuter denna lön.

PITEÅ KOMPANI ROTE 31

Soldat Olof Matsson-Bäck

Antagen 1713-00-00 Avgått 1728-07-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1713: 20 år infödd ogift. 1715: Lejd 1713 19 år infödd ogift kan läsa. 1719: 25 år 6 tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 35 år 14 tj.-år. Wb bonde gift, är genomsiuklig efter vederbörandes intygande, får avsked.

Soldat Nils Nilsson-Bäck

Antagen 1734-02-18 Avgått 1741-05-28 Till: Död. Vacant 1728-07-15--1734-02-18. Mönstringsår m.m; 1735: 29 år 1 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 33 år 4 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Fredrikshamn 1741-10-18 ant; Fången eller slagen i actionen wid Willmanstrand. Vacansrulla 1742-02-06 ant; död den 28 maj 1741.

Soldat Per Nilsson-Bäck-Käck

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 23 år 3 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 27 år 7 tj.-år ogift Wb. 1757: Kallas nu Käck, 36½ år 16½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04, gift. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 40 år 20 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 42 år 22 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 32

Soldat Abraham Persson-Flinck

Antagen 1712-00-00 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år ogift född i Stockholm. 1713 1715: Lejd 1712 22 år kan läsa och skriva ogift 1719: 28 år 7 tj.-år ogift Stocholmare. Casserad för dålig hörsel.

Soldat Nils Johansson-Rääf-Flinck

Antagen 1724-08-00 Från: Soldat 008 Rääf Avgått 1744-09-27 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift, hit som lån. 1735: 37 år 15 tj.-år. Wb gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Härwid påmintes af Crono Befallningsman, att Nils är ingen hemmans brukare, utan svärfader Abraham Andersson, ty blef Flinck anbefalt att träda på sin Torpjord. 1740: 42 år 20 tj.-år. Wb gift. 1741: 43 år 21 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Nilsson. 1744: 46 år 25 tj.-år. Wb, såsom hemmansbrukare samt gammal och siuklig, får avsked.

Soldat Ingel Joensson-Flinck

Antagen 1747-05-21 Avgått 1751-06-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Per Svensson-Flinck

Antagen 1751-06-00 Avgått 1758-05-01 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: 28½ år 6½ tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04, Matsson. Rügen 1759-02-12 ant. Svensson.

Soldat Olof Andersson-Flinck

Antagen 1758-07-28 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 47 år 2/3 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 51 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 52 år 5 tj.-år gift Wb, hemmansbrukare, begärer och får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 33

Soldat Nils Nilsson-Holm

Antagen 1712-00-00 Avgått 1731-09-28 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1712 21 år infödd ogift. 1719: 28 år 7 tj.-år Wästerbottning gift. 1728: 39 år 16 tj.-år. Wb bonde gift. Lösgiven för dess bräcklighets skull.

Soldat Per Persson-Holm

Antagen 1736-02-27 Avgått 1742-01-25 Till: Död. Vacant 1731-09-28--1736-02-27. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 24 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Johan Olofsson-Holm

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 033 Holm Avgått 1742-08-21 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Mats Eriksson-Holm

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Dräng 34 år gift. 1744: 36 år 2 tj.-år. Österbotten, är en år 1735 casserad soldat förmedelst dess fel i öronen, finnes och nu liten och otienlig till soldat, utom det han förer ett mycket liderligt lefverne genom fylleri och derföre lösgifves från roten.

Soldat Jacob Persson-Holm

Antagen 1747-05-02. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 29 år 10½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20 o Löitz 1760-11-14 ant. siuk i Stralsund, 33 år 14 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. för dess siuklighet hemförlofvat på förbättring wid siukmönstringen i Stralsund d. 15 april sistlidna. Hemkommen på förbättring ifrån Pommer 1761. 1762: Berättar sig blifvit efter hemkomsten något bättre och står på widare förbättring. 1763: 37 år 18 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 34

Soldat Erik Johansson-Broman

Antagen 1720-01-25. Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-05-30--1720-01-25.

Soldat Erik Ersson-Orre-Broman

Antagen 1724-08-00 Från: Soldat 096 Orre Avgått 1736-01-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: Har varit ett lån till 96:e roten, 30 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 37 år 15 tj.-år. Wb gift.

Soldat Abraham Abrahamsson-Broman

Antagen 1736-00-00. Avgått 1743-03-11 Till: Corpral 023 Bruse. Mönstringsår m.m; 1740: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1741: 26 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Olof Ersson-Bruse-Broman

Antagen 1743-03-11 Från: Soldat 023 Bruse Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1744: Är 23:e rotens livkarl, 26 år 3 tj.-år. Wästerbottning, warder såsom enda manshielp på sitt hemman lösgiven.

Soldat Olof Ersson-Broman

Antagen 1747-05-21. Avgått 1747-07-01 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Mats Joensson-Broman

Antagen 1747-07-01. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 023 Bruse 1748-05-00, dess livrote.

Corpral Johan Johansson-Bruse-Broman

Antagen 1748-05-00 Från: Corpral 023 Bruse. Avgått 1750-03-05 Till: Rustmästare. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 21 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. Med Furir character 1750-03-05.

Soldat Anders Johansson-Broman-Standar

Antagen 1750-03-05. Avgått 1758-06-11 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Standar, 28 år 7 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Johan Ersson-Standar

Antagen 1758-07-28 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked.. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 33 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 37 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 38 år 5 tj.-år gift Wb, hemmansbrukare, begärer och får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 35

Soldat Anders Andersson-Stadig

Antagen 1720-01-00 Avgått 1744-09-27 Till: Avsked. Vacant 1717-09-24--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: 36 år 15 tj.-år. Wb bonde gift. 1740: 41 år 20 tj.-år. Wb bonde gift, karlen angaf sig wäl wara siuklig, men efter visitering och attest af fältskiären befanns frisk och duglig och derföre blifver stående. 1741: 42 år 21 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 46 år 25 tj.-år. Wb, har bröstsiuka, hvaraf samt dess tilltagande ålder ... befinnes oduglig ... och får avsked.

Soldat Joen Andersson-Stadig

Antagen 1747-05-21 Avgått 1760-05-08 Till: Död. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 30½ år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. 1762 ant: död i fångenskapen 1760-05-08.

Soldat Nils Jonsson-Stadig

Antagen 1761-03-11. Mönstringsår m.m; 1762: 23 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 24 år 2 tj.-år ogift Wb, capitulerat på 5 år, blir stående thet dess capitulationenstiden är utur.

PITEÅ KOMPANI ROTE 36

Soldat Mats Matsson-Knabb

Antagen 1720-01-00 Avgått 1742-01-03 Till: Död. Vacant 1719-01-20--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 26 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 33 år 15 tj.-år. Wb gift. 1739: 37 år 19 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Erik Matsson-Knabb

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 036 Knabb Avgått 1742-09-01 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Per Persson-Knabb-Blanksvärd

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 064 Spiring. Mönstringsår m.m; 19 år ogift Vargeringskarl. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 6 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Blanksvärd, 34½ år 15½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 38 år 19 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 38 år 21 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 37

Soldat Anders Abrahamsson-Liten

Antagen 1720-01-00 Från: Pipare Avgått 1726-06-00 Till: Corpral 093 Frisk. Vacant 1717-07-24--1720-01-00.

Soldat Zachris Jacobsson-Lustig-Liten

Antagen 1726-06-00 Från: Soldat 044 Lustig. Mönstringsår m.m; 1728: 36 år 10 tj.-år. Finland gift. Förflyttad till Soldat 123 Löya 1731-10-00.

Soldat Johan Andersson-Tiäck-Liten

Antagen 1731-10-00 Från: Soldat 091 Tiäck Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1735: 35 år 15 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: Är 93:e roten eller 5:e Corpralskapets livkarl, 39 år 19 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Michel Christiernsson-Liten

Antagen 1742-02-17 Från: Vargeringskarl 090 Smedh. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 017 Humbla 1743-04-00.

Soldat Jon Jonsson-Liten Antagen 1743-04-00. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 062 Tiäder 1743-10-00.

Soldat Hans Johansson-Liten-Gåpå

Antagen 1747-04-11 Avgått 1762-03-09 Till: Casserad. Vacant 1743-10-00-- 1744 --1747-04-11. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Gåpå, 30½ år 10½ tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20 ant. siuk i Stralsund. Löitz 1760-11-14 ant. vid Generalmöstringen i Stralsund för dess siuklighet den 20 october 1760 hem på roten till förbättring, 34 år 14 tj.-år. Hemkommit ifrån Pommern på förbättring 1760-10-00. 1762: Är lam i wänstra höften och länderna, casseras.

Soldat Nils Andersson-Gåpå

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: Roten uppviste soldatämnet Samuel Andersson, men fanns ännu för liten och späd, till dess densamme tillwäxt och blifver manbar antogs på roten hans broter Nils Andersson 25 år ogift Wästerbottning, med willkor han emot den förra får sig utbyta. 1763: 26 år 1 tj.-år ogift Wb, med roten öfwerenskommit att wara ständig soldat.

PITEÅ KOMPANI ROTE 38

Soldat Mats Svensson-Bärg

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-08--1720-01-00. Rotebonde

Soldat Thomas Eriksson-Bärg

Antagen 1720-04-00 Avgått 1738-11-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Finland gift. 1735: 36 år 15 tj.-år. Finländare gift.

Soldat Erik Johansson-Bärg

Antagen 1740-03-00 Avgått 1754-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten presenterade en dräng Erik Johansson 19 åhr, legd ifrån 86 roten, befunnen utan synbart fehl och godkiänd af Herr Öfwersten, dock bör han visiteras. 1740: 19 år 1/4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1741: 20 år 1½ tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. 1744: 24 år 5 tj.-år Wb. 1748: 28 år 9 tj.-år ogift Wb.

Soldat Hans Svensson-Bärg-Bergfast

Antagen 1754-01-00 Avgått 1758-04-09 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Bergfast, 26 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Olof Hansson-Bergfast

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 25 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 29 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 30 år 5 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 39

Soldat Lars Eliasson-Skytt

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Vacant 1717-11-27--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 26 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Mats Ersson-Skytt

Antagen 1728-07-05 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 16 år Österbottnisk soldat som i Wästerbotten är född. 1735: 25 år 7 tj.-år. Österbottning gift, karlen hör illa, får avsked.

Soldat Per Zachrisson-Skytt

Antagen 1736-02-00 Avgått 1742-09-23 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740: 28 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift, angaf sig vara siuklig, men vid skedd visitation af fältskiären, frisk och färdig befunnen enligt attest och derföre gillades. 1741: 29 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Mats Ersson-Skytt

Antagen 1742-12-00 Avgått 1748-11-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Dräng 19 år ogift. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 6 tj.-år gift Wb.

Soldat Michel Persson-Skytt-Törnberg

Antagen 1748-11-00 Avgått 1757-06-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Törnberg, 42 år 9 tj.-år gift Ångermanlänning, har efter fältskiärens attest, fel i högra knä. kan ej marschera, casseras och Mats Ersson skaffar karl för roten, med rotens tillhielp, till hälften blifver Michel Persson ansvarig uti den kostnad som Mats Ersson åkomma kan att sedan karl anskaffande, i anseende der till att Michel Persson widgådt det han haft känning af samma sitt knä innan han kom hit i landet.

Soldat Anders Nilsson-Törnberg

Antagen 1757-06-27 Avgått 1758-01-21 Till: Död vid Demin. Mönstringsår m.m; 1757: 23 år gift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Erik Hansson-Törnberg

Antagen 1758-07-28 . Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 2/3 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 31 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 32 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 40

Soldat Anders Olsson-Modig

Antagen 1716-02-00. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år 3 2/3 tj.-år Wästerbottning ogift. Förflyttad till Soldat 122 Knipa 1724-08-00, som han varit lån ifrån.

Soldat Anders Johansson-Modig

Antagen 1728-12-16 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Vacant 1724-08-00--1728-12-16. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 29 år 6 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk, får avsked o betalar 1 daler silfvermynt.

Soldat Erik Johansson-Modig

Antagen 1735-07-01 Avgått 1762-03-09 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1735 1740: 26 år 5 tj.-år. Wästerbottning gift. 1741: 27 år 6 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Siuka i siukhusen jämte deras siukvagtare komma att blifva qvar här i Stockholm, undert. Sthlm 1 dec. 1742; siuk. Ank. ifrån Waxholm den 11 december till Sthlm, undert. Sthlm 14 dec; går hem. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 31 år 10 tj.-år. Wb. 1748: 35 år 14 tj.-årgift Wb. 1757: 44½ år 22 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. siuk här. Bissdorf 1759-11-20 ant. commenderad på fortifikations arbete i Stralsund. Löitz 1760-11-14 ant. siukwakt i Stralsund, 48 år 25½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. för dess siuklighet hemförlofvad på förbättring wid siukmönstringen i Stralsund d. 4 september sistlidna. Hemkommen ifrån Pommern på förbättring 1761. 1762: 49 år 27 år gift Wb, gammal siuk och bräcklig, bewistat Campagnierne i Finland och Pommern, näringslös får avsked och föreslås till underhåll.

Soldat Modig

Vacant 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: Rotebonden Jon Johansson i Bergsviken inställte soldatämnet Mats Ersson 17 år gammal men fanns nu för liten hwarföre han kommer att stå på roten på tillwäxt. 1763: Vacant.

PITEÅ KOMPANI ROTE 41

Soldat Johan Olsson-Snickare

Antagen 1719-01-04 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 21 år 2/3 tj.-år Wästerbottning gift. 1728: 29 år 9 tj.-år. Wb bonde gift, anhåller och får avsked.

Soldat Hans Michelsson-Snickare

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-08-27 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 19 år Wästerbottning. 1735: 26 år 7 tj.-år. Wb bonde gift. 1739: 30 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Jon Jonsson-Snickare

Antagen 1742-12-00 Avgått 1746-08-16 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Dräng 18 år ogift. 1744: 20 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Mårten Andersson-Snickare-Fäctare

Antagen 1746-08-16. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Fäctare, 27 år 11 tj.-år gift Wb.1759: Hemma, 28 år 12 2/3 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 35 år 20 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 42

Soldat Anders Persson-Rask

Antagen 1712-00-00 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 21 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1712 21 år infödd gift kan läsa 1719: 27 år 7 tj.-år ogift Wästerbottning. Enda bonde därför utbytt.

Soldat Erik Hansson-Rask

Antagen 1724-08-00 Avgått 1741-12-19 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 22 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 29 år 11 tj.-år. Wb ogift. 1739: 33 år 15 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Mårtensson-Rask

Antagen 1742-02-16 Från. Vargeringskarl 042 Rask. Avgått 1742-08-20 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant. Erik död 20 augusti.

Soldat Per Hansson-Rask

Antagen 1742-12-00. Avgått 1744-04-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 40 år gift enda bonde. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Persson.

Soldat Erik Nilsson-Hasselbuske-Rask

Antagen 1744-06-00 Från: Soldat 059 Hasselbuske Avgått 1744-09-27 Till: Lösgives. Mönstringsår m.m; 1744: 21 år 3 tj.-år, är allenast Interimsinsatt för denna vacant blifvna rote hvarföre han här ifrån lösgifves och roten warder stående vacant.

Soldat Anders Andersson-Rask

Antagen 1747-05-21. Avgått 1748-07-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Jonas Christophersson-Rask

Antagen 1748-07-00. Avgått 1759-06-06 Till: Död vid Jatzmut. Mönstringsår m.m; 1757: 25 år 5 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20 ant.

Soldat Johan Andersson-Rask

Antagen 1761-03-11Mönstringsår m.m; 1762: 25 år 1 tj.-år ogift. 1763: 26 år 2 tj.-år gift Wästerbottning, står på capitulation på 10 år.

PITEÅ KOMPANI ROTE 43

Soldat Mats Matsson-Buller

Antagen 1717-00-00 Avgått 1731-06-24 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1719: 24 år 2 tj.-år Österbottning gift. 1728: 33 år 10 tj.-år. Finland gift.

Soldat Anders Augustinsson-Buller

Antagen 1736-02-00 Avgått 1742-09-13 Till: Död. Mönstringsår m.m; Vacant 1731-06-24--1736-02-00. 1735 Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Uti denna rote finnes ingen manshielp wara än Anders Augustinssons broder Lars, som visiterades, men fants bräcklig i ena fotleden, ty står Anders tills widare. 1740: 35 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1741: 36 år 5 tj.-år. Wb gift, karlen har wäl krokiga och styfva finger på högra handen, samt senan i högra knä något styf efter fältskiärens attest, men efter Herr Öfversten Widemeyer förmälan skall lika fullt kunna giöra tienst och alltså blifver än widare stående, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Salomon Matsson-Buller

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 043 Buller. Mönstringsår m.m; 20 år ogift Vargeringskarl. 1744: 22 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 26 år 6 tj.-år ogift Wb. 1757: 35 år 15 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 38½ år 19 tj.-år, på wakt. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 41 år 21 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 44

Soldat Olof Nilsson-Lustig

Antagen 1711-00-00 Avgått 1720-07-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1711 22 år Wästerbottning ogift kan läsa. 1719: 27 år 8 tj.-år Wb. ogift.

Soldat Johan Didrichsson-Lustig

Antagen 1720-07-00 Avgått 1724-04-00 Till: Corpral 119 Reen

Soldat Zachris Jacobsson-Hurtig-Lustig

Antagen 1724-04-00 Från: Soldat 115 Hurtig. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 037 Liten 1726-06-00

Soldat Olof Olofsson-Lustig

Antagen 1728-03-00. Avgått 1742-01-18 Till: Död. Vacant 1726-06-00--1728-03-00. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning gift. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb gift. 1739: 31 år 11 tj.-år Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Johansson-Lustig

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 040 Modig Avgått 1742-09-03 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant. död 3 september.

Soldat Olof Persson-Lustig

Antagen 1742-12-00. Avgått 1746-12-13 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Dräng, blifver för dess spädhet skull några månader och tills widare lämnad hemma på roten. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Jöran Månsson-Lustig-Skicklig

Antagen 1746-12-13. Avgått 1758-09-04 Till: Död vid Bergen. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Skicklig, 31 år 11 tj.-år gift Wb, står, emedan han yttrade sig intet meen hafwa utaf att främsta fingret på högra handen är litet sårigt. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Anders Hermansson-Skicklig

Antagen 1759-02-26 Avgått 1759-05-30 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, bonde 35 år 1/12 tj.-år gift Wästerbottning.

Soldat Anders Svensson-Skicklig

Antagen 1759-05-30. Mönstringsår m.m; 1762: 22 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: 23 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 45

Soldat Erik Johansson-Spännare

Antagen 1715-00-00. Mönstringsår m.m; 1719: 25 år 4 tj.-år Wästerbottning ogift. Förflyttad till Soldat 118 Skryth 1720-01-00

Soldat Michel Olsson-Spännare

Antagen 1720-07-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 25 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 32 år 15 tj.-år. Wb bonde gift, har hemmansbruk, får avsked o betalar 1 daler silfvermynt.

Soldat Stephan Olsson-Spännare

Antagen 1735-07-01 Avgått 1758-09-00 Till: Död vid Bergen. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 28 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 30 år 9 tj.-år. Wb. 1748: 34 år 13 tj.-år gift Wb. 1757: 43 år 22 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. 1759: ant död 1758-11-17.

Soldat Michel Larsson-Spännare

Antagen 1759-02-26 Avgått 1759-03-29 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, bonde 35 år 1/12 tj.-år gift Wästerbottning, utbytes för hemmansbruk.

Soldat Per Hindrichsson-Spännare

Antagen 1759-03-29. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år ogift, insattes för Michel Larsson hemmans tour. 1762: 30 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: 31 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 46

Corpral Hans Johansson-Skråm-Ström

Antagen 1719-00-00 Från: Soldat 079 Skråm Avgått 1725-08-08 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 33 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift bonde.

Soldat Nils Olsson-Ström

Antagen 1725-08-00. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 123 Löya 1725-08-01.

Corpral Johan Didrichsson-Lustig-Reen-Ström

Antagen 1725-08-08 Från: Corpral 119 Reen. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Corpral vid Majorens Kompani 1726-06-07, med Rustmästare character.

Corpral Johan Persson-Frisk-Ström-Öberg

Antagen 1726-06-07 Från: Soldat 093 Frisk. Mönstringsår m.m; 1728: 32 år 12 tj.-år. Wästerbottning gift. Med Rustmästare character 1728-08-00 o Corpral indelning, kallar sig nu Öberg. Förflyttad till Rustmästare 1731-10-06, med Furir character 1731-10-00.

Corpral Olof Nilsson-Snäll-Ström

Antagen 1728-08-00 Från: Soldat 052 Snäll Avgått 1739-12-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön 1728-08-00 --1731-10-00 o övrig tid Corpralslön. 1735: 32 år 15 tj.-år. Wästerbottning snickare gift.

Corpral Joen Andersson-Portsman-Bruse-Ström

Antagen 1739-12-00 Från: Corpral 023 Bruse Avgått 1743-02-14 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740: Är 112:e roten livkarl, 36 år 16 tj.-år. Wästerbottning snickare gift. 1741: 37 år 17 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Catharina Ström. Rulla uppå det manskap af Kongl. Västerbottens Regemente som äro siuka i siukhusen jämte deras siukvagtare komma att blifva qvar här i Stockholm, undertecknat Stockholm 1 december 1742; siuk. Blifvit qvar här och hörer till siukhuset på Södermalm i Secretair Suldans (?) gård, undertecknat Stockholm 18 december 1742; siuk.

Soldat Per Olsson-Ström

Antagen 1743-04-00 Från: Vargeringskarl 112 Portsman. Mönstringsår m.m; Rotebonde från 112:e roten. Förflyttad till Soldat 112 Portsman 1743-04-01.

Corpral Olof Olofsson-Quick-Ström

Antagen 1743-05-14 Från: Soldat 058 Quick. Mönstringsår m.m; 1744: 35 år 17 tj.-år. Wästerbottning. Förflyttad till Corpral 058 Quick 1748-05-00, dess livrote.

Soldat Jonas Ersson-Quick-Ström

Antagen 1748-05-00 Från: Soldat 058 Quick Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 30 år 11 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 33½ år 14½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i qvarteret. 1763: 38 år 17 tj.-år gift Wb, blifvit under ... krig i Pommern ... och odugelig till krigstienst, får avsked och anmäles till underhåll.

PITEÅ KOMPANI ROTE 47

Soldat Olof Olofsson-Borgare

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-02-13--1720-01-00. Förflyttad till Soldat 079 Skråm 1720-01-01.

Soldat Måns Jöransson-Skråm-Borgare

Antagen 1720-01-01 Från: Soldat 079 Skråm Avgått 1729-02-25 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Fången av ryssen 1721-06-00 vid Piteå o igenkom 1722-02-00, enda bonde vill utbytta sig mot Christern Andersson Norsk Deserteur, varemot General Major Moraht protesterade. Får avsked när han med de andra rotehållarna satt svarsgod karl. 1728

Soldat Johan Andersson-Borgare

Antagen 1729-02-25 Avgått 1739-09-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1735: 28 år 6 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1739: 32 år 10 tj.-år. Wb ogift, angaf sig hafva fehl i wänstra handleden, hvilket och fältskiären efter skiedd visitation besannade, ty blef i dess ställe utcommenderad soldaten af 75:e Anders Michelsson Strand, hvilken emottog den förres räntzell som befunnits ny och förswarlig.

Soldat Erik Olsson-Borgare

Antagen 1739-09-00 Avgått 1741-12-13 Till: Död i Fredrikshamn. Mönstringsår m.m; 1740: 25 år ½ tj.-år. Wästerbottning gift. 1741: 26 år 1½ tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-05-00. Vacansrulla 1742-02-06 ant; död i Fredrikshamn den 13 december 1741.

Soldat Mårten Christiernsson-Borgare

Antagen 1742-01-00 Från: Vargeringskarl 071 Dahl Avgått 1746-08-23 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 27 år 3 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Johan Ersson-Borgare

Antagen 1746-08-23. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 31 år 11 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 14½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i qvarteret. 1763: 38 år 18 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 48

Soldat Hans Hansson-Drygh

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-03-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1717-12-29--1720-01-00. Rotebonde.

Soldat Olof Olsson-Drygh

Antagen 1720-03-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 25 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 26 år 4 tj.-år. Wb gift, har hemmansbruk får avsked o betalar 1 daler silfvermynt.

Soldat Johan Olsson-Drygh

Antagen 1735-07-01 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 30 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Nils Johansson-Drygh

Antagen 1742-02-00 Avgått 1747-03-21 Till: Corpral 087 Bryggman. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 40 år 3 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Erik Persson-Dahl-Drygh

Antagen 1747-03-21 Från: Soldat 071 Dahl. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 087 Bryggman 1748-05-00, dess livrote.

Corpral Nils Johansson-Bryggman-Drygh-Redutte

Antagen 1748-05-00 Från: Corpral 087 Bryggman Avgått 1758-08-03 Till: Död. Mönstringsår m.m; Niuter här rotelön 1748-05-00--1750-03-17 och resten Corpralslön. 1748: Hit till dess livrote, 44 år 7 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Redutte, 53 år 16 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön i Piteå 1758-02-06: hans hustru Margareta Kock. Kvitterat 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: "å min avlidne man Corpral Redoute vägnar" Margareta Kock. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Mats Nilsson-Redutte

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 31 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 34 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 35 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 49

Soldat Mats Persson-Orre

Antagen 1718-01-15. Avgått 1721-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 27 år 11/12 tj.-år Wästerb. bonde gift.

Soldat Joen Joensson-Orre

Antagen 1721-12-00. Avgått 1740-06-19 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 7 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 31 år 14 tj.-år. Wb snickare gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Herrar Officerarna, så wäl som rotehållarna intyga att Jon Persson (?) är mycket siuklig och som Crono Befallningsman berättar att han ingen hemmansbrukare äro, utan svärfadern som nu är död, så står han qvar till roten skaffar en swarsgod karl. 1740: 36 år 19 tj.-år. Wb gift, är efter skiedd visitering och attest af fältskiären siuklig af en starck skiörbiugg och halsfluss, och öfver hela dess kropp med sårutslag ... såsom oduglig till krigstienst.

Soldat Anders Andersson-Orre

Antagen 1740-06-19. Avgått 1742-10-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740 1741: 19 år 1 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Olof Mårtensson-Orre

Antagen 1742-12-00. Avgått 1743-01-11 Till: Död. Mönstringsår m.m; Dräng 20 år ogift.

Soldat Mats Matsson-Orre

Antagen 1743-03-11 Avgått 1743-07-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; Österbottnisk soldat.

Soldat Per Matsson-Orre

Antagen 1743-11-00 Avgått 1747-12-31 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 21 år 1 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Olof Olofsson-Orre-Silfverklot

Antagen 1747-12-31. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Silfverklot, 27 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. vid Skellefteå Kompani. Bissdorf 1759-11-20 ant. Corpral 1760-11-10, vid Skellefteå Kompani. Löitz 1760-11-14 ant. 32 år 13 tj.-år, gör tienst här. Kvitterat 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans fullmäktige Nils Degerman. Förflyttad till Corpral vid Skellefteå Kompani 1760-12-30, med Rustmästare character.

Soldat Anders Johansson-Silfverklot

Antagen 1761-03-11Mönstringsår m.m; 1762: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 22 år 2 tj.-år ogift Wb.

Soldat Johan Fromman-Silfverklot

Antagen 1761-08-20 Från: Volonteur. Mönstringsår m.m; Gribbnow 1761-12-15.

PITEÅ KOMPANI ROTE 50

Soldat Mats Persson-Järnhäst

Antagen 1718-01-15 Avgått 1731-09-28 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1719: 28 år 1½ tj.-år Wästerbottning bonde ogift. 1728: 34 år 10 tj.-år. Wb bonde gift. För dess bräcklighets skull lösgiven.

Soldat Nils Jonsson-Järnhäst

Antagen 1735-07-01 Avgått 1740-03-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Roten vacant 1731-09-28--1735-07-01. Är hemmansbrukare och får avsked emot 1 daler silfvermynt erläggande till Krigsmanshuset, eftersom roten inställt för honom Sigfrid Sigfridsson hvilken visiterades frisk och färdig befunnen efter fältskiärens attest.

Soldat Sigfrid Sigfridsson-Järnhäst

Antagen 1740-03-00 Avgått 1742-08-09 Till: Död. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten presenterade soldatämnet Sigfrid Sigfridsson 20 åhr gammal, antagen af Herr Öfwersten, och som han är i tienst hos Herr Major Langman, så ifall förän tiensteåhret är ute, utmarsche skier, åtager sig roten att skaffa tienste hion i stället, karlen bör visiteras. 1740: 20 år 1/4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1741: 21 år 1½ tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant. död 9 augusti.

Soldat Johan Matsson-Järnhäst

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Dräng 40 år gift. 1744: 42 år 2 tj.-år. Wästerbottning, har varit en för fel casserad soldat, men i nödfall blifven under sidsta krig antagen, intygas hafva fel i dess wänstra hand och nu oduglig han kommer således att afgå och roten stå vacant.

Soldat Jon Joensson-Järnhäst

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-10-03 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Jonas Nilsson-Järnhäst

Antagen 1747-10-03 Avgått 1753-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Jacob Nilsson-Järnhäst-Jernbröst

Antagen 1753-12-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Jernbröst, 27 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. 33 år 9 tj.-år, uransionerat från fångenskap, hit ankom 1760-08-27. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 31 år 10 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 51

Soldat Anders Andersson-Linbergh

Antagen 1715-01-00. Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1715: 24 år infödd ogift, commenderad på Flottan 1715-06-00 1719: 30 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift. Casserad för bråck.

Soldat Hans Månsson-Linbergh

Antagen 1728-07-05. Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: Befunnen vid visitation icke hafva goda fötter och kan derföre icke antagas, 24 år Wästerbottning.

Soldat Erik Andersson-Linbergh

Antagen 1729-02-25. Avgått 1731-06-12 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1728-07-05--1729-02-25. Har hemmansbruk.

Soldat Olof Ersson-Linbergh

Antagen 1731-06-12. Avgått 1739-02-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1735: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift.

Soldat Jean Carlsson-Irfwing-Linbergh

Antagen 1740-03-00 Från: Volonteur. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Denna rote presenterade af Rustmästaren Carl Irfwing dess son Johan Irfwing 16 åhr som ock i föllje af Kongl. Brefvet under den 18 marti 1736, af Herr Öfwersten antogs och af roten ärkiändes såsom volonteur och interimsvis, men niuter ingen lega eller städsel. 1740: 16 år Wästerbottning ogft. 1741: 17 år 1½ tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Rustmästare 1742-08-09. Stockholm 8 november 1742 ant. Avancerad till Rustmästare den 21 augusti.

Soldat Olof Olofsson-Linbergh

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 074 Tiörbåga. Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 19 år ogift Vargeringskarl. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning, är lånt från 74:e roten och som 51:a roten anhållt att få nu för sig sätta soldatämnet Erik Andersson 19 år, Olof återlämnas till Soldat 074 Tiörbåga.

Soldat Erik Andersson-Linbergh

Antagen 1744-09-27 Avgått 1753-10-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 19 år. 1748: 23 år 4 tj.-år gift Wästerb.

Soldat Jöns Larsson-Linbergh-Krutberg

Antagen 1753-10-00 Avgått 1758-09-00 Till: Död vid Bergen. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Krutberg, 26 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. 1759: ant. död 1758-12-02.

Soldat Lars Andersson-Krutberg

Antagen 1759-02-26 Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 21 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 24 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 25 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 52

Soldat Nils Johansson-Smäll

Antagen 1715-01-00 Avgått 1720-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1715: 25 år infödd ogift, commenderad på Flottan 1715-06-00 1719: 30 år Wästerbottning bonde ogift 8 tj.-år.

Soldat Olof Nilsson-Smäll

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-08-00 Till: Corpral 046 Ström. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning snickare gift.

Soldat Per Ersson-Skråm-Smäll

Antagen 1731-10-00 Från: Soldat 079 Skråm Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1735: Är 46:e rotens livkarl, 31 år 10 tj.-år. Wästerbottning gift, är styf i dess fingrar på bägge händerna, får avsked.

Soldat Per Persson-Smäll

Antagen 1736-02-27. Mönstringsår m.m; 1739: Är 46:e rotens eller 3:e Corpralskapets livkarl, 26 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Förflyttad till Soldat 112 Portsman 1739-12-00.

Soldat Lars Larsson-Smäll

Antagen 1740-06-19 Avgått 1742-09-23 Till: Död. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten presenterade drängen Lars Larsson, kunde ej antagas, och som roten har efter Reglementet sina 3ne månader som räknas ifrån december, då roten blef vacant, så antyddes roten att förse sig med dugelig karl till marti månads slut. 1740: Soldatämne 18 år. 1741: 19 år 1 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Lars Matsson-Smäll

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 053 Ryss Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 24 år ogift Vargeringskarl. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 26 år 2 tj.-år. Wästerbottning, kommer att afvgå är liten o späd och har fel i högra fotleden, och som denna karl har tagit en ansenlig lega af roten så bör han den till någon del återställa.

Soldat Johan Nilsson-Smäll

Antagen 1747-05-21 Avgått 1750-01-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 24 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Erik Eriksson-Smäll

Antagen 1750-01-00 Avgått 1756-12-00 Till: Utbytt

Soldat Jon Jönsson-Smäll

Antagen 1756-12-00 Avgått 1758-09-00 Till: Död vid Bergen. Mönstringsår m.m; 1757: 22½ år ½ tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Elias Persson-Smäll

Antagen 1759-02-26 Avgått 1759-03-29 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 1/12 tj.-år gift Wästerbottning, är hemmansbrukare och lösgafvs emot thet han för sig inställte soldatämnet Jonas Östensson 20 år ogift.

Soldat Jonas Östensson-Smäll

Antagen 1759-03-29. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, soldatämnet 20 år ogift. 1762: 23 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: 24 år 4 tj.-år gift Wb

PITEÅ KOMPANI ROTE 53

Soldat Olof Jacobsson-Ryss

Antagen 1711-00-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd gift. 1713 1715: Lejd 1711 21 år infödd ogift kan läsa och skriva. 1719: 28 år 8 tj.-år Wästerbottning gift. 1728: 37 år 17 tj.-år. Wb snickare gift. 1735: 44 år 24 tj.-år. Wb snickare gift, är gammal och bräcklig samt invärtes siuk, får avsked.

Soldat Per Andersson-Ryss

Antagen 1736-02-27 Avgått 1745-08-03 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1739: 20 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 25 år 8 tj.-år. Wb.

Soldat Petter Johansson-Ryss-Svensk-Svenskman

Antagen 1745-08-03. Mönstringsår m.m; 1748: 29 år 1 tj.-år gift Curland. 1757: Kallas nu Svensk, 38 år 12 tj.-år gift Kurland. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerat d. 7 Augusti sislidna, siuk i qvarteret. 1763: Kallas nu Svenskman, 51 år 19 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 54

Soldat Johan Johansson-Roos

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-05--1720-01-00. Österbottning.

Soldat Lars Johansson-Roos

Antagen 1725-04-00 Avgått 1741-12-29 Till: Död. Vacant 1724-08-00--1725-04-00. Mönstringsår m.m; 1728: 19 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 26 år 10 tj.-år. Wb gift. 1739: 30 år 14 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Nils Persson-Roos

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 054 Roos Avgått 1742-08-22 Till: Död

Soldat Olof Olofsson-Roos

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1744: 28 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, är siuklig samt enda manshielp på sitt hemman, får avsked.

Soldat Anders Andersson-Roos

Antagen 1747-05-21 Avgått 1754-02-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Jöran Persson-Roos-Skiltvakt

Antagen 1754-02-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Skiltvakt, 23 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. siuk i Stralsund. Bissdorf 1759-11-20 ant. siuk i Stralsund. Löitz 1760-11-14 ant. 27 år 6 3/4 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 29 år 9 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 55

Soldat Erik Johansson-Lax

Antagen 1714-08-20. Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1715: 20 år infödd ogift, commenderad på Flottan 1715-06-00 1719: 30 år 8 tj.-år Wästerbottning gift. 1728: 34 år 14 tj.-år. Wb snickare gift. 1735: 41 år 21 tj.-år. Wb snickare gift, styf i högra knäet, får avsked.

Soldat Anders Jonsson-Lax

Antagen 1736-02-00. Avgått 1740-03-00 Till: Casserad för dess bråck. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Anders casserad in september 1739 för dess siuklighets skull. För denna rote presenterades Fältväbel Bergstedts son Petter Bergstedt 18 åhr gammal, som volonteur, niuter sammanledes ingen lega eller städsel.

Soldat Petter Bergstedt-Lax

Antagen 1740-03-00 Från: Volonteur. Mönstringsår m.m; 1740: Volonteur, 18 år Wästerbottning ogift. Förflyttad till Soldat 061 Wäst 1740-06-19.

Soldat Jon Larsson-Lax

Antagen 1740-06-19. Avgått 1747-06-23 Till: Rymd. Mönstringsår m.m; Recruterings och utbytes annotationer hållna i Piteå sockenstuga den 10 marti 1740. Roten presenterade wäl en dräng Jonas Larsson en ryttareson, befants nog späd, distererades till återkomsten och roten tillsagt, att skaffa sig ducktig karl, elljest biudas hemmanet opp för den som ordningen tillkommer, roten intygades af Herr Officerarna och Crono Betienten wara nog swag och fattig. 1740: 18 år. 1741: 19 år 1 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1741-09-14. 1744: 23 år 5 tj.-år. Wb.

Soldat Johan Olsson-Lax

Antagen 1747-08-08. Avgått 1748-06-15 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning, för liten bär icke opp monderingen, casseras.

Soldat Johan Andersson-Löya-Lax-Stutsare

Antagen 1749-10-00 Från: Soldat 123 Löya Avgått 1757-06-27 Till: Casserad. Vacant 1748-06-15--1749-10-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Stutsare, 62 år 42 tj.-år gift Wästmanlänning, gammal och swag, bewistat krigsoperationerne i Norige och Finland, blesserad i högra knäet wid Eda Skants, casserad anmäles till underhåll.

Soldat Per Andersson-Stutsare

Antagen 1757-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: 19 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 30 år 3 3/4 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 26 år 6 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 56

Soldat Nils Matsson-Courage

Antagen 1718-01-03 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 25 år 1½ tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 39 år 10 tj.-år. Wb gift, är genomsiuklig och bräcklig får avsked.

Soldat Per Ersson-Courage

Antagen 1728-07-05 Avgått 1740-09-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb ogift. 1739: 31 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Nilsson-Courage. Antagen 1741-04-00 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand

Soldat Mats Andersson-Courage

Antagen 1742-02-00 Från: Vargeringskarl 056 Courage Avgått 1744-02-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Ankommen ifrån Carlscrona den 20 marti 1743 till Umeå. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån.

Soldat Christopher Christophersson-Courage

Antagen 1744-02-00 Avgått 1758-09-00 Till: Död vid Demin. Mönstringsår m.m; 1744: 20 år ½ tj.-år. Stockholm. 1748: 24 år 4½ tj.-år gift Stockholm. 1757: 33 år 13½ tj.-år gift Stockholmare. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Johan Johansson-Courage

Antagen 1760-02-15. Mönstringsår m.m; 1762: 21 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 23 år 3 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 57

Soldat Joen Persson-Blinck

Antagen 1711-00-00 Avgått 1722-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 28 år infödd gift. 1713 1715: Lejd 1711 31 år infödd gift kan läsa. 1719: 35 år 8 tj.-år bonde gift Wästerbottning.

Soldat Olof Hansson-Blinck Antagen 1722-08-00. Förflyttad till Soldat 065 Roligh 1722-08-01.

Soldat Joen Nilsson-Roligh-Blinck

Antagen 1722-08-01 Från: Soldat 065 Roligh Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 10 tj.-år. Wästerbottning gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Erik Nilsson-Blinck

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-01-14 Till: Död vid Fredrikshamn. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 28 år 7 tj.-år. Wb gift. 1739: 32 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Rulla 1742-01-30 i saerklax o Perno socken ant; död i Fredrikshamn 14 januari 1742.

Soldat Johan Larsson-Blinck

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 067 Beställare. Mönstringsår m.m; Ankommen ifrån Carlscrona den 20 marti 1743 till Umeå. Förflyttad till Soldat 067 Beställare 1743-04-00.

Soldat Per Larsson-Blinck

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Olsson. 1744: Larsson, 55 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, för ålderdom samt hemmansbruk skull blifver casserad.

Soldat Christiern Olsson-Blinck-Patron

Antagen 1747-05-09 Avgått 1758-07-25 Till: Död på Rügen. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Patron, 29 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Christophersson-Patron

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 17 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1761-09-12, går ut för rote 111 eller Lifwakt med willkor att rote 57 skall erhålla karl af rote 111. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 23 år 5 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 58

Soldat Anders Johansson-Quick

Antagen 1711-00-00. Mönstringsår m.m; 1712: 28 år infödd gift. 1713 1715: Lejd 1711 31 år infödd gift kan läsa och skriva. 1719: 35 år 8 tj.-år Wästerbottning gift. Förflyttad till Soldat 075 Strand 1720-01-00.

Soldat Erik Johansson-Quick

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Olof Olsson-Quick

Antagen 1728-07-05 Avgått 1743-05-00 Till: Corpral 046 Ström. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning. 1735: 25 år 7 tj.-år. Wb ogift. 1740: 30 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 31 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Per Persson-Portsman-Quick

Antagen 1743-05-00 Från: Soldat 112 Portsman Avgått 1746-09-19 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 3:e Corpralsskapets livkarl som stått vid 112:e roten Portsman, 32 år 9 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Jonas Ersson-Quick

Antagen 1746-09-19. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 046 Ström 1748-05-00, dess livrote.

Corpral Olof Olsson-Ström-Quick-Stormhielm

Antagen 1748-05-00 Från: Corpral 058 Ström Avgått 1761-02-07 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 39 år 21 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Stormhielm, 48 år 30 tj.-år gift Wb. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; han själv. 1759: Hemma, 50 år 31 2/3 tj.-år gift Wb. Kvitterat 1760 års lön 1761-02-16, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Sara Nilsdotter.

Soldat Anders Andersson-Stormhielm

Antagen 1760-00-00. Mönstringsår m.m; Commenderad till Pommern 1761-09-12, 23 år ½ tj.-år ogift. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 23 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning.

PITEÅ KOMPANI ROTE 59

Soldat Erik Ersson-Hasselbuske

Antagen 1711-00-00 Avgått 1721-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1711 23 år infödd ogift kan läsa.1719: 28 år 8 tj.-år bonde gift Wästerbottning.

Soldat Bertil Matsson-Hasselbuske-Hassel

Antagen 1721-12-00. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 6½ tj.-år. Finland ogift. 1735: 34 år 13 tj.-år. Finländare gift. 1739: 38 år 17 tj.-år. Finland gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Hemkommit ur fångenskapen och medföljt Erland Lagerbohm ifrån Stockholm, undertecknat Luleå 2 juli 1744. 1744: Fången 1741-08-23 vid Willmanstrand och hemkom 1744-06-00, 45 år 24 tj.-år. Finland. 1748: 49 år 13 tj.-år gift Finne. 1757: Kallas nu Hassel, 57 år 21 tj.-år gift Finne permitterad. 1759: Hemma, 59 år 22 2/3 tj.-år gift Wästerbottning.

Soldat Erik Nilsson-Hasselbuske

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Ankommen ifrån Carlscrona den 20 marti 1743 till Umeå. Förflyttad till Soldat 042 Rask 1744-06-00, vid Bertil Matsson Hasselbuskes hemkomst.

Soldat Mats Jonsson-Hassel

Antagen 1760-00-00. Mönstringsår m.m; Commenderad till Pommern 1761-09-12, 22 år 1½ tj.-år ogift. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 26 år 3 tj.-år ogift Wb, siuk på roten.

PITEÅ KOMPANI ROTE 60

Soldat Nils Andersson-Floor

Antagen 1720-01-00 Avgått 1742-01-12 Till: Död. Vacant 1719-05-30--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 34 år 15 tj.-år. Wb snickare ogift. 1739: 38 år 19 tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Erik Nilsson-Floor

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på Carlscrona flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Anders Johansson-Floor

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 37 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, är på ett år är antagen till soldat ifrån Piteå Stad, lösgifven som han intygas vara siuklig och till soldat tienst oduglig.

Soldat Erik Josephsson-Floor

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-10-31 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Zachris Nilsson-Floor-Jernkula

Antagen 1747-10-31 Avgått 1757-12-24 Till: Död vid Demin. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning, något ung och klen, dock blir qwarstående till widare förbättring och tillwäxt på ett halft år. Om han icke tilltager i wäxt och styrka bör Erik Josephsson skaffa i dess ställe en ducktig karl. 1757: Kallas nu Jernkula, 27 år 9½ tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Ingel Joensson-Jernkula Antagen 1758-04-05 Avgått 1758-07-29 Till: Utbytt

Soldat Johan Persson-Jernkula

Antagen 1758-07-29. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 2/3 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 31 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 32 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 61

Soldat Anders Larsson-Wäst

Antagen 1720-01-00. Avgått 1721-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-06-11--1720-01-00. Rotebonde.

Soldat Lars Johansson-Wäst

Antagen 1721-04-00. Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 7 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, är lam uti vänstra handen, kan derför icke gillas.

Soldat Mats Johansson-Frimodig-Wäst

Antagen 1728-07-05 Från: Soldat 101 Frimodig. Avgått 1740-04-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: Anhåller att bli transporterad till denna rote, dess egen, vilket beviljas. 1735: 44 år 24 tj.-år. Wästerbottning ogift.

Soldat Petter Bergstedt-Wäst

Antagen 1740-06-19 Från: Soldat 055 Lax. Avgått 1741-02-03 Till: 2:a Trumslagare. Mönstringsår m.m; 1740: Volonteur.

Soldat Nils Matsson-Wäst

Antagen 1741-05-00 Avgått 1742-08-30 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1741: 18 år ½ tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Abel Persson-Wäst

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 001 Rännare. Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Bonde 35 år gift. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: Bonde 37 år 2 tj.-år. Wästerbottning, är hemmansbrukare finnes och wara oskicklig till soldat tiensten och der före casseras.

Soldat Johan Larsson-Wäst

Antagen 1747-05-21 Avgått 1748-04-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Lars Andersson-Wäst

Antagen 1748-04-05 Avgått 1751-06-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning, ännu något för liten, men i hopp om widare tillwäxt på ett halvt års tid står qwar och afskedas Johan Larsson med willkor att ifall recreuten icke tillwäxer skaffa en annan dugelig karl istället.

Soldat Erik Andersson-Wäst-Bröstvärn

Antagen 1751-06-00 Avgått 1758-04-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Bröstvärn, 25 år 6 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Anders Andersson-Bröstvärn

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 21 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 25 år 5 tj.-år ogift Wb, suk på roten.

PITEÅ KOMPANI ROTE 62

Soldat Adam Olsson-Tiäder

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-01--1720-01-00

Soldat Mats Andersson-Tiäder Antagen 1724-08-00 Avgått 1728-06-00 Till: Död

Soldat Sven Andersson-Tiäder

Antagen 1728-08-00 Avgått 1743-10-00 Till: Corpral 093 Frisk. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 26 år 7 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1740: 31 år 12 tj.-år. Wb gift, berättade sig efter ...-fråssa för 2ne år sedan, fått bröstsiuka dock utan synligt fel, men icke dess mindre förklara denna soldat sig villig att widare tiena och alltså blifver han ännu stående. 1741: 32 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Jon Jonsson-Hällberg-Tiäder

Antagen 1743-10-00 Från: Soldat 097 Hällberg. Mönstringsår m.m; 1744: Är 93:e rotens livkarl, 19 år 1½ tj.-år. Wästerbottning. Förflyttad till Soldat 088 Biörn 1744-09-00

Soldat Erik Larsson-Tiäder

Antagen 1747-05-21. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Förflyttad till Soldat 010 Strömming 1748-05-00, dess livrote.

Corpral Sven Andersson-Strömming-Tiäder

Antagen 1748-05-00 Från: Corpral 010 Strömming Avgått 1750-03-17 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: 37 år 19 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Anders Andersson-Mård-Tiäder

Antagen 1750-03-17 Från: Soldat 070 Mård Avgått 1752-11-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; Denna rotes livkarl.

Soldat Olof Olofsson-Tiäder-Fältman

Antagen 1753-01-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Fältman, 34 år 4 tj.-år gift Wästerbottning.1759: Hemma, 36 år 5 3/4 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 40 år 10 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 63

Soldat Augustin Nilsson-Krook

Antagen 1714-02-16 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1715: Har hemmansbruk står hemma i landet, 30 år gift bonde 1719: 35 år 11 tj.-år (?) bonde gift Wästerbottning. Oduglig befunnen och casserad.

Soldat Olof Olsson-Krook

Antagen 1728-07-05 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Roten vacant 1724-08-00--1728-07-05. 24 år Wästerbottning, får för dess hemmansbruks skull byta ut sig mot svarsgod karl. 1735: 31 år 7 tj.-år. Wb bonde gift, har lungsiukan och blodspåttning, får avsked.

Soldat Abraham Abrahamsson-Krook

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-12-07 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1739: 21 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Nilsson-Krook

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 063 Krook. Mönstringsår m.m; Commenderad på Carlscrona flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Per Krook Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-02-00 Till: Avsked

Soldat Jonas Jonsson-Krook-Klok

Antagen 1744-02-00 Avgått: 1759-06-02 Till: Död vid Bergen. Mönstringsår m.m; 1744: 40 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, ehuru af Compagnie Officerare intygande att denna Jonas Krook är begifven på fylleri så blifver här dock stående, eftersom han är en frisk och stadig karl. 1748: 44 år 6 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Klok, 52 år 15 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. siuk i Bergen. Bissdorf 1759-11-20 ant.

Soldat Johan Johansson-Klok

Antagen 1760-05-19 Avgått 1763-02-18 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1762: 32 år 2 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: 33 år 3 tj.-år gift Wb, liten och swag, har bråck, casseras.

PITEÅ KOMPANI ROTE 64

Soldat Johan Jönsson-Spiring

Antagen 1715-01-18 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1715: 20 år infödd ogift kan läsa och skriva, sjuk i Norrtälje. 1719: 25 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 37 år 14 tj.-år. Wb bonde gift. 1735: 44 år 21 tj.-år. Wb bonde gift, styf i vänstra handen och leden samman växter, får avsked.

Soldat Mats Andersson-Spiring

Antagen 1736-02-27 Avgått 1742-04-04 Till: Död i Perno socken. Mönstringsår m.m; 1739: 24 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Qvarteret i Särcklax o Perno socken den 13 januari 1742 ant; Skuten i den wänstra foten ganska illa, är ännu öppet och till krigstienst odugelig. Sarflax utby den 2 maj 1742 ant. död i Perno den 4 april.

Soldat Olof Knutsson-Spiring-Manlig

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 080 Kock. Mönstringsår m.m; 1744: 23 år 3 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 27 år 7 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Manlig, 36 år 16 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 40 år 19 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 42 år 22 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 65

Soldat Joen Nilsson-Rolig

Antagen 1718-01-00. Mönstringsår m.m; 1719: 20 år 2 tj.-år Wästerbottning ogift. Förflyttad till Soldat 057 Blinck 1722-08-01.

Soldat Olof Hansson-Blinck-Rolig

Antagen 1722-08-01 Från: Soldat 057 Blinck Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 6 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 35 år 13 tj.-år. Wb bonde gift, har hemmansbruk, får avsked o betalar 1 daler silfvermynt.

Soldat Hans Hansson-Rolig

Antagen 1735-07-01 Avgått 1747-02-07 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 26 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 31 år 9 tj.-år. Wb.

Soldat Nils Hansson-Rolig

Antagen 1747-02-07. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 1 1/4 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: 30 år 10 1/4 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 34 år 14 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 38 år 16 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 66

Soldat Hans Hindrichsson-Sundh

Antagen 1716-05-00 Avgått 1719-12-00 Till: Corpral 010 Strömming. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år 3 2/3 tj.-år Wästerbottning ogift.

Soldat Olof Olsson-Strömming-Sundh

Antagen 1719-12-00 Från: Soldat 010 Strömming Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8½ tj.-år. ogift. Är siuklig medelst försträckning uti ryggen, efter vederbörandes intygande, kan icke gillas.

Soldat Anders Andersson-Sundh

Antagen 1729-09-06 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1735: 24 år 6 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1739: 28 år 10 tj.-år Wb ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Jonsson-Sundh Antagen 1742-05-00 Avgått 1742-08-23 Till: Död

Soldat Anders Joensson-Sundh-Blylod

Antagen 1743-04-00. Mönstringsår m.m; 1744: 22 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 26 år 6 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Blylod, 35 år 15 tj.-år gift Wb.1759: Hemma, 36 år 16 3/4 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 41 år 21 tj.-år smed gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 67

Soldat Anders Johansson-Beställare

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-14--1720-01-00. Rotebonde.

Soldat Erik Michelsson-Beställare

Antagen 1720-04-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Österbottning.

Soldat Erik Hindrichsson-Beställare

Antagen 1729-02-25 Avgått 1731-06-12 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1724-08-00--1729-02-25. 1728 Rotebonde

Soldat Per Olsson-Beställare

Antagen 1731-06-12 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1735: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 29 år 8 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Mats Samuelsson-Beställare

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på Carlscrona flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Johan Larsson-Blinck-Beställare

Antagen 1743-04-00 Från: Soldat 057 Blinck. Mönstringsår m.m; 1744: 33 år 3 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 37 år 7 tj.-år gift Wb. 1757: 46 år 16 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 50 år 19 3/4 tj.-år, på wakt. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 52 år 21 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 68

Soldat Anders Olsson-Roos

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-03-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-02-02--1720-01-00. Rotebonde.

Soldat Hans Hansson-Roos Antagen 1720-03-00 Avgått 1726-06-00 Till: Död

Soldat Olof Ersson-Roos

Antagen 1728-07-05 Avgått 1728-09-00 Till: Utbytt. Vacant 1726-06-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning, framställer vid återkomsten från Torneå Erik Jonsson 18 år Wästerbottning som gillas, så framt han vid visitering befinnes färdig och uthan fehl.

Soldat Erik Jonsson-Roos

Antagen 1728-09-00 Avgått 1734-08-00 Till: Död drunknad i Skellefteå. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning.

Soldat Mats Matsson-Roos

Antagen 1736-02-00 Avgått 1743-11-00 Till: Utbytt. Vacant 1734-08-00--1736-02-00. 1735 Mönstringsår m.m; 1740: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde ogift. 1741: 25 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Adam Samuelsson-Roos-Fästning

Antagen 1743-11-00 Avgått 1758-04-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 20 år 1 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 24 år 5 tj.-år ogift Wb. 1757: Kallas nu Fästning, 33 år 14 tj.-år ogift Wb. Utbytt för fehl i högra benet.

Soldat Jöns Olofsson-Fästning

Antagen 1758-04-05. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 23 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1761-09-12, gift. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 27 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 69

Soldat Olof Olsson-Orädh

Antagen 1715-00-00 Från: Tråssdräng Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1715: 19 år infödd ogift, är i Norrtälje, varit Tråsdräng. 1719: 27 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 35 år 14 tj.-år. Wb bonde gift. 1735: 42 år 21 tj.-år. Wb bonde gift, karlen bräcklig, får avsked.

Soldat Johan Andersson-Orädh

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1739: 22 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Hansson-Orädh Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-09-13 Till: Död

Soldat Petter Andersson-Orädh

Antagen 1743-03-01 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Österbottnisk soldat.

Soldat Nils Matsson-Orädh

Antagen 1743-11-00 Avgått 1750-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 21 år 1 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 5 tj.-år ogift Wb.

Soldat Sven Matsson-Orädh Antagen 1750-04-00 Avgått 1753-06-00 Till: Utbytt

Soldat Anders Andersson-Orädh

Antagen 1753-06-00 Avgått 1758-07-03 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: 26 år 4 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Ersson-Orädh

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 22 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 25 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 26 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 70

Soldat Anders Persson-Mård

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-10-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-04-19--1720-01-00. Rotebonde.

Soldat Johan Jöransson-Mård

Antagen 1720-10-00 Avgått 1741-12-10 Till: Död i Fredrikshamn. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 8 tj.-år. Finland bonde gift. 1735: 35 år 15 tj.-år. Finländare bonde gift. 1739: 39 år 19 tj.-år. Finland gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Vacansrulla 1742-02-06 ant; död i Fredrikshamn den 10 december 1741.

Soldat Johan Olsson-Mård

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 070 Mård Avgått 1742-09-06 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Anders Olsson-Mård

Antagen 1742-12-00. Mönstringsår m.m; 18 år ogift Vargeringskarl. 1744: 20 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 24 år 6 tj.-år ogift Wb. Förflyttad till Soldat 062 Tiäder 1750-03-00, dess livrote.

Corpral Jöns Troplinsson-Mård-Segersvärd

Antagen 1750-11-00 Avgått 1760-10-20 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Förut stått vid rote 18 Hårtling och därifrån blivit lösgiven. 1757: Kallas nu Segersvärd, 43 år 26½ tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: hans hustru Sigrid Hansdotter. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20 ant. tienstgiörande i Stralsund. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; hans hustru Sigrid Segerswärd. Löitz 1760-11-14 ant. 47 år 30 tj.-år, för ålderdom och siuklighet afskiedad wid Generalmönstringen i Stralsund och recommenderat till underhåll. Kvitterat 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; han själv.

Soldat Per Persson-Segersvärd

Antagen 1761-03-11. Mönstringsår m.m; 1762: 30 år 1 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: 31 år 2 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 71

Soldat Anders Andersson-Dahl

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-07-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-18--1720-01-00. Rotebonde.

Soldat Jacob Jacobsson-Dahl

Antagen 1720-07-00 Avgått 1731-10-00 Till: Corpral 023 Bruuse. Mönstringsår m.m; 1728: 34 år 8 tj.-år. Finland gift.

Soldat Nils Michelsson-Prytz-Dahl

Antagen 1731-10-00 Från: Soldat 072 Prytz. Mönstringsår m.m; 1735: 37 år 15 tj.-år. Wästerbottning gift. Förflyttad till Soldat 112 Portsman 1739-06-00.

Soldat Sven Olofsson-Falck-Dahl

Antagen 1739-06-00 Från: Soldat 028 Falck Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1739: Är 87:e rotens eller 4:e Corpralskapets livkarl, 25 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Michel Olsson-Dahl

Antagen 1742-05-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på Carlscrona flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Hindrich Dahl Antagen 1743-02-00 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottnisk soldat.

Soldat Erik Persson-Dahl

Antagen 1743-11-00. Mönstringsår m.m; 1744: 21 år 1 tj.-år. Wästerbottning. Förflyttad till Soldat 048 Drygh 1747-03-21.

Corpral Jacob Jacobsson-Bryggman-Lineus-Dahl

Antagen 1747-03-21 Från: Corpral 087 Bryggman. Mönstringsår m.m; 1748: Hålles vacant för Rustmästarens avlöning, Corprals indelning med Rustmästare Character 1747-03-21. 1757: Rustmästare niuter här lönen. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06 o 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: han själv. Förflyttad till Corpral 094 Ståhl 1758-07-28.

Soldat Erik Johansson-Dahl-Mörsare

Antagen 1758-07-28 Avgått 1763-02-18 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, kallas nu Mörsare, 26 år 2/3 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1761-09-12, Corpral utan indelning. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen, 30 år 13 tj.-år. 1763: 31 år 15 tj.-år gift Wb, har bråck odugelig, casseras.

PITEÅ KOMPANI ROTE 72

Soldat Carl Johansson-Prytz

Antagen 1716-05-00 Avgått 1721-05-00 Till: Corpral 023 Bruuse. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år 3 2/3 tj.-år ogift finsk.

Soldat Nils Michelsson-Fyhrslagare-Prytz

Antagen 1721-05-00 Från: Soldat 015 Fyhrslagare. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. Förflyttad till Soldat 071 Dahl 1731-10-00.

Soldat Olof Olsson-Prytz

Antagen 1735-07-01 Avgått 1741-12-21 Till: Död. Roten vacant 1731-10-00--1735-07-01. Mönstringsår m.m; 1739: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Nils Olsson-Prytz

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 072 Prytz Avgått 1742-08-19 Till: Död. Mönstringsår m.m; Efterföljande befanns utan utsatt datum wara döda i anledning af nu inkommande förteckning underskrefven af J. Sjögréen på Örlogsskeppet Skåne till ankars wid Rotholmen den 2 october 1742. Stockholm 29 november 1742 ant.

Soldat Abel Eriksson-Prytz

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 20 år ogift Vargeringskarl. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. Mönstringsår m.m; 1744: 22 år 2 tj.-år. Wästerbottning, intygas af Compagnie officerare samt fältskiärs gesällen Estling wara siuklig i synnerhet af fel i mandlarna, och der före warder han ifrån soldat tiensten casserad och lösgifven samt roten således vacant.

Soldat Sven Hansson-Prytz-Palasch

Antagen 1747-05-17 Avgått 1758-07-03 Till: Död på Rügen. Vacant 1744-09-27--1747-05-17. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Palasch, 32 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Olof Olsson-Palasch

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 24 år 3/4 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 28 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 29 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 73

Soldat Olof Jönsson-Svahn

Antagen 1719-01-04 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 24 år 11/12 tj.-år Wästerbottning bonde ogift.

Soldat Sven Andersson-Rosenmarck-Svahn

Antagen 1724-08-00 Från: Soldat 124 Rosenmarck Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: Varit ett lån till 124:e roten o tagen hit igen, 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Johan Andersson-Svahn

Antagen 1728-07-05 Avgått 1741-12-28 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning. 1735: 25 år 7 tj.-år. Wb gift. 1739: 29 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Nils Andersson-Svahn

Antagen 1742-02-00 Avgått 1742-08-10 Till: Död. Mönstringsår m.m; Efterföljande befanns utan utsatt datum wara döda i anledning af nu inkommande förteckning underskrefven af J. Sjögréen på Örlogsskeppet Skåne till ankars wid Rotholmen den 2 october 1742. Stockholm 29 november 1742 ant.

Soldat Nils Nilsson-Svahn

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 065 Rolig Avgått 1754-07-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Dräng 30 år ogift. 1744: 32 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 36 år 6 tj.-år gift Wb. Varit 65:e rotens vargeringskarl och ett lån till denna rote, lösgifves.

Soldat Olof Olofsson-Svahn-Pallisad

Antagen 1754-07-00 Avgått 1758-06-03 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Pallisad, dräng 22 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Joen Olofsson-Pallisad

Antagen 1759-02-26. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 30 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 33 år 3 tj.-år gift Wb. 1763: 34 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 74

Soldat Mats Hansson-Tiörbåga

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-18--1720-01-00. Österbottning.

Soldat Anders Andersson-Tiörbåga

Antagen 1728-12-16 Avgått 1736-00-00 Till: Utbytt. Vacant 1724-08-00--1728-12-16. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 29 år 6 tj.-år. Wästerbottning bonde gift.

Soldat Per Jonsson-Tiörbåga

Antagen 1736-00-00 Avgått 1740-03-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Som denna roten lät intyga, att Per Jonsson war siuklig och han sielf uppwiste ett öppet håhl under wänstra bröstet, så antogs drängen Per Persson, såwida han war städslat af roten, dock bör visiteras.

Soldat Per Persson-Tiörbåga-Stålbåga

Antagen 1740-03-00 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1740: 19 år 1/4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1741: 20 år 1½ tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 24 år 5 tj.-år. Wb. 1748: 28 år 9 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Stålbåga, 37 år 17 tj.-år gift Wb. 1759: Hemma, 39 år 18 2/3 tj.-år gift Wb. 1762: 42 år 22 tj.-år gift Wb. 1763: 43 år 23 tj.-år gift Wb, har fel på hörslen, hemmansbrukare, begär och får avsked.

Corpral Johan Jacob Bethén-Stålbåga

Antagen 1763-02-17 Från: Cadett vid Kalmar Artelleri, med Rustmästare character, niuter här rotelön.

PITEÅ KOMPANI ROTE 75

Soldat Anders Johansson-Quick-Strand

Antagen 1720-01-00 Från: Soldat 058 Quick Avgått 1724-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-04-11--1720-01-00. Bonde.

Soldat Anders Michelsson-Strand

Antagen 1724-04-00 Avgått 1741-11-06 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 21 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 28 år 11 tj.-år. Wb gift. 1739: Istället för 47:e roten, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Jönsson-Strand

Antagen 1742-02-00 Avgått 1742-08-09 Till: Död. Mönstringsår m.m; Efterföljande befanns utan utsatt datum wara döda i anledning af nu inkommande förteckning underskrefven af J. Sjögréen på Örlogsskeppet Skåne till ankars wid Rotholmen den 2 october 1742. Stockholm 29 november 1742 ant.

Soldat Jacob Andersson-Strand

Antagen 1742-12-00 Avgått 1747-03-11 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Dräng, blifver för dess spädhet skull några månader och tills widare lämnad hemma på roten. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Nils Andersson-Strand

Antagen 1747-03-11 Avgått 1754-11-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Olof Olofsson-Strand

Antagen 1754-11-00 Avgått 1757-06-27 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1757: 22 år ogift 3 tj.-år Wästerbottning, siuk.

Soldat Mats Nilsson-Strand

Antagen 1757-06-27. Mönstringsår m.m; 1757: 26 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04, 22 år. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 29½ år 13½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. 30½ år 14½ tj.-år. 1763: 35 år 16 tj.-år ogift Wästerbottning.PITEÅ KOMPANI ROTE 76

Soldat Per Matsson-Skomakare

Antagen 1718-06-03 Avgått 1724-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 35 år skomakare Wästerbottning gift 11/12 tj.-år.

Soldat Mats Johansson-Skomakare

Antagen 1724-04-00 Avgått 1735-10-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 32 år 11 tj.-år. Wb bonde gift.

Soldat Christopher Olsson-Skomakare

Antagen 1736-02-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Rotehållarna absentes. Intygas att på roten ej finnes förswarligt manskap, altså står Christopher, men Crono Befallningsman instämmer rotehållarna till laga answar. 1740: 29 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1741: 30 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Christiern. 1744: 34 år 9 tj.-år. Wb, utom hemmansbrukare så finnes han är allenast wara antagen på vissa år som redan Expreerat, blifver lösgifven.

Soldat Sven Abrahamsson-Skomakare

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-10-31 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Olof Svensson-Skomakare-Rönberg

Antagen 1747-10-31 Avgått 1758-08-10 Till: Död vid Löitz. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning, något klen står till förbättring och tillwäxt på ½ år. 1757: Kallas nu Rönberg, 27 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Johan Johansson-Rönberg

Antagen 1759-02-27 Avgått 1761-04-09 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 28 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Anders Simonsson-Rönberg

Antagen 1761-04-09. Mönstringsår m.m; 1762: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 21 år 2 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 77

Soldat Abraham Olsson-Näck

Antagen 1711-00-00 Avgått: 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd gift. 1713 1715: Lejd 1711 22 år infödd gift kan läsa. 1719: 28 år 7 tj.-år snickare Wästerbottning gift. 1728: 40 år 17 tj.-år. Wb snickare gift, är efter vederbörandes intygande genomsiuklig, ... straffånge i Ryssland, får avsked.

Soldat Nils Johansson-Näck

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-11-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 23 år Wästerbottning. 1735: 30 år 7 tj.-år. Wb gift. 1740: 35 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 36 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Anders Zachrisson-Näck

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1744: 44 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, är hemmansbrukare samt nog till åren kommen så att han föga någon nyttig soldat tienst mera giöra kan, warder han lösgifven.

Soldat Hindrich Johan Moritz-Näck

Antagen 1747-05-24 Från: Soldat 056 Kock i Skellefteå Kompani. Vacant 1744-09-27--1747-05-24. Mönstringsår m.m; 1748: Volonteur Wästerbottning. Förflyttad till Soldat 107 Runbell 1749-08-00.

Soldat Lars Matsson-Näck Antagen 1749-08-00 Avgått 1756-12-00 Till: Utbytt

Soldat Jonas Andersson-Näck-Nögder

Antagen 1756-12-00 Avgått 1758-05-06 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Nögder, 19½ år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Olof Olsson-Canon-Nögder

Antagen 1758-07-28 Från: Soldat 080 Canon. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 23 år 1 tj.-år gift Wästerbottning. 1762: 27 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 28 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 78

Soldat Erik Abrahamsson-Tiörboga

Antagen 1717-04-00 Avgått 1725-05-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1719: Är tillika mönsterskrivare, 24 år 2 3/4 tj.-år gift Wästerbottning skrivare. Borgarson ifrån Luleå.

Soldat Erik Samuelsson-Tiörboga

Antagen 1735-07-01 Avgått 1747-05-03 Till: Casserad. Vacant 1725-05-00--1735-07-01. Mönstringsår m.m; 1728 1735 1739: 22 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 27 år 9 tj.-år. Wb.

Soldat Sven Johansson-Tiörboga-Stridsbåga

Antagen 1747-05-09 Avgått 1758-07-19 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1748: 23 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Stridsbåga, 32 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Olof Larsson-Stridsbåga

Antagen 1759-02-27. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 20 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 23 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 24 år 4 tj.-år ogift, står på capitulation på 10 år.

PITEÅ KOMPANI ROTE 79

Soldat Måns Jöransson-Ström-Skråm

Antagen 1719-00-00 Från: Soldat 046 Ström. Mönstringsår m.m; 1719: 28 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift bonde. Förflyttad till Soldat 047 Borgare 1720-01-01.

Soldat Olof Olsson-Borgare-Skråm

Antagen 1720-01-01 Från: Soldat 047 Borgare Avgått 1725-07-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Enda bonde.

Soldat Per Ersson-Skråm

Antagen 1725-07-00. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift. Förflyttad till Soldat 052 Snäll 1731-10-00.

Soldat Jacob Ersson-Löya-Skråm

Antagen 1731-10-00 Från: Soldat 123 Löya Avgått: 1740-03-00 Till Utbytt. Mönstringsår m.m; 1735: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten prsenterade soldatämnet Erik Eriksson 18 åhr gammal att utbyta Jacob Eriksson, och approberades, men bör visiteras. Jacob är hemmansbrukare erlägger 1 daler silfvermynt till Krigsmanshuset.

Soldat Erik Ersson-Skråm

Antagen 1740-03-00 Avgått 1742-08-14 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740: 18 år 1/4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1741: 19 år 1½ tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Olof Larsson-Skråm

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 079 Skråm Avgått 1747-03-02 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 22 år ogift Vargeringskarl. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 24 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Johan Larsson-Skråm

Antagen 1747-03-02 Avgått 1754-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Carl Gabrielsson-Skråm-Sabelman

Antagen 1754-01-00 Avgått 1758-09-19 Till: Död i Stralsund. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Sabelman, 24 år 3 tj.-år ogift W ästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Johan Hansson-Sabelman

Antagen 1759-02-27. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 20 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 23 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 24 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 80

Soldat Jöns Olsson-Kock

Antagen 1720-01-00 Avgått 1740-08-00 Till: Utbytt. Vacant 1718-11-13--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: Rotebonde 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 35 år 15 tj.-år. Wb bonde gift. 1740: 40 år 20 tj.-år. Wb bonde gift, befanns oduglig å det hans wänstra axel igenom ett fall utur leden kommit samt stora tåån, på högra foten af frusen, enligt fältskiärens attest och derföre blifver förafskedad, dock emellertid stående för roten till dess varmed en duglig karl blifver ärsatt.

Soldat Samuel Abrahamsson-Kock

Antagen 1740-08-00 Avgått 1742-09-19 Till: Död. Mönstringsår m.m; Recruterings och utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regemente och Piteå Compagnie, hållen d. 10. 11. 12. 13 marti 1740; I denna rote berättas bonden och soldaten Jöns Olsson wara bräckelig. Roten hade ingen karl att presentera och intygades att ordningen till karls anskaffande tillkommer Jon Jonsson i Byn, hwarföre han antyddes, att till Landshöfvdingena ämbetets återkomst hafwa swarsgod karl, elliest blifver hemmanet på Tinget uppbudit. 1741: 24 år 1 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant. död 19 september.

Soldat Jonas Johansson-Kock

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 076 Skomakare Avgått 1749-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 22 år ogift Vargeringskarl. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Johan Jönsson. 1744: 24 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 28 år 6 tj.-år gift Wb.

Soldat Christopher Olofsson-Kock-Canon

Antagen 1749-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Canon, 26 år 8 tj.-år ogift Wästerbottning, permitterad till Stockholm. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid Demin 1757-12-28. 1759: ant fången 1757-12-29. 1762 ant: fången. 1763: Enligt ordres afförd d. 28 september 1762 såsom fången och ej återkommen, vacant.

Soldat Olof Olsson-Canon

Antagen 1758-04-05. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 077 Nögder 1758-07-28.

PITEÅ KOMPANI ROTE 81

Soldat Per Olofsson-Strömkarl

Antagen 1711-00-00 Avgått 1724-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd gift. 1713 1715: Lejd 1711 23 år infödd ogift 1719: 28 år 8 tj.-år Wästerbottning bonde gift.

Soldat Anders Johansson-Strömkarl

Antagen 1724-04-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk anhåller och får löftet för sig sätta Johan Johansson 16 år Wästerbottning, som inskrives och gillas.

Soldat Johan Johansson-Strömkarl

Antagen 1728-07-05 Avgått 1741-12-03 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 16 år Wästerbottning. 1735: 23 år 7 tj.-år. Wb gift. 1735: 27 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24."

Soldat Anders Larsson-Strömkarl

Antagen 1742-02-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på Carlscrona flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Johan Strömkarl Antagen 1743-02-00 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottnisk soldat.

Soldat Hindrich Olofsson-Strömkarl-Segerkarl

Antagen 1743-11-00 Avgått 1760-11-14 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1744: 19 år 1 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 23 år 5 tj.-år ogift Wb. 1757: Kallas nu Segerkarl, 32 år 14 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 36 år 17 3/4 tj.-år, får avsked. Har igenom en hetsig siukdom fått ett fiäll eller så kallade nubecula på sin högra öga, så att han intet med detsamma ser, och som på det wänstra sig och redan ett sådant fiäll wisar och wid förkylningar och blåst samt mycket wackande det wänstra ögat altid rinner och tårar, så att han mycket litet med detsamma ser, så kan han med tiden aldeles blifwa blinder om han icke aldeles sig för blåst och wackande, hvilket dock i kronans tienst erfordras detta har jag honom till bewis lemnad. Löitz d. 13 November 1760. Johan Fredrich Fincke.

Soldat Per Persson-Segerkarl

Antagen 1761-03-11 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1762: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1763: 22 år 2 tj.-år ogift Wb, återstår allenast 1 år på Capitulationen, får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 82

Soldat Olof Persson-Stuut

Antagen 1711-00-00 Avgått 1719-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 29 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1711 26 år infödd ogift, sjuk. 1719: 28 år 8 tj.-år ogift bonde Wästerbottning.

Soldat Gabriel Joensson-Stuut

Antagen 1719-12-00 Avgått 1742-08-27 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 9 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: 37 år 16 tj.-år. Wb bonde gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten hade ej något ämne att tillgå, altså blifver Gabriel stående. 1740: 42 år 21 tj.-år. Wb bonde gift. 1741: 43 år 22 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Per Ersson-Stuut

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 082 Stuut Avgått 1743-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Bonde 33 år gift.

Soldat Bertil Stuut Antagen 1743-01-00 Avgått 1743-11-00 Till: Lösgiven, är Österbottnisk soldat.

Soldat Per Ersson-Stuut

Antagen 1743-11-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1744: Återinsatt 44 år 1 tj.-år. Wästerbottning, är enda manshielp på sitt hemman som ock oduglig till soldat tiensten, lösgifves.

Soldat Elias Johansson-Stuut

Antagen 1747-05-21 Avgått 1748-04-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Gabriel Gabrielsson-Stuut-Stridsman

Antagen 1748-04-05. Mönstringsår m.m; 1748: 18 år 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning, något liten och klen, dock blir stående till widare förbättring och tillwäxt på halft år. 1757: Kallas nu Stridsman, 27 år 9 tj.-år gift Wb. Förflyttad till Soldat 114 Ståhlberg 1757-08-00.

Soldat Johan Hindrichsson-Stridsman

Antagen 1757-08-00 Avgått 1758-10-00 Till: Död i Stralsund. Mönstringsår m.m; 1757: 29 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. 1759: ant. död 1758-11-22.

Soldat Per Gabrielsson-Stridsman

Antagen 1759-02-27 Avgått 1763-02-18 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 22 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 25 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 26 år 4 tj.-år ogift Wb, har en fistel i halsen, odugelig, casseras.

PITEÅ KOMPANI ROTE 83

Soldat Johan Isacsson-Mugg

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Vacant 1718-02-28--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: Rotebonde 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift, har hemmansbruk och framställer för sig Jon Jonsson 19 år Wästerbottning som gillas.

Soldat Jon Jonsson-Mugg

Antagen 1728-07-05 Avgått 1740-06-19 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 19 år Wästerbottning. 1735: 26 år 7 tj.-år. Wb gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten presenterade i Jon Jonssons ställe till utbytande soldatämnet Christiern Christiernsson 18 åhr, blifver på roten till dess han blifver stadigare. Mönstringsår m.m; 1740: 31 år 12 tj.-år. Wb bonde gift, är hemmansbrukare och ... siukdom och blifver derföre förafskedat och kommer att erlägga 1 daler silfvermynt till Krigsmanshuset.

Soldat Christiern Christiernsson-Mugg

Antagen 1740-06-19 Avgått 1742-08-29 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1740: 18 år. 1741: 19 år 1 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Anders Jonsson-Mugg

Antagen 1742-12-00 Avgått 1743-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Bonde 40 år gift.

Soldat Mats Thomasson-Mugg Antagen 1743-01-00 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottning

Soldat Anders Andersson-Mugg-Cartau

Antagen 1743-11-00 Avgått 1758-08-07 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1744: 18 år 1 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 22 år 5 tj.-år ogift Wb. 1757: Kallas nu Cartau, 31 år 14 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Joen Andersson-Cartau

Antagen 1759-02-27. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 23 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 26 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 27 år 4 tj.-år Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 84

Soldat Michel Hansson-Sturck

Antagen 1720-01-00 Avgått 1731-09-28 Till: Avsked. Vacant 1718-03-29--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: Rotebonde 26 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. För dess bräcklighets skull lösgiven.

Soldat Johan Olsson-Sturck

Antagen 1736-02-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Vacant 1731-09-28--1736-02-00. Mönstringsår m.m; 1735 1740: 26 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1741: 27 år 5 tj.-år. Wb ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 41 år 9 tj.-år. Wb, jämte det denna Johan Olsson Sturck är nödig att förblifva wid sitt hemmans bruk ... och hafva fel uti sin ena knäled och der för profvades bäst wara, att bmte Sturck må lösgifvas från soldat tienst.

Soldat Hans Michelsson-Sturck

Antagen 1747-05-21 Avgått 1753-10-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 24 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Johan Jonsson-Sturck-Starkman

Antagen 1753-10-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Starkman, 25 år 4 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 29 år 7 3/4 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i qvarteret. 1763: 32 år 11 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 85

Soldat Johan Johansson-Lindberg

Antagen 1712-00-00 Avgått 1731-09-28 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1712: 23 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1712 25 år infödd ogift kan läsa och skriva. 1719: 28 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 40 år 17 tj.-år. Wb bonde gift. För dess bräcklighets skull lösgiven.

Soldat Sven Svensson-Lindberg

Antagen 1736-02-00 Avgått 1742-09-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; Vacant 1731-09-28--1736-02-00. 1735 Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; I roten fans ingen karl till utbytning, ty blifver Sven stående. 1740: 29 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1741: 30 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Nils Olsson-Lindberg

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 085 Lindberg Avgått 1743-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Bonde 40 år gift.

Soldat Johan Johansson-Lindberg

Antagen 1743-01-00 Avgått 1743-03-07 Till: Död. Mönstringsår m.m; Österbottning

Soldat Johan Jacobsson-Lindberg

Antagen 1743-11-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 29 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, är hemmansbrukare och allenast till widare på wiss tid wordit antagen, blifver nu lösgifven och roten stående vacant.

Soldat Carl Eriksson-Lindberg

Antagen 1747-05-21 Avgått 1749-08-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Erik Eriksson-Lindberg

Antagen 1749-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: 29 år 7 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 33 år 10½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 37 år 15 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 86

Soldat Joen Olsson-Gröningh

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Vacant 1719-02-07--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: Rotebonde 33 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift, har hemmansbruk och framställer för sig Johan Stephansson 21 år Wästerbottning som inskrives o gillas.

Soldat Johan Stephansson-Gröningh

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-09-13 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 21 år Wästerbottning. 1735: 28 år 7 tj.-år. Wb ogift. 1739: 32 år 11 tj.-år Wb gift, blifvit siuk i mässlingen hwarföre Olof Sibort af 95:e roten blef af Herr Öfversten commenderat i dess ställe, hvilken Räntzell som fanns ny och förswarlig emottogs o commenderad till Finland 1739-09-24. 1740: 33 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 34 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Anders Johansson-Gröningh-Dunderborg

Antagen 1742-12-00. Mönstringsår m.m; Dräng, blifver för dess spädhet skull några månader och tills widare lämnad hemma på roten. 1744: 19 år 2 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 23 år 6 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Dunderborg, 32 år 15 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Corpral från rotelön niuter Corpralslön vid Lövånger Kompani 1758-11-07. Rügen 1759-02-12 ant. vid Skellefteå Kompani. Bissdorf 1759-11-20 ant. Corpral vid Skellefteå Kompani. Löitz 1760-11-14 ant. gör här tienst. Gribbnow 1761-12-15. Enligt Regementräkenskaperna; Corpral 1759-11-27 från Corpral vid Lövånger Kompani. Kvitterat 1759 års lön 1760-01-29 o 1760 års lön i Lövånger 1761-01-10, 1760 års lön 1761-02-16 o 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Margareta Dunderborg. 1763: 38 år 21 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 87

Soldat Mats Matsson-Bryggman

Antagen 1712-00-00 Avgått 1720-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift.1713 1715: Lejd 1712 21 år ogift kan läsa och skriva infödd Corpral 1716-05-00. 1719: 26 år 8 tj.-år Wästerbottning snickare gift.

Soldat Eskil Jacobsson-Bryggman

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 013 Skeppsbyggare 1720-01-01.

Corpral Erik Persson-Skeppsbyggare-Bryggman

Antagen 1720-01-01 Från: Soldat 013 Skeppsbyggare. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Corpral vid Majorens Kompani 1721-08-00, med Rustmästare character.

Corpral Jöran Johansson-Falck-Bryggman

Antagen 1721-08-00 Från: Soldat 028 Falck Avgått 1739-03-20 Till: Död. Mönstringsår m.m; Niuter Rotelön 1722-00-00--1724-08-00 när Rustmästare Carl Hellsing niuter sin Corpralslön här, övrig tid niuter Jöran här sin Corpralslön. 1728: 37 år 17 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 44 år 24 tj.-år. Wb gift, är 28:e rotens livkarl.

Corpral Jacob Jacobsson-Bruuse-Bryggman-Lineus

Antagen 1739-03-00 Från: Corpral 023 Bruuse. Mönstringsår m.m; 1739: Från 2:a Corpralskapet utan lön, är 71:a roten Dahl livkarl, 45 år 19 tj.-år. Wiborg gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Enligt Regementräkenskaper; från vicecorpral med rotelön. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Maria Abrahamsdotter. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 50 år 24 tj.-år. Wiborg. Rustmästare character 1747-03-21 och kallar sig Lineus, förflyttad till Soldat 071 Dahl 1747-03-21.

Corpral Nils Johansson-Drygh-Bryggman

Antagen 1747-03-21 Från: Soldat 048 Drygh. Mönstringsår m.m; Niuter här rotelön. Förflyttad till Corpral 048 Drygh 1748-05-00, dess livrote.

Soldat Erik Persson-Drygh-Bryggman-Mannerhierta

Antagen 1748-05-00 Från: Soldat 048 Drygh Avgått 1757-06-27 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 24 år 5 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Mannerhierta, 33 år 14 tj.-år gift Wb.

Soldat Anders Hansson-Mannerhierta

Antagen 1757-06-27 Avgått 1758-08-07 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: 20 år gift infödd. Commenderad till Pommern 1757-09-04, Larsson Mannerklot. Rügen 1759-02-12 ant. Larsson.

Soldat Joen Olsson-Mannerhierta

Antagen 1759-02-27 Avgått 1759-04-03 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Anders Olofsson-Mannerhierta-Karlahierta

Antagen 1759-04-03. Mönstringsår m.m; 1762: 33 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: Kallas nu Karlahierta, 34 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 88

Soldat Nils Persson-Biörn

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-02-00 Till: Utbytt. Vacant 1718-01-06--1720-01-00. Mönstringsår m.m; Bonde.

Soldat Lars Ersson-Biörn

Antagen 1720-02-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Österbottning.

Soldat Olof Jonsson-Biörn

Antagen 1734-02-18. Vacant 1724-08-00--1734-02-18. Mönstringsår m.m; 1728 1735: Är 10:e rotens eller 1:a Corpralskapets livkarl, 36 år 1 tj.-år. Wästerbottning gift. 1740: 41 år 6 tj.-år Wb gift. 1741: 42 år 7 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Förflyttad till Soldat 118 Skryth 1741-09-20.

Soldat Olof Olofsson-Biörn

Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-07-23 Till: Död. Mönstringsår m.m; Varit Commenderad på flottan.

Soldat Johan Eriksson-Hellström-Biörn

Antagen 1743-04-00 Från: Volonteur Avgått 1744-09-00 Till: Corpral 093 Frisk. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Volonteur. 1744: 21 år 1½ tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Jon Joensson-Tiäder-Biörn

Antagen 1744-09-00 Från: Soldat 062 Tiäder. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 093 Frisk 1748-05-00, dess livrote.

Corpral Johan Ersson-Hellström-Frisk-Biörn

Antagen 1748-05-00 Från: Corpral 093 Frisk Avgått 1750-03-05 Till: Furir. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 25 år 5½ tj.-år gift Wästerbottning. Med Förare character 1750-03-05.

Soldat Lars Hedström-Biörn

Antagen 1750-03-05 Från: Volonteur Avgått 1751-08-00 Till: Demitterad

Soldat Christopher Samuelsson-Biörn-Falkonette

Antagen 1751-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Falkonette, 27 år 6 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerat d. 3 maj sistlidna. 1763: 35 år 12 tj.-år ogift smed Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 89

Soldat Erik Hindrichsson-Biörck

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-04-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-04-08--1720-01-00.

Soldat Per Larsson-Biörck

Antagen 1724-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 34 år 11 tj.-år. Wb smed gift. 1739: 38 år 15 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 43 år 20 tj.-år. Wb, intygandes fel i bröstet samt tilltagande ålder blifven casserad och roten lämnas vacant.

Soldat Anders Olsson-Biörck

Antagen 1747-05-02. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 32 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. blesserad i Damgarten och där blifvit. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. Andersson 33 år 15 tj.-år, har sig sielf på fångenskapen ransionerad och till regementet inkom d. 10 September sistlidna. 1763: 35 år 17 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 90

Soldat Christiern Matsson-Smedh

Antagen 1718-06-03 Avgått 1724-04-00 Till. Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 28 år 1½ tj.-år Wästerbottning bonde gift.

Soldat Olof Hindrichsson-Smedh-Baron

Antagen 1724-04-00 Avgått 1757-06-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 34 år 11 tj.-år. Wb gift. 1739: 38 år 15 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. 1744: 43 år 20 tj.-år. Wb. 1748: 47 år 24 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Baron, 56 år 33 tj.-år gift Wb, gammal och swag, bewistat åtskilliga krigsoperationer item Willmanstrandska actionen, casseras och anmäles till underhåld.

Soldat Olof Olofsson-Baron-Stridsbus

Antagen 1757-06-27. Mönstringsår m.m; 1757: 26 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 30 år 3 3/4 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: Kallas nu Stridsbus, 33 år 6 tj.-år ogift Wästerbottning.

PITEÅ KOMPANI ROTE 91

Soldat Johan Persson-Tiäck

Antagen 1716-00-00 Avgått 1724-08-00 Till: Corpral 093 Frisk. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år 8 tj.-år Wästerbottning ogift.

Soldat Johan Andersson-Siungare-Tiäck

Antagen 1724-08-00 Från: Soldat 102 Siungare. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. Förflyttad till Soldat 037 Liten 1731-10-00.

Soldat Olof Andersson-Tiäck

Antagen 1733-01-00 Avgått 1734-06-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; Vacant 1731-10-00--1733-01-00

Soldat Tiäck

Mönstringsår m.m; Vacant 1734-06-12--1742-01-00. 1735 Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Denna rote hade ingen karl, berättades att den ena rotebonden gambla Nils Hindrichsson utdödt med hela dess hus. 1740 Rustmästare niuter här sin lön. 1741 Rustmästare Irfving niuter här rotelön.

Soldat Johan Hansson-Tiäck

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 091 Tiäck. Mönstringsår m.m; Commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Per Jonsson-Tiäck

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 094 Ståhl Avgått 1745-09-18 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 20 år ogift Vargeringskarl. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Persson. 1744: 22 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Johan Johansson-Tiäck-Wapenman

Antagen 1745-09-18. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Wapenman, 31 år 11 tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 15 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 35 år 17 tj.-år ogift Wb, siuk på roten.

PITEÅ KOMPANI ROTE 92

Soldat Johan Johansson-Lundh

Antagen 1718-06-03 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1719: 38 år 1½ tj.-år Finsk gift. Österbottning o utgammal casserad.

Soldat Per Zachrisson-Lundh

Antagen 1728-07-05 Avgått 1733-12-15 Till: Död. Roten vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 19 år Wästerbottning.

Soldat Johan Johansson-Lundh

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Vacant 1733-12-15--1736-02-27. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 24 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Johan Johansson-Lundh

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Hidrich Nilsson-Lundh

Antagen 1742-12-00 Avgått 1746-10-14 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Dräng 19 år ogift. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 21 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Jacob Jacobsson-Lundh-Pantzar

Antagen 1746-10-14. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 2½ tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Pantzar, 30 år 10½ tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04, ogift. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerad d. 7 augusti sistlidna. 1763: 37 år 17 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 93

Corpral Anders Olsson-Siungare-Frisk-Kopparström

Antagen 1716-10-00 Från: Soldat 102 Siungare. Mönstringsår m.m; 1719: 28 år 8 tj.-år Wästerbottning gift. Rustmästare character 1724-08-00 o Kallar sig Kopparström. Förflyttad till Rustmästare 1728-08-00, med Furir character.

Corpral Johan Persson-Tiäck-Frisk

Antagen 1724-08-00 Från: Soldat 091 Tiäck. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön. Förflyttad till Corpral 046 Ström 1726-06-00, 3:e Corpralskapet.

Corpral Anders Abrahamsson-Liten-Frisk-Blom

Antagen 1726-06-00 Från: Soldat 037 Liten. Mönstringsår m.m; 1728: 27 år 8 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 34 år 15 tj.-år. Wb bonde gift, är 37:e rotens livkarl. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten hade ingen karl, blifver stående. 1740: 39 år 20 tj.-år. Wb bonde gift. 1741: 40 år 21 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Kerstin Jönsdotter. Rustmästare på extra stat 1743-03-00 o kallar sig nu Blom. Förflyttad till Rustmästare 1743-05-25

Corpral Petter Bergstedt-Frisk

Antagen 1743-05-25 Från: 2:a Trumslagare Avgått 1743-10-20 Till: Rustmästare på värvd stat

Corpral Sven Andersson-Tiäder-Frisk

Antagen 1743-10-20 Från: Soldat 062 Tiäder. Mönstringsår m.m; Niuter Corpralslön 1743-10-20--1744-02-00 och resterande tid rotelön. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 33 år 15 tj.-år. Wästerbottning. Förflyttad till Corpral 010 Strömming 1744-09-00.

Corpral Petter Bergstedt-Frisk

Antagen 1744-02-00 Från: Rustmästare på extra stat, med Rustmästare character. Mönstringsår m.m; Rulla för de i Stockholm commenderade dehlen af Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras 4 dagars Fält Tractamenter från 1 Marti till och med 4 dito 1744 som commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Rustmästare på värvd stat. 1744: Niuter här Corpralslön, 24 år 4½ tj.-år Wästerbottning. Förflyttad till Rustmästare 1747-03-21, med Furir character.

Corpral Johan Eriksson-Hellström-Biörn-Frisk

Antagen 1744-09-00 Från: Soldat 088 Biörn. Mönstringsår m.m; Volonteur. Niuter rotelön 1744-09-00--1747-03-21 o övrig tid Corpralslön. Förflyttad till Corpral 088 Biörn 1748-05-00, dess livrote.

Soldat Joen Joensson-Biörn-Frisk-Lagerspetz

Antagen 1748-05-00 Från: Soldat 088 Biörn. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 21 år 6 tj.-år ogift Wästerbottning. Corpral 1750-02-00. Niuter Corpralslön från 1750-03-05. 1757: Kallas nu Lagerspetz, 30 år 15 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön 1759-01-20, 1759 års lön 1760-01-23, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Helena Lagerspetz. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Kvitterat 1760 års lön i Piteå 1761-02-16; hans hustru Helena Eleonora Lagerspetz. Löitz 1760-11-14 ant. 34 år 12½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 37 år 20 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 94

Soldat Johan Olsson-Ståhl

Antagen 1720-01-00 Avgått 1720-05-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-02-09--1720-01-00. Enda bonde.

Soldat Johan Matsson-Ståhl

Antagen 1720-05-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 35 år 15 tj.-år. Wb gift, främsta fingret på högra handen lamt, får avsked.

Soldat Michel Larsson-Ståhl

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1739: 26 år 3 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Nils Jacobsson-Ståhl

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Johan Bertilsson-Ståhl. Antagen 1743-03-11 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottnisk soldat.

Soldat Simon Johansson-Ståhl

Antagen 1743-11-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1744: 41 år 1 tj.-år. Wästerbottning, såsom hemmansbrukare och nu mera mindre skicklig till soldat tienst blifver lösgiven.

Soldat Anders Larsson-Ståhl

Antagen 1747-05-02 Avgått 1758-04-08 Till: Död på Rügen. Vacant 1744-09-27--1747-05-02. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. Corpral 1750-02-00. Med Corpralslön från 1750-03-05. 1757: 28 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04, Ersson. Kvitterat 1757 års lön 1758-02-06, 1758 års lön i Piteå 1759-01-20: "å min man Corpral Hällströms vägnar" Barbro Jonsdotter. Rügen 1759-02-12 ant. Ersson.

Corpral Jacob Jacobsson-Linaeus-Ståhl

Antagen 1758-07-28 Från: Corpral 071 Dahl. Mönstringsår m.m; 1759: Rustmästare niuter här rotelönen till widare. Förflyttad till Rustmästare 1759-05-12.

Soldat Per Jonsson-Ståhl

Antagen 1762-03-09 Avgått 1763-02-18 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1762: Rotebonde 37 år gift Wästerbottning. 1763: 38 år 1 tj.-år smed gift Wb, har ett hugg på högra foten hwaraf en sena blifwit lederad, kan ej uthärda marsch och dessutom swagt bröst, odugelig casseras.

PITEÅ KOMPANI ROTE 95

Soldat Michel Andersson-Sibort

Antagen 1718-06-03 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1719: 42 år 1½ tj.-år Finsk gift. Österbottning o oduglig casserad.

Soldat Olof Olofsson-Sibort

Antagen 1724-08-00 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728: 22 år 4 tj.-år. Finland gift. 1735: 29 år 11 tj.-år. gift. 1739: Istället för 86:e rotens karl som blifvit siuk i mässlingen commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Nils Persson-Sibort

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Carl Hellsing-Sibort

Antagen 1742-01-02 Från: Volonteur Avgått 1742-02-20 Till: Furir vid Överstelieutnantens Komp. Mönstringsår m.m; Vacansrulla 1742-02-06 ant. Cantonerqvarteret i Särklax o Perno socken den 22 februari 1742 ant; Volonteur, avancerad till Furir wid Öfwerstelieutnantens Compagnie den 20 februari 1742.

Soldat Hans Hindrichsson-Sibort

Antagen 1743-04-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1744: 46 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, denna redan vid 1735 års Generalmönstring casserad, som i brist af annan tillgång under kriget blifvit Interims wiss insatt, warder nu som oskicklig ansedd att från roten lösgifvas.

Soldat Lars Olsson-Sibort

Antagen 1747-04-04 Avgått 1756-12-00 Till: Död. Vacant 1744-09-27--1747-04-04. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Per Andersson-Sibort-Svärdsudd

Antagen 1757-06-27 Avgått 1758-04-23 Till: Död på Rügen. Vacant 1756-12-00--1757-06-27. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Svärdsudd, 22 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Johansson-Svärdsudd

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 21 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 25 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 26 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 96

Soldat Erik Eriksson-Orre

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-25--1720-01-00. Varit ett lån från 34:e roten, förflyttad till Soldat 034 Broman 1724-08-00.

Soldat Olof Larsson-Orre

Antagen 1731-03-09 Avgått 1744-09-27 Till: Avsked. Vacant 1724-08-00--1731-03-09. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 26 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1739: 30 år 8 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 35 år 13 tj.-år. Wb, blifver såsom hemmansbrukare och wid Willmanstrandska actionen uti wänstra handen blesserad här med för afskiedat och roten lämnas vacant.

Soldat Daniel Joensson-Orre-Sponton

Antagen 1747-04-27 Avgått 1758-04-09 Till: Död på Rügen. Vacant 1744-09-27--1747-04-27. Mönstringsår m.m; 1748: 28 år 1 1/4 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Sponton, 36 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Per Larsson-Sponton

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 30 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 34 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 35 år 5 tj.-år gift Wb tunnbindare.

PITEÅ KOMPANI ROTE 97

Soldat Johan Jönsson-Hällberg

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-07-24--1720-01-00. Enda bonde.

Soldat Olof Matsson-Hällberg

Antagen 1724-08-12 Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1728: 22 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk, anhåller och får låff att nu framställa för sig Per Jönsson 17 år Wästerbottning som gillas.

Soldat Per Jönsson-Hällberg

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-11-19 Till: Död drunknad i Öregrund. Mönstringsår m.m; 1728: 17 år Wästerbottning. 1735: 24 år 7 tj.-år. Wb gift. 1739: 28 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Per Hansson-Hällberg

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Jon 36 år gift bonde. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Johan. 1744: 38 år 2 tj.-år. Wästerbottning, blifver till Conservation för dess hemman hwar på han är enda manshielp lösgifven vid rote.

Soldat Anders Joensson-Hällberg

Antagen 1747-05-21 Avgått 1751-08-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 24 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Johan Persson-Hällberg-Hälleberg

Antagen 1751-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Hälleberg, 25 år 6 tj.-år gift Wästerbottning. Bissdorf 1759-11-20 ant. 32 år 2½ tj.-år. Löitz 1760-11-14 ant. 33 år 3½ tj.-år siuk i qvarteret. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i qvarteret. 1763: 30 år 6 tj.-år gift Wästerbottning.

Soldat Anders Nilsson-Hälleberg

Antagen 1757-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: 24 år gift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12.

PITEÅ KOMPANI ROTE 98

Soldat Olof Thomasson-Diurman

Antagen 1711-00-00 Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1711 22 år infödd ogift kan läsa. 1719: 27 år 8 tj.-år ogift Wästerbottning. 1728: 38 år 17 tj.-år. Wb gift, har hemmansbruk tillika med sin broder och framställer nu för sig Anders Andersson 20 år Wästerbottning som gillas.

Soldat Anders Andersson-Diurman

Antagen 1728-07-05 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb bonde gift. 1740: 32 år 12 tj.-år. Wb bonde gift. 1741: 33 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Siuka i siukhusen jämte deras siukvagtare komma att blifva qvar här i Stockholm, undertecknat Sthlm 1 december 1742; siuk och hörer till siukhuset på Södermalm i Secretair Suldans (?) gård, undert. Sthlm 18 dec 1742; siuk. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 37 år 17 tj.-år. Wb, till upphållande af sitt hafwande hemmans bruk blifver härmed lösgifven, är och mycket siuklig.

Soldat Joen Andersson-Diurman

Antagen 1747-05-19 Avgått 1750-09-00 Till: Utbytt. Vacant 1744-09-27--1747-05-19. Mönstringsår m.m; 1748: 30 år 1 tj.-år gift Wästerbottning.

Soldat Nils Andersson-Diurman

Antagen 1750-09-00 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1757: 32 år 6 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Angiven död 1758-10-03 i rullan 1759-03-29, roten sökte med bref bewisa att denna karl ännu lefver, hwarom närmare underrättelse kommer att införskaffas. Sedermera inhämtades af en wid Mönstringens slut ankommen rulla ifrån Commenderingen i Pommern, att denna karl är därstädes i lifvet. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 36 år 10 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i Stralsund. 1763: 37 år 13 tj.-år gift Wb, liten och siuklig, får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 99

Soldat Olof Olsson-Skräddare

Antagen 1716-05-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 27 år 8 tj.-år (?) Wästerbottning ogift. 1728: 29 år 12 tj.-år. Wb bonde gift, har svindel och är efter intygande elliest siuklig samt hör illa, får derföre avsked.

Soldat Anders Andersson-Skräddare

1728-07-05 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning. 1735: 25 år 7 tj.-år. Wb bonde gift. 1739: 29 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Lars Johansson-Skräddare-Norrlänning

Antagen 1741-12-23 Avgått 1758-10-05 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; Vacansrulla 1742-02-06 ant; tillsatt 1741-12-23 med dräng Lars Johansson född i Piteå socken. 1744: Jonsson, 25 år 3 1/4 tj.-år. Wästerbottning. 1748: Larsson, 29 år 8 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Norrlänning, Larsson 38 år 17 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. Johansson.

Soldat Anders Andersson-Norrlänning

Antagen 1759-02-27. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 22 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 25 år 3 tj.-år gift Wb. 1763: 26 år 4 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 100

Soldat Hindrich Andersson-Suus

Antagen 1718-07-00 Avgått 1720-03-00 Till: Död i Piteå. Mönstringsår m.m; 1719: 24 år 3½ tj.-år Wästerbottning ogift.

Soldat Anders Nilsson-Suus

Antagen 1721-02-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 7 tj.-år. Finland ogift. 1735: 35 år 14 tj.-år. Finländare gift. 1740: 40 år 19 tj.-år. Finland bonde gift. 1741: 41 år 20 tj.-år. Finland gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 45 år 24 tj.-år. Finland, för fel i ögon och öron hvarom Herr Majoren Langman med flera i Compagniet intygade warder denna gambla soldat såsom oduglig befunnen casserad.

Soldat Olof Jonsson-Suus-Pussert

Antagen 1747-05-09. Vacant 1744-09-27--1747-05-09. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Pussert, 31 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. på postering. Bissdorf 1759-11-20 ant. på wakt wid tråssen. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 13½ tj.-år på wakt. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 40 år 16 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 101

Soldat Mats Johansson-Frimodig

Antagen 1711-00-00. Mönstringsår m.m; 1712: 20 år infödd ogift. 1713 1715: Lejd 1711 22 år infödd ogift kan läsa. 1719: 25 år 8 tj.-år ogift Wästerbottning. 1728: 37 år 17 tj.-år. Wb ogift. Förflyttad till Soldat 061 Wäst 1728-07-05.

Soldat Lars Larsson-Frimodig

Antagen 1729-02-26 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Vacant 1728-07-05--1729-02-26. Mönstringsår m.m; 1735: 27 år 6 tj.-år. Wästerbottning gift. 1739: 31 år 10 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Mats Pettersson-Frimodig

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 076 Skomakare Avgått 1742-09-25 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Olof Olsson-Frimodig

Antagen 1743-04-00 Från: Vargeringskarl 101 Frimodig Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 45 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, varit en casserad soldat men såsom nödhielp och i brist af annan tillgång under sisdta krig inskriven hvilken äfwen är hemmansbrukare blifver nu casserad.

Soldat Sven Larsson-Frimodig

Antagen 1747-05-21 Avgått 1762-06-26 Till: Död. Vacant 1744-09-27--1747-05-21. Mönstringsår m.m; 1748: 19 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 28 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Corpral 1758-10-02 efter Eldskått. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Kvitterat 1759 års lön i Piteå 1760-01-23; hans hustru Maria Frimodig. Kvitterat 1760 års lön 1761-02-16, 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Catharina Frimodig. Löitz 1760-11-14 ant. 32 år 13 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. siuk i qvarteret. 1763: Vacant.

PITEÅ KOMPANI ROTE 102

Soldat Johan Andersson-Siungare

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-02--1720-01-00. Förflyttad till Soldat 091 Tiäck 1724-08-00.

Soldat Anders Andersson-Siungare

Antagen 1728-07-05 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 19 år Wästerbottning. 1735: 26 år 7 tj.-år. Wb gift, är hemmansbrukare och får avsked, betalar 1 daler silvermynt o för sig inställt Lars Andersson som gillas.

Soldat Lars Andersson-Siungare

Antagen 1735-07-01 Avgått 1747-03-21 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 23 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. 1744: 28 år 9 tj.-år. Wb.

Soldat Anders Andersson-Siungare-Slungare

Antagen 1747-03-21. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Slungare, 31 år 10 tj.-år gift Wb. 1759: Hemma, 32 år 12 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1761-09-12. Gribbnow 1761-12-15 ant. från Wästerbotten till Stralsund d. 24 sistlidan October ankommen. 1763: 40 år 16 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 103

Soldat Lars Larsson-Utter

Antagen 1720-01-00 Från: Tråssdräng Avgått 1739-12-00 Till: Corpral 023 Bruse. Vacant 1718-05-04--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 28 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: 35 år 15 tj.-år. Wb bonde gift.

Soldat Nils Michelsson-Portsman-Utter

Antagen 1739-12-00 Från: Soldat 112 Portsman Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 23:e roten livkarl.

Soldat Olof Eriksson-Utter

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Är 23:e rotens livkarl, förflyttad till Soldat 023 Bruse 1742-12-00.

Soldat Måns Nilsson-Utter

Antagen 1742-12-00 Från: Soldat 023 Bruse Avgått 1746-01-05 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 20 år 2 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Per Ersson-Utter-Haubitz

Antagen 1746-01-05. Mönstringsår m.m; 1748: 23 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Haubitz, 31 år 11 tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04, gift. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 14½ tj.-år, på wakt. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 39 år 17 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 104

Soldat Christiern Olsson-Sundell

Antagen 1720-01-00 Avgått 1722-06-06 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-21--1720-01-00

Soldat Olof Olsson-Sundell

Antagen 1722-06-06 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Hålles till Studiosis

Soldat Olof Andersson-Sundell

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-12-21 Till: Död. Vacant 1724-08-00--1736-02-27. Mönstringsår m.m; 1728 1735 1739: 25 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Anders Andersson-Sundell

Antagen 1742-02-16 Från: Vargeringskarl 075 Strand. Mönstringsår m.m; Commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Carl Augustinsson-Sundell

Antagen 1743-04-00 Avgått 1749-09-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1744: 21 år 1½ tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 5½ tj.-år gift Wb.

Soldat Erik Larsson-Fahlberg-Sundell

Antagen 1749-09-12 Från: 2:a Trumslagare. Mönstringsår m.m; 1757: 32 år 8 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20 ant. commenderad på fortifikations arbete i Stralsund. Löitz 1760-11-14 ant. 36 år 12 tj.-år, på wakt. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 38 år 17 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 105

Soldat Johan Olsson-Kopparbergh

Antagen 1719-01-04 Avgått 1724-08-00 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 25 år 11/12 tj.-år Wästerbottning gift. Dödssiuk o ersatt.

Soldat Hindrich Hansson-Kopparbergh

Antagen 1724-08-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 36 år 11 tj.-år. Wb bonde gift, har ont i högra benet, får avsked.

Soldat Anders Persson-Kopparbergh

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1739: 26 år 3 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Olof Andersson-Kopparbergh Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-09-08 Till: Död

Soldat Johan Andersson-Kopparbergh

Antagen 1743-03-11 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottnisk soldat.

Soldat Anders Ersson-Kopparbergh

Antagen 1747-05-21 Avgått 1748-02-01 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1743-07-00-- Rustmästare niuter här sin lön 1744-03-00. --1747-05-21.

Soldat Abraham Nilsson-Kopparbergh-Kopparsköld

Antagen 1748-02-01 Avgått 1758-08-17 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1748: 17 år 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning, ung och liten, står till widare förbättring och tillwäxt. 1757: Kallas nu Kopparsköld, 26 år 9 tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Olof Zachrisson-Kopparsköld

Antagen 1759-02-27. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 20 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 23 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 25 år 8 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 106

Soldat Abraham Simonsson-Dråsa

Antagen 1716-05-00 Avgått 1724-08-00 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1719: 22 år 3 2/3 tj.-år Wästerbottning gift. Fången av ryssen 1721-06-00 o hemkom 1722-01-00, befanns oduglig.

Soldat Jon Olsson-Dråsa

Antagen 1728-07-05 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb bonde gift. 1739: 31 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Petter Matsson-Dråsa

Antagen 1742-05-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på flotten och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Mats Andersson-Dråsa Antagen 1743-03-01 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottnisk soldat.

Soldat Per Johansson-Dråsa-Dristig

Antagen 1747-04-25 Avgått 1758-04-09 Till: Död på Rügen. Vacant 1743-07-00-- 1744 --1747-04-25. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Dristig, 31 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Anders Hindrichsson-Dristig

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 31 år 4 tj.-år gift Wb. 1763: 32 år 5 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 107

Soldat Lars Nilsson-Runbell

Antagen 1720-01-00 Avgått 1722-09-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-19--1720-01-00

Soldat Olof Olofsson-Runbell

Antagen 1725-03-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Vacant 1722-09-00--1725-03-00. Mönstringsår m.m; 1728: 22 år 3 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 29 år 10 tj.-år. Wb gift, karlen liten o svag utaf sig, får avsked.

Soldat Per Nilsson-Runbell

Antagen 1736-02-00 Avgått 1748-06-15 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; På roten fins ej manshielp, ty blifver Per Nilsson stående. 1740: 37 år 4 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1741: 38 år 5 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. 1744: 42 år 9 tj.-år. Wb. 1748: 46 år 13 tj.-år gift Wb, har en swår ryggwärck, och hemmansbrukare, får afsked.

Soldat Hindrich Johan Moritz-Runbell

Antagen 1749-08-00 Från: Soldat 077 Näck Avgått 1751-05-15 Till: Förare vid Livkompaniet Volonteur. Mönstringsår m.m; Vacant 1748-06-15--1749-08-00.

Soldat Fredrich Asklöf-Runbell Antagen 1751-12-00 Från: Volonteur Avgått 1753-12-00 Till: Demitterad

Soldat Olof Renborg-Runbell

Antagen 1753-12-00 Från: Volonteur Avgått 1757-07-30 Till: Corpral 028 Rolig i Livkompaniet o Luleå Kompani, med Rustmästare character 1757-07-30.

Soldat Olof Olofsson-Runbell-Bajonett

Antagen 1757-06-27. Vacant 1756-11-00--1757-06-27. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Bajonett, 25 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 29 år 3 3/4 tj.-år, fången mellan Lycknes och Passvalk 1760-10-03. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerat d. 15 Januari sistlidna. 1763: 31 år 6 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 108

Soldat Jöns Nilsson-Humbla-Nyman

Antagen 1720-01-00 Från: Soldat 012 Humbla Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Vacant 1718-01-07--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 35 år 15 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk och insätter för sig Jon Jonsson 21 år Wästerbottning som gillas.

Soldat Jon Jonsson-Nyman

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-09-21 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 28 år 7 tj.-år. Wästerbottning gift. 1740: 33 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 34 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Per Abrahamsson-Nyman

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 108 Nyman Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 44 år gift bonde. Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: Bonde 46 år 2 tj.-år. Wästerbottning, har hemmansbruk och är enda manshielp, lösgifves.

Soldat Abraham Abrahamsson-Nyman

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-10-17 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Johan Johansson-Nyman

Antagen 1747-10-17 Avgått 1762-03-09 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 31 år 10 tj.-år gift Uppland. 1759: Hemma, 33 år 11 2/3 tj.-år gift Upplänning. 1762: 36 år 15 tj.-år gift Wästerbottning, intygas att knäet understundom går utur led, således odugelig till tienstgiörande, casseras.

Soldat Anders Abrahamsson-Nyman

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: Rotebonden Erik Persson i Håkansöhn insatte för sitt eget stått, dräng 23 år ogift Wästerbottning, antogs med willkor att tiena 4 år efter ingången Capitulation med roten. 1763: 24 år 1 tj.-år ogift Wb, med roten öfwerenskommit att wara ständig soldat.

PITEÅ KOMPANI ROTE 109

Soldat Anders Knutsson-Holmbäck

Antagen 1711-00-00 Avgått 1719-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1712-1713-1715: Har hemmansbruk står hemma i landet. 1715: Lejd 1711 27 år infödd gift. 1719: 30 år 8 tj.-år Wästerbottning bonde gift.

Soldat Hans Joensson-Holmbäck

Antagen 1719-12-00 Avgått 1742-08-29 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: 36 år 15 tj.-år. Wb bonde gift. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten har ingen tillgång till utbyta. Hans blifver derföre stående. 1740: 41 år 20 tj.-år. Wb bonde gift. 1741: 42 år 21 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Anders Andersson-Holmbäck

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 109 Holmbäck Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 22 år ogift bonde, står tills widare. 1744: Bonde 24 år 2 tj.-år. Wästerbottning, såsom hemmansbrukare och annars till soldat tienst oskicklig warder förafskiedat och lösgifven.

Soldat Hans Andersson-Holmbäck

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-08-02 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Olof Joensson-Holmbäck

Antagen 1747-08-02. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år ½ tj.-år ogift Dalkarl. 1757: 31 år 10 tj.-år gift Dalarna. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 13 3/4 tj.-år, på wakt. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 41 år 17 tj.-år gift Dalkarl.

PITEÅ KOMPANI ROTE 110

Soldat Per Larsson-Sandh

Antagen 1720-01-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Vacant 1718-02-27--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 30 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift. 1735: 37 år 15 tj.-år. Wb bonde gift, karlen liten och uppbär icke munderingen, får avsked.

Soldat Olof Matsson-Sandh

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Wilmmanstrand. Mönstringsår m.m; 1739: 27 år 3 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Per Carlsson-Sandh Antagen 1742-01-00 Avgått 1743-01-20 Till: Död

Soldat Per Larsson-Sandh

Antagen 1743-04-00 Från: Vargeringskarl 110 Sandh Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 39 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, är hemmansbrukare, hafver allenast på wiss och redan förfluten tid blifvit antagen, och der före nu lösgifvas.

Soldat Christopher Aron Moritz-Sandh-Musqvett

Antagen 1747-12-31 Från: Volonteur. Vacant 1744-09-27--1747-12-31. Mönstringsår m.m; 1748: Volonteur, för ung, roten ersätter med en duglig karl, och blir i medlertid stående för denna. 1757: Kallas nu Musqvett, 20 år 9 tj.-år ogift Wästerbottning, blifver stående till widare, och att roten skaffar karl. Commenderad till Pommern 1757-09-04, som Mönsterskrivare.

Soldat Jöran Johansson-Musqvett

Antagen 1757-08-00 Avgått 1762-07-12 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1757: 22 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. Johan. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 26 år 3½ tj.-år, fången mellan Lycknes och Passvalk 1760-10-03. Gribbnow 1761-12-15 ant. fången. 1762 ant; fången. 1763: Vacant.

PITEÅ KOMPANI ROTE 111

Soldat Johan Andersson-Soot

Antagen 1719-01-04 Avgått 1719-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1719: 33 år 11/12 tj.-år Wästerbottning bonde gift.

Soldat Johan Matsson-Soot-Lifwackt

Antagen 1719-12-00 Avgått 1759-03-29 Till. Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 32 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 39 år 15 tj.-år, Wb gift. 1739: 43 år 19 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. 1744: 48 år 24 tj.-år. Wb. 1748: 52 år 28 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Lifwackt, 60 år 37 tj.-år gift Wb. 1759: Hemma, 62 år 39 tj.-år gift Wb, tient 5 åhr för tråssdräng och 39 åhr för soldat är 63 åhr gammal och nu oförmögen till widare tienst giörande. casseras och anmäles till Pension, i anseende till dess fattigdom, har bewistat Norska och Finska Campagnien samt Willmanstrandska action.

Soldat Lars Andersson-Lifwackt

Antagen 1759-03-29 Avgått 1762-03-09 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 23 år ogift. 1762: 26 år 3 tj.-år ogift Wästerbottning, är hemmansbrukare.

Soldat Jon Olofsson-Lifwackt

Antagen 1762-03-09 Avgått 1763-02-18 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1762: Dräng 30 år. 1763: 31 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning, hemmansbrukare, begärer och får avsked.

PITEÅ KOMPANI ROTE 112

Soldat Anders Andersson-Portsman

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-01-06--1720-01-00.

Soldat Joen Andersson-Portsman

Antagen 1724-08-00 Avgått 1739-06-00 Till: Corpral 023 Bruse. Mönstringsår m.m; 1728: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 31 år 11 tj.-år. Wb snickare gift.

Soldat Nils Michelsson-Dahl-Portsman

Antagen 1739-06-00 Från: Soldat 071 Dahl. Mönstringsår m.m; 1739: Är 23:e rotens eller 2:a Corpralskapets livkarl, 41 år 19 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Förflyttad till Soldat 103 Utter 1739-12-00.

Soldat Per Persson-Smäll-Portsman

Antagen 1739-12-00 Från: Soldat 052 Smäll. Mönstringsår m.m; Rulla uppå det manskap af Kongl. Västerbottens Regemente som äro siuka i siukhusen jämte deras siukvagtare komma att blifva qvar här i Stockholm, undertecknat Stockholm 1 december 1742; siuk. Blifvit qvar här och hörer till siukhuset på Södermalm i Secretair Suldans (?) gård, undertecknat Stockholm 18 december 1742; siuk. Förflyttad till Soldat 058 Quick 1743-05-00.

Soldat Per Olsson-Portsman

Antagen 1743-04-01 Från: Soldat 046 Ström Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån, Persson. 1744: 39 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, för fel både i wänstra foten och i hufvudet, warder han som och är enda manshielp på sitt inne hafwande skattehemman här med lösgifven.

Soldat Nils Jonsson-Portsman

Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-08-02 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Per Persson-Portsman-Skåttfri

Antagen 1747-08-02 Avgått 1761-05-00 Till: Rymd. Mönstringsår m.m; 1748: 25 år ½ tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Skåttfri, 34 år 10 tj.-år gift Wb, permitterad i Stockholm. 1759: Hemma, 36 år 11 2/3 tj.-år gift Wb, permitterad till Åbo men blifwit genom wederbörande antydd att skyndsamast återkomma till Compagniet.

Soldat Zachris Persson-Skåttfri

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: Rotebonden Carl Olofsson i Portsnäs inställte för sin hemmans tour soldatämne, 21 år ogift. 1763: 22 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

PITEÅ KOMPANI ROTE 113

Soldat Per Zachrisson-Wargh

Antagen 1716-02-00 Avgått 1744-09-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1719: 23 år 4 tj.-år Wästerbottning gift. 1728: 34 år 12 tj.-år. Wb ogift. 1735: 41 år 19 tj.-år. Wb gift. 1739: 45 år 23 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 50 år 28 tj.-år. Wb, för ålder och siukdom warder denna casserad med anmärkning att som i förra och senare krigstiden tient också för bland annat bevistat Campagnien i Norrige vid Fredrikshall hvar wid han sin hälsa förlorat ... till pentions åtniutande recommenderas.

Soldat Per Larsson-Wargh

Antagen 1747-05-21 Avgått 1748-04-17 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1744-09-27--1747-05-21.

Soldat Anders Johansson-Wargh-Wärja

Antagen 1748-04-17. Mönstringsår m.m; 1748: 17 år 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning, ung och för liten, står på förbättring ett halft år. 1757: Kallas nu Wärja, 26 år 9 tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerat d. 3 Maj sistlidna. 1763: 32 år 16 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 114

Soldat Johan Persson-Ståhlberg

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Vacant 1718-03-31--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 31 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmanbruk.

Soldat Sven Mårtensson-Ståhlberg

Antagen 1728-07-05 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb gift, har hemmansbruk, får avsked o betalar 1 daler silfvermynt, för sig inställt Mårten Mårtensson som är frisk och gillas.

Soldat Mårten Mårtensson-Ståhlberg

Antagen 1735-07-01 Avgått 1742-01-17 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1739-09-24. Rulla 1742-01-30 i Saerklax o Perno socken ant; död den 17 januari 1742.

Soldat Per Andersson-Ståhlberg

Antagen 1742-05-00 Avgått 1747-02-15 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 25 år 3 tj.-år. Wästerbottning.

Soldat Jacob Jacobsson-Böös-Ståhlberg

Antagen 1747-02-15 Från: 1:a Trumslagare. Mönstringsår m.m; 1748: 22 år 1½ tj.-år ogift Wästerbottning. Corpral 1750-03-00. Rustmästare character 1754-09-00. Förflyttad till Corpral 005 Springare vid Calix Kompani o Över Calix socken 1756-06-29.

Soldat Gabriel Gabrielsson-Stridsman-Ståhlberg

Antagen 1757-08-08 Från: Soldat 082 Stridsman Avgått 1758-06-24 Till: Död på Rügen. Vacant 1756-06-29--1757-07-08. Mönstringsår m.m; 1757: 27 år gift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Anders Johansson-Ståhlberg

Antagen 1759-02-27. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 21 år 1/12 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 24 år 3 tj.-år ogift Wb. 1763: 25 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 115

Soldat Zachris Jacobsson-Hurtig

Antagen 1718-03-15. Mönstringsår m.m; 1719: 27 år 1 2/3 tj.-år Finsk ogift. Förflyttad till Soldat 044 Lustig 1724-04-00.

Soldat Per Olsson-Hurtig

Antagen 1724-08-00 Avgått 1727-07-13 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Född i Norge, Herr General Majoren protesterade med Herr Baron o Landshövdingen berättar att sig hafva där till Kongl. Majts tillstånd. Men efter Kongl. Majts Resolution daterat 13 Juli 1727 blifvit lösgifven.

Soldat Johan Johansson-Hurtig

Antagen 1729-02-25 Avgått 1742-09-13 Till: Död. Vacant 1727-07-13--1729-02-25. Mönstringsår m.m; 1728 1735: 25 år 7 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1740: 32 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 33 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14. Stockholm 8 november 1742 ant. död 13 september.

Soldat Olof Persson-Hurtig

Antagen 1742-12-00 Avgått 1743-01-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 45 år gift bonde.

Soldat Olof Johansson-Hurtig Antagen 1743-01-00 Avgått 1743-07-00 Till: Lösgiven, är Österbottning

Soldat Hans Andersson-Hurtig Antagen 1743-11-00 Avgått 1744-05-00 Till: Utbytt

Soldat Carl Jacob Jönsson-Hurtig

Antagen 1744-05-00 Avgått 1762-09-23 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1744: 19 år ½ tj.-år. Skåne. 1748: 23 år 5 tj.-år ogift Skåning. 1757: 32 år 14 tj.-år gift Skåne. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Corpral från rotelön niuter Corpralslön från 1758-10-02 vid Lövånger Kompani. Rügen 1759-02-12 ant. Corpral. Bissdorf 1759-11-20. Kvitterat 1759 års lön 1760-01-29 o 1760 års lön i Lövånger 1761-01-10, 1760 års lön 1761-02-16 o 1761 års lön i Piteå 1762-02-16; hans hustru Anna Hurtig. Löitz 1760-11-14 ant. 36 år 18 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. Enligt Regementräkenskaperna; Corpral 1759-10-06 från Corpral vid Lövånger Kompani. 1763: Vacant.

PITEÅ KOMPANI ROTE 116

Soldat Erik Johansson-Frigifven

Antagen 1716-05-00 Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1719: 24 år 3 2/3 tj.-år Wästerbottning ogift. 1728: 34 år 12 tj.-år. Wb bonde gift, har hemmansbruk anhåller och får avsked.

Soldat Hans Persson-Frigifven

Antagen 1728-07-05 Avgått 1742-07-14 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 27 år 7 tj.-år. Wb ogift. 1740: 32 år 12 tj.-år. Wb gift. 1741: 33 år 13 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1741-09-14.

Soldat Olof Abrahamsson-Frigifven

Antagen 1742-12-00 Från: Vargeringskarl 116 Frigifven Avgått 1743-03-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 21 år ogift Vargeringskarl.

Soldat Lars Larsson-Frigifven

Antagen 1743-04-00. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 39 år 1½ tj.-år. Wästerbottning. Förflyttad till Soldat 002 Storm 1747-05-21, sin förra rote.

Soldat Per Persson-Frigifven Antagen 1747-05-21 Avgått 1747-08-15 Till: Utbytt

Soldat Johan Ersson-Frigifven

Antagen 1747-08-15 Avgått 1751-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1748: 20 år ½ tj.-år ogift Wästerbottning.

Soldat Anders Ersson-Frigifven

Antagen 1751-08-00. Mönstringsår m.m; 1757: 28 år 6 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 32 år 9½ tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 34 år 14 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 117

Soldat Anders Johansson-Forsman

Antagen 1720-01-00 Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Vacant 1717-06-26--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Wästerbottning ogift. 1735: 36 år 15 tj.-år. Wb bonde gift, har hemmansbruk, får avsked och betalar 1 daler silfvermynt, för sig framställt Erik Jonsson som är frisk o gillas.

Soldat Erik Jonsson-Forsman

Antagen 1735-07-01 Avgått 1747-08-23 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1735 1739: 24 år 4 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24. 1744: 29 år 9 tj.-år. Wb, funnen honom något blesserad, hvar uti man dock förhoppas bättring warandes och denna karl nöijd att tienna än begära avsked. Lösgifven för dess undfågna blessyre.

Soldat Olof Olofsson-Forsman

Antagen 1747-08-23 Avgått 1759-11-20 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1748: 44 år 3/4 tj.-år gift Nyköping. 1757: 54 år 10 tj.-år gift Nyköping. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 57 år 12 3/4 tj.-år, för siuk och bräcklighet afskiedat wid sidsta Generalmönstring.

Soldat Abraham Nilsson-Forsman

Antagen 1761-03-11 Avgått 1762-03-30 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1762: 22 år 1 tj.-år gift Wästerbottning, för hemmansbruk får sig utbyt emot det uppvista soldatämnet när den tillwäxt.

Soldat Jonas Forsman Antagen 1762-03-30. Mönstringsår m.m; 1763: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning.

PITEÅ KOMPANI ROTE 118

Soldat Erik Johansson-Spännare-Skryth

Antagen 1720-01-00 Från: Soldat 045 Spännare Avgått 1728-07-05 Till: Avsked. Vacant 1717-12-17--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 34 år 12 tj.-år. Wästerbottning gift, är genomsiuklig af Scorbel efter vederbörandes intygande, får avsked.

Soldat Nils Persson-Skryth

Antagen 1728-07-05 Avgått 1741-09-20 Till: Corpral 010 Strömming. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning. 1735: 25 år 7 tj.-år. Wb smed gift. 1739: 29 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Olof Jönsson-Biörn-Skryth

Antagen 1741-09-20 Från: Soldat 088 Biörn. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 010 Strömming 1742-12-00, dess livrote.

Soldat Per Johansson-Strömming-Skryth-Stålschiöld

Antagen 1742-12-00 Från: Soldat 010 Strömming. Mönstringsår m.m; Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 21 år 3 tj.-år. Wästerbottning. 1748: 25 år 6 tj.-år ogift Wb. 1757: Kallas nu Stålschiöld, 34 år 15 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. förkommen wid attaquen i Ferberlin 1758-09-28. Bissdorf 1759-11-20 ant. fången. Löitz 1760-11-14 ant. fången. Gribbnow 1761-12-15 ant. utransionerat d. 7 Augusti sistlidna. 1763: 39 år 20 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 119

Corpral Lars Persson-Hurtigh-Reen-Rehnberg

Antagen 1718-03-15 Från: Soldat 115 Hurtigh. Mönstringsår m.m; 1719: 28 år 8 tj.-år Wästerbottning smed ogift. Med Rustmästare character 1724-04-00 o kallar sig Rehnberg. Förflyttad till Rustmästare 1726-12-00.

Corpral Johan Didrichsson-Lustig-Reen

Antagen 1724-04-00 Från: Soldat 044 Lustig. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön. Förflyttad till Corpral 046 Ström 1725-08-08, 3:e Corpralskapet.

Corpral Per Jacobsson-Löya-Reen

Antagen 1725-08-00 Från: Soldat 123 Löya Avgått 1742-07-15 Till: Död. Mönstringsår m.m; Niuter rotelön 1725-08-00--1726-12-00 o övrig tid Corpralslön. 1728: 37 år 15 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 44 år 22 tj.-år. Wb smed gift, är 123:e rotens livkarl. 1739: 48 år 26 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Kvitterat 1741 års lön i Piteå 1742-04-02; hans hustru Karin Andersdotter.

Corpral Jöns Troplinsson-Hårtling-Reen

Antagen 1742-07-00 Från: Soldat 018 Hårtling. Mönstringsår m.m; Rulla uppå den här i Stockholm varande dehlen af Kongl. Majts mig nådigast anförtrodda Västerbottens Regemente, till hvilken Reqvireras Fält Tractamenter och Proviant, för instundande Marti månad, undertecknad Stockholm den 21 februari 1744, G. R. Palmstruch. Commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 30 år 13 tj.-år. Wästerbottning. Förflyttad till Corpral 018 Hårtling 1748-05-00, dess livrote.

Soldat Erik Andersson-Reen

Antagen 1742-12-00. Mönstringsår m.m; Dräng 26 år ogift. Förflyttad till Soldat 123 Löya 1742-12-00.

Soldat Jacob Zachrisson-Hårtling-Reen

1748-05-00 Från: Soldat 018 Hårtling. Mönstringsår m.m; 1748: Hit till dess livrote, 22 år 2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 31 år 11 tj.-år ogift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 35 år 14 3/4 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 36 år 17 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 120

Soldat Måns Zachrisson-Trögh

Antagen 1720-01-00 Avgått 1724-08-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1717-08-04--1720-01-00. Enda bonde.

Soldat Anders Zachrisson-Trögh

Antagen 1724-08-00 Avgått 1728-07-05 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1728: 23 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift, har skada uti högra handen så att densamma stramar, kan icke gillas. Måns Zachrisson och roten skaffar annan svarsgod karl inom 6 månader. Framställer nu Johan Larsson 18 år Wästerbottning som gillas.

Soldat Johan Larsson-Trögh

Antagen 1728-07-05 Avgått 1740-07-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1728: 18 år Wästerbottning. 1735: 25 år 7 tj.-år. Wb bonde gift. 1740: 30 år 12 tj.-år. Wb bonde ogift, är hemmansbrukare, befanns efter fältskiärens attest hafva fel i högra handen å det fingret in till minsta fingret är krokigt och liggande in i handen, och således oduglig att hantera sitt gewär hvarföre han casserades och honom afsked lemnades dock imellertid stående till dess roten med en ny karl blifver ärsatt.

Soldat Per Persson-Trögh

Antagen 1740-07-00 Avgått 1747-03-26 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Roten presenterade soldatämnet Abraham Persson blifver på roten till han blifver stadigare. Mönstringsår m.m; 1741: 23 år 1 tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. Rulla uppå det manskap af Kongl. Västerbottens Regemente som äro siuka i siukhusen jämte deras siukvagtare komma att blifva qvar här i Stockholm, undertecknat Stockholm 1 december 1742; siuk. 1744: 27 år 5 tj.-år. Wb.

Soldat Mats Persson-Trögh-Tapper

Antagen 1747-03-26. Mönstringsår m.m; 1748: 27 år 1 1/4 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Tapper, 36 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 40 år 14 tj.-år. Corpral 1761-04-28. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 42 år 21 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 121

Soldat Nils Jönsson-Leyon

Antagen 1720-01-00 Avgått 1728-07-05 Till: Utbytt. Vacant 1718-03-15--1720-01-00. Mönstringsår m.m; 1728: 29 år 8 tj.-år. Wästerbottning bonde gift, har hemmansbruk och utbyter sig mot Anders Hindrichsson 20 år Wästerbottning.

Soldat Anders Hindrichsson-Leyon

Antagen 1728-07-05 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1728: 20 år Wästerbottning. 1735: 26 år 7 tj.-år. Wb gift. 1739: 30 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Olof Johansson-Leyon

Antagen 1742-01-00 Avgått 1742-10-29 Till: Död. Mönstringsår m.m; Stockholm 8 november 1742 ant.

Soldat Anders Andersson-Leyon

Antagen 1742-12-00 Avgått 1744-09-27 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; Dräng, blifver för dess spädhets skull några månader och tills widare lämnad hemma på roten. 1744: 20 år 2 tj.-år. Wästerbottning, ... allenast på wiss tid eller på Capitulation ... hvilken tid nu och redan förflutet och dess utan intygas att honom dess faders hemman till fallit sedan både fader moder döda blifvit och efter sig lemnat små barn, lösgifves från soldat tiensten.

Soldat Jon Nilsson-Leyon

Antagen 1747-05-16 Avgått 1758-12-00 Till: Död i Stralsund. Vacant 1744-09-27--1747-05-16. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: 31 år 10 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Christopher Abrahamsson-Leyon

Antagen 1759-05-05. Mönstringsår m.m; 1762: 26 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. 1763: 24 år 4 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 122

Soldat Nils Johansson-Knipa

Antagen 1716-05-00 Avgått 1724-08-00 Till: Lösgiven. Mönstringsår m.m; 1719: 24 år 3 2/3 tj.-år Wästerbottning ogift.

Soldat Anders Olsson-Modigh-Knipa

Antagen 1724-08-00 Från: Soldat 040 Modigh Avgått 1738-11-00 Till: Död. Mönstringsår m.m; 1728: Varit ett lån till 40:e roten, 32 år 12 tj.-år. Wästerbottning gift. 1735: 39 år 19 tj.-år. Wb gift.

Soldat Nils Ersson-Knipa

Antagen 1740-08-00 Avgått 1740-12-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Vacant 1738-11-00--1740-08-00. Recruterings och Utbytningsrulla af Kongl. Wästerbottens Regmente och Piteå Compagnie, hållen i Piteå den 10. 11. 12. och 13 Marti 1740; Denna rote presenterade soldatämnet Christopher Danielsson 20 åhr gammal, fants något späd, roten antyddes att skaffa sig förswarlig soldat till 1 mai, elljest biuda hemmanet upp för bonden som ordningen kommer till karls anskaffande. 1740

Soldat Johan Nilsson-Knipa

Antagen 1740-12-00 Avgått 1745-11-03 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1741: 18 år ½ tj.-år. Wästerbottning ogift, commenderad till Finland 1741-09-14. 1744: 22 år 5 tj.-år. Wb.

Soldat Anders Joensson-Knipa-Hielte

Antagen 1745-11-03. Mönstringsår m.m; 1748: 24 år 3 tj.-år gift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Hielte, 33 år 12 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 37 år 16 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15 ant. Ersson. 1763: 28 år 19 tj.-år gift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 123

Soldat Per Jacobsson-Löya

Antagen 1713-00-00 Avgått 1725-08-00 Till: Corpral 119 Reen. Mönstringsår m.m; 1713: Commenderad på Stockholms Galejor. 1715: Lejd 1713 20 år infödd ogift kan läsa. 1719: 24 år.

Soldat Nils Olsson-Ström-Löya

Antagen 1725-08-00 Från: Soldat 046 Ström Avgått 1731-06-12 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; 1728: 25 år 4 tj.-år. Wästerbottning ogift. Har hemmansbruk och betalar 1 daler silfvermynt.

Soldat Jacob Ersson-Löya

Antagen 1731-06-12. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 079 Skråm 1731-10-00, dess egen rote.

Soldat Zachris Jacobsson-Liten-Löya

Antagen 1731-10-00 Från: Soldat 037 Liten Avgått 1735-07-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; 1735: Är 119:e rotens eller 6:e Corpralskapets livkarl, 40 år 18 tj.-år. Österbotten gift, är liten och uppbär ej munderingen, får avsked.

Soldat Christopher Johansson-Löya

Antagen 1736-02-27 Avgått 1741-08-23 Till: Död vid Willmanstrand. Mönstringsår m.m; 1739: Är 119:e roten eller 6:e Corpralskapets livkarl, 25 år 3 tj.-år. Wästerbottning gift, commenderad till Finland 1739-09-24.

Soldat Carl Andersson-Löya

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 018 Hårtling 1742-07-00.

Soldat Erik Andersson-Löya

Antagen 1742-12-00 Från: Soldat 119 Reen. Mönstringsår m.m; Förflyttad till Soldat 018 Hårtling 1743-02-00.

Soldat Johan Andersson-Löya

Antagen 1743-02-00. Mönstringsår m.m; 1744: 45 år 1½ tj.-år. Wästerbottning, denna soldat har varit tienstgörande vid Tavastehus Regemente och Askala Compagnie under sisdta krig hitkommen och tagit tienst vid denna rote efter Hans Kongl. Majts. då nådiga lemnade tillstånd, till derigenom Correspondanc med wederbörande utrönt blifver om förenämda karl åstundas tillbaka till Tavastehus Regemente igen kommer han för denna rote att stå och giöra tienst. 1748: 49 år 5½ tj.-år gift Wästmanland. Förflyttad till Soldat 055 Lax-Stutsare 1749-10-00.

Soldat Nils Persson-Löya-Carbin

Antagen 1749-10-00 Avgått 1758-05-11 Till: Död på Rügen. Mönstringsår m.m; 1757: Kallas nu Carbin, lösdrivare 32 år 7 tj.-år gift Wästerbottning. Commenderad till Pommern 1757-09-04, ogift. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Johan Johansson-Carbin

Antagen 1758-07-28. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 27 år 2/3 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 31 år 4 tj.-år ogift Wb. 1763: 32 år 5 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 124

Soldat Sven Andersson-Rosenmarck

Antagen 1720-01-00. Mönstringsår m.m; Vacant 1718-03-28--1720-01-00. Förflyttad till Soldat 073 Svahn 1724-08-00, som han varit ett lån ifrån.

Soldat Lars Olsson-Rosenmarck-Castell

Antagen 1728-07-05 Avgått 1759-11-20 Till: Avsked. Vacant 1724-08-00--1728-07-05. Mönstringsår m.m; 1728: 16 år Wästerbottning. 1735: 24 år 7 tj.-år. Wb ogift. 1739: 28 år 11 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Stockholm den 21 februari 1744, commenderingen den 5:e marti kommer att marschera härifrån. 1744: 33 år 16 tj.-år. Wb. 1748: 37 år 20 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Castell, 45 år 28 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14 ant. 48 år 31 tj.-år, för ålderdom och bräcklighet afskiedat wid sidsta Generalmönstring, recommenderat till underhåll.

Soldat Michel Schumacher-Castell

Antagen 1760-06-16 Från: Volonteur Avgått 1761-06-21 Till: Död. Mönstringsår m.m; Volonteur, Löitz 1760-11-14 ant. siuk i qvarteret. Gribbnow 1761-12-15 ant. 18 år 1 tj.-år.

Soldat Jacob Schumacher-Castell

Antagen 1761-06-21 Från: Volonteur Avgått 1761-12-01 Till: Avsked. Mönstringsår m.m; Volonteur, Gribbnow 1761-12-15 ant.

Soldat Anders Jonsson-Castell

Antagen 1762-03-09. Mönstringsår m.m; 1762: Insatt av roten gemensamt, soldatämne 21 år Wästerbottning. 1763: 22 år 1 tj.-år ogift Wb.

PITEÅ KOMPANI ROTE 125

Soldat Zachris Nilsson-Klumbergh-Triumph

Antagen 1716-06-09 Avgått 1757-06-27 Till: Casserad. Mönstringsår m.m; 1719: 26 år 4 tj.-år Wästerbottning gift. 1728: 32 år 12 tj.-år. Wb gift. 1735: 40 år 19 tj.-år. Wb gift. 1739: 44 år 23 tj.-år. Wb gift, commenderad till Finland 1739-09-24. Hemkommit ur fångenskapen och medföljt Erland Lagerbohm ifrån Stockholm, undertecknat Luleå 2 juli 1744. 1744: Blivit fången 1741-08-23 vid Willmanstrand och hemkom 1744-06-00 och åter insatt 48 år 28 tj.-år. Wb. 1748: 52 år 32 tj.-år gift Wb. 1757: Kallas nu Triumph, 60 år 41 tj.-år gift Wb, gammal och swag, bewistat krigsoperationer sedan 1716, äfwenledes Willmanstrandska actionen derstädes blifvit fången, casseras.

Soldat Jon Jonsson-Klumbergh

Antagen 1742-01-00. Mönstringsår m.m; Commenderad på flottan och ingen efterrättelse om karlen.

Soldat Per Jönsson-Klumbergh Antagen 1743-04-00 Avgått 1743-06-14 Till: Död

Soldat Elias Danielsson-Klumbergh

Antagen 1743-11-00 Från: Vargeringskarl 125 Klumbergh Avgått 1744-06-00 Till: Utbytt. Mönstringsår m.m; Bonde. Utbytt vid Zachris Nilsson Klumberghs hemkomst från fångenskap i Ryssland.

Soldat Nils Eliasson-Triumph

Antagen 1757-06-27 Avgått 1757-11-11 Till: Död i Ancklam. Mönstringsår m.m; 1757: 21 år ogift. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant.

Soldat Anders Johansson-Triumph

Antagen 1758-04-05. Mönstringsår m.m; 1759: Hemma, 23 år 1 tj.-år ogift Wästerbottning. 1762: 27 år 4 tj.-år ogift Wb. 1763: 28 år 5 tj.-år ogift Wb.


Document Info


Accesari: 19243
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )